Dr. Tóth Endre DSc

Oktatói fokozat: docens

Elérhetőségek

Levelezési cím

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézet, Régészeti Tanszék
Anselmianum 209
2087 Piliscsaba, Egyetem út 1.

Telefon: +36 26 577-000 / 2931

E-mail címteutanus@gmail.com

Fogadóórák

Kedd, 12.30-13.30

Oktatott tárgyak

 • Bevezetés a római kori régészetbe
 • Bevezetés a késő antikvitás régészetébe
 • Római kori régészeti anyagismeret
 • Római kori epigráfia
 • Népvándorlás kor tárgyi hagyatéka (anyagismeret)
 • Kárpát-medence története a népvándorláskorban
 • Bevezetés a kora középkori régészetbe
 • A római világ átalakulása

 

Kutatási terület

 • Római császárkori történelem és régészet
 • Római császárkori epigráfia
 • Késő antik és ókeresztény régészet
 • Keresztény régészet a népvándorláskorban
 • Savaria kutatás és a pannoniai urbanizáció
 • Késő antik belső erődök kutatása
 • A magyar koronázási jelvények, uralkodói reprezentáció és királyavatás az Árpád-korban
 • Történeti földrajz a honfoglalásig

 

Kutatások

1971-1979 A ságvári 4. századi erőd feltárásának vezetés
1980 A katafai kiserőd feltárásának vezetése
1981-1994 Az alsóhetény 4. századi erőd feltárásnak vezetése
1976-2001 Római útkutatás és hosszanti sáncok a Dunántúlon OTKA témavezetés

Külföldi szakmai utak és előadások:

1973: olasz ösztöndíj, 1976, romániai tanulmányút, 1974: Carnuntum, 1975: München, 1976: Kelet-Berlin, 1977: Moszkva- Leningrád, 1982: Szófia, 1988: Görögország, 1988: Róma, 1978: Zwettl, 1990: Kaiseraugst 1992: Passau

Iskolák és tudományos fokozatok

 • Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely, 1958-1962    
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1963-1968
 • Régész és történelem szakos tanári oklevél 1969
 • Egyetemi doktorátus 1971
 • Történettudományok kandidátusa 1998.
 • MTA doktora  2011


Szakmai és közéleti tevékenység

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat titkára 1982-1997 
Koronabizottság titkára 1993-2002 
MTA Régészeti Bizottság, tagság 1992-2002, 2011-
MTA Pécsi Régészeti Albizottság, tagság 1989- 
Archaeologiai Értesítő szerkesztőbizottsági tagság 2000-
Panniculus Régiségtani Egylet elnöke, Szombathely 1994 – 
Szombathelyi Tudós Társaság tagja 1999-


Munkahelyek

Savaria Múzeum, Szombathely 1963, 1968-1969 
Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Osztály 1971-1975, 1977-1983
Eötvös Loránd Tudományegyetemen, Régészeti Tanszék, 1975-1976    
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Osztály 1976-1983
Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Könyvtár, főosztályvezető 1983-2011


Oktatás

József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 1993-1998
ELTE Bölcsészettudományi Kar, Régészeti Tanszék 1990-1993
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1998- 
Széchenyi Professzori Ösztöndíj 2000-2004


Témavezetések:

PhD-disszertácio: 2.
BA diplomamunka: 7

Bírálói tevékenység, opponálások:

Kandidátus 1
MTA doktora 2
PhD 5

Bíráló bizottsági tagság: 3


Kutatási pályázatok és csapat munka

Római útkutatás a Dunántúlon (OTKA)        
Római utak és hosszanti sáncok (OTKA)        
Bölcskei római feliratok (OTKA)        
Corpus Sculptorum Imperii Romani I. savariai kötet, (OTKA)        
Corpus Inscriptionum Latinarum (OTKA, résztvevő)


Publikációk >

x