Friss intézeti publikáció 2018. június 6.

Megjelent Hidas Zoltán intézetvezető úr könyve: Törékeny értelemvilágaink. A világalakítás rendje és szabadsága

A Gondolat Kiadó gondozásában megjelent Hidas Zoltán intézetvezető úr Törékeny értelemvilágaink. A világalakítás rendje és szabadsága című könyve. 

A kultúra a legtágabb értelemben felfogható úgy, mint a számunkra jelentésteli, sőt jelentős világ. A kötet fejezetei az így értett kultúra meghatározó dimenzióira nyílnak: a történelemtől a jelenkoron át az identitás kérdéséig. Mindeközben a saját értelemvilágunkat mélyen átjáró kettősségek sokféle történelmi alakja és szellemi értelmezése feszül újra és újra egymásnak: immanencia és transzcendencia, történelem és természet, idő és időtlenség, élet és halál, szenvedés és megváltás, test és lélek, objektivitás és szubjektivitás, élmény és gondolkodás, gyakorlat és elmélet, eszköz és cél, tény és érték, felejtés és emlékezés, aktivitás és passzivitás, elnyomás és felszabadulás, idegenség és meghittség, sajátosság és egyetemesség, kötöttség és kötetlenség, társiasság és társiatlanság, egyén és közösség. Önmagunkhoz, a világhoz és a világon túlihoz való emberi viszonyunk, legfőképpen pedig mai létünk legfőbb fogalompárjai ezek.

 

x