Dr. Klima László

Kutatási területek

 • Magyar őstörténet
 • Uráli őstörténet
 • Oroszország uráli népeinek középkori története

Iskolák

 • ELTE BTK régészet–történelem szak 1977-tól
 • Régészet–történelem–finnugor szak 1978-ban
 • Régészet–finnugor szak 1979–1982
 • Diplomaszerzés éve: 1982


Tudományos fokozatok

 • Egyetemi doktor 1991-ben, a disszertáció témája a volgai finnugorok etnogenezise
 • A doktori fokozat átminősítése PhD-fokozattá 1997-ben
 • Habilitáció 2014-ben, a dolgozat témája a finnugor népekre vonatkozó történeti források elemzése


Munkahelyek és beosztások

Munkahely

 • ELTE BTK Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugor Tanszék, 1983. 01. 01-től 2019. 08. 31-ig
 • PPKE BTK Régészettudomány Intézet Magyar Őstörténeti és Honfoglalás Kori Régészeti Tanszék 2019. 12. 01-től


Beosztás

ELTE:

 • Tudományos segédmunkatárs 1992-ig
 • Egyetemi adjunktus 1992–2000 között
 • Egyetemi docens 2000-től
 • Az ELTE BTK Finnugor Tanszékének vezetője 2014‒2019 között


PPKE:

 • Egyetemi adjunktus 2019-től


Oktatott tantárgyak az ELTÉ-n

 • Finnugor népek és nyelvek
 • Finnugrisztika
 • A magyar nyelv finnugor alapjai
 • Bevezetés az uráli népek történetébe
 • Az uráli népek története és jelene 1.
 • Az informatika legújabb eredményei a nyelvtudományban
 • Magyar őstörténet
 • A magyar őstörténet régészete
 • Különböző finnugor történeti és régészeti szakkollégiumok


Oktatott tantárgyak a PPKE-n

 • A magyar őstörténet nyelvészeti háttere és keleti forrásai
 • A magyar őstörténet uralisztikai és turkológiai háttere a régészet tükrében
 • Az avarok régészete
 • A korai magyar történelem muszlim forrásai

 

Publikációk →


Tudományos ismeretterjesztés

 • Finnugrisztikai és magyar őstörténeti tárgyú cikkek írása a Nyelv és Tudomány (nyest.hu) internetes portálra (előbb Zoltán István Károly, majd zegernyei álnéven, 2008. 06. 27-től összesen 234 cikk)
 • Ismeretterjesztő előadások középiskolai tanórákon


Előadások tartása konferenciákon

 • Finnugor Kongresszus: 1990, Debrecen; 1995, Jyväskylä; 2000, Tartu
 • Finnugor Történész Konferencia: 1993, Oulu; 1998, Tallinn
 • „Gyökerek” konferencia: 1997, Turku
 • A népvándorláskor fiatal kutatóinak konferenciája: 1990, Szentes; 1991, Nyíregyháza; 1992, Sátoraljaújhely; 1993, Visegrád; 1996, Pécs; 1999, Domaszék
 • Konferencia az Uszty-Poluj-i ásatások megkezdésének 80. évfordulója alkalmából: 2012, Szalehard
 • 4. Nemzetközi Magyar Szimpózium: 2018, Kazany‒Bolgari
 • 4. Sztyeppi Régészeti Konferencia: 2019, Ulan-Ude
x