Utazás és spiritualitás a klasszikus és a neolatin kultúrákban 2018. május 8.

Konferencia az ACRIL (Artes CRItica Linguistica) és a Francia Kapcsolat kutatócsoport szervezésében

A PPKE BTK Romanisztika Intézete 

Utazás és spiritualitás a klasszikus és a neolatin kultúrákban

címmel konferenciát szervez Budapesten.

Időpont: 2018. május 17-18.

Helyszín: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.

A konferencia témája az emberi szellem és a lelkiség értelmezését középpontba állító irodalmi

művek komparatív vizsgálata, azaz olyan alkotások bemutatása, amelyek az

utazás élménye által a spiritualitás nyelvi megközelítését tűzik ki célul.

A konferencián magyar, francia, olasz és spanyol nyelvű előadások hangzanak el.


A konferencia kulcsszavai és főbb témafelvetései:

utazás és útkeresés; utazás és felfedezés; utazás és egzotikum; utazás és kultúraközvetítés; utazás és
beavatás; utazás mint esztétikai tapasztalat; utazás mint zarándoklat, a lélek
utazása; képzeletbeli utazások, az olvasás mint az utazás egy formája; a
tájélmény vizuális és verbális reprezentációja; utazás mint kultúrsokk, a
vándorlás és a helyváltoztatás mint menekülés, tudásszerzés, örömszerzés
és peregrináció – a neolatin nyelvű irodalmakban, illetőleg azoknak
elsősorban (de nem kizárólagosan) a magyar irodalommal és a középeurópai
kultúrkörrel való kapcsolatában.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

magyar szekció program    francia szekció program

olasz szekció program   spanyol szekció program

x