Dr. Beszédes József, Ph.D.

Eddigi munkahelyek:

 • 2001-től : BTM Aquincum Múzeum (főmuzeológus, területfelelős régész)
 • 1998 és 2001 között: Paksi Városi múzeum (régész, muzeológus )


Fontosabb terepi régészeti munkák:
 

 • Bécs III. kerület, Rasumofsky gasse (ásatásvezető: M. Mosser) neolit,- késővaskori- és középkori települések (2014. Szeptember – 2014. December)
 • Budapest-Tárnok vasútvonal budapesti szakaszának feltárása (ásatásvezetőként, 2011. December – 2012. Március)
 • M0 autópálya nagytétényi csomópontjának feltárása. Neolit település, avarkori település, római kori út (2010. Május – 2010. November)
 • Budapest, XI. kerület, Bercsényi út feltárása (ásatásvezetőként, 2009. Március –  2009. Május)
 • Albertfalva (Budapest XI. kerület) - auxiliáris tábor védműveinek kutatása (ásatásvezetőként, 2008. nyara)
 • Lágymányos (Budapest, XI. kerület) - kelta-római település feltárása (ásatásvezetőként, 2007. Augusztus – 2007. Október)
 • M6 autópálya budapesti szakaszának feltárása (ásatásvezetőként, 2005. Május – 2006. Június) – bronzkori település, kelta telepmaradványok, kora császárkori temető
 • Albertfalva (Budapest XI. kerület) - auxiliáris vicus feltárása (ásatásvezetőként, 2006. Szeptember – 2006. December)
 • Budapest, aquincumi legiotábor praetenturájának kutatása (ásatásvezetőként, 2006. Június –  2006. Augusztus)
 • Paks-Dunakömlőd auxiliáris vicusának kutatása (ásatásvezetőként, 1999. Júniusa és 2000. Júliusa)
 • Carnuntum (Bad Deutsch Altenburg, Ausztria) polgárvárosa (egyetemi hallgatóként, ásatásvezető: Werner Jobst és Franz Humer 1996)
 • Lauriacum (Enns, Ausztria) legiotábora (egyetemi hallgatóként, ásatásvezető: Hansjörg Ubl) 1994. Áprilisa


Felsőfokú tanulmányok, tudományos fokozatok: 

 • Ph.D. fokozat (summa cum laude) régészetből, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (2005). A doktori disszertáció címe: A carnuntumi síremlékek elemzése. Témavezetők: Borhy László, Tóth Endre, Gabler Dénes
 • Régészdiploma (római provinciák régészete szakon, kitüntetéssel) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (1998). A szakdolgozat címe: A legio XV. Apollinaris carnuntumi sírkőanyaga. Témavezető: Borhy László


Fontosabb idegennyelvű publikációk:
 

 • J. Beszédes, Depictions of an early portraittype of emperor Nero on some gravestones from Pannonia. Budapest Régiségei 34 (2001)17-28.
 • J. Beszédes – M. Mosser, Die Grabsteine der Legio XV Apollinaris in Carnuntum. Carnuntum Jahrbuch (2002) 9-98. 
 • J. Beszédes – Zs. Mráv – E. Tóth, Die Steindenkmäler von Bölcske - Inschriften und Skulpturen - Katalog. In: Bölcske.  Römische Inschriften und Funde. Libelli Archaeologici Ser.Nov. No.2 (red.: Á. Szabó – E. Tóth, Budapest 2003), 103-218. 
 • J. Beszédes, Auswertung der Steindenkmäler von Bölcske. In: Bölcske.  Römische Inschriften und Funde. Libelli Archaeologici Ser.Nov. No.2 (red.: Á. Szabó – E. Tóth, Budapest 2003), 283-328.
 • Beszédes J.,  Másodlagosan felhasznált római kori sírkő a Herman Ottó utcából. Secondary use of a Roman period tombstone from Herman Ottó Street. Aquincumi Füzetek 10 (2004) 123-125.
 • Beszédes J. – Szilas G., Középső bronzkori település nyomai Lágymányoson. Traces of a Middle Bronze Age settlement at Lágymányos. Aquincumi Füzetek 10 (2004) 147-152.
 • J. Beszédes, Ein Beitrag zur genaueren Datierung einiger Grabsteine der Legio X gemina aus Carnuntum. Acta Arch.Hung. 55 (2004) 323-332.
 • Anderkó K. - Beszédes J., Feltárások a 2-3. századi aquincumi legiotábor praetenturájában. Excavations in the praetentura of the 2nd-3rd century legionary fortress of Aquincum. Aquincumi Füzetek 13 (2007) 67-77.
 • Beszédes J., Kutatások az albertfalvi vicus északi részén. Investigations in the northern part of the Albertfalva vicus. Aquincumi Füzetek 13 (2007) 205-215.
 • Beszédes J. – Szilas G., Ős- és római kori lelőhelyek feltárása az M6 autópálya nyomvonalán 2006-ban. Excavation of prehistoric and Roman period sites along the route of the M6 highway in 2006. Aquincumi Füzetek 13 (2007) 233-248.
 • Beszédes J., Feltárás az albertfalvi auxiliáris tábor védműveinél. Excavation of the fortifications at the auxiliary fort of Albertfalva. Aquincumi Füzetek 15 (2009) 124-129.
 • J. Beszédes – G. Lassányi, Római kori faragott sírépítményelemek a Rupp-hegy lábánál. Carved Roman Period grave monuments by the foot Rupp-hegy. Aquincumi Füzetek 16 (2010) 119-128.
 • Beszédes J., Katonai táborok Aquincumban. Military Forts at Aquincum. In: Romans on the Danube. The Ripa Pannonica in Hungary as a World Heritage Site (ed.: Zs.Visy, Pécs 2011) 22-28. 


MTMT →

x