Sárisáp – Quadriburg

Sárisáp-Quadriburg Kutatási Program

A Pázány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszékének ásatása

Fényképek


A Pázmány Péter Katolikus Egyetem újonnan alakult Régészeti Tanszéke 2012 nyarán indította első magyarországi tanszéki ásatását Sárisáp falu Quadriburg nevű későantik lelőhelyén. A helyileg illetékes esztergomi Balassa Bálint Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága szakmai támogatásával folyó feltárási program első szezonja 2012 nyarán zajlott.

A Sárisáp falu szélén található lelőhely nagy részén egy bronzkori földvár terül el, de a terület keleti végében egy 1926-ban folytatott ásatás során egy ókeresztény sírkápolnaként azonosított és a negyedik századra datált épület maradványai is előkerültek. Az idei nyári szezon elsődleges feladata az épület hitelesítő ásatása és környezetének előzetes kutatása volt.

A kutatás a terület magnetométeres és földradaros felmérésével kezdődött, mely a mára teljesen talajszint alá került kápolna maradványain kívül egyéb mágneses anomáliákat is kimutatott. Az ezek alapján bemért szelvényekkel sikerült feltárni a kápolnának tartott épület maradványait, melynek környékén több római-kori temetkezés is előkerült. Ezek közül a legjelentősebb egy feltehetően második századi „kocsisíros" temetkezés volt, melynek feltárását a téma kiváló szakértője Mráv Zsolt, a Nemzeti Múzeum munkatársa vezette.

A feltáráson a PPKE BTK Régészeti Tanszékének sárisápi ásatása igazi interdiszciplináris terep volt, ahol régészek, restaurátorok, geológus, geofizikus, archaeozoológus és építész mellett lehetett tanulni egymás szakterületének fortélyait. A nyári ásatási szezonban hat aktív tanulói jogviszonyú pázmányos hallgatónak nyílt lehetőség a részvételre. Az első évet lezáró októberi szezonban már tizennégy újonnan felvett hallgatónk kapcsolódott be a feltárásokba.

Köszönet Mindenki lelkes munkájáért!

Major Balázs PhD
ásatásvezető
PPKE BTK Régészeti Tanszék

x