Dr. Papp Adrienn

Munkahelyek

 • 2004-től Budapesti Történeti Múzeum, Középkori Főosztály
 • 2017-től Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Régészettudományi Intézet


Főbb terepi munkák

 • 2014-2017 Budavári karmelita épületegyüttes (Bp. I. Színház utca 1-11)
 • 2015-2017. Gül baba türbe (Bp. II. Ker. Mecset utca)
 • 2008-2009. Budai főgyűjtő csatorna megelőző feltárásának Tabáni munkái (Bp., I. ker.)
 • 2008. Bem tér 3. (Bp., II. ker.)
 • 2007-2008. Császár fürdő (Bp., II. ker.)
 • 2007. Lukács fürdő (Bp., II. ker.)
 • 2007. Malomtó-Törökfürdő (Bp., II. ker.)
 • 2005-2007. Rác Fürdő (Bp., I. ker. Hadmagy utca 8-10.)
 • 2004. Rudas Fürdő (Bp. I. ker. Döbrentei tér 9.)
 • 2004. Turbán utca (Bp. II. ker.)


Kiállításrendezés

 • 2017. Kincsek a város alatt 2. (Budapesti Történeti Múzeum)
 • 2010. Erdély ezeréves püspöksége – A gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyház és püspöki palota régészeti kutatása és helyreállítása - (Budapesti Történeti Múzeum)
 • 2007. Szélfútta kert – A török fajanszművesség emlékei Magyarországon (Budapesti Történeti Múzeum)


Tanulmányok

 • 2006-2009 ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Régészet Program
 • 1997-2003 ELTE BTK, Régészet Szak
 • 1996-2002 ELTE BTK, Török Szak
 • 1995-2002 ELTE BTK, Történelem Szak


Doktori fokozat

 • dolgozat címe: Fürdők a török kori Budán”
 • témavezető: Feld István
 • védés dátuma: 2016.


Ösztöndíjak

 • 2015  Lublin (Lengyelország)
  International Summer School on Revitalisation of Historic Cities
 • 2013 Isztambul, London
  Turkish Cultural Foundation
 • 2008 Isztambul (Törökország)
  Klebelsberg ösztöndíj
 • 2006 Isztambul (Törökország)
  Állami ösztöndíj
 • 1999 Isztambul (Törökország)
 • 1998 Állami ösztöndíj


Publikációk

MTMT

 • Ottoman Earth Architecture in Buda. In: Earthen Architecture in Muslim Cultures: Historical and Anthropological Perspectives. Ed.: Stephane Pradines (megjelenés alatt)
 • Lászay Judit – Papp Adrienn: The Investigation of Ottoman Baths in Buda at the Beginning of the 21th Century. In: The Journal Of South Eastern European Studies, (megjelenés alatt)
 • Törökkori bőrkészítő-műhely emlékei a budai Tabánban. In: Holl kötet 2017.
 • Újabb késő törökkori leletegyüttes a budai Tabánban, In: "A cserép igazat mond,ha helyette nem mi akarunk beszélni" : regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában. Budapest 2016. 341-348.
 • Archäologische Untersuchungen in der Ofner Türkenbäder (Budapest). In: Wasser und Brunnen 8.  2016. 32-35.
 • A Nagy dzsámi török kori építészettörténete. In: Mátyás-templom : A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246-2013). 2015. 140-143.
 • Előzetes jelentés a Karmelita épületegyüttes régészeti munkáiról, Aquincumi füzetek 2015.
 • Török kori lőpormalom Budán. In: Keletkutatás 2015. tavasz 105-113.
 • Havas Zoltán, Papp Adrienn, Tóth Farkas Márton: Feltárások a Harsánylejtőn 2013-ban. In: Aquincumi füzetek, 20. (2014). 38-49.
 • The position of the buildings of Buda and Pest dating to the age of the Turkish Occupation of Hungary in the architecture of the Ottoman Empire. In: 14th International Congress of Turkish Art, Paris 2013 591-598.
 • Rövid összefoglaló  a budai pasák palotájáról. In: Budapest Régiségei XLVI (2013) 167-186.
 • Building and builder – constructions under Sokollu Mustafa Pasha’s reign in Buda. In: The art of the islamic world, and the artistic relationship between Polnad and  islamic countries. Krakow 2011. 75-83.o.
 • Papp Adrienn – Grynaeus András: Budapest török fürdőinek kormeghatározása. In: Budapest Régiségei. 44 (2011) 259-273.o.
 • Architecture in Turkish Occupied Hungary. In: Exhibition on Ottoman Art. 16-17th century Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire. Istanbul 2010. 59-67.o.
 • 12db tárgyleírás – 16-17. századi izniki fajanszokról ill. egyéb hódoltság kori tárgyakról. In: Exhibition on Ottoman Art. 16-17th Century Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire. Istanbul 2010.
 • Kovács Eszter - Papp Adrienn: A mihrábfülke az újabb kutatások tükrében In: Műemlékvédelem 2010/6 406-412. o.
 • Papp Adrienn – Tóth Anikó: A budai főgyűjtőcsatornához kapcsolódó tabáni és Ybl-téri ásatások. In: Aquincumi füzetek 16 (2010) 105-112.o.
 • Oszmán-török fürdők Budán – A Rudas és Rác fürdő régészeti kutatása (2004–2006) In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon [Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary]  Szerk.: Benkő Elek, Kovács Gyöngyi Budapest 2010. 207-220.o.
 • Papp Adrienn – Lászay Judit: A budai török fürdők építészete az újabb kutatások tükrében  I., Építéstechnika - építészeti elemek In.: Budapest Régiségei. 42-43. (2009-2010) 121-149.o.
 • A törökkori Tabán kialakulása – az újabb régészeti adatok tükrében In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv IV. 2009. 95-114.o.
 • Lászay Judit - Papp Adrienn: A budai török fürdők kutatása az évezred elején. In.: Műemlékvédelem 2009. nov. 194-220.o.
 • Ara Altun – Adrienn Papp: The Murad I Bath in Iznik. In: 13th International Congress of Turkish Art konferenciakötete. Budapest 2009. 71-81. o.
 • A török fürdők fajtái és beosztásuk. In: Pannon enciklopédia. A magyar építészet története. Szerk.: Deák Zoltán, Budapest 2009. 263.o.
 • Beszédes József – Papp Adrienn – Zádor Judit: Római kori védmű és török fürdő a pesti belvárosban. In.: Aquincumi füzetek 14 (2008) 165-171.o.
 • A középkori Alhévíz képe. In: Tabáni füzetek 5. (2008) 7-9.o.
 • 9.11 Kazettás ívelt mennyezet rozettákkal. In.: Hunyadi Mátyás, a király. Kiállítási katalógus. Budapest 2008. 338.o.
 • 9.11 Coffered arch soffit with rosettes from the Royal Palace of Buda. In: Matthias Corvinus, the King. Budapest 2008. 338.o.
 • Lászay Judit – Papp Adrienn: Kutatások a budafelhévízi fürdőkben. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2007. Budapest 2008. 63-84.o.
 • Maráz Borbála – Papp Adrienn: Régészeti kutatások a Rác fürdő és a tabáni késő La Téne kori fazekastelep területén. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2005., Budapest 2006. 109 - 124.o.
 • Lászay Judit – Papp Adrienn: A régészeti és épületkutatások eredményei a Rudas fürdőben 2004-2005. In.: Rudas – gyógyfürdő, Budapest 2006. 61-83.o.
 • Maráz Borbála – Papp Adrienn: Régészeti kutatások a Rác fürdő területén. In.: Aquincumi füzetek 12  (2006) 225-226.
 • Depictions of Pomegranates and Sárospatak Wall-Tiles in the 16th and 17th Centuries. In.: Turkish Flowers, Studies on Ottoman Art in Hungary Bp 2005. Szerk.: Gerelyes Ibolya 45-50.o.
 • A Rudas fürdő. In. Kincsek a város alatt. Kiállítási vezető, BTM 2005 71.p.
 • A budai török fürdők története. In.: Balnea Budensia (Tabáni füzetek 3.) Bp. 2005. 4-8.p.
 • Lászay Judit – Papp Adrienn: Régészeti feltárás és falkutatás a Rudas fürdőben. In.: Régészeti kutatások Magyarországon 2004, 73-90.p.
 • Maráz Borbála – Papp Adrienn: Régészeti kutatások a Rudas fürdő területén. In.: Aquincumi füzetek 11., 101-106.p.
 • Bencze Zoltán – Papp Adrienn: Török kerámia egy Dísz téri sziklagödör feltárásából. In.: Budapest Régiségei 38 (2004), 25-49.p.


Szaklektorálás

Sudár Balázs: A pécsi Jakováli Haszan pasa-dzsámi, Budapest, 2010


Konferenciák

 • Ottoman Baths in Hungary
  14th International Congress of Turkish Art, Nápoly, 2015
 • Earth architecture in Buda
  World Congress of Middle-Eastern Studies Ankara, 2014
 • The Baths of Centuries in Budapest,
  Tagung «Badekultur – Touristisches Erbe und Kulturhistorisches Potential» Baden, 2014
 • Újabb késő törökkori leletegyüttes a budai Tabánban, "A cserép igazat mond,ha helyette nem mi akarunk beszélni": regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában. MNM 2013. január 9-11.
 • Papp Adrienn - Sudár Balázs: A török végvárrendszer Magyarországon: egy adatbázis-készítés tanulságai
  A várkutatás újabb eredménye Szlovákiában és Magyarországon. Castrum Bene egyesület. Visegrád 2012. október. 14.
 • The position of the buildings of Buda and Pest dating to the age of the Turkish occupation of Hungary in the architecture of the Ottoman Empire.
  14th International Congress of Turkish Art, Párizs, Franciaország, 2011. szeptember 19-21.
 • A budai török fürdők kutatásának és felújításának tanulságai
  Budapest, 2009. december 1. Fiatal kutatók örökségvédelmi konferenciája
 • Building and builder – constructions under Sokollu Mustafa Pasha’s reign in Buda
  „The Art of  Islamic  World and Relationship between Art of Islamic Countries and Poland”, Krakkó, Lengyelország, 2009. október 5-7.
 • A budafelhévízi fürdők kutatásának eredményei
  „Integrált régészeti kutatások a Budapesti Történeti Múzeumban, a 2008. évben”
  Budapest, 2009. április 21.
 • Windy garden – Turkish faience artifacts in Hungary.
  „Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa von 16. bis 18. Jahrhundert”, Lipcse, Németország, 2008. október 23-25.
 • The Ottoman-Turkish „ilicas” of Buda in Light of the Most Recent Research
  „13th International Congres of Turkish Art”, Budapest, 2007. szeptember 3-8.
 • New Comments on the excavation and restoration Projects at the Murad I. Bath at Iznik 
  „13th International Congres of Turkish Art”, Budapest, 2007. szeptember 3-8.
 • A törökkori Tabán kialakulása
  „Polgári elit – polgári kapcsolatok – polgári tér (Magyar városok a középkorban és a kora újkorban)”, Budapest Fővárosi Levéltára, 2007. november 13–14.
 • A budai török fürdők
  „Középkori és kora újkori régészeti konferencia”, Visegrád, 2006. május 11-13.
 • Régészeti kutatások a Rudas fürdőben
  „A Budapesti Történeti Múzeum ásatási beszámolói”, Budapest, 2006. április 26.
 • A budai török fürdők története
  „Balnea Budensia - Gyógyvizek, gyógyfürdők a Tabánban”, Budapest, 2005. május 28., a Tabáni Múzeum szervezésében
 • Habán motívumok a bokályokon
  „Török-magyar művelődéstörténeti kapcsolatok”, Sárospatak 2001. okt. 5-7.
x