Dr. Vass Lóránt

Tudományos Fokozat: PhD
Oktatói fokozat: egyetemi adjunktus

Elérhetőségek

Levelezési cím

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézet, Régészettudományi Intézet, Római Kori és Késő Antik Régészeti Tanszék
Anselmianum, Szoba: 003
2087 Piliscsaba, Egyetem út 1.

Telefon: +36 26 577-070 / 2970

E-mail címvass.lorant@btk.ppke.hu; v_lorant@yahoo.com

Fogadóóra:

Anselmianum, 003. Szoba
Kedd, 11.30-12.30, illetve előzetes egyeztetés alapján


Kutatási terület:

Római provinciális régészet

A Római Birodalom mindennapi élete, anyagi kultúrája (faragott csonttárgyak, fémből és egyéb tárgyakból készült kisleletek).

Kisleletek kontextuális értelmezése, ezek társadalmi és gazdasági vetületei

Dacia római provincia régészete (anyagi kultúrája, keleti limes-szakasza, Porolissum)

Aquincum tárgyi kultúrája

Az aquincumi villakörzet topográfiai kutatása

Csontfaragás, csontipar a római korban


Tanulmányok, munkahelyek:

2015-2017

A BTM Aquincum Múzeumának régésze, múzeológusa

2013-2015

Maros Megyei Múzeum (Marosvásárhely, RO), kutató.

2012-2013

A BTM Aquincumi Múzeuma megbízott kutatója, munkatársa, Budapest [HU]

2007-2010

A „Babeș-Bolyai” Tudományegyetem tudományos segédmunkatársa, Kolozsvár [RO]

2007-2013

Ph.D. képzés a „Babeș-Bolyai” Tudományegyetem [RO] Történeti Doktori Iskolájában. A disszertáció címe: “Artefactele romane din os de la Porolissum. Contribuții la cunoașterea industriei osului în Dacia romană./Roman Bone Artifacts from Porolissum: Contributions to the knowledge of the bone industry from Roman Dacia”. Fokozat elnyerésének időpontja: 2013.

2005-2006

Klasszikus Ókor mesterképzés, „Babeș-Bolyai” Tudományegyetem, Kolozsvár [RO].

2001-2005

Alapképzés a „Babeș-Bolyai” Tudományegyetem Történelem-Régészet szakán, Kolozsvár [RO].


Szakmai tapasztalat:

Régészeti ásatások:

2017

Pilismarót, késő-római erőd, PPKE Régészettudományi Intézet tanásatása

2017

Budapest, III. kerület, Csillaghegyi Strandfürdő – Árpád Forrásfürdő, római kori kocsisír, kora vaskori telep

2016

Budapest, III. kerület, Pusztakúti út 22901/13 hrsz., római kori villaépület feltárása

2016

Mikháza (Călugăreni), Maros megye (RO)

2015

Mikháza (Călugăreni), Maros megye (RO)

2014

Mikháza (Călugăreni), Maros megye (RO); Gyulahérvár (Alba Iulia), Fehér megye (RO).

2013

Mikháza (Călugăreni), Maros megye (RO); Gyulahérvár (Alba Iulia), Fehér megye (RO).

2012

Marosvécs (Brâncovenești), Maros megye (RO); Kolozsvár (Cluj-Napoca) – Argeș utca 24., Kolozs megye (RO).

2011

Butrint, Albánia.

2002-2011

Porolissum (Moigrad/Mojgrád), Szilágy megye (RO).

2010

Arad (Arad), Arad megye (RO).

2007

Carnuntum-Petronell, Ausztria (A); Nemeszsuk (Jucu) – Nokia gyár, Kolozs megye (RO).

2006-2007

Kolozsvár (Cluj-Napoca) – Központi Áruház, Kolozs megye (RO).

2002

Gyergyószárhegy (Lăzarea), Hargita megye (RO).


Oktatói tevékenység:
 

2011-2015

Óraadó tanár a „Babeș-Bolyai” Tudományegyetem Régészet szakán. Oktatott tantárgy: Római anyagismeret (római kori faragott csonttárgyak)

2008-2010

Tutor- a Pósta Béla Régészeti Egyesület Szakkollégiuma. Oktatott tantárgy: Kutatási módszertan szeminárium; régészeti rajzóra


Kutatási projektek:

2013-2015

Kutató a Digitalizarea Limesului Roman. Sectorul Brâncovenești-Sărățeni/Digitizing the Roman Limes. Sector: Brâncovenești-Sărățeni nevezetű projektben (UEFISCDI – PN II-ID-PCE-2012-4-0618). Támogató: UEFISCDI (A Felsőoktatás, Kutatás, Fejlesztés Finanszírozásának Végrehajtó Szervezete) – Románia Oktatásügyi Minisztériuma. Projektvezető: Constanze Höpken. http://www.rlrc.ro/team/

2014-2015

Kutató a Mindennapi élet a marosvécsi római katonai táborban nevezetű projektben. Támogató: MTA Domus Hungarica Alapítványa – Domus Szülőföldi Csoportos Ösztöndíj

2012 – 2014

Kutató, oktató a Roman Limes as Cultural Landscape. Erasmus IP Programme nemzetközi projektben (DE-2012-ERA/MOBIP-1-28252-3-37). Támogató: Európai Unió – Erasmus Intensive Programme. Befogadó intézmény : Humboldt Egyetem, Berlin

2012 – 2014

Kutató, oktató azUrban and cultic space in Roman Apulum: An archaeological fieldschool. Erasmus IP Programme nevű nemzetközi projektben (223983-IC-1-2007-1-ROERASMUS-EUCX-1) Támogató: Európai Unió – Erasmus Intensive Programme. Befogadó intézmény: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Gyulafehérvár, RO). http://apulumip.blogspot.hu

2012 - 2013

Kutató az Archaeometriai vizsgálatok régészeti kerámia. Támogató: MTA Domus Hungarica Alapítványa – Domus Szülőföldi Csoportos Ösztöndíj.

2012

Kutató az Aquincum polgárváros keleti temetőjének régészeti anyagfeldolgozása kutatási projektben (OTKA 100956). Támogató: OTKA – Budapest (HU). Projektvezető: dr. Lassányi Gábor

2011

Kutató az Butrint Forum Project (archaeological field project), Butrint, Albánia Támogató:  University of Notre Dame, Indiana (USA). Projektvezető: David Hernandez

2009 - 2011

Kutató, oktató a Porolissum: Eine interdisziplinäre Lehrgrabung in Rumänien. Erasmus IP Programme nemzetközi projektben(DE-2009-ERA/MOBIP-ZuV-29975-5-32) Támogató: Európai Unió – Erasmus Intensive Programme. Befogadó intézmény : Humboldt Egyetem, Berlin (DE)

2006 – 2011

Kutatói asszisztens a Fenomenologia spaţiului şi a antropologiei funerare în contextul prospecţiunilor arheologice, geofizice, topografice la necropola oraşului roman Porolissum, secolul II-III d. Chr projektben (A tér és temetkezési szokások jelensége Porolissum római város temetőjében a régészeti-, geofizikai- és topográfiai vizsgálatok alapján a Kr.u. II-III. században) (PN II 516). Támogató: CNCSIS – Románia Oktatásügyi Minisztériuma. Befogadó intézmény: Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem (RO)

2005 – 2006

Adatfeldolgozó a Téglás István jegyzetfüzetei nevezetű projektben Támogató: Sapientia Alapítvány – Kutatási programok irodájaKolozsvár. Projektvezető: dr. Bajusz István

2003 – 2004

Adatfeldolgozó a Téglás István régészeti jegyzetei nevezetű projektben. Támogató: Sapientia Alapítvány – Kutatási programok  irodájaKolozsvár. Projektvezető: dr. Bajusz István


Egyéni kutatói ösztöndíjak
:

2015. február-március, június

MTA Domus Hungarica Scientiarium et Artium senior ösztöndíj: BTM Aquincum Múzeuma, Budapest.

2014. február-március , június

MTA Domus Hungarica Scientiarium et Artium junior ösztöndíj: BTM Aquincum Múzeuma, Budapest.

2011 március

MTA Domus Hungarica Scientiarium et Artium junior ösztöndíj: BTM Aquincum Múzeuma, Budapest.

2010. november- 2012. január

Eurotrans Alapítvány kutatói ösztöndíja: Kolozsvár. 

2009 november-december

MTA Domus Hungarica Scientiarium et Artium junior ösztöndíj: Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest.

2008

MTA Domus Hungarica Scientiarium et Artium junior ösztöndíj: Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest.


Konferenciák: 

2017

Fiatal Római Koros Kutatók XI. Konferenciája, május 12-14., Paks (HU): Nyersanyag, gazdaság és hagyomány. Megjegyzések az agancs felhasználásához Aquincumban.

 

Buday emlékév 2017, Buday Árpád és fia, Buday György tiszteletére rendezett konferencia, SZTE BTK Régészeti Tanszék és Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék, május 17-18., Szeged (HU): Buday Árpád római koros kutatásai Erdélyben

2016

11th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group, május 23-28 Iaşi (RO): Bone-working in Roman Aquincum. Fashion, tradition, use. A contextual analysis of the Roman artefacts made of animal bone material

 

FIROKONF X (Fiatal Római Koros Kutatók X. Konferenciája), május 13-15, Pápa (HU): „Nagy nehezen kinyílt ez a derék, becsületes ajtó…”. Az Aquincumi Múzeum gyűjteményében levő kulcsok és zárak kontextuális értelmezése.

2014

Digitizing the Roman Limes. Sector Brâncovenești-Sărățeni, nemzetközi workshop, 2014. november 15, Marosvásárhely [RO]: Roman brooches from the Eastern Limes. Sector Brâncovenești-Sărățeni.

 

III. Szovátai Helytörténeti Konferencia. Szováta az első világháborúban, 2014. Szeptember 27., Szováta [RO]: Mikháza római öröksége.

 

II. Ókortörténeti és Fegyvertörténeti Konferencia, Szeged [HU]: A tér és csontfegyver tartozékok összjátéka. Példák egy dáciai segédcsapattáborból (társszerző: Pánczél Szilamér Péter).

2013

XI. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia, Csíkszereda [RO]: Nyitott vasmécses a mikházi (Călugăreni, Maros megye) római katonai táborból. Megjegyyések a vasmécsesek dáciai előfordulásához és használatához.

2012

X. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia, Marosvásárhely [RO]: A porolissumi római segédcsapat tábor faragott csonttárgyai.

 

Roman Archaeology Conference IX and Theoretical Roman Archaeology Conference XX, 2010. március 25-28., Oxford [UK]: Women in a Man’s World? Female related artefacts from the camps of Dacia.

2011

IX. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia, Gyergyószentmiklós [RO]: Aquincum későrómai kori történetének kérdőjelei. A településen megmaradt csontfaragványoknak a többi provinciális lelőhelytől eltérő összetétele (társszerző: T. Bíró Mária).

2009

VII. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia, Sepsiszentgyörgy [RO]: Archaeological discoveries from Cabii Hill (Moigrad, Sălaj county), 2009 season (társszerzők: S. Mustață, Sz.P. Pánczél, I. Bajusz, A. Dobos, Ü. Bencze, Á. Ferencz-Mátéfi, M. Urák).

2008

Fiatal Római Koros Kutatók III. Konferenciája, Szombathely [HU]: Necropola Porolissensis (társszerzők: Á. Alföldy Găzdac, Sz. P. Pánczél, C. Găzdac, D. Petruț, I. Bajusz, N. Gudea)

 

VI. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia, november 7-9., Kolozsvár [RO]: Csontfaragás Intercisában (társszerző: M. T. Bíró)

 

8. Magyar Ókortörténeti Konferencia, május 22-25., Szeged [HU] : Fikció és propaganda Dáciában. Megjegyzések a Lupa Capitolina dáciai előfordulásához.

 

18th Theoretical Roman Archaeology Conference, április 4-5., Amsterdam [NE]: Living in Dacia. Reconstructing daily life on the basis of material culture.

2007

V. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia, November 9-11., Kolozsvár [RO]: Az apulumi Liber Pater „szentély” insulája a csonttárgyak tükrében (társszerző: Pánczél Sz. P.)

 

The 8th International Congress of Funerary Archaeology, október 4-7., Nagyszeben [RO]:  Necropolis Porolissensis. Methods and perspectives (társszerzők: Á. Alföldy Găzdac, Sz.P. Pánczél)

 

The 6th Meeting of the Worked Bone Research Group, augusztus 27-31.,  Párizs, [FR],  Bone working in Roman Dacia. Economic Aspects.

2006

IV. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia, november 8-10., Marosvásárhely [RO]: Az apulumi Liber Pater “szentély” insulájának csontművessége (társszerző: Pánczél Sz. P.).

 

7. Magyar Ókortudományi Konferencia, május 26-28., Debrecen [HU];  poszter: Csontfaragás Porolissum római városában

2005

III. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia, november 11-13., Csíkszereda [RO]: Csontfaragás a római Dáciában.


Szakmai társulatok, tagságok:

Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestületének tagja

Pósta Béla Erdélyi Magyar Régészeti Egyesület tagja

Pulszky Társaság. Magyar Múzeumi Egylet tagja


Publikációk:

MTMT →

Cikkek, Tanulmányok, Könyvrészletek, Könyvfejezetek, Könyvek 

2017
Pintér-Nagy Katalinnal és Pánczél Szilamérral közösen : A tudomány és az oktatás szolgálatában.: A régész Buday Árpád (1879–1937) élete és munkássága. In: Határtalan Régészet 2017: (2/3), 86-89. (népszerűsítő tanulmány)

2016
Is that not charming? Fascinum in Aquincum. Protection against Evil Eye. Phallic Amulets in a Roman city, In: Budapest Régiségei 49, 2016, 63-88.

2015
Szarvasagancsrózsa amulettek a római Dacai területéről. In: (Dobos Alpár, Petruț Dávid, Berecki Sándor, Vass Lóránt, Pánczél Szilamér Péter,Molnár-Kovács Zsolt, Forisek Péter szerk.)  Archaeologia Transylvanica. Studia in honorem Stephani Bajusz, Cluj-Napoca – Târgu Mureș – Budapest, 2015, 213-223.

Lassányi Gábor – Vass Lóránt: „Az utolsó” rómaiak – Adatok Aquincum polgárvárosának kései történetéhez egy agancsfésű kapcsán. / The „last Romans”– New data to the Late Roman History of the Aquincum Civil Town as it is revealed by an antler comb.In: Budapest Régiségei, XLVIII, 169-181.

(Könyvismertető) Orsolya Láng – Alexandra Nagy – Péter Vámos, The Aquincum Macellum. Researches in the area of the macellum in the Aquincum Civil Town (1882-1965). Applying news methods for old excavation materials. Aquincum Nostrum I.3., Budapest, 2014. 198 pages, 44 tables. Book review by Lóránt Vass, In: Marisia. Studii şi materiale. Arheologie, XXXIV-XXXV, 2014-2015, 189-190.

(Könyvismertető) Carved Bone and Antler from Northern Dobrudja in Archaeological and Archaeozoological Context (book review) In: Instrumentum. Bulletin du Groupe de travail européen sur l’artisanat et les productions manufacturées de l’Antiquité à l’èpoque moderne, no. 42, déc 2015, 52.

2014
Contribution To The Knowledge Of Bone And Antler Bow Lath Production From Roman Dacia, In: Sorin Cociș (ed.), Archäologische Beiträge: Gedenkschrift zun hundertsten Geburtstag von Kurt Horedt. Cluj-Napoca, 2014, 99-121. (ISBN 978-606-543-456-1)

2013
Egy Porolissumról (Mojgrád/Moigrad, Szilágy megye) származó Venus-ábrázolású csontguzsaly. A bone distaff depicting Venus from Porolissum (Moigrad, Sălaj County, Romania). Dolgozatok Az Erdélyi Múzeum Érem- És Régiségtárából 16-17, 2013, 59-71 (ISBN 978-606-8178-68-4).

2012
Aquincumi csonttárgyak: Bone Objects in Aquincum. Az Aquincum Múzeum Gyűjteménye 2.  (társszerzők: M. T. Bíró, Alice M Choyke, Á. Vecsey) (ISBN:978-963-9340-95-4).

Csonttárgyak mint régészeti leletek. Bone artefacts as archaeological finds.

In: T Bíró Mária, Alice M Choyke, Vass Lóránt, Vecsey Ádám: Aquincumi csonttárgyak: Bone Objects in Aquincum. Budapest, 2012, 25-42  (ISBN:978-963-9340-95-4).

A Roman bone pocket knife handle depicting Eros riding a dolphin from Porolissum (Moigrad, Sălaj county, Romania), In: Călin Cosma (ed.) Studii de arheologie și istorie. Omagiu profesorului Nicolae Gudea la 70 de ani / Studies in archaeology and history. An anniversary volume to professor Nicolae Gudes on his 70th birthday, Interferențe Etinice și Culturale în mileniul I a. Chr. – I p. Chr. 20, Cluj-Napoca 2011, 641-656 (ISBN 978-606-543-240-6).

2010
Egy dáciai vámhivatalnok családi síremléke. Adatközlés egy Porolissumon előkerült síroltárról (The familial funerary monument of a Dacian customs officer. A newly discovered funerary altar in Porolissum). Dolgozotok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából III-V (XIII-XV), 2010, 55-61, 1-5 táblák (társszerzők: D. Petruţ, C. Găzdac, Sz. P. Pánczél, I. Bajusz, Á. Alföldy Găzdac, L. Vass) (ISBN 978-606-8178-68-4).

A Family Funerary Monument Erected by a vilicus from Porolissum in Roman Dacia. Tyche. Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik 25, 2010, 81-88, Taf. 9-11 (társszerzők: D. Petruţ, C. Găzdac, Á. Alföldy Găzdac, Sz. P. Pánczél, I. Bajusz, L. Vass) (ISSN 1010-9161).

Women in a man's world?: Female related artefacts from the camps of Dacia, Marisia  30, 2010, 127-153.

About an antler object from a Roman rural settlement near Cluj-Napoca (Romania), Instrumentum : Bulletin Du Groupe De Travail Europeen Sur L Artisanat Et Les Productions Manufacturees Dans L Antiquite 31, 2010, 37 (ISSN 1680-0443).

2009
Domborzati modell alkalmazása egy Porolissumban végzett régészeti célú mágneses mérés feldolgozásában és értelmezésében, Archeometriai Műhely 6 (2), 2009, 31-42 (társszerzők: T. Lipovics, J. Petrovszki, I. Kudó, Sz. Pánczél, A. Dobos, L. Lenkey, I. Bajusz).

Application of a terrain model in the interpretation and evaluation of a magnetic survey carried out for archaeological purposes in Porolissum, Romania. Geophysical Research Abstracts 11: Paper EGU2009-10892-1, 2009 (társszerzők: T. Lipovics, L. Lenkey, J. Petrovszki, I. Kudó, Sz.P. Pánczél, I. Bajusz, L. Vass, A. Dobos)

Beinschnitzerei in Intercisa: Csontfaragás Intercisában. Archaeológiai Értesítő134, 2009, 81-91.

To play or not to play?: Roman dice from Porolissum in the Wesselényi-Teleki Collection, In: Bíró Szilvia (ed.) Ex Officina... Studia in honorem Dénes Gabler: Emlékkönyv Gabler Dénes 70. éves születésnapjára., Győr, 2009, 561-573 (társszerző: Sz.P. Pánczél) (ISBN:978-963-06-8587-0).

2007
Project “Necropolis Porolissensis” Methods and Perspectives. Acta Terrae Septemcastrensis 6/1, 2007, 9-17. (társszerzők: Á. Alföldy-Găzdac, Sz.P. Pánczél, Vass, C. Găzdac, I. Bajusz, N. Gudea)

2006
Unpublished Roman bone artifacts from the amphitheatre of Porolissum. In: Cristian Găzdac, Corneliu Gaiu (eds.), Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase., Bistrița,  2006, 641-656 (ISBN:973-8915-00-7).

x