Dr. Bencze Ágnes

Elérhetőségek

Levelezési cím:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézet, Régészeti Tanszék
Anselmianum 209
2087 Piliscsaba, Egyetem út 1.

Telefon: +36 26 577-000 / 2931

E-mail címagneseb3@hotmail.comagnes.bencze@yahoo.it


Kutatási terület:

 • A prae-római Itália kultúráinak régészete
 • Archaikus és klasszikus kori görög szobrászat
 • Klasszikus és késő-antik ikonográfia
 • Az antik művészet recepciótörténete (késő antikvitás és kora-újkor)


Iskolák

1993-1998. ELTE BTK Régészettudományi Intézet – Ókori Régészet Tanszék
1993-1999. ELTE BTK Ókortudományi Tanszékcsoport – Latin Nyelv és Irodalom Tanszék
1995-1999. ELTE BTK Ókortudományi Tanszékcsoport – Ógörög Nyelv és Irodalom Tanszék
1999-2005 – Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) és ELTE BTK Régészettudományi Intézet -  PhD


Tagság

Società per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia
Society of Fellows of the American Academy in Rome
Magyar Ókortudományi Társaság
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaság


Külföldi tanulmányutak, ösztöndíjak, kitüntetések

Ösztöndíjak

 • 1995-1999: Láthatatlan Kollégium 
 • 1996: Tempus Hallgatói Mobilitási Ösztöndíj: Heidelberg, 3 hónap 
 • 1999-2002: A Francia Kormány Doktori Ösztöndíja: Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Párizs 
 • 2007. május-július: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, posztdoktori fokozat: Róma (fogadó intézmény: École Française de Rome) 
 • 2007. december – 2008. február: Mellon East-Central European Affiliated Research Fellowship: Róma, American Academy of Rome 
 • 2009. január: Mellon Travel Grant: Róma, American Academy of Rome 
 • 2012. szeptember – 2013. augusztus: Mellon Art History Fellowship, Metropolitan Museum of Art (Department of Greek and Roman Art), New York


Ásatások

 • 1992-1998: Scolacium (Roccelletta di Borgia – Catanzaro), Olaszország
 • 1994-1995:  Bibracte (Mont Beuvray), Franciaország
 • 2000:  Buthrotum (Butrint), Albánia
 • 2001: Oppido Mamertina (Reggio di Calabria), Olaszország


Kitüntetések

 • 1994: A Magyar Ókortudományi Társaság Kerényi Grácia műfordítói díja
 • 2005: A Magyar Ókortudományi Társaság Révay József díja recenziós tevékenységért

 

PUBLIKÁCIÓK:

1996
Reperti vitrei provenienti dal sito di Scolacium - Roccelletta di Borgia (CZ), in Giornata di
Studio del Comitato Nazionale Italiano dell'AIHV, Venezia 1995, Venezia, 1996.

1997
fordítás: Calpurnius Siculus, Első ecloga, Antik Tanulmányok 44 (1997)

1998
Primi dati per una nuova carta di distribuzione di alcuni tipi vitrei tardoromani, in 2e Giornate
di Studio del Comitato Nazionale Italiano dell'AIHV, Milano 14-15 dic. 1996, Milano1998,
157-163.

Terres cuites de Medma, BMusBAHongrie 88-89 (1998), 25-36.

fordítás : Diocletianus ármaximáló rendelete, in: Németh György (szerk.): Ércnél
maradóbb...: a görög és római történelem forrásai, Budapest: Corvina, 1998, 293-312.

1999
Bukolikus tájképek a Iulius-Claudius korból, in Hermann I. (ed.), Tanulmányok Ritoók
Zsigmond hetvenedik születésnapja tiszteletére, Budapest 1999, 91-103.

fordítás : Tusa, V., Spineto, N.,Kerényi Károly Szicíliában in: Szilágyi János György (szerk.),
Mitológia és humanitás: tanulmányok Kerényi Károly 100. születésnapjára,
Budapest: Osiris Kiadó, 1999, 46-87.

2000
fordítás: Torbágyi Melinda: Monete celtiche in Ungheria, Milano: Civiche raccolte
numismatiche, 2000.

2001
Terres cuites votives de Tarente: propositions de méthode, BMusBAHongrie 94 (2001), 41-64,
141-157.

fordítás: Martialis: A meztelen Galla (3, 51) ; Az igazi kliens (3, 46), in: Adamik Tamás
(szerk.): Martialis:Válogatott epigrammák = Electa epigrammata, Budapest: Magyar
Könyvklub, 2001, 123-133.

fordítás: Libanios: Kezdő szónoki gyakorlatok, 5.2 és 8.4, in: Bolonyai Gábor (szerk.): Antik
szónoki gyakorlatok, Budapest: Typotex, 2001, 154-158 ; 190-194.

2004
recenzió: Szilágyi János György: Pelasg ősök nyomában. Magyar ásatás az Appenninekben
1861-ben, Budapest 2002, in: Antik tanulmányok 51 (2004), 183-188.

2006
Archaikus kori hydria – Kr.e. 7. század vége, in Czére A. (szerk.): Remekművek az ókortól
napjainkig, Budapest 2006, 40-41.

Tarentumi symposion-terrakották: Az évszak műtárgya; 2006 ősz (kiállítás kísérő kiadványa),
Budapest: Szépművészeti Múzeum, 2006.

2007
fordítás: Szilágyi János György: Corpus vasorum antiquorum – Hongrie 2. Budapest, Musée
des Beaux-Arts 2, Roma: L'Erma di Bretschneider, 2007

2008
Une tête de terre-cuite tarentine du Musée Barracco au point de rencontre de traditions
multiples, in: Numismatica e Antichità Classiche. Quaderni Ticinesi 37 (2008), 15-37.

2009
recenzió: Patay-Horváth A.: Metallanstückungen an griechischen Marmorskulpturen in
archaischer und klassischer Zeit, in: Ókor. Folyóirat az antik kultúráról VIII/1 (2009), 93-94.

2010
Symposia Tarentina. The artistic sources of the first Tarentine banqueter terracottas,
in: BABesch. Annual Papers on Mediterranean Archaeology 85 (2010), 25-41.

recenzió: Terrakották és közösségek: Sabine Fourrier könyve az archaikus kori ciprusi
királyságok plasztikai stílusairól, in: Ókor. Folyóirat az antik kultúráról IX/1 (2010), 110-113

Kortársunk, Euripidész, in: Cseke Ákos, Hörcher Ferenc (szerk.): Kultúra és kritika:
válogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudmányi Kar Esztétika Tanszékén
működő kritikai portál anyagából, 2008-2010, Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
BTK, 2010, 82-84.

2012
The Coroplastic Collection of the Museum of Fine Arts in Budapest, in: Newsletter of the
Coroplastic Studies Interest Group, no. 7 (winter 2012), 19-21.

Belső tájképek/Internal Landscapes: Az évszak műtárgya, 2012. tavasz/Highlighted Works of
Art, Spring 2012, Budapest: Szépművészeti Múzeum (kiállítás kísérő kiadványa 2012)

ugyanez in: Ókor. Folyóirat az antik kultúráról XI/2 (2012), 63-65.

 

2013
Physionomies d'une cité grecque: Développements stylistiques de la coroplathie votive archaïque de Tarente (Collection du Centre Jean Bérard, 41), Naples, Centre Jean Bérard, 2013.

Michelangelo Bacchusának antik forrásaihoz, in: Ars Hungarica 29/1-2 (2013), 9-17.

Bacchoi kai mystai. Eszkhatologikus rítusok és hiedelmek Magna Graeciában, in: Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett: Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban, Budapest, Gondolat, 2013, 353-385.

A dél-itáliai görögök túlvilágjárásai, in: Ókor. Folyóirat az antik kultúráról XII/1 (2013), 63-65.

Early votive terracotta from Southern Italy/Korai fogadalmi terrakotta Dél-Itáliából, in: Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 118-119 (2013) 51-69. és 193-209.

 

 

x