Dr. Mende Balázs

Személyi adatok

szül: 1971, Sopron


Végzettsége                          

történész, paleoantropológus

 • 1992–1995 JATE Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos előadó
 • 1995– MTA Régészeti Intézet
 • 2001 JATE TTK Doktori iskola, Környezeti ökológia
 • PhD disszertáció: Történeti népességek a Zala-vidéken
 • 2004–2007 Tudományos Szolgáltató Osztály vezetője
 • 2007– MTA Régészeti Intézet Archeogenetikai Laboratórium vezetője
 • 2007–2013 Archeosztráda Kft., ügyvezető

 

Oktatási tevékenység           

 • ELTE BTK Régészettudományi Intézet 1996-
 • SZTE TTK Embertani tanszék 2009-


Kutatói tapasztalat:

 • 1996-1999 OTKA-témavezető
 • 1997-2000 OTKA témavezető
 • 2003 CEU Nyári Egyetem, Környezettörténeti Kurzus
 • 2001-2004 témafelelős, Történeti genetika a magyar ethnogenezis kutatásában NKFP program (MTA SZBK Genetikai Intézet - MTA Régészeti Intézet)
 • 2004-2007 témavezető koordinátor: NKFP kutatás 2004-2007. A Kárpát-medence történeti genetikája NKFP projekt (MTA Régészeti Intézet - MTA SZBK Genetikai Intézet) 2001-2006 osztályvezető, MTA RI Tudományos Szolgáltató Osztály
 • 2006- laborvezető, MTA RI Archeogenetikai Laboratórium


Kutatási terület:                  

 • 4-17. századi Kárpát-medencei népességek paleoantropológiája
 • Kárpát-medence történeti genetikája
 • Paleodemográfia
 • Paleoepidemiológa


Bibliográfia


1. Mende B.: Alsórajk-Kastélydomb középkori népességének paleodemográfiai vázlata. In: Honfoglaló magyarság, Árpád-kori magyarság. (Szerk.: Pálfi Gy.-Farkas L.Gy.-Molnár E.) JATE Embertani tanszéke 1996, 157-177.
2. Mende, B.: Paläodemographische Untersuchungen an der mittelalterlichen Population von Alsórajk-Kastélydomb. Antaeus 23 (1996) 307-319.
3. Mende, B.: New data on the Avar Period population of the Vác region. Acta Biol. Szeged. 42 (1997) 99-106.
4. Mende B.: Az ópusztaszeri középkori népesség paleodemográfiai vázlata. In: Ópusztaszer-Monostor lelőhely antropológiai leletei (Szerk.: Farkas L Gyula) Szeged 1998, 87-95.
5. Mende B.: A Zalaszabar-borjúállási 9-10. századi temető demográfiai vázlata. Zalai Múzeum 9 (1999) 225-251.
6. Mende B.: Adatok Decs-Ete késő középkori népességének antropológiájához. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XXI (1999) 109-115.
7. Mende, B.: Problemes d'actualite de l'anthropologie historique du bassin des Carpates. Dissertationes Pannoniae 1999 (megjelenés alatt).
8. Mende B.: Szempontok történeti korok csecsemőhalandósági viszonyainak elemzéséhez. A népvándorlás kor kutatóinak kilencedik konferenciája, Eger 1998. Heves Megyei Régészeti Közlemények 2 (2000) 473-479.
9. Mende B.: Neolit korú emberi csontmaradványok Tiszaföldvár-Téglagyárról. FolArch 1999 (megjelenés alatt).
10. Finnegan, M.-Mende, B: The effect of primary cultural deformation on the frequency of cranial non-metric traits. Anthropologie XXXIX/1 (2001) 25-31.
11. Mende B.G.: A Sárszentlőrinc-Birkajárás lelőhelyen feltárt emberi csontmaradványok vizsgálata. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XXIV. 2002., 193-195.
12. F. Redő – B.G. Mende – L. Bartosiewicz: Roman period well in the periphery of Salla. ANTAEUS 26 (2003), 301-320.
13. Mende B.G.: Pestis az ókorban. ÓKOR II. 2-3. (2003), 10-19.
14. Mende B.G.: A Mindszent-Koszorús-dűlőn feltárt 2. számú honfoglalás kori sír antropológiai adatainak összefoglalása. Stud Arch X (2004), 452.
15. Mende B.G.: Adatok Zalavár-Kápolna Árpád-kori népességének antropológiájához. Opuscula Hungarica VI (2005), 185-197.
16. Járványos mindennapok. Történeti idők betegségei. (egyetemi jegyzetanyag) www.archeo.mta.hu/antropologia
17. B.G. Mende (ed.): Research on the prehistory oh the Hungarians: A review. VAH 18 (2005), p. 407

x