Oktatóink


Dr. habil. Bódy Zsombor
PhD, egyetemi docens
Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék
 

E-mail: body.zsombor@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: -

Történelem és szociológia szakon végzett az ELTE-n, 1995-től az Társadalomtörténeti doktori iskola hallgatója volt, szintén az ELTE BTK-án. A Ph.D. dolgozatát 2011-ben védte meg. az 1996/1997-es tanévben DEA diplomát szerzett a párizsi EHESS-ben. Kutatási területe a 20. századi magyar társadalomtörténet. Elsősorban a szociálpolitika és a jóléti rendszerek történetét, s a munka világának társadalmi konfliktusait és ezek politikai kezelésének történetét kutatta az ipar és a mezőgazdaság területén. Emellett életmód és fogyasztástörténeti kutatásokat folytatott, továbbá részt vett egy az iskoláztatás társadalomtörténetével foglalkozó kutatásban is.

2011-ben habilitált az ELTE TÁTK-án. Jelenleg egy a budapesti lakásügy történetével foglalkozó kutatási projektben és egy a kései kádárizmus szociálpolitikáját vizsgáló kutatásban vesz részt. Munkatársa egy Jénában előkészületben lévő Közép-Európa 20. századi történetével foglalkozó kézikönyvnek.

 

Dr. habil. Bögre Zsuzsanna
PhD, egyetemi docens | CV, publikációk
Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék
 
E-mail: bogre.zsuzsanna@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: kedd 10.00-11.30 (előzetes bejelentkezés szükséges), Sop 301. tanári
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Daróczi Csilla
PhD, egyetemi adjunktus, szociálpedagógia szakvezető | CV, publikációk
Szociális Tanulmányok Tanszék
 
E-mail: daroczi.csilla@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: csütörtök 14.00-15.00, Sop 301. tanári (előzetes bejelentkezés alapján)

1998-ban a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szociális szervező diplomát kapott, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karának szociológia szakán végzett.

2005-ben PhD fokozatot szerzett.

Kutatási területe: család-, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermekjogok érvényesülése, terület- és településfejlesztés.

 

 
Dr. Földházi Erzsébet
PhD, egyetemi adjunktus | publikációk
Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék
 
E-mail: foldhazi.erzsebet@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: kedd 14.00-15.00-ig, Sop 301. tanári (előzetes egyeztetés szükséges)
 
Eredetileg matematikus szakon végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1985-ben, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett szociológus diplomát 1993-ban. 1988 és 1993 között az MTA tudományos ösztöndíjasaként a szegénység generációk közötti átörökítését kutatta. 1999-ben kezdte meg doktori tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol a párkapcsolatok dinamikájával és az egyszülős családok kialakulásával foglalkozott. Doktori értekezését 2009-ben védte meg szociológiából.
 
Kutatási területe a családszociológia, ezen belül a párkapcsolatok kialakulása, megszűnése és az egyszülős családok; továbbá a hosszú távú népesség-előreszámítások.
 
A Magyar Szociológiai Társaság és a Magyar Statisztikai Társaság tagja.
 
2012. óta a PPKE BTK Szociológiai Intézetének adjunktusa.

 

 
 

 

Prof. Dr. Hidas Zoltán
intézet- és tanszékvezető egyetemi tanár
Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék
 
E-mail: hidas.zoltan@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: kedd 15.45-16.15 és péntek 12.00-12.30, továbbá megbeszélés szerint, Sop 302/A
 

1995-ben közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Filozófiai tanulmányokat folytatott az ELTE Bölcsészettudományi Karának filozófia szakán, majd szociológiai tanulmányokat a Heidelbergi Egyetemen. Posztgraduális tanulmányait az Erfurti Egyetemen végezte, ahol 2001-ben PhD fokozatot szerzett.

Kutatási területe a szociológiaelmélet, a szociológiai gondolkodás története, a kultúraszociológia és a vallásszociológia.

2010 óta a Szociológiai Intézet vezetője.

 

Dr. Keszei András
PhD, egyetemi docens | publikációk
Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék

E-mail: keszei.andras@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: csütörtök 9.00-10.00, Sop 301. tanári

1997-ben szerzett diplomát az ELTE BTK történelem szakán, doktori tanulmányokkal folytatta ugyanitt, a társadalomtörténeti programon. A PhD fokozatot 2006-ban szerezte meg. Kutatási területei: magyar és európai társadalomtörténet, mentalitástörténet, a kollektív emlékezet és a történeti antropológia.

Az intézet TDK-felelőse.

 

Dr. Kisdi Barbara
PhD, egyetemi adjunktus | publikációk
Társadalomkutatási Tanszék
 

E-mail: kisdi.barbara@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: kedd és csütörtök: 11.45-12.30, Sop 301. tanári (előzetes egyeztetés szükséges e-mailben)

2002-ben diplomázott az ELTE kulturális antropológia és tibeti szakán. Korai terepmunkáit az indiai Ladakhban, majd egy nemzetközi ösztöndíjprogram keretében Kínában végezte, ám három gyermeke születésekor érdeklődése a szülés kulturálisan meghatározott természete felé fordult. Doktori értekezését már az otthon szülés témakörében írta. Kutatásainak fókuszában az alternatív életmód-mozgalmak állnak, amelyet orvosi antropológiai és vallástörténeti szempontból közelít meg.

2000 óta tagja a Magyar Kulturális Antropológiai Társaságnak.

 

 

Luxné Dr. Prehoda Anna
egyetemi tanársegéd
Szociális Tanulmányok Tanszék

E-mail: luxne.prehoda.anna.beata@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: csütörtök 12.00-13.00, Sop 301. tanári (előzetes egyeztetés szükséges e-mailben)

2009-ben társadalmi tanulmányok alapszakon végzett a PPKE BTK-n, ahol 2011-ben szerzett szociológia mesterszakon diplomát. 2011 tavaszán ösztöndíjjal az Universitat Wien hallgatója. 2011 szeptemberétől az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskolában, a Szociológia Doktori Program keretében kezdte meg doktori tanulmányait, ahol 2016 tavaszán nyújtotta be PhD disszertációját, melyben a 2010-es magyarországi vörösiszap katasztrófa helyi társadalomra gyakorolt hatásait vizsgálta. 2017-ben PhD fokozatot szerzett.
2012-től a PPKE BTK Szociológiai Intézet óraadó oktatója, 2017-től itt egyetemi tanársegéd.
Jelenleg egy magyarországi vallási változásokkal foglalkozó kutatásban vesz részt.

Szakmai érdeklődési területei elsősorban a szociálpszichológia vizsgálati kérdései – különös tekintettel a trauma, a traumafeldolgozás és az altruizmus témaköreire –, az emlékezet működésének vizsgálata, a katasztrófaszociológia, az 1945 utáni magyar társadalomtörténet és a kvalitatív kutatási módszerek.

 

 

Dr. Pillók Péter
PhD, egyetemi adjunktus | publikációk
Társadalomkutatási Tanszék
 

E-mail: pillok.peter@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: szerda 11.00-12.00, Sop 301. tanári (előzetes bejelentkezés szükséges)

2002-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében, kutató szakirányon. 2002 és 2014 között a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, a Mobilitás, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet ifjúságkutatója, majd 2012-2014 között kutatási főosztályvezetője. Emellett piac-, és médiakutatási területen szerzett tapasztalatot; 2002 óta dolgozik piackutatási projektekben, illetve 2012-ig a Ringier Kiadó Kft kutatási tanácsadójaként dolgozott. 2012 óta a Századvég Alapítvány vezető kutatója.
Részt vett többek között az Ifjúság2000, Ifjúság2004 és Ifjúság2008 kutatásokban, dolgozott TÁMOP projektben ifjúságügyi pillérvezetőként, továbbá a Bázisiskola Program mérési-értékelési moduljának tervezője és vezető kutatója.

Disszertációját 2011-ben védte az ELTE Szociológiai Doktori iskolájában nem mintavételi hibák témakörben.

Demonstrátorként, később pedig óraadóként az ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertan illetve Statisztika Tanszékén oktatott több módszertani és elemzési tárgyat, kutatástervezést, piac- és közvélemény kutatást.
Kutatási területei: ifjúságkutatás, ifjúságpolitika, kutatásmódszertan, új kutatási eszközök, társadalmi struktúra.

 

Dr. habil. Rajki Zoltán
PhD, főiskolai tanár | CV, publikációk
Társadalomkutatási Tanszék
 

E-mail: rajki.zoltan@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: Tárogató úton: csütörtök 8.00-8.30 (Vitéz János Tanárképző tanárija)
Mikszáth téren: csütörtök 16.00-17.00, péntek 8.00-8.30, Sop 301. tanári

Teológiából szerzett főiskolai diplomát 1993-ban az Adventista Teológiai Főiskolán, majd a történelem és szociológia szakokat végezte el a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 1998-ban, illetve 2000-ben. PhD fokozatát az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájában szerezte 2002-ben, majd szintén az ELTE BTK-n habilitált 2010-ben.

2000 és 2010 között az Adventista Teológiai Főiskolán, majd 2010 és 2012 között a Pannon Egyetemen dolgozott főállású oktatóként. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2012 ősze óta dolgozik főiskolai tanárként és 2013 júliustól 2016-ig a Vitéz János Tanárképző Központ Felnőttképzési és Művelődési Tanszék megbízott vezetője volt.

Az élethosszig tartó tanulás jegyében 2014 őszétől a Budapesti Gazdasági Főiskolán kereskedelem és marketing szakon folytat tanulmányokat.

Fő kutatási területe: magyarországi újprotestáns entitások története és társadalmi helyzete.

 

Dr. Rosta Andrea
PhD, egyetemi docens | CV, publikációk
Társadalomkutatási Tanszék
 
E-mail: rosta.andrea@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: szerda 10.00-11.00, Sop 301. tanári (előzetes bejelentkezés szükséges) (március közepéig)
 

Rosta Andrea 1997-ben végzett a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Intézetében, eredeti végzettsége okleveles szociológus szakos bölcsész és középiskolai tanár.

Az egyetem befejezése után kezdte el PhD. tanulmányait a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetében. Doktori értékezésének címe a Fiatalkori bűnözés és bűnmegelőzés. Doktori munkáját 2006-ban védte meg, és szerezte meg a jogtudományok doktori címét.

Eközben párhuzamosan két hazai felsőoktatási intézményben posztgraduális képzésben vett részt. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézetében európai unió szakértő végzettséget szerzett 2004-ben, illetve a Rendőrtiszti Főiskolán 2007-ben bűnmegelőzési szervező diplomát kapott.

Szakmai érdeklődése a deviáns viselkedések – s ezen belül elsősorban a bűnözés - szociológiai és pszichológiai vonatkozásai, illetve a társas viszonyok pszichológiája – ezen belül jellemzően a családi viszonyok - felé irányul. Kitüntetett kutatási területe a bűnmegelőzés és a fiatalkori kriminalitás.

A Magyar Kriminológiai Társaság, a Magyar Börtönügyi Társaság és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Családpolitikai Kollégium tagja.

2009-től a társadalmi tanulmányok BA képzés szakfelelőse. 2010 óta a PPKE BTK egyetemi docense, az egyetem Szociológiai Intézetének (Társadalomkutatási Tanszék) 1998 óta főállású oktatója. Az MA képzésben előírt kötelező szakmai gyakorlat koordinátora.

Emellett óraadóként más hazai felsőoktatási intézményben is oktatott/oktat (Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézet; Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék; Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Szociális Képzési és Neveléstudományi Tanszék; Eötvös Lóránd Tudományegyetem ÁJK Kriminológia Tanszék).

2013 júliius 1. óta a Szociális Tanulmányok tanszék vezetője.

 

Dr. Rosta Gergely
PhD, egyetemi docens | publikációk
Társadalomkutatási Tanszék
 
E-mail: rosta.gergely@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: kedd 9.15-10.15, Sop 301. tanári (előzetes bejelentkezés szükséges)
 
1996-ban diplomázott közgazdászként a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ugyanitt végezte szociológia doktori tanulmányait, 2005-ben szerzett PhD fokozatot.
 

2000 óta a Szociológiai Intézet oktatója, 2009 és 2016 között a Münsteri Egyetem Vallásszociológia Tanszékének tudományos munkatársa.


Kutatási területei: vallásszociológia, értékszociológia, ifjúságszociológia, kvantitatív kutatásmódszertan

 

Rostáné Dr. Riez Andrea
PhD, egyetemi adjunktus, szociálpedagógia szakmai gyakorlat
felelőse | CV, publikációk
Szociális Tanulmányok Tanszék

E-mail: rostane.riez.andrea@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: kedd 9.00-10.00, Sop 301. tanári (előzetes egyeztetés szükséges)
 

Szociálpedagógusként végzett a Vitéz János Római Katolikus Főiskolán, majd 2001-ben diplomázott az ELTE BTK szociális munka szakán, 2004-ben pedig Európai Unió szakértő végzettséget szerzett a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. Doktori tanulmányait a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Doktori Iskolájában végezte. 2014-ben védte meg „A közösségi gazdálkodás érvényesítése a szociális szolgáltatások területén, különös tekintettel a családok támogatására" című doktori értekezését.

1999 óta vesz részt a szociális képzésben, kezdetben terepkoordinátorként, majd oktatóként. Szakmai gyakorlatot szerzett a család- és gyermekvédelem területén. Kiemelten fontosnak tartja az elméleti és a gyakorlati képzés szintézisét.

Kutatási területe a gyermekvédelmi és a szociális szolgáltatások elemzése, fejlesztése, különös tekintettel a családok komplex támogatásának lehetőségeire.

 

Dr. Temesváry Zsolt
PhD, egyetemi adjunktus | CV, publikációk
Szociális Tanulmányok Tanszék

E-mail: temesvary.zsolt@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: kedd 15.00-15.45, Sop 301. tanári

2003-ban végzett a Szegedi Tudományegyetemen szociális munkásként. Szociálpolitika egyetemi diplomáját 2008-ban szerezte meg az ELTE-n. Doktori disszertációját 2015-ben védte meg az ELTE Szociológia Doktori Iskolájában Szociálpolitika és szociális munka szakirányon. 2013-ban a Trentói Egyetem képzésén szerzett oklevelet társadalomtudományi módszertani kutatások területen, majd 2014-ben a Bázeli Egyetemen folytatott kutatásokat.

A gyakorlatban öt évig az SZTE Tüdőgyógyászati Tanszékén dolgozott klinikai szociális munkásként, majd egy évig Svájcban a Bázeli Vöröskeresztnél tevékenykedett koordinátorként.

Oktatóként 2008 és 2011 között az SZTE szociális munka képzésében vett részt, majd doktoranduszként az ELTE szociális munka és szociálpolitika képzésében tanított 2011 és 2013 között. 2015-től az ausztriai Management Center Innsbruck Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékének oktatója. Kutatóként a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben tevékenykedett 2009 és 2014 között, ahol számos területi szociálpolitika és családpolitika témájú projektet vezetett.

Főbb kutatási területei: szociális munka az egészségügyben, szociális munka elméletek, a feltételekhez kötött jóléti transzferek működése, családpolitikai kutatások, nemzetközi szociálpolitikák összehasonlító elemzése.

 

Dr. Török Balázs
PhD, egyetemi adjunktus | CV, publikációk
Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék

E-mail: torok.balazs@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: szerda 11.30-12.30, Sop 301. tanári (előzetes egyeztetés alapján)
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Velkey György
egyetemi tanársegéd
Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék

 

E-mail: velkey.gyorgy.laszlo@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: csütörtök 13.00-14.00, Sop 301. tanári (előzetes egyeztetés szükséges)

Velkey György László 2010-ben végzett a PPKE-BTK magyar nyelv és irodalom, valamint szociológia szakán. Ezt követően az Université Paris-VIII egyetemen folytatott irodalom- és társadalomelméleti tanulmányokat, majd a PPKE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában kezdte meg doktori kutatását. Készülő disszertációjában az 1960-as évek magyar irodalmi nyilvánosságát elemzi. Kutatási területei: irodalom- és kultúraszociológia, francia társadalomelmélet, szociológiaelmélet és -történet, valamint az 1945 utáni magyar irodalom.

 

   

 
Dr. Antal Z. László
óraadó
 

E-mail: Antal.Laszlo@tk.mta.hu
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján

Dr. Balogh Zoltán
óraadó

E-mail: dr.balogh.zoltan@freemail.hu
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján

 

Dr. Gereben Ferenc
óraadó

E-mail: gereben.ferenc@btk.ppke.hu
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján

 

Morauszki András
óraadó
 
E-mail: morauszki.andras@gmail.com
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján
 
 
 
dr. Pári András
óraadó
 
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján

 

 

Szloboda Eszter
óraadó

E-mail: szlobesz@gmail.com
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján

 

 

Kommunikáció és médiatudomány BA, MA szakosok óraadói a 2017/18. tanév tavaszi félévben:

 

 

 

 

x