Székesfehérvár – Püspökkert

Fényképek

A Székesfehérvári Püspökség kérésére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszéke tudományos tervásatást végzett a Székesfehérvár–Püspökkert területén a királyi koronázó és temetkező bazilika szomszédságában 2014. július 7–25 között. Az ásatást Dr. Türk Attila adjunktus (PPKE Régészeti Tanszék) vezette Dr. Bertók Gábor adjunktus (PPKE Régészeti Tanszék); Kulcsár Mihály régész, igazgatóhelyettes (Szent István Király Múzeum); valamint Reich Szabina régész és a PPKE Régészeti Tanszék hallgatóinak együttműködésével. A feltárás szakmai konzulensei Dr. Biczó Piroska (Magyar Nemzeti Múzeum); Dr. Végh András (Budapesti Történeti Múzeum, PPKE Régészeti Tanszék) és Dr. Bartos György (MNM-NÖK) művészettörténész voltak.

A kutatómunka megvalósítása kapcsán külön köszönettel tartozunk Dr. Spányi Antal Püspök Úrnak és munkatársainak, valamint a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatójának Smohay Andrásnak.

A Dr. Bertók Gábor által végzett geofizikai vizsgálatok alapján kijelölt régészeti kutató szelvények modernkori betöltése és későbarokk rétegei alatt Székesfehérvár oszmán-kori és középkori rétegei egyaránt előbukkantak. Az előkerült különböző történelmi periódusokhoz tartozó falmaradványok hozzájárulnak a városrész építéstörténetének megismeréséhez. A szelvények dokumentációjánál mind a hagyományos mind a legújabb (fotogrammetria, 3D szkennelés) technológiák igénybe lettek véve.


Dr. Türk Attila

ásatásvezető

x