Mráv Zsolt

Szakmai önéletrajz

Egyetemi tanulmányok
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, régészet – római provinciális régészet specifikáció (1997)


Tudományos fokozat

PhD (folyamatban)


Nyelvtudás
angol, német


Főbb kutatási terület, témák

 • Római provinciák őslakos elitjei és temetkezési szokásaik (kocsisírok)
 • Római hadsereg, fegyvertörténet és határvédelem
 • Császárkori latin epigráfia
 • Római bronz és ezüstművesség
 • A közép-dunavidéki provinciák városai


Jelentősebb munkák, projektek
(kiállítási kurátorság)


Ásatások

 • Budakeszi kocsisír (1999)
 • Budaörs 162. kocsisír (2003)
 • Göd-Bócsaújtelep, alaprajzi kitűzés stádiumában megakadt erődépítkezés (2000-től folyamatosan)
 • Dunakeszi, késő római kikötőerőd (2002-től folyamatosan)
 • Dunafalva, késő római kikötőerőd (2008)
 • Sárisáp, kocsisír (2012)
 • Nagyharsány, római település és villa (2016-tól)
 • Budapest III. ker., Csillaghegyi Strand, Pusztakúti út 2-6, kocsisír (2017)


Kiállítások

 • Von Augustus bis Attila. Leben am ungarischen Donaulimes c. kiállítás társkurátora (2000-2001, Konstanz, Aalen, Heidelberg)
 • Romains de Hongrie c. kiállítás társkurátora (2001-2002, Lyon)
 • Kelet-Nyugat Határán. Állandó régészeti kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, társkurátor (2002) 
 • Luxus Gemmarum. Római kori vésett ékkövek és ékszerek Brigetióban c. kiállítás társkurátora (2004-2005, Magyar Nemzeti Múzeum)
 • Aegyptiaca. Római kori egyiptomi tárgyak a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében c. kiállítás társkurátora (2008, Magyar Nemzeti Múzeum)
 • Dunakeszi kikötőerőd c. kiállítás kurátora (2009-től, Dunakeszi)
 • Miles in armis – Katona a seregben c. kiállítás társkurátora (2012, Budapest, Hadtörténeti Múzeum)
 • Korszakok és birodalmak határán – kelták Komárom- Esztergom megyében c. kiállítás társkurátora (2014, Tatabánya)
 • A Seuso-kincs Székesfehérváron c. kiállítás társkurátora (2014, Székesfehérvár)
 • A Seuso-kincs. Vándorkiállítás 2017-2018 c. kiállítássorozat társkurátora (2017: Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Kaposvár; 2018: Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza)


Jelentősebb publikációk
(nyomtatásban megjelent)


Könyv

 1. (Feld Istvánnal, Nováki Gyulával, Sárközy Sebestyénnel és Terei Györggyel közösen) Várak Fejér megyében. Budapest 2011.
 2. Dunakeszi – Late Roman fortlet along the Danube. Guide to Hungarian Sites of the Roman Limes that Are Nominated for World Heritage Status 1. Budapest 2011.


Tanulmány, folyóiratcikk:

 1. Der Besuch Caracallas und der Deus Invictus Serapis-Kult in Pannonien. CommArchHung 2000, 67-97.
 2. Building Inscription of Trajan from Poetovio. in: HPS 6. Epigraphica I. Studies on Epigraphy (ed. by Gy. Németh - P. Forisek) Debrecen 2000, 77-94.
 3. Die Gründung Emonas und der Bau seiner Stadtmauer. (Zur Ergänzung der Inschrift
  AIJ 170B = ILJug 304) ActaAntHung. 41 (2001) 81-98.
 4. Die Brückenbauinschrift Hadrians aus Poetovio. CommArchHung 2002, 15-57.
 5. Eine litterae aureae-Inschrift aus Intercisa. FolArch 49-50 (2001-2002) 207-233.
 6. Zur Datierung der Schiffsländen an der Grenze der Provinz Valeria Ripensis. In: Bölcske. Römische Inschriften und Funde. Libelli Archaeologici ser. Nov. No. II. Budapest 2003, 33-50.
 7. Castellum contra Tautantum. Zur Identifizierung einer spätrömischen Festung. In: Bölcske. Römische Inschriften und Funde. Libelli Archaeologici ser. Nov. No. II. Budapest 2003, 329-376.
 8. (Beszédes Józseffel és Tóth Endrével közösen) Die Steindenkmäler von Bölcske – Inschriften und Skulpturen – Katalog. In: Bölcske. Römische Inschriften und Funde. Libelli Archaeologici ser. Nov. No. II. Budapest 2003, 103-218.
 9. Archäologische Forschungen 2000-2001 in Gebiet der spätrömischen Festung von Göd-Bócsaújtelep. (Vorbericht) CommArchHung 2003, 83-114.
 10. Die Statuenbasis des Philippus Arabs aus Környe. In: Pannonica. Provincialia et archaeologica. Studia sollemnia Eugenio Fitz octogenario dedicata. Libelli Archaeologici ser. Nov. No. I. Budapest 2003, 331-368.
 11. Litterae aureae aus Dazien in der Sammlung des Ungarischen Nationalmuseums. Der Fund 1908 von Bucova. FolArch 51-53 (2003-2004) [2005] 61-89.
 12. Die severerzeitliche Fassade des Isis Heiligtums in Savaria. Aegyptus et Pannonia 2. Acta Symposii anno 2002. Budapest 2005, 123-156.
 13. Egy alaprajzi kitűzés stádiumában megakadt késő római erődépítkezés Göd-Bócsaújtelepen. I. Valentinianus hazárdjátéka Valeria provincia előterében. Ókor IV/3 (2005) 114-121.
 14. (Ottományi Katalinnal közösen) A pagus Herculius és vicusainak Terra Mater oltára Budaörsről. Specimina Nova 19 (2005) 71-118.
 15. Die Deichselmanschette. Zugarmkonstruktion bei römischen Wagen. Archaeologiai Értesítő (2005) 21-52.
 16. (Ottományi Katalinnal közösen) De{i}fu(n)c(tus) exp(editione) Germ(anica) Lauri(aco) mort(e) sua - Sarkophag eines während der alamannischen Expedition Caracallas verstorbenen Soldaten aus Budaörs. Acta Archaeologica Hungarica  56 (2005) 177-212. 
 17. Paradeschild, Ringknaufschwert und Lanzen aus einem römerzeitlichen Wagengrab in Budaörs. ArchÉrt 131 (2006) 33-73.
 18. (Ortolf Harllal közösen), Die traianische Bauinschrift der porta principalis dextra im Legionslager Vindobona. Zur Entstehung des Legionslagers Vindobona. Fundort Wien 2008, 36-55.
 19. Közöletlen római szarkofágleletek a Magyar Nemzeti Múzeumban I. Feliratos római szarkofág Camponából (Budapest XXII, Nagytétény, Angeli u. 25) – Unveröffentliche römische Sarkophagfunde im Ungarischen Nationalmuseum I. Römischer Inschriftensarkophag aus Campona (Budapest XXII, Nagytétény, Angeli u. 25). ComArchHung 2008, 193-230.
 20. Beschläge eines flavierzeitlichen Schurzcingulums aus Baláca (Komitat Veszprém, Ungarn). JRMES 16 (2008) 279-294.
 21. (Szabó Ádámmal közösen), Fragment einer bronzenen Urkunde neuen Typs über die Entlassung eines Legionssoldaten vom Jahre 240 n. Chr. ZPE 169 (2009) 255-268.
 22. Másodlagosan beépített római mészkő és márvány kőemlékek az alsóhetényi belső erődből. Előzetes kutatási beszámoló. In: E. Tóth, Studia Valeriana. Az alsóhetényi és ságvári késő római erődök kutatásának eredményei. Dombóvár 2009, 243-281.
 23. L. Cornelius Felix Plotianus, der Statthalter von Pannonia Inferior und die Baugeschichte des Auxiliarkastells Intercisa (Dunaújváros, Komitat Fejér, Ungarn). Zwei commodischen Monumentalbauinschrift aus Intercisa. In: Bíró, Sz. (Hrsg.), Ex Officina. Studia in honorem Dénes Gabler. Győr 2009, 357-388.
 24. (Láng Orsolyával közösen) Egy capuai Aquincumban. C. Iulius Sabinus a legio II Adiutrix katonája és az officium rationum adiutora. Studia Epigraphica Pannonica 2 (2009) 165-186.
 25. Utas két világ között. A helyi elit kocsit tartalmazó temetkezései a császárkori Pannoniában. Ókor 8/3-4 (2009) 86-95.
 26. Egy késő 3. századi nielloberakással díszített középgyűrűs bronz szíjvég-veret Brigetióból – A late third century niello-inlaid strap terminal from Brigetio. KEMMK 16 (2010) 13-40.
 27. Az intercisai auxiliáris castellum Commodus-kori monumentális építési feliratainak egy újabb töredéke - A new fragment to the Commodian building inscriptions of the auxiliary fort at Intercisa (Dunaújváros, County Fejér, Hungary). FA 54 (2008-2010) 165-184.
 28. Auf Reisewagen applizierte “Benefiziarierabzeichen” aus zwei nordostpannonischen Wagengräbern. Die eraviskische Stammeselite im Dienste Roms. ArchÉrt 136 (2011) 21-61.
 29. Egy különleges császárkori bronz lovas emlékmű töredéke Odiavumból (Almásfüzitő, Komárom-Esztergom megye) – Fragment of a Peculiar Equestrian Statue from the Auxiliary Fort of Azaum/Odiavum (Almásfüzitő, County Komárom-Esztergom). KEMMK 17 (2011) 81-132.
 30.  (Gabrieli Gabriellával közösen), A scarbantiai Iseum és feliratos kőemlékei – The Iseum of Scarbantia and its inscriptions. Arrabona 49/1 (2011) [2012] 201-238.
 31. Building Munificence of Septimius Severus in the Cities of the Pannonian Provinces. Epigraphic Evidence. In: B. Migotti (ed.), The Archaeology of Roman Southern Pannonia. The State of Research and Selected Problems in the Croatian part of the Roman province of Pannonia. BAR – IS 2393. Oxford 2012, 251-278.
 32. The silver folding stand from Polgárdi and the Sevso treasure – A polgárdi összecsukható ezüstállvány és a Seuso-kincs. In: The Sevso treasure and Pannonia. Scientific contributions to the Seuso treasure from Hungary. (ed. by Zs. Visy – Zs. Mráv). Pécs 2012, 80-106.
 33. (Szabó Ádámmal közösen), Új adatok Aquincum Severus-kori városi elitjéhez. M. Antonius Victorinus Aquincumban és Budaörsön. Studia Epigraphica Pannonica 4 (2012) 120-139.
 34. Graves of auxiliary soldiers and veterans in northern part of province Pannonia in the 1st Century AD. In. M. Sanader – A. Rendić-Miočević – D. Tončinić – I. Radman-Livaja (eds.), Proceedings of the XVIIth Roman Military Equipment Conference: Weapons and Military Equipment in a Funerary Context (XVII Roman Military Equipment Conference, Zagreb, 24th - 27th May, 2010), Zagreb, 2013, 87-116.
 35. A római hadsereg Tác-Fövenypusztán I. A Sárvíz átkelőjének katonai jelentősége a Kr. u. 1-3. században – The Roman Army in Tác-Fövenypuszta (1st-3rd C. AD). In: Farkas I. G. - Szabó A. (edd.), Res Militares Antiquae. Az I. Ókori Had- és Fegyvertörténeti Konferencia Tanulmánykötete. SpecNova Suppl. 12. Pécs 2013, 161-214.
 36. Septimius Severus and the cities of the middle Danubian provinces. In: W. Eck – B. Fehér – P. Kovács (Hrsg.), Studia Epigraphica in memoriam Géza Alföldy. Antiquitas Reihe 1 Bd. 61. Bonn 2013, 205-240.
 37. Eiserne Klappstühle aus kaiserzeitlichen Bestattungen der einheimischen Elite in Pannonien. Zu den Beigaben der Bade- und Reinigungsgarnitur pannonischer Wagengräber. ArchÉrt 138 (2013) 105-144.
 38. (Vida Istvánnal közösen), Iis praetorianorum meorum … qui non legitimi cives Romani viderentur … civitatem Romanam do. Ein die Prätorianersoldaten betreffendes Edikt Hadrians von 119 n. Chr. - Iis praetorianorum meorum … qui non legitimi cives Romani viderentur … civitatem Romanam do. Hadrianus egy eddig ismeretlen ediktuma 119-ből. Folia Archaeologica 55 (2011-2013) 125-156.
 39. The Roman Amy along the Amber Road between Poetovio and Carnuntum in the 1st Century A.D. – Archaeological Evidence. A Preliminary Research Report. CommArchHung 2010-2013, 49-100.
 40. A Flavian weapon grave of an auxiliary cavalryman from the Dobogóhill, Keszthely/Cserszegtomaj (county Zala, Hungary). In: O. Heinrich-Tamáska – P. Straub (Hrsg.), Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton. Castellum Pannonicum Pelsonense Vol. 4. Budapest – Leipzig – Keszthely – Rahden/Westf. 2014, 101-116.
 41. Maniakion – The Golden Torc in Late Roman and Early Byzantine Army. Preliminary Research Report. In: T. Vida (ed. by), The Frontier World: Romans, Barbarians and Military Culture: Proceedings of the International Conference at the Eötvös Loránd University, Budapest, 1-2 October 2010. Romania Gothica II. Budapest 2015, 287-303.
 42. Nagybronz szoborleletek Pannoniában. Rövid áttekintés – Großbronzenfunde aus Pannonien. Ein Überblick. Communicationes Archaeologicae Pannoniae 2015-2016, 173-208.
 43. Az eraviscus törzsi elit nyomában. Császárkori kocsi- és lósírok a budaörsi római vicus temetőjében – Auf den Spuren der Eravisker-Stammeselite. Kaiserzeitliche Wagen- und Pferdegräber der römischen Siedlung von Budaörs-Kamaraerdei-dűlő. In: Ottományi K. (szerk.), A budaörsi római vicus temetője. Régészeti tanulmányok. Budapest 2016, 490-528.


Díjak

 • Kuszinszky Bálint emlékérem, Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2015.


Belföldi oktatási tevékenység, szakképzés, doktori iskolai oktatás

 • Szegedi Tudományegyetem, Régészeti Tanszék (megbízott előadó 2001-2013)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Régészeti Tanszék (megbízott előadó, 2014, 2017)
 • Képzőművészeti Egyetem, restaurátorképzés (megbízott előadó, 2002-től)


Szakmai szervezeti tagság vagy tisztség

 • Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat - tag
 • Magyar Limes Szövetség – tag
 • Ókortudományi Társaság - tag


Szerkesztőbizottságban való részvétel

 • Régészeti Kutatások Magyarországon (1999-2010)
 • Folia Archaeologica (2002-től)
 • L’Année épigraphique, Paris (2006-tól)

 


Elérhetőségek:

x