Dr. Major Balázs

Elérhetőségek

Levelezési cím

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézet, Régészeti Tanszék
Anselmianum 209
2087 Piliscsaba, Egyetem út 1.

Telefon: +36 26 577-000 / 2931

E-mail címmajor.balazs@btk.ppke.hu

 

KUTATÁSI TERÜLET

A késő-antik és középkori településhálózat a Kelet-Mediterráneumban
A Közel-Kelet késő-antik és középkori hadiépítészete, barlangvárak
A szíriai tengerparti régió történeti és régészeti topográfiája
Középkori magyar uralkodói központok és környezetük
A középkori Európa és Bizánc várépítészete

ISKOLÁK

2003-2008. Cardiff University, School of History and Archaeology - PhD
1999-2000. Damaszkuszi Egyetem Régészeti Tanszék
1993- 2004. ELTE BTK Történettudományi Intézet
1996-2003. ELTE BTK Régészettudományi Intézet – Középkori Régészet Tanszék
1993-2000. ELTE BTK Sémi Filológiai és Arab Tanszék
1989-1993. Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom
1986-1988. Oil Companies School, Tripoli – Líbia
1988-1989. New Tripoli College, Tripoli – Líbia
1984-1986. Petőfi Sándor Általános Iskola, Esztergom
1981-1984. Vitéz János Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Esztergom

TAGSÁG

Union Européenne des Arabisants et Islamisants
Council for British Research in the Levant
Society for the Study of the Crusades and the Latin East
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
MTA – Iszlámtudományi Munkacsoport
MTA – Fiatal Kutatók Testülete
Jezsuita Intézmények Diákjainak Egyesülete

 

SAJÁT ÁSATÁSOK (MAGYARORSZÁG)

2015. ESZTERGOM - VÁRHEGY
- a várhegy nyugati lejtőjének feltárása (5 hét) – munkatárs: Dr. Végh András (BTM)

2014. ESZTERGOM - VÁRHEGY
- a várhegy nyugati lejtőjének feltárása (7 hét)

2013. KESZTÖLC – KLASTROMPUSZTA Pálos kolostor
- a kolostor káptalantermének feltárása (1 hónap) – munkatárs: Dr. Benkő Elek (MTA BTK Régészeti Intézet)

2013. ESZTERGOM - VÁRHEGY
- a kora árpád-kori eredetű un. Szt Vid kápolna és környezetének feltárása (3 hét)

2012. SÁRISÁP - QUADRIBURG
- késő római mauzóleum és temetkezési körzet feltárásának vezetése (1 hónap) – munkatárs: Mráv Zsolt (Magyar Nemzeti Múzeum)

 

SAJÁT ÁSATÁSOK (KÜLFÖLD)

2014. IRAK (KURD AUTONÓM RÉGIÓ)
- a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az erbili Salahaddin Univeristy által indított Kurdisztáni-Magyar Régészeti Misszió magyar vezetője Dwin várának és környékének első teremunkaszezonján (3 hét)

2012. LIBANON
- a Université Saint-Esprit de Kaslik és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által indított Libanoni-Magyar Régészeti Misszió magyar vezetője Dayr al-Salib középkori kolostor feltárásán (2 hét)

2011. SZÍRIA
- a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió vezetése, régészeti anyagfeldolgozási program vezetése Qal'at al-Marqabban (3 hét)

2011. SZÍRIA
- a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió kutatási programjának és régészeti feltárásának vezetése Qal'at al-Marqabban (2.5 hónap)

2010. SZÍRIA
- a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió ásatásának vezetése Qal'at al-Marqabban (2.5 hónap)

2010. SZÍRIA
- a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió vezetése, régészeti dokumentációs munka és terepbejárás Qal'at al-Marqab környékén
(1 hónap)

2010. SZÍRIA
- a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió vezetése Qal'at al-Marqabban
(1 hónap)

2009. SZÍRIA
- a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió vezetése Qal'at al-Marqabban
(2 hónap)

2009. SZÍRIA
- a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió vezetése feldolgozás és kisfelületű ásatások Qal'at al-Marqabban (1 hónap)

2009. SZÍRIA
- a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió vezetése periodizációs munka Qal'at al-Marqabban (3 hét)

2008. SZÍRIA
- a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió vezetése Qal'at al-Marqabban
(1 hónap)

2008. SZÍRIA
- a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió vezetése, 1.5 hónapos feltárás Qal'at al-Marqabban a DGAM engedélyével

2007. SZÍRIA
- a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió vezetése Qal'at al-Marqabban
(2 hónap)

2003. SZÍRIA
- a tartūsi templomos terem feltárásának vezetése
- régészeti munka az Ansāriyya-hegységben és az Orontész folyó
barlangvárainál (3 hónap)

 

KÜLFÖLDI TEREPMUNKÁK

2015. Szíria
- a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió régészeti anyagfeldolgozási programjának vezetése Qal'at al-Marqabban (2 hét)

2013. Románia
- a II. András temetkezési helyéül szolgáló egresi kolostor (Igris) lokalizálásának és geofizikai felmérésének vezetése.

2008. Törökország – Észak Ciprus
- 2 hetes kutatóút a bizánci és keresztes hadiépítészet és freskóművészet emlékeinek dokumentálására.

2007. Szíria
- részvétel az Institut Français du Proche Orient 2 hetes észak-szíriai régészeti terepbejárási programjában

2006. Szíria
- a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió vezetése, 3 hónapos régészeti terepmunka a tengerpati régióban

2005. Szíria
- a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió vezetése, 2 hónapos régészeti terepmunka a tengerparti régióban

2005. Törökország
- 3 hetes kutatóút a Délkelet Törökország Tūr ’Abdīn régiójában a jakobita húsvéti liturgia dokumentálására valamint a terület későantik és középkori építészetének tanulmányozására és fotodokumentációjára.

2004. Szíria
- 2.5 hónap könyvtári kutatás és régészeti terepmunka az Orontész folyó későantik és középkori barlangtelepüléseinél és barlangvárainál valamint a Jabal Wastānī hegységben

2003. Egyiptom
- 2 hónapos kutatóút a muszlim építészeti emlékek tanulmányozására

2002. Szíria
- 2.5 hónap terepmunka az Ansāriyya régióban

2001. Szíria
- 1.5 hónapos terepmunka a partvidéki keresztes kori lelőhelyeken

2001. Algéria
- ifjúsági és szakkollégiumi delegáció tagjaként két hetes hivatalos út

2000. Libanon
- könyvtári kutatómunka a bejrúti Université de St. Joseph-en és tanulmányút az ország különböző műemlékeinél

2000. Irak
- a Magyar Oktatási Minisztérium által a Bagdadi Egyetemre delegált küldöttség vezetése, az út szervezése, két hetes kutatóút Irak területén

1997. Törökország – Ciprusi Török Köztársaság
-másfél hónapos kutatóút a térség bizánci, örmény, keresztes és muszlim építészetének tanulmányozására


ÖSZTÖNDÍJAK

2013. Svájc
- egy hetes intenzív ICOMOS világörökség monitoring képzés az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság delegáltjaként.

2011. Jordánia
- 3 hónapos Mellon Research Fellowship az American Center of Oriental Research ammani intézetében.

2009–2011 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)
- 3 éves kutatói ösztöndíj al-Marqab írott forrásainka kutatására

2004–2007 Cardiff University Study Grant (Egyesült Királyság)
- három éves tanulmányi ösztöndíj a PhD-s képzésre

2003–2005 Eötvös Ösztöndíj
- 10 hónapos ösztöndíj a Cardiff University-n folytatott PhD-s tanulmányokra

2005. Council for the British Research in the Levant – Travel Grant

1999-2000. Damaszkusz - Szíria
- a damaszkuszi egyetem régészet szakának negyedéves képzése
- 1 hónapos terepmunka a későantik és középkori településhálózattal kapcsolatos vidéki lelőhelyeken

1998. Köztársasági Ösztöndíj

1995-1996. Damaszkusz – Szíria
- állami ösztöndíj révén nyelvi tanulmányok folytatása a központi nyelvintézetben, intenzív könyvtári és terepmunka a középkori keresztes és muszlim hadiépítészet és településhálózat témakörben


VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK

2015 A Special Type of 'Urban Site' in the 13th Century Levant? The Case of Margat. (Qal'at al-Marqab).
Villes Méditerranées: Civilisation et Développement. Union Académique – Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. (p. 195-198)

2014 Micromorphological and Geochemical Investigation of Formation Processes in the Refectory at the Castle of Margat (Qal'at al-Marqab), Syria.
Journal of Archaeological Science.
szerzők: Shillito, L.-M., Major B., Almond, M., Anderson, E., Pluskowski, A.
elfogadott kézirat doi: 10.1016/j.jas.2014.07.031.

2014 A Medieval Burial in Qal'at al-Marqab and its Facial Reconstruction.
Hungarian Archaeology – E-Journal, Spring 2014 (4 ps.)
http://www.hungarianarchaeology.hu/wp-content/uploads/2014/05/eng_mk_14TA.pdf 

2014 Egy középkori temetkezés Qal'at al-Marqab várában.
Magyar Régészet – Online Magazin 2014 Tavasz (3 ps.)
http://www.magyarregeszet.hu/wp-content/uploads/2014/05/MK_14TA.pdf 

2014 Sárisáp, Quadriburg III.
Kuny Domokos Múzeum Közleményei 19. (2013), Tata (p. 14-16)
társszerzők: Mráv Zsolt, Merczi Mónika

2014 Medieval “light construction buildings” on top of the vaulted halls of al-Marqab Citadel (Syria).
Fortificações da Ordem do Templo e da Ordem do Hospital. Direção Geral do Património Cultural Portugal. Lisboa (p. 93-109)

2014 Crusader and Mamlūk Hammāms in al-Marqab.Balnéorient III. (ed. T. Fournet)Institut Français d’Archéologie Orientale. Caire. (ps. 40-55)
társszerző: Buzás Gergely

2013 Bathing in the Medieval Latin East. A Recently Discovered 13th Century Bathhouse in al-Marqab Citadel (Syria).
Hungarian Archaeology – E-Journal, Winter 2012. (7 ps)
http://www.hungarianarchaeology.hu/wp-content/uploads/2014/01/eng_Major_13T.pdf

2013 Fürdés a középkori Latin Keleten. Újonnan felfedezett 13. századi fürdőház al-Marqab várában.
Magyar Régészet – Online Magazin 2013 Tél (7 ps.)
http://www.magyarregeszet.hu/wp-content/uploads/2013/12/Major_13T.pdf

2013 “Anklīs” – A Possible Trace of European Presence in the Medieval Syrian Vocabulary. 
More Modoque. Festschrift für Miklós Maróth zum siebzigsten Geburtstag. Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest. (p. 377-384)

2013 The Medieval Mill of Banyas and Some Notes on the Topography of the Town of Valenia.
Antioch (696-1268) II, K. Ciggaar & M. Metcalf(eds.) Orientalia Lovaniensia Analecta. (p. 367-390)

2013 Hová let Valenia városa? Forráskutatás és régészet. 
Peritia Linguarum. A vienne-i zsinat és a nyelvek oktatása. Studia Philologica II. Piliscsaba. (p. 69-84)

2013 Esztergom – Várhegy kutatási program. Régészeti feltárás a Szent Vid templomnál.
Régészeti kalandozások. A régészet legújabb hazai eredményei. Új technológiák a kutatásban és a prezentációban. (p. 14-16)

2012 Medieval Cranes in Qal’at al-Marqab, Syria. 
Hungarian Archaeology – E-Journal, Winter 2012. (5 ps)
http://www.hungarianarchaeology.hu/wp-content/uploads/2013/02/eng_MajorB_12W.pdf

2012 Középkori daruszerkezetek a szíriai Qal’at al-Marqabban.
Magyar Régészet – Online Magazin 2012 Tél (5 ps.)
http://www.magyarregeszet.hu/wp-content/uploads/2013/02/MajorB_12T1.pdf

2012 Archaeological and Fresco Research in the Castle Chapel at al-Marqab: A Preliminary Report on the Results of the First Seasons). in: P. Edbury & H. Nicholson(eds.) The Military Orders. V. Politics and Power. Ashgate. (p. 23-47)
társszerző: Galambos Éva

2011 Két földrengés Szíriában – Margat várának archaeoszeizmológiája.
társszerző: Kázmér Miklós
Környezettörténet. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében. M. Kázmér (szerk.) Hantken kiadó Budapest. (p. 283-313)

2010 Distinguishing damages from two earthquakes – Archaeoseismology of a Crusader castle (al-Marqab citadel, Syria). 
társszerző: Kázmér Miklós
The Geological Society of America. Special Paper 471. (p. 185-198.)

2010 Observations on Crusader Settlements between the Nahr al-Kabir and the Nahr as-Sinn.
Le Comté de Tripoli état multi-culturel et multi-confessionnel. (1102-1289) 
eds. G. Dédéjan & K. Rizk. Geuthner Paris. (p. 119-140).

2009 „Tripoli” & „Chastel Blanc” (szócikkek)
Prier et combattra. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge.
eds. Nicole Bériou and Philippe Josserand. Paris Fayard.

2008 The Master Plan of al-Marqab Citadel. Historical Background.
Project Defence System on the Mediterranean Coast. Euromed Heritage II 
Project ME8/AIDCO/200/2095-11. Spain. (p. 162-174).

2008 Medieval Rural Settlements in the Syrian Coastal Region (12th and 13th Centuries).
Cardiff University School of History and Archaeology PhD thesis - 2008

2008 Umm Hūsh, eine Kreuzfahrerburg im Bergland von Sāfītā.
Burgen und Städte der Kreuzzugszeit. ed. M. Piana. Petersberg, Germany. (p. 438-446).

2008 Muslim Towers in the Medieval Syrian Countryside.
Continuity and Change int he Realms of Islam. eds. K. D’Hulster & J. van Steenbergen. Orientalia Lovaniensia Annalecta 171. (p. 423-439).

2007 The Rural Site of ’Āsūr. 
Archaeology and the Crusades. Eds. P. Edbury & S. Kalopissi-Verti. Athens. (p. 157-171).

2006 Survey of Late Antique and Medieval Rural Sites in the Region of Sāfītā on the Syrian Coast.
Bulletin of the Council for the British Research in the Levant. 2006/1. (p. 44-46).

2006 The Fortified Caves of the Jabal Wastānī Region. 
Château Gaillard 22. Publications du CRAHM, Caen. (p. 251-257).

2006 Medieval Cave Fortifications of the Upper Orontes Valley (a preliminary report).
Muslim Military Architecture in Greater Syria from the Coming of Islam to the Ottoman Period. ed. H. Kennedy, Brill, Leiden. (p. 251-268)

2006 „A magyar keresztesek arab szemmel.” (p. 113-118; 299-301).
„A Szentföld lakói.” & „Keresztes várak a Szentföldön.” (p. XLIX-XCIII).
Magyarország és a keresztes háborúk. Szerk: Laszlovszky J., Majorossy J., Zsengellér J. Attraktor.

2006 Imprints of Settlement Patterns in the Rock. Preliminary Results of the Survey in Northern Syria in 2003-2004.
Newsletter of the Society for Medieval Mediterranean. (p. 27-34).

2004 A későantik Szíria építészeti emlékei. /társszerző Szécsi Zsolt/
Helikon Kiadó (120 oldal).

2003 Remains of the 12th and 13th Century Rural Settlement in the Southern Littoral of Syria (First Report on the Fieldwork).
Proceedings of the 20th Congress of the UEAI, The Arabist 26-27. (p. 249-266).

2003 Castles, Towers and Vaults. Second Report on the Field Surveys in the Syrian Littoral.
La Memoria 15. (p. 73-94).

2001 Burj cArab, a Crusader Tower in the County of Tripoli.
The Arabist 23. (p. 171-182).

2001 al-Malik al-Mujāhid, Ruler of Homs and the Hospitallers.
The Crusades and the Military Orders. J. Laszlovszky & Zs. Hunyadi (eds), Proceeding of the Conference Titled Expanding the Frontiers of Medieval
Latin Christianity. CEU Budapest (p. 61-75).

1999 Crusader Towers of the Terre de Calife.
Proceedings of the 35th Congress of Asian and North African Studies 
(ICANAS), The Arabist 19-20. (p. 211-228).


FONTOSABB KONFERENCIÁK, ELŐADÁSOK:

2015. UNESCO Participation Programme (Tartous, Syria)
„Research strategies, results and rehabilitation plans of al-Marqab."

2015. Directorate General of Antiquities and Museums of the Syrian Arab Republic,
National Museum of Damascus (Damascus, Syria)
„Most Recent Results of the Archaeological Mission in al-Marqab."

2015. Metropolis Hungariae. Esztergom, Magyarország első fővárosa (Esztergom)
„A Szent Vid templom feltárásának eddigi eredményei.."

2013. The Military Orders: Culture and Conflict. The Sixth International Conference
at St John's Gate, Clerkenwell. (London, UK)
„Water Management in the Hospitaller Castle of Margat."

2013. 22nd Colloquium on the History of Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid,
and Mamluk Eras. (Ghent, Belgium)
„The Rabads of al-Marqab and the Town of Valenia."

2012. International Conference on the Military Orders' Castles (Tomar, Portugal)
"Recent Results of the Research Program in the Hospitaller Centre of al-
Marqab in Syria."

2012. 21st Colloquium on the History of Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid,
and Mamluk Eras. (Ghent, Belgium)
„Form and Function: The Medieval Use of Spaces in the Castle of al-Marqab
(Syria)."

2012. International Conference on the Military Orders' Castles
(Tomar, Portugal)
"Recent Results of the Research Program in the Hospitaller Centre of al-
Marqab in Syria."

2011. Mediterranean Cities: Civilisation and Development.
(Union Académique Internationale, Barcelona)
„ New Industrial Cities on the 13th Century Syrian Coast?"

2011. American Center of Oriental Research
(Amman, Jordan)
„Form and Function in the Medieval Fortress of al-Marqab (Syria).
The results of a multi- disciplinary research program."

2010. Les montagnes côtières de la Syria dans l'Antiquité et au Moyen Âge II.
(Institut Français du Proche Orient, Damascus)
„Construction Periods and the Use of Spaces in al-Marqab Castle."

2010. University of California – Berkeley (public lecture)
(San Francisco, USA)
„Reconstructing Medieval Life in Crusader Fortress of al-Marqab (Syria)."

2010. University of California – UCLA (public lecture)
(Los Angeles, USA)
„The Construction History of the Crusader Fortress of al-Marqab (Syria)."

2009. The 5th Conference on the Military Orders: Politics and Power
(Cardiff, UK)
„New Results of the Research Project in al-Marqab Citadel. The 6th
Excavation Season."

2006. 23rd Congress of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants
(Sassari, Italy)
„In Search of the Medieval Rural Settlement Pattern in the Syrian Coast. A
Multidisciplinary Approach."

2006. 15th International Symposium on Remote Sensing and Assisting Systems
General Organization of Remote Sensing (Damascus, Syria)
„Remote Sensing and GIS Integration in the Work of the Syro-Hungarian
Archaeological Mission." (co-lecturer: Gábor Bertók)

2006. Castles and Towns of the Crusader Period in the Eastern Mediterranean
Europäisches Burgeninstitut (Marksburg, Germany)
"Shaqīf Darkūsh – A Northern Syrian Cave Castle from the Time of the
Crusades."

2005. XIII. Ordines Militares-Colloquia. (Torun, Poland)
„The Charter of Armensendis - Identification of Medieval Rural Sites in the
Syrian Coast."

2005. Archaeology in Syria: Reality & Perspectives. (Aleppo, Syria)
„Survey Methods, Documentation Techniques and Promotional Strategies of
Lesser Scale Rural Sites in the Syrian Coast."

2005. Archaeology and the Crusades. (Nicosia, Cyprus)
„Archaeological Remains of Rural Settlements of the Crusader Period."

2005. The Cardiff Centre for the Crusades. (Cardiff, United Kingdom)
„Lesser Scale Fortifications of Northern Syria in the Time of the Crusades."

2004. 22nd Château Gaillard Conference. (Voiron, France)
„Surveying Medieval Cave Castles in Northern Syria" – poster section

2004. 13th Colloquium on the History of Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid,
and Mamluk Eras. (Leuven, Belgium)
„New Results of the Fourth Season of Archaeological Field Surveys in the
Syrian Littoral. (The continuity of the late antique settlement pattern)."

2004. National Museum, Damascus, Syria:
„Four Years of Archaeological Work on the Medieval Settlement Pattern of
the Syrian Coast"
lecture and poster exhibition

2003. Conference on the Islamic Fortifications in the Levant (Aleppo, Syria)
„Medieval Cave Castles of the upper Orontes valley."

2003. 12th Colloquium on the History of Bilād al-Shām in the Fatimid, Ayyubid
and Mamluk Periods. (Leuven, Belgium)
„Medieval Towers in the Syrian Countryside."
2002. Congrés de l'Université Saint-Esprit de Kaslik (Beirut, Lebanon):
„Characteristics of Crusader Settlements of the Syrian Littoral between the
Nahr al-Kabīr and the Nahr al-Snūbār"

2002. 21st Congress of the UEAI (Palermo, Italy):
„Second Report on the Fieldwork in the Syrian Littoral – The Crusader
Material"

2002. National Museum, Damascus, Syria:
„Castles, Towers and Vaults (Field Survey Tracing the Remains of the
Medieval Settlement of the Syrian Littoral)"

2001 Colloquium in Honour of Alexander Fodor on His Sixtieth Birthday
„Burj cArab – A Crusader Tower in the County of Tripoli
(A Preliminary Report After The First Survey)"

2001 Trinity College Dublin (public lecture)
„Military architecture of the Crusader States"

2000 20th Congress of the UEAI (Budapest):
„In search of the 12th and 13th century rural settlement in the southern
littoral of Syria (A report of the first field surveys)"

1999. The Crusades and the Military Orders International Conference (Budapest):
„al-Malik al-Mujāhid, Ruler of Homs and the Hospitallers (The Evidence in
the Chronicle of Ibn Wāsil"
1997. 35th International Congress of Asian and North African Studies (Budapest):
„Crusader Towers of the Terre de Calife"


Publikációk →

MTMT


Academia.edu oldal →

x