Szécsény - Ferences kolostor

2015. szeptember

Fényképek

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány megkeresésére a szécsényi Ferences Kolostorban végzett tudományos célú tervásatást Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszéke 2015. szeptemberében. A feltárást Tanszékünk felkérésére az ELTE Régészettudományi Intézet, Középkori és Kora újkori tanszékének oktatója, Dr. Mordovin Maxim adjunktus vezette. Az ásatási munkában a PPKE Régészeti Tanszék oktatói és hallgatói mellett részt vett az ELTE három régészhallgatója is. A feltárás célja a középkori eredetű templom máig álló szentélyének, sekrestyéjének és a káptalanterem elpusztult szentélyének stratigráfiai vizsgálata volt. Az ásatás előkészítéseként a PPKE BTK Régészeti Térinformatikai Laboratóriuma, Dr. Bertók Gábor laborvezető vezetésével elvégezte a szentély és a sekrestye geofizikai felmérését talajradar segítségével. A feltáráshoz kapcsolódóan a labor munkatársai és hallgatója segítségével elkészült a szentély és a sekrestye külső-belső részeinek, valamint a feltárási szelvények fotó3D felmérése. A templom szentélyében három különböző méretű kutatóárok került megnyitásra a geofizikai felmérések alapján. A szentély keleti végébe előkerült a 18. századi szerzetesi kripta, mely egy nagyobb hosszirányú tégla dongaboltozatból és az ahhoz épült kisebb fiókboltozatokból állt. Ugyanitt az szentély DK-i oldalában álló kő ülőfülkék két oldalán előkerültek a középkori pilaszterek báziskövei, illetve az egyik lábazata. A szentély nyugati felében egyértelműen lokalizáltuk a Forgách család 18. századi, a geofizikai felmérésen is jól látható kriptáját. A szentély közepén előkerült három egymást vágó, elbontott barokk kripta töredéke és azok omladékai. Sajnos a jelenlegi feltárás során nem sikerült az épületben korábban több helyen megfigyelt középkori téglapadló egybefüggő maradványait megfigyelni, mert azokat a 18. századi építkezések során, sok helyen elbontották. A munka a szécsényi ferencesek és városlakók vendégszeretetének és segítőkészségének is köszönhetően mindhárom héten lendületesen, gond nélkül és jó hangulatban folyt. Mordovin Maxim ásatásvezetőnek köszönhetően a hallgatók betekintést nyertek Szécsény középkori és kora-újkori régészeti emlékeinek kutatásába. A hétvégéken, illetve a munkaidő letelte után lehetőség nyílt kisebb szakmai kirándulások keretében Csábrág, Salgó, Somoskő és Hollókőt várának meglátogatására.


A feltárásban részt vevő régészek és hallgatók

  • Dr. Mordovin Maxim adjunktus, ásatásvezető régész (ELTE BTK RI)
  • Dr. Bertók Gábor adjunktus, laborvezető (PPKE BTK RTL)
  • Vágner Zsolt régész (PPKE BTK RTL)
  • Lóki Róbert régész (PPKE BTK RTL)
  • Kocsis Anita, Pátkai Ádám, Szabó Balázs, Turi Attila, Bukva Ákos, Léhner Zita, Dudás Péter, Takáts Bendegúz (PPKE BTK RT hallgatói)
  • Gácsi Mónika, Oszolik Maja, Anderko Anna (ELTE BTK RI hallgatói)
x