Bakucz Dóra

Személyi adatok, elérhetőség

Név: Boráros-Bakucz Dóra
Születési név: Bakucz Dóra
Születési hely, idő: Budapest, 1977. május 11.
Cím: Budapest, 1119, Bornemissza u. 24. 3/15
Telefonszám:(+36) 30-9-121-168
E-mail: bakucz.dora@btk.ppke.hu 


Tanulmányok, ösztöndíjak

2016. VIII. Magyar-katalán műfordító szeminárium vezetője
Magyar Fordítóház Alapítvány ösztöndíja

2015-2016 KAP pályázati támogatás egyéni kutatásra és publikálásra
A kutatás témája: A tradíció olvasatai. Összehasonlító elemzések.

2015. VII. Magyar-katalán műfordító szeminárium vezetője
Magyar Fordítóház Alapítvány ösztöndíja

2014-2015 KAP pályázati támogatás egyéni kutatásra és monográfia írására
A kutatás témája: Bibliai történetek és klasszikus mítoszok a kortárs európai és latin-amerikai irodalomban: változatok, (de)formációk, újraírások – összehasonlító elemzések
A monográfia címe: Reescrituras y falsificaciones: la significación palimpséstica en el microrrelato argentino. Ed. Verbum, Madrid, 2015.

2014. VI. Magyar-katalán műfordító szeminárium vezetője
Magyar Fordítóház Alapítvány ösztöndíja

2013. Erasmus vendégtanári ösztöndíj
Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Spanyolország
Téma: Klasszikus motívumok a XX. és XXI. századi katalán és más európai drámában

2013. AIH Nemzetközi Hispaniszta Filológiai Társaság konferencia-ösztöndíja
Buenos Aires, Argentína

2013. V. Magyar-katalán műfordító szeminárium vezetője
Magyar Fordítóház Alapítvány ösztöndíja

2012. Ramon Llull Intézet katalán műfordítói ösztöndíja

2012. IV. Magyar-katalán műfordító szeminárium vezetője
Magyar Fordítóház Alapítvány ösztöndíja

2011. III. Magyar-katalán műfordító szeminárium vezetője
Magyar Fordítóház Alapítvány ösztöndíja

2010. PhD (Irodalomtudomány) Az értekezés címe: A minifikció műfaja a XX. századi latin-amerikai irodalomban (a minifikció műfaji státusza az irodalomkritikában, különös tekintettel a palimpszeszt jellegű szövegekre)
ELTE, Budapest

2009. Nemzetközi Katalán Filológiai Társaság (AILLC) konferencia-ösztöndíja
Lleida, Spanyolország

2007. Irodalom és film Spanyolországban és Latin-Amerikában kurzus spanyoltanároknak a spanyol Oktatási Minisztérium ösztöndíja, Salamanca, Spanyolország

2006. Generalitat de Catalunya kutatói ösztöndíj, (kutatási téma: Salvador Espriu drámaírói munkássága)
Barcelona, Spanyolország

2005., 2006. I. és II. Magyar-katalán műfordító szeminárium, szervező, résztvevő 
Magyar Fordítóház Alapítvány ösztöndíja

2004. I. Magyar-spanyol műfordító szeminárium, résztvevő
Magyar Fordítóház Alapítvány ösztöndíja

2004. Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató (magyar nyelv és irodalom)
Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest
1996–2003 Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
ELTE, Budapest

1996–2002 Spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
ELTE, Budapest

2000–2002 Katalán filológia program
ELTE, Budapest

2002. Spanyol filológiai monografikus kurzusok, nyári egyetemi képzés,
Castilla y León tartomány ösztöndíja, Salamanca, Spanyolország

2000–2001 Tempus nyelvi asszisztensi ösztöndíj (spanyol és magyar nyelvi asszisztens)
(Socrates, Lingua C)
Wilhelmshaven, Németország

2000. Nemzetközi katalán nyelv és kultúra kurzus
Gironella és a katalán nyelvi intézet ösztöndíja, Gironella, Spanyolország

1996. Károlyi Mihály Magyar – Spanyol Tannyelvű Gimnázium
Spanyol–magyar nyelvű érettségi


Főállás, szakmai tevékenység

2011– Egyetemi Adjunktus
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Romanisztikai Intézet,
Piliscsaba

2006– Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, Spanyol szak, óraadó oktató
(Oktatott tárgyak: Spanyol és Spanyol-Amerikai Irodalomtörténeti előadások és szemináriumok, Fordítás, Szaknyelv, Írás és szerkesztési technikák, Szövegelemzés,
Kultúrföldrajz, Művelődéstörténet, Nyelvfejlesztés)

2004 – Műfordító (spanyol és katalán nyelvről magyarra, illetve magyarról katalánra)

2001–2008 Károlyi Mihály Magyar – Spanyol Tannyelvű Gimnázium, spanyol, magyar nyelv és irodalom tanár

2000–2001 Berufsbildende Schule II. Wilhelmshaven, spanyol és magyar nyelvi asszisztens, spanyoltanár, magyar kultúra tanár (Socrates Lingua C program)


Egyéb szakmai tevékenység, tagságok

2015– MEGY (Magyar Műfordítók Egyesülete) tagság

2015– CEEPUS “Red Internacional de Hispanistas de Europa Central” hálózat helyi, intézményi
koordinátora

2012– AIH (Nemzetközi Hispanisztikai Filológiai Társaság) tagság

2007–2009 Literatura Húngara Online, magyar irodalomról és fordításairól szóló spanyol és katalán nyelvű honlap katalán változatának szerkesztése (www.lho.es)

2006– AILLC (Nemzetközi Katalán Filológiai Társaság) tagság

2006– AHPE tagság (Spanyoltanárok Egyesülete)

2006. Akadémiai Kiadó spanyol-magyar középszótárának szerkesztésében való közreműködés


Publikációk (MTMT)

x