Dr. Langó Péter

Tudományos fokozat: PhD

Oktatói fokozat: egyetemi docens


Kapcsolat

PPKE-BTK Régészettudományi Intézet
Cím: Budapest Sophianum IV. emelet
Szobaszám: 415
Telefonszám: 26/375-375,
Fax: 26/374-570
E-mail cím: lango.peter@ppke.hu

Fogadóórák
hétfő 11.00-12.00


Oktatott tárgyak:

 • Bizánc régészete
 • A magyar őstörténet és a honfoglalás kor régészeti kutatása
 • A magyar őstörténet a vándorlás korában
 • Honfoglalás kori anyagismeret
 • Bizánci kistárgyak (anyagismeret)
 • Bevezetés a népvándorlás kor régészetébe


Kutatási terület:

 • A magyar honfoglalás és államalapítás korának régészeti kutatása
 • Bizánc régészete
 • Középkori kistárgyak kutatása
 • Besenyők, kunok, jászok anyagi kultúrája a Kárpát-medencében
 • A Kárpát-medence népvándorlás kori régészete
 • A középkori anyagi kultúra


Kutatások:

Ásatások: Ásatásvezetés a BTK Régészeti Intézet keretein belül különböző 10‒11. századi
temetőfeltárások esetében Magyarország területén

Kiállítás rendezés: Részvétel több magyarországi kiállítás rendezésében


Szakmai önéletrajz

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának történelem, régészet szakjain végeztem 2000-ben. „A Kárpát-medence 10. századi emlékanyagának délkelet-európai kapcsoltrendszere" című doktori értekezésemet ELTE BTK Régészeti Intézetének Doktori Iskolájában védtem meg summa cum laude minősítéssel. 1995‒2000 között a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgoztam, majd 2000–2001 között a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum régésze voltam. 2001-től a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének, (jelenleg: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) kutatója vagyok. Részt vettem a 10. századi magyarság genetikai hátterét érintő archaeogenetikai kutatásokban, és az MTA ATOMKI munkatársaival közösen nemzetközi együttműködésben a 10. századi éremmellékletes sírokra vonatkozó anyagösszetételi vizsgálatokat magába foglaló interdiszciplináris kutatásokban. 2008–2010 között szerepet kaptam a Szíriai–Magyar Régészeti Misszió munkájában. 2012-től az BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportjának a tagja vagyok. 2013-tól az Innsbrucki Egyetem felkérésére a Fertő-tó környéki kora középkori és 10–11. századi régészeti emlékanyag kutatásában veszek részt a „Die Awaren von  Podersdorf. Frühmittelalterliches Gräberfeld, hochmittelalterliche Siedlung" program keretében. Kutatásaim és publikációim a kora középkori és az Árpád-kori Kárpát-medence regionális kapcsolatrendszerét érintik. 2018-tól az Pázmány Péter Katolikus Egyetem  Régészettudományi Intézetének adjunktusként, 2019-től docenseként veszek részt az oktatásban.

2003-tól több regionális múzeum honfoglalás- és középkori kiállításának voltam társrendezője, felkért szakértője. 1997-től folyamatosan részt veszek magyar és nemzetközi szakmai konferenciákon. Eddig több mint 100 magyar és idegen nyelvű dolgozatom jelent meg neves periodikák, referált szakfolyóiratok hasábjain, illetve kötetbe rendezve. Kutatásaimat korábban számos magyar és külföldi ösztöndíjjal folytathattam, Bécsben a Studien zur Methodologie der Forschung des Frühmittelalters program résztvevőjeként;  Mainzban a Römisch-Germanisches Zentralmuseum ösztöndíjasaként. Olaszországban „Relazioni culturali del Bacino dei Carpazi tra il Mediterraneo nell'Alto Medioevo alla luce dei reperti archeologici" címmel végeztem kutatásokat. Az eddigi tudományos  teljesítményemért több elismerésben részesültem: így többek közt 2006-ban Akadémiai Ifjúsági Díjban, 2007-ben Talentum Akadémiai Díjban. 2013–2017 között a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasa voltam.


Publikációk

Letöltés →

MTMT →

x