Dr. Tomka Gábor

Szakmai önéletrajz

1971. július 19-én születtem Győrött.

1991-ben sikeresen felvételiztem az ELTE Bölcsészettudományi Kar régészet szakára, ahol 1996-ig elsősorban középkori és római provinciális régészetet hallgattam. 1996-ban a régészet szakot kitüntetéses oklevéllel fejeztem be.

Szakdolgozatomat a Révész László által vezetett, az ónodi várban végzett ásatásról és az itt előkerült kerámiaanyagról írtam. Ekkortól fordult figyelmem elsősorban a késő középkori, kora újkori régészet felé.

1995 őszétől félállásban, majd 1996 tavaszától teljes munkaidőben dolgozom a Magyar Nemzeti Múzeum Középkori Főosztályán (utóbb: Régészeti Tár), ahol feladatom a késő középkori gyűjtemény gondozása.

Szerkesztőségi tagja vagyok a Régészeti Füzetek, illetve utódja, a Régészeti kutatások Magyarországon c. évkönyvnek.

Az ELTE BTK Régészettudományi Doktori Iskoláján végzett posztgraduális tanulmányok után 2004-ben nyújtottam be doktori (PhD) disszertációmat „Északkelet-Magyarország kora újkori kerámiája” címmel, melyet 2005-ben summa cum laude minősítéssel védtem meg.

Számos ásatást vezettem az ország hat megyéjében, több kiállítás társrendezőjeként is kipróbálhattam magamat, több mint 30 publikációm jelent meg.

Oktatási tevékenységet végeztem óraadóként, illetve meghívott előadóként a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, az ELTE BTK Régészeti Intézet Középkori és Kora Újkori Régészet tanszékén, a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Régészeti Tanszékén és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszékén.

Angol és német nyelvből állami középfokú „C” típusú nyelvvizsgát tettem, a források olvasásához szükséges latin nyelvtudással és bizonyos mértékű francia, orosz és dán nyelvismerettel rendelkezem.

2012 májusától a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményi főigazgató-helyettesi feladatkörét is ellátom.

dr. Tomka Gábor
Budapest, 2013. augusztus 7.

Publikációs lista →

x