Dr. Türk Attila

Tudományos fokozat: PhD

Oktatói fokozat: egyetemi adjunktus

E-mail cím: turk.attila@btk.ppke.hu

Fogadóórák

Szerda, 12.30-13.30

Oktatott tárgyak:

 • A korai magyar történet kutatásának története
 • Korai magyar történet eurázsiai háttere: a nomád népek
 • Bevezetés a régészetbe
 • A korai magyar történet orosz nyelvű régészeti szakirodalma I. (Anyagismeret I.)
 • Kelet-Európa kora középkori régészeti hagyatéka (Anyagismeret III.)
 • A Kárpát-medence 10-11. századi régészeti hagyatéka (Anyagismeret IV.)
 • Korai magyar történet földrajzi háttere és kutatásának módszertana
 • Kelet-Európa kora középkori története és a korai magyar történet főbb forráscsoportjai
 • Népvándorláskor és magyar őstörténet
 • Keleti népek 4.

 


 

 Kutatási terület

 • A korai magyar történet régészete
 • A Kárpát-medence 10‒11. századi régészeti hagyatéka
 • A Kárpát-medence Árpád-kori régészete (főként az Alföld déli része)
 • Az eurázsiai sztyepp középkori nomád népeinek régészeti hagyatéka
 • A Krím-félsziget kora középkori régészete és bizánci kapcsolatai


Kutatások:

2012– Vezető kutató A magyar honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere a magyar őstörténet fényében. Régészeti adatbázis és archaeometriai kutatások (OTKA 106369) című OTKA projektben.

2013–2014 A magyar őstörténet régészeti és természettudományos kutatásának újabb perspektívái. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj. Nemzeti Kiválóság Program. (A1-MZPD-12-0153

2013– Az Uráli Orosz-Magyar Régészeti Expedíció magyar vezetője (ásatások: 2013, 2014)

Ásatások: 22 ásatásvezetés

Kiállítások: 5 kiállítás rendezése (társrendező)

Fontosabb konferenciák, előadások:

2014
„Sötét idők túlélői." A kontinuitás fogalma, kutatásának módszerei az 5–11. századi Kárpát-medence régészetében. 2014. február 5–7. között a debreceni Déri Múzeum és a Debreceni Egyetem, Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszékének közös szervezésű, a Sötét Idők Konferenciasorozat 4. konferenciája

Könyvsorozat a magyar őstörténetről. Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, a PPKE BTK Régészeti Tanszéke, a PPKE BTK Arab Tanszéke és az ELTE BTK Arab Nyelv és Sémi Filológia Tanszékének konferenciája. MTA Budapest, 2014. március 20.

2013
Культуры степей Евразии второй половины I тысячелетия н.э. V Международная археологическая конференция. 25-28 ноября 2013 г. Самара

VII международная конференция „Источники по истории кочевников средневековой Евразии" Звенигород 20–22 ноября 2013 г.

Az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportja szegedi kihelyezett ülése. Szeged, 2013. november 15.

„Hadak útján" Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciája. Veszprém, 2013. október 2–4.

II-й Международный Мадьярский симпозиум. Челябинск-Шадринск 13-15 августа 2013 г.

2012
„Hadak útján" Népvándorlás kor fiatal kutatóinak XXII. Konferenciája. Visegrád 2012. október 18–19.

«Л. Н. ГУМИЛЕВ МҰРАСЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯ» ІХ - Еуразиялық ғылыми форумға қатысуға шақырады. 2012 жылдың 10-11 қазанында Астанада (Қазақстан)
A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc – Carpathian Basin, Hungarians and Byzantium Szeged, 21–22. May 2012.

«Средневековые города Туркменистана в системе Евразийской цивилизации» Институт истории Академии Наук Туркменистана. Международная научная конференция. Ашгабат 28-30 марта 2012.

2011
«Мадьяры в Украине» международная научная конференция 14–15 августа 2011 р. в г. Комсомольск Полтавской области, Украина

Medieval Nomads. Fourth International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe. 25 to 30 January 2011 Cairo, Egypt

2010
Köneürgenç türkmen döwleti we merkezi aziýa XIII asyryň birinji ýarymynda. Halkara ymly maslahatyň nutuklaryň gysgaça beýany (2010-njy ýylyň 1–3-nji dekabry). Aşgabat

2009
Medieval Nomads. Third International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe. 29 to 30 May 2009 Miskolc, Hungary

«Авари, прабългари и маджари на Среден и Долен Дунав». София, 28.5.2009.

Ein internationaler Workshop des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Budapest am 4. und 5. Dezember 2009.

Международный конгресс средневекрврй археологии Евразийских степей Конференция
«Идель-Алтай: истоки евразийской цивилизации». Казань, 9.12. 2009.

2008
36th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. On the Road to Reconstructing the Past. Budapest 2 to 5 April

Восточнославянский мир Днепро-Донского междуречья и кочевники южнорусских степей в эпоху раннего средневековья. Воронеж (Oroszország) 27-28.9.

IV Международная археологическая конференция "Культуры степей Евразии второй половины I тыс. н.э." Самара (Oroszország) 4–5.11.

2007
Формирование и взаимодействие уральских народов в изменяющейся этнокультурной среде Евразии: проблемы изучения и историография. Чтения памяти К.В. Сальникова (1900–1966). БГПУ им. Акмуллы, Уфа (Oroszország) 5.4.

Medieval Nomads. Second International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe. Jászberény, 6–7.7.

„A legjobb, ha mindez nem merül feledésbe..." Újabb eredmények a Kárpát medence 10−11. századi régészeti kutatásában. MNM, Budapest. 2007. szeptember 10.

2006
Habitat–Religie–Etnicitate: descoperiri archeologice din secolele IX-XI. în Transsilvania. Habitat–Religion–Ethnicity. 9th–10th century archaeological finds in Transylvania. Alba Iulia 15.9.

2005
Взаимодействие народов Евразии в эпоху великого переселения народов. Ижевск. 6–7.6.2005.

2004
„A halál árnyékának völgyében járok..." A középkori templom körüli temetők kutatása. MNM, Budapest 2004. május 5.

2003
Великое переселение народов – один из важнейших факторов, определяющих новый этап взаимодействия и толерантости народов Евразии. Ижевск. 16–17.7.2003.

 


 

Önéletrajz

1988–1992: Kecskeméti Piarista Gimnázium

1993–1999: Szegedi Tudományegyetem (korábban JATE)

1995–1997: Láthatalan Kollégium, tutor: Bálint Csanád­, konzulens Kovács László
Téma: A népvándorlás és honfoglalás kori régészet módszertani problémái.

1998: múzeumi gyakorlat MTA Régészeti Intézete, vezető: Kovács László

1999: SZTE régész-muzeológus diploma

2000: SZTE történelem tanári diploma

2001: SZTE magyar őstörténet diploma

2002–2005: SZTE Történettudományi Intézet Doktori Iskolájának hallgatója a Medievisztika Program keretében.

2001–2005: Móra Ferenc Múzeum Régészeti Osztály, régész-muzeológus

2002–2003: A történeti genetika a magyar ethnogenezis kutatásában című NKFP program (MTA RI - SZBK) kutatócsoportjának régész tagja.

2005–2010: MTA Régészeti Intézete, tudományos segédmunkatárs (fiatal kutatói ösztöndíj)

2008–2012: Bizánc Közép- és Kelet-Európában. Régészeti és művészettörténeti kutatások című OTKA program (MTA RI) kutatócsoportjának régész tagja.

2011: PhD fokozat, oklevélszám SzTE BTK-45/2011.
téma: A magyar őstörténet és a szaltovói régészeti kultúrkör
témavezető: Bálint Csanád és G. E. Afanas'ev (Moszkva, ИА РАН)

2011: Móra Ferenc Múzeum (Szeged) Régészeti Osztály, osztályvezető

2012: Koszta József Múzeum (Szentes) régész-múzeumigazgató

2013: MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport (régész munkatárs)


Tanulmányutak, ösztöndíjak

2005–2010: Fiatal kutatói ösztöndíj, MTA Régészeti Intézete

2003–2010: 8 alkalommal az Orosz Tudományos Akadémia vendégeként
(Izsevszk, Kazany, Moszkva, Szentpétervár, Ufa, Cseljabinszk, Joskar-Ola, Penza, Morsanszk, Belgorod, Voronyezs)

2004: Ausztria (Bécs) ösztöndíj a Studien zur Methodologie der Forschung des Frühmittelalters program keretében (Österreichische Akademie der Wissenschaften)

2005, 2006, 2009: A Bolgár Tudományos Akadémia vendégeként
(Pliszka, Preszlav, Sumen, Szófia, Várna)

2005, 2008, 2010: Németország (Mainz, RGZM)

2006, 2007, 2010: Az Ukrán Tudományos Akadémia vendégeként
(Kijev, Harkov, Lugansk, Poltava, Krím-félsziget)


Fontosabb ásatások

2000–2001: Hitelesítő ásatás Szentes–Kaján kora Árpád-kori lelőhelyen, melynek eredményeként egy kora Árpád-kori templom, illetve a templom körüli temető került feltárásra.

2002: Szentes–Nagytőke, Jámborhalom honfoglalás kori lelőhely hitelesítő ásatása (Langó Péterrel és Révész Lászlóval).
Mindszent–Koszorúsdűlő, valamint Szentes–Derekegyházi oldal (Berényi B. 129. sz. földje) honfoglalás kori lelőhelyek hitelesítő ásatása (Langó Péterrel).

2003: Kiszombor-C, E, F honfoglalás kori lelőhelyek hitelesítő ásatása (Langó Péterrel)

2003–2004: M5 megelőző feltárás Csengele 12/2, 12/13, 12/1, Kistelek 27/9, 27/13 lelőhelyek feltárása (Balogh Csillával, MFM)

2011‒2012: M43 III. 55. lelőhely (Balogh Csillával és Szeverényi Vajkkal)


Felsőoktatási tevékenység

Hazai felsőoktatási tevékenység

1. A Kárpát-medence 10-11. századi története régészeti problémák tükrében. (gyakorlati kurzus) Szegedi Tudományegyetem BTK, Magyar Középkor Történeti Tanszék. Szeged, 2005.


Nemzetközi felsőoktatási tevékenység

1. История и археология ранных венгров и их предков с древних времен до образования христианского государства.

Előadássorozat a Башкирский Государственный Педагогический Университет им. М.Акмуллы; Исторический  факультет, Кафедра Отечественной истории. Уфа (Oroszország) tanszéken 2006. október.

2. Древневенгерская  проблематика в средневековой археологии Восточной Европы.

Előadássorozat a Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Сіздерді Лев Николаевич Гумилевтің, Кафедра археологии и этнологии. Астана қ., Қазақстан (Kazahsztán) tanszéken 2012. október.


Kiállítások

(társrendezőként)

1996: „Árpáddal jött, magyarul élt..." Válogatás a szentesi Koszta József Múzeum honfoglalás kori emlékeiből.

1998: „A szentesi határban" A szentesi régészeti topográfiai munkák bemutatása. Szentes, KJM

2001: „Földbezárt túlvilág" Temetkezési szokások és régészeti leletek. Szentes, KJM

2003: Keleti népek Szentes határában. Szentes, KJM


Szakmai tagságok

2006–: Magyar Régész Szövetség, alapító tag

2009–: Magyar Bizantinológiai Társaság

2012–: ICFUC MNB elnökségi tag


Díjak

2012: Kristó Gyula-díj


A régészről szóló publikációk

Tima Renáta: Spaklibarátság. Interjú Türk Attilával. Oroszok magyar tollal. A szív. Lelkiség–Kultúra–Önismeret (2011. június) http://www.asziv.hu/?newart=6&newmag=14&show=arch

Hamvay Péter: Lelkesedésből ásnak. – Magyar régészek külföldön. Élet és Irodalom LVI. évfolyam, 33. szám, 2012. augusztus 17.


Fontosabb hazai és nemzetközi konferencia-részvétel >


Bibliográfia >

MTMT


Az internetről letölthető cikkek >


Független hivatkozások Türk Attila munkáira >

x