Rózsavári Nóra

Személyes adatok:

Név: Rózsavári Nóra

Cím: PPKE BTK Spanyol Tanszék, 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.       

E-mail: rozsavari.nora@btk.ppke.hu 


Végzettség:

2002 PhD fokozat. ELTE, BTK, Romanisztika PhD program.

1999 portugál nyelv és irodalom szakos bölcsész. ELTE, BTK.

1991 angol nyelv és irodalom - spanyol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár. ELTE, BTK.


Jelenlegi munkahely, beosztás:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Romanisztika Intézet, Spanyol Tanszék, egyetemi docens, megbízott tanszékvezető.


Tagságok:

MTA Köztestületi tag

Magyarországi Spanyol Nyelvtanárok Szövetsége (AHPE)

Spanyol Nyelvtörténeti  Szövetség (AHLE)

Verbum Analecta Latina szerkesztőbizottsági tag


Tanulmányok:

1995–1998 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Romanisztika PhD Program
PhD értekezés címe: Aragonesismos fonéticos en el „Libro de Marco Polo” traducido por Juan Fernández de Heredia.

1989–1993 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Portugál nyelv és irodalom szak                              

1986–1991 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Angol nyelv és irodalom szak
Spanyol nyelv és irodalom szak


Oktatói tevékenység:

2001– Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Romanisztika Intézet, Spanyol Tanszék
BA képzésben: A spanyol nyelv kultúrtörténete; Spanyol kiejtés és helyesírás; A spanyol nyelv az Ibériai-félszigeten és Dél-Amerikában; Bevezetés a romanisztikai nyelvészeti tanulmányokba; Spanyol nyelvtan; Spanyolország és Spanyol-Amerika kultúrtörténete; Spanyolország és Spanyol-Amerika kultúrföldrajza; Nyelvfejlesztés;
MA képzésben: Modern nyelvészeti irányzatok; Általános nyelvfejlesztés; Spanyol morfoszintaxis;  Nyelvészet és nyelvtanítás; Szociolingvisztika; A félszigeti és az amerikai spanyol nyelv; 
Korábbi osztatlan képzés keretében: Spanyol történeti hangtan; Spanyol történeti mondattan; Dialektológia; Romanisztika tantárgyak is.

1998–2001 ELTE BTK Spanyol Tanszék
Morfoszintaktikai gyakorlatok; Nyelvi tendenciák nyelvészeti modellezése

1997 ELTE BTK Spanyol Tanszék
Bevezetés a nyelvészetbe; Spanyol nyelvgyakorlat

1995–1996 ELTE BTK Spanyol Tanszék
Spanyol irodalmi szövegolvasás

1994–1996 ELTE BTK Spanyol Tanszék
Spanyol nyelv- és stílusgyakorlat

1993 JATE BTK Spanyol Nyelvi Csoport
Spanyol nyelv-és fordítási gyakorlat; Spanyol szövegszerkesztés;
Bevezetés a nyelvtudományba

1989–1991 SOTE Nyelvi Lektorátus
spanyol nyelvtanár


Részvétel kongresszusokon, konferenciákon:

2016. nov. 7–8. Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei. Alkalmazott nyelvészeti konferencia (Budapest)
Előadás: „Grande cabesa, nuay laman” – Nagy, de üres fej. Ellentétet kifejező mondások és találós kérdések a Fülöp-szigeteki chabacano kreol nyelvben.

2016. okt. 17–18. X Coloquio Internacional de Estudios Hispánicos: “América, tierra de utopías” (Budapest)
Előadás: La realidad variada de una lengua criolla – El chabacano de Filipinas.

2016. máj. 9–13. XVII Jornadas Iberoamericanas, Pécs-Budapest
Las Américas: Cambios globales y responsabilidades

2016. ápr. 9. IV Jornadas de Didáctica del Español como Lengua Extranjera. Nuevos enfoques en el aprendizaje de la gramática/ A spanyol mint idegen nyelv oktatásának IV. nemzetközi kongresszusa (Budapest)
Előadás: ¿Qué español enseñar? Fenómenos de variación gramatical: el voseo (Milyen sapnyolt tanítsunk? Nyelvtani változatok: a „voseo”)

2015. nov. 9–10. Ikon, nyelvi jel, szimbólum: Nem természetes jelek a kommunikációban. Alkalmazott nyelvészeti konferencia (Budapest)
Előadás: Tú és vos. Az egyes szám második személyű személyes névmás alakjai és használatuk az aranyszázadi spanyol nyelvben.

2015. szept. 7–11. X Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española /A Spanyol Nyelv Történetének X. Nemzetközi Kongresszusa (Zaragoza, Spanyolország)
Előadás: El uso de vos y sus formas verbales en obras del Siglo de Oro (A ’vos’ személyes névmás és igealakjainak használata aranyszázadi irodalmi művekben)

2015. máj. 11–12. II Simposio Internacional sobre la recepción, presencia y visión de la literatura y lengua hispánica en el centro y este de Europa, Budapest, PPKE.
Előadás: El uso de vos y sus formas verbales en obras del Siglo de Oro (A ’vos’ személyes névmás és igealakjainak használata aranyszázadi irodalmi művekben)

2015. máj. 4–8. XVI Jornadas Iberoamericanas, Pécs-Budapest
1815–2015: 200 años de cambios y transformaciones en Europa y América Latina
Előadás: El español de Filipinas-Cambios históricos y consecuencias lingüísticas (A spanyol nyelv a Fülöp-szigeteken – Történelmi változások és nyelvi konzekvenciák)

2014. nov. 3–4. Nyelv, kultúra, társadalom. Alkalmazott nyelvészeti konferencia (Budapest)
Előadás: Három nyelv, három kultúra egy műfaj. Mozarab jarchá-k nyelvi elemzése

2014. máj. 5–9. XV Jornadas Iberoamericanas, Pécs
El final de la Belle Époque: antecedentes y consecuencias de la I Guerra Mundial en los países iberoamericanos

2014. ápr. 7–8. I Simposio Internacional sobre la recepción, presencia y visión de la literatura y lengua hispánica en el centro y este de Europa, Budapest, PPKE.

2013. nov. 4–5. Nyelv és Kép. Alkalmazott nyelvészeti konferencia (Budapest)
Előadás: Spanyol eredetű metaforák a magyar nyelvben.

2013. ápr. 5–6. A spanyol mint idegen nyelv oktatásának I. nemzetközi kongresszusa (Budapest) 

2012. szept. 10–14. IX Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española /A Spanyol Nyelv Történetének IX. Nemzetközi Kongresszusa (Cádiz, Spanyolország)
Előadás: Palabras de origen español en el húngaro (Spanyol eredetű szavak a magyar nyelvben)


Oktatás külföldön:

2016. ápr. 10–16. Università Ca’ Foscari, Venezia
előadások tartása az Aranyszázadról és az aranyszázadi spanyol nyelvről

2015. ápr. 13–15. Universidad de Oviedo
Mesterkurzusok tartása a Fülöp-szigeteki spanyol nyelvről

2014. okt. 24–27. Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona
Spanyol nyelvű előadások magyar nyelvről és kultúráról

2014.  márc. 31–ápr. 4. Masarykova Univerzita / Masaryk University, Brno
Előadások:
1. El español de Filipinas (A Fülöp-szigeteki spanyol nyelv)
2. El Cantar de Mío Cid – El español medieval (Ének Cid-ről. A középkori spanyol nyelv)
3. El judeoespañol (A zsidó-spanyol nyelv)

2013. okt. 21–25. Univerzita Koménského v Bratislave / Comenius University in Bratislava
Előadások:
1. El español de Filipinas (A Fülöp-szigeteki spanyol nyelv)
2. El español del Siglo de Oro (A spanyol nyelv az Aranyszázadban)
3. Lectura y análisis del Cid (Cid: szövegolvasás és szövegelemzés)

2013. máj. 13–15. Karl-Franzens Universität, Graz
Előadások:
Panorama de la fonética/fonología del español antiguo (a középkori spanyol fonetikai/fonológiai rendszere)
Lectura y análisis del Cid (Cid: szövegolvasás és szövegelemzés)
El español de Filipinas (A Fülöp-szigeteki spanyol)

2012. okt. 21–28. Universidad de Cádiz, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
angol nyelvű előadások tartása magyar nyelvről és kultúráról


Konferenciaszervezés:

2016. május 9–11. XVII Jornadas Iberoamericanas, Pécs-Budapest
Las Américas: Cambios globales y responsabilidades

2015. máj. 11–12. II Simposio Internacional sobre la recepción, presencia y visión de la literatura y lengua hispánica en el centro y este de Europa, Budapest, PPKE. 

2015. máj. 4–8. XVI Jornadas Iberoamericanas, Pécs-Budapest
1815–2015: 200 años de cambios y transformaciones en Europa y América Latina


Szakmai továbbképzés, tudományos kutatás, ösztöndíjak:

2016. ápr. Erasmus ösztöndíj: Università Ca’ Foscari, Venezia

2015. Dobronoki György oktatói kiválósági ösztöndíj publikálásra, külföldi egyetemen történő oktatásra

2014. márc. CEEPUS ösztöndíj: Masarykova Univerzita / Masaryk University, Brno

2013. okt. Erasmus ösztöndíj: Univerzita Koménského v Bratislave / Comenius University in Bratislava

2012. okt. Erasmus ösztöndíj: Universidad de Cádiz

2011. aug. 1-12. Salamanca. Spanyolország.
Tanári továbbképző tanfolyam.

1991–1992 Universidad de Navarra. Pamplona, Spanyolország.
Történeti Nyelvészeti PhD Program, anyaggyűjtés a doktori disszertációhoz (Tempus ösztöndíj)

1990 júl. 2–30. Santander. Spanyolország.
Menéndez Pelayo Nemzetközi Egyetem. Tanári továbbképző tanfolyam. (spanyol-magyar kulturális egyezmény keretében.) 


Publikációk (MTMT) →

x