Dr. Végh András

Tudományos fokozat: PhD

Oktatói fokozat: egyetemi docens

 

Kapcsolat

PPKE-BTK Régészeti Tanszék

Cím: Piliscsaba, Anselmianum

Szobaszám: 209

Telefonszám: 26/375-375, Fax: 26/374-570; mobil +36-20-9219190

E-mail cím: vegh.andras@mail.btm.hu

Fogadóórák

kedd 9.00-10.00

Oktatott tárgyak:

 • Az érett középkor régészete
 • A késő középkor régészete
 • A kora-újkor régészete
 • Középkori városfejlődés
 • Anyagismeret (II.)
 • Bevezetés a középkori egyháztörténet forrásaiba

 


 

Kutatási terület:

 • Középkori várostörténet és topográfia
 • Városi régészet
 • Középkori kőfaragás és szobrászat
 • Középkori szakrális és világi építészet
 • Kora reneszánsz építészet
 • Középkori zsidóság épített emlékei

 

Kutatások:

Ásatások: Ásatásvezetés a Budapesti Történeti Múzeum feltárásain a budai Várnegyed és a Viziváros területén, 1991–

Kiállítás rendezés:

 • Gótikus szobrok a budai várból (BTM állandó kiállítás, 1992)
 • Hunyadi Mátyás a király (BTM, 2008, Farbaky Péterrel)
 • Fény és árnyék – a főváros 1000 éves története (BTM állandó, 2011/2012, Perényi Rolanddal)
 • Részvétel további 11 külföldi és magyarországi kállítás rendezésében

OTKA:

 • 2004-2008 Magyarország városainak történeti atlasza, OTKA program (T 046866) kutató
 • 2014–2018 A budai vár Zsigmond-kori szoborleletei, OTKA program (BTM KO) kutatócsoportjának régész tagja.

 

Fontosabb külföldi konferenciák, előadások az utóbbi öt évben:

2014. IX. 22-24. Előadást tartottam a „Bricks and Building Ceramics in Medieval and Modern Urban Architecture of Central Europe (Forum Urbes Medii Aevi XIII) konferencián Wrocławban „Medieval Terracotta Finds from the Royal Palace of Buda" címmel.

2011. I. 28-29. Előadást tartottam az Archäologisches Landesmuseum Brandenburg szervezésében tartott „Archäologie des Judentums in Mitteleuropa von der Spätantike bis in die Neuzeit" című nemzetközi konferencián „The archaeology of the mediaeval Jewish community of Buda (Ofen) – old data and recent excavations" címmel.

2010. III. 15-17. Előadást tartottam a Stadtarchäologie Wien által szervezett műhelybeszélgetésen Bécsben a Stadtarchäologie előadótermében (Wien-Melding) „From Medieval Town to Ottoman Fortress" címmel.

2010. I. 14-15. Előadást tartottam az INRAP (Paris, Franciaország) és a Musée d'art et d'histoire du Judaïsme meghívására az „Archéologie du judaïsme en France et en Europe." című nemzetközi konferencián a múzeum előadótermében „The synagogues in Buda (14th – 15th centuries): recent research" címmel.

2009. X. 8. Előadást tartottam a Wiener Stadt- und Landesarchiv (Wien, Ausztria) meghívására a levéltár által szervezett „Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung" (2009. X. 6-9.) című konferencián a levéltár előadótermében (Wien, Gasometer) „Royal initiative ad urban development. Buda and Visegrád." címmel.

2009. V. 14. Előadást tartottam az Institut für vergleichende Städtegeschichte (Münster, Németország) meghívására az intézet által szervezett „Raum der Stadt – Stadt der Räume. Fragen zur Pluralität städtischer Topographien" című műhelykonferencián (Masterclass des Projekts B4 im Excellenzcluster „Religion und Politik") az intézet előadótermében „Royal Court in the Urban Space. Interactions between royal residence and town, the example of Buda (Ofen) the late medieval capital of Hungary" címmel.

2009. I. 23. Előadást tartottam az Östereichisches Akademie des Wissenschaften „Hofburg projekt"-jének meghívására a kutatóprogram 13. műhelybeszélgetésén („Bau- und Funktionsgeschichte der Wiener Hofburg") Bécsben a Bundesdenkmalamt előadótermében (Hofburg, Ahnensaal) „Die gotischen und renaissancezeitlichen Architekturfragmente der Burg zu Buda" címmel.)

Legfontosabb publikációk:


a.) Az elmúlt öt év legfontosabb publikációi

- Végh András: Városfejlődés királyi kezdeményezésre. Buda és Visegrád 13-14. századi fejlődésének összehasonlító elemzése. In: Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Szerk. Szentesi Edit – Mentényi Klára – Simon Anna. Budapest 2013. 143–151.

- Végh András: La costruzione del Palazzo di Buda all'epoca de Mattia Corvino. Al confine tra stile gotico e rinascimentale. In: Mattia Corvino e Firenze. Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria. Firenze, Museo di San Marco, 10 ottobre 2013 – 6 gennaio 2014. A cura di Péter Farbaky, Dániel Pócs, Magnolia Scudieri, Lia Brunori, Enikő Spekner, András Végh. Firenze 2013. 126–129.

- Végh, András: Les synagogues de Buda (XIVe et XVe siècles): foilles récentes. In: L'archéolgie du judaïsme en France et en Europe. Ed. Paul Salmona – Laurence Sigal. Paris, Éditions La Découverte, 2011. 215–224.

- Végh András: A budai királyi palota Michael von Saurau útleírásában (1567). In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk. Terei György – Török Gyöngyi. Budapest, 2011. 297–306.

- Végh András: Buda város régészeti emlékeinek kutatása 1985–2005 között. In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Szerk. Benkő Elek – Kovács Gyöngyi. Budapest 2010. 173–188.

- Végh András: Egy reneszánsz felirat töredékei és a budai királyi palota csillagképei. Művészettörténeti Értesítő 59 (2010) 211–232.

 

b.) Legfontosabb publikációk

- Végh András: Budai királyi palota I. Középkori idomtégla töredékek. (Medieval Terracotta Finds from the Royal Palace of Buda). Lapidarium Hungaricum 4. Budapest, 1988.

- Végh András: Buda város középkori helyrajza I-II. (Medieval Topography of the Town of Buda). Monumenta Historica Budapestinensia 15-16. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2006-2008.

- Hunyadi Mátyás a király. Hagyomány és megújulás a királyi udarban 1458–1490. Budapesti Történeti Múzeum 2008. március 19 – június 30. Szerk. Farbaky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2008. (angol verzió is)

- Mattia Corvino e Firenze. Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria. Firenze, Museo di San Marco, 10 ottobre 2013 – 6 gennaio 2014. A cura di Péter Farbaky, Dániel Pócs, Magnolia Scudieri, Lia Brunori, Enikő Spekner, András Végh. Firenze 2013.

- Végh András: Középkori Városnegyed a Királyi Palota előterében (A Szt. György tér és környezetének története a középkorban.) Tanulmányok Budapest Múltjából 31 (2003). 7–42.

- Végh András: Zsigmond-kori szoborleletek a budai királyi palota környezetéből. In: Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond idejében 1387–1437. Szerk.: Takács Imre. Budapest, 2006. 219–224.

- Végh András: Buda város középkori helyrajza : telekosztás és térszervezés egy alapított városban. Urbs 4 (2009) 35–49.

- Végh András: Buda: The multi-ethnic Capital of Medieval Hungary. In: Segregation – Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Ed. Derek Keene – Balázs Nagy – Katalin Szende. Farnham, Ashgate Publishing Ltd., 2009. 89 – 100.

 


 

Szakmai önéletrajz

1964-ben születtem Budapesten. Középiskolámat az ELTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumában végeztem, majd felvételt nyertem az ELTE Bölcsészettudományi Karára. A katonaság letöltése után az egyetem régészet – történelem szakán tanultam, és a középkori régészetre szakosodtam. Gyakorló időmet a Budapesti Történeti Múzeumban töltöttem, és itt írtam szakdolgozatomat, amely a budai középkori királyi palota idomtéglatöredékeit dolgozta fel.

Az egyetem elvégzése óta a BTM Középkori Osztályán dolgozom, a budai Viziváros régészeti felügyelője, illetve a kőfaragványgyűjtemény vezetője vagyok. 1989-től 2003-ig folyamatosan végeztem a vizivárosi beépítésekhez kötődő régészeti feltárásokat (ezt a munkát 2001 óta nagyrészt átvette Benda Judit). Kisebb leletmentések mellet legfontosabb feltárásaimat a II. Gyorskocsi u. 26. (másnéven Nagy Imre tér 4., Külügyminisztérium; középkori és törökkori lakóház 1991-92, 2002), a II. Medve u. 22-30. (új lakóház; Csemberdzsi aga dzsámi, 1992), a II. Medve u. 8-14. (CIB Bank irodaháza; középkori lakóház, és kályhacsempe lelet, 1994), a II. Medve u. 5-13 (Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium; középkori lakóházak, pénzhamisítóműhely, 1994, 2001) a II. Bem tér 4. (Külügyminisztérium; vízivárosi Rondella, 1995), I. Corvin tér (tervezett, de meg nem valósult mélygarázs, jelenleg közpark; középkori lakóházak, 1997), I. Szalag u. 19-21. (új irodaházak; középkori ágostonos kolostor, 1997). A budai Várnegyed területén a I. Szent György u. 4-10. számú telkeken nyílt lehetőségem teljes körű feltárásra (középkori lakóházak és városfalak, korai zsidónegyed és zsinagóga, 1998-2000, 2004-2005) számú telkeken végeztem. Ezek közül a Szt. György utcai pincék, a vízivárosi Rondella, az ágostonos kolostor csekély részlete, illetve egy középkori pince a Gyorskocsi u. 26. szám alatt műemléki bemutatásra kerültek.

Régészeti munkám mellett műemléki épületek kutatásába is bekapcsolódtam. 1999-ben a Hild-Ybl Alapítvány megbízásából az MTA budavári épületegyüttesének középkori előzményeiről állítottam össze tudományos dokumentációt. 2001-ben a Helyőrségi-templom (vagyis a középkori Szt. Mária Magdolna templom) építéstörténetének tudományos dokumentációját készítettem el Szebeni Andreával közösen. 2003-ban a móri kapucinus rendház építéstörténetét Benda Judittal közösen vizsgáltam. 2005-ben az ÁMRK megbízásából a Mátyás templom eredeti középkori kőfaragványairól állítottam össze tudományos dokumentációt Havasi Krisztinával közösen. Szerzőtársaimmal, Magyar Károllyal, és Fónagy Zoltánnal a budai Várnegyed műemléki épületeiről CD-ROM-ot jelentettünk meg az Encyclopaedia Hungarica kiadó megbízásából, amely hamarosan az interneten is elérhető lesz.

Mint gyűjteményvezető részt vettem az 1991-ben Braunschweigben rendezett "Budapest im Mittelalter" c. kiállítás rendezésében, 1992-ben pedig megrendeztem (Magyar Károllyal közösen) a BTM "Gótikus szobrok a budai várból" c. állandó kiállítását, 1994-ben a Magyar Nemzeti Galéria "Pannonia Regia" c. kiállításán működtem közre, 1997-ben a németországi Ulmban rendezett „Hans Multscher” kiállításon közreműködtem, 2001-ben részt vettem a Párizsban rendezett „Un chateau pour un royaume” című kiállítás létrehozásában. 2002-ben a Szt. György téren végzett ásatásaim eredményét kollegáim eredményeivel együtt bemutathattam a BTM „A múlt rétegei” című kiállításán, amelyet 2003-ban a Zágrábi Városi Múzeumban is kiállíthattunk „ Budimpešta – Povijest trga Sv. Jurja” címmel. 2005-ben a BTM „Kincsek a város alatt” címmel rendezett kiállításában a Vizivárost bemutató részt állítottam össze, és részt vállaltam a „Habsburg Mária, Mohács özvegye” című kiállítás elkészítésében, és többedmagammal szerkesztettem az ahhoz kapcsolódó katalógust. Társrendezője voltam Farbaky Péterrel közösen a „Hunyadi Mátyás a király” című kiállításnak, amely 2008-ban volt látható. A kiállítás katalógusának társszerkesztője voltam, amelyért 2009-ben elnyertük az MTA Művészettörténeti Bizottság „Opus mirabile” díját. Ezután megbízást kaptam a BTM új állandó várostörténeti kiállításának társrendezésére (Perényi Rolanddal közösen). A „Fény és árnyék. A főváros ezeréves története” című tárlat két lépcsőben, 2011 és 2012 őszén nyitotta meg kapuit. Eközben továbbra és részt vettem egyéb kiállítások létrehozásában, így 2006-ban a Budapesten és Luxemburgbn bemutatott „Sigismundus rex et imperator” kiállításon, 2008-ban a Magyar Nemzeti Galéria „Mátyás király öröksége” című tárlatán, 2008-2009-ben a Magyar Nemzeti Múzeum „Reneszánsz látványtár” című kiállításán, 2009-ben a Magyar Nemzeti Múzeum és a barcelonai Museo de Historia de Cataluňa „Királylányok messzeföldről. Nők a hatalom árnyékában. (Katalán-magyar kapcsolatok a középkorban)” kiállításán, 2009-2010-ben az Országos Széchenyi Könyvtár „Látjátok feleim… Magyar nyelvemlékek” című kiállításán, 2012-ben a lipcsei GWZO által szervezet „Europa Jagellonica – Art and Culture under the Reign of the Jagiellonian Dynasty 1386 – 1572” kiállítássorozaton. 2013-ban a BTM és a firenzei Museo di San Marco közös rendezésében megvalósult „Mattia Corvino e Firenze. Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria” vettem részt és szerkesztettem a kiállítás katlógusát.

2004-2008 között az OTKA „Magyar Várostörténeti Atlasz” program keretében feldolgoztam és nyomtatásra előkészítettem a „Buda 1686-ig” című kötetet.

Hazai és külföldi konferenciákon több ízben, mint felkért előadó szerepeltem elsősorban a budai királyi várral és a Várnegyeddel, illetve a Vizivárossal kapcsolatos témákban. 1995-ben felvételt nyertem az ELTE Medievisztika doktori (PhD) iskolájába, ahol disszertációmat (Buda város középkori helyrajza címmel) 2003-ban summa cum laude minősítéssel védtem meg. Ez a munkám két részletben 2006-ban és 2008-ban jelent meg a Monumenta Historica Budapestinensis 15-16-ik köteteiként.

2009-ben Kuzsinszky Bálint díjban részesültem.


Budapest, 2014. február 25.

Végh András


Publikációk →

MTMT

x