Eddigi szakdolgozatok

Hallgatóink szakdolgozatainak listája időrendben, évről-évre frissítve.

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

1998

 

Bátonyi Krisztina: A társadalmi szolidaritás a véradói hajlandóság tükrében

Témavezető: Bozsonyi Károly

Bíráló: Hüttl Marietta

Végzett: 1998

 

Bodor Tamás: Anómia és érték Magyarországon a kilencvenes években

Témavezető: Varga Károly

Bíráló: Nagy Endre

Végzett: 1998

 

Dicker Dóra: A szent és a profán tér-, idődimenziója az archaikus –és a középkorban

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Molnár Attila

Végzett: 1998

 

Fekete József: A magyarországi Pax Romana társadalmi jelentősége

Témavezető: Kovács K. Zoltán

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 1998

 

Harkai János: Magyarázó modell Szabolcs vármegye lakosságának 1900. és 1910 közötti, községenkénti elvándorlására

Témavezető: Váralljai Csocsán Jenő

Bíráló: Lakner Zoltán

Végzett: 1998

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

1999

 

Bocskai Diána: A sikeres női karrier vizsgálata

Témavezető: Horváth-Szabó Katalin

Bíráló: Varga Károly

Végzett: 1999

 

Horváth Krisztina: Deviáns karrier (drog) szocializációs háttére

Témavezető: Horváth-Szabó Katalin

Bíráló: Gergely Attila

Végzett: 1999

 

Micsinai János: A Győri Nemzetközi Ipari Park, mint a régiók fejlesztésének motorja

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Berényi István

Végzett: 1999

 

Schlett András: Egy sikertörténet vázlatos anatómiája

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Berényi István

Végzett: 1999

 

Somorjai Tímea: Társadalmi konfliktusok Tatabányán

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 1999

 

Sziklai István: A magyar katolikus egyház kriminalizálása, 1950-52

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 1999

 

Szirácsik Éva: Kooperatív formák a tradicionális gazdaságban

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Varga Károly

Végzett: 1999

 

Zalavári Márta: A családnak, mint legfőbb értékhordozónak szerepe, a felnövekvő generáció szocializációs folyamatában

Témavezető: Hüttl Marietta

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 1999

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2000

 

Baranyai Eszter: Magyarország NATO csatlakozása a tartalomelemzés tükrében

Témavezető: Bozsonyi Károly

Bíráló: Varga Károly

Végzett: 2000

 

Bíró Boglárka: A sorgyermekes családok

Témavezető: Hüttl Marietta

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Boda Zsuzsanna: A népi mozgalom társadalomstruktúra képe

Témavezető: Nagy Endre

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Csereklye Csongor: Település a nagyváros szélén

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2000

 

Demeter Dorottya: Létfenntartás, gyönyör vagy kín

Témavezető: Szegedi Márton

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Fatuska Dániel: A Fluktáció, mint mutató két külföldi tulajdonú tatabányai vállalat humánerőforrás menedzsmentjében

Témavezető: Bozsonyi Károly

Bíráló: Tóth Antal

Végzett: 2000

 

Gerstmayer Márta: Visegrád idegenforgalma

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2000

 

Ghidán Ágostonné: A hajléttalanrehabilitáció

Témavezető: Lakner Zoltán

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2000

 

Ghidán Kinga: Töréspontok a gyermekvédelem 1945. utáni történelmében

Témavezető: Lakner Zoltán

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Görgőy Rita: Vallásosság és karrier a kommunizmus alatti Magyarországon

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Hári Marianna: Családi értékek megítélése egy római katolikus gimnáziumban végzett felmérés alapján

Témavezető: Hüttl Marietta

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Horváth Csilla: Társadalmi kérdés és katolicizmus a két világháború közötti Magyarországon

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Máté Noémi: Gazdasági rendszerváltás Győr textiliparában a 80-as évek végétől napjainkig

Témavezető: Varga Károly

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Nándori Gergely: Az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve az azt követő megtorlások statisztikája

Témavezető: Molnár Attila

Bíráló: Varga Károly

Végzett: 2000

 

Pap Noémi: Szociometriai vizsgálatok általános iskolai osztályokban, társas szerkezetek elemzése

Témavezető: Szegedi Márton

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Perjés Tamás: A vállalkozói magatartás alakulása napjainkban

Témavezető: Varga Károly

Bíráló: Tóth Antal

Végzett: 2000

 

Pesti Norbert: Bor és Budafok?

Témavezető:

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Plesz Katalin:

Témavezető:

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Rajczy Szilárd:

Témavezető:

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Rajki Zoltán: Hatalmi struktúra működési mechanizmusa a H.N. adventista egyházban a Kádár rendszer éveiben

Témavezető: Varga Károly

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Sárközi Veronika: A víz, mint erőforrás társadalomformáló szerepe (A Győri Vízügyi Igazgatóság szervezeti átalakulása)

Témavezető: Varga Károly

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Szegedi Sándor: A Budapesti értéktőzsde a harmadik évezred küszöbén

Témavezető: Botos Katalin

Bíráló: Tóth Antal

Végzett: 2000

 

Szollár Domonkos: Közép-Európai tudat- és identitásvizsgálat

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Varga Károly

Végzett: 2000

 

Tancz János: Az olvasóvesztés fő okai Magyarországon 1986-1996 között. A Szabad Föld hetilap olvasói szociodemográfiai jellemzőinek alakulása Bács-Kiskun Megyében 1997-98.

Témavezető:

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Tóvári Zoltán: Perbál Község településszociológiai vizsgálata

Témavezető: Berényi István

Bíráló:

Végzett: 2000

 

Varga Gábor: Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak fejlődése a cél-funkció-szervezet tükrében

Témavezető: Skrabski Árpád

Bíráló: Varga Károly

Végzett: 2000

 

Vidra Bernadett: Az attitűdök változása a televízió reklámok hatására. A televízió reklámok gyermekekre való hatása

Témavezető: Szegedi Márton

Bíráló: Horváth-Szabó Katalin

Végzett: 2000

 

Virágh András: Mikszáth – Magyarország. A magyar politikai kultúra a dualizmus korában Mikszáth Kálmán művei tükrében

Témavezető: Molnár Attila

Bíráló: Nagy Endre

Végzett: 2000

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2001

 

Balogh Ágnes: Dunaszekcső népesedésének alakulása

Témavezető: Pongrácz Tiborné

Bíráló:

Végzett: 2001. január

 

Kárpáti Viktória:

Témavezető:

Bíráló:

Végzett: 2001. január

 

Lakatos István: A piarista rend szervezeti változásai történetszociológiai aspektusból

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2001. január

 

Locskay Mercédesz: Kosztolányi Dezső: A kulcs című novellájának művészetszociológiai elemzése

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Török Péter

Végzett: 2001. január

 

Medve Zsuzsa: Az elektronikus média Magyarországon. Az elmúlt évek változásai a televízió és a rádió piacán

Témavezető: Varga Károly

Bíráló: Nahlik Gábor

Végzett: 2001. január

 

Németh Fruzsina: Kulturális problémák a Maghrebi társadalmakban. Hagyomány és modernitás a maghrebi irodalom tükrében

Témavezető: Szegedi Márton

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2001. január

 

Paksa Éva: A Zalaegerszegi Ruhagyár fejlődéstörténete

Témavezető: Varga Károly

Bíráló:

Végzett: 2001. január

 

Plauschin András: A katolikus autonómia mozgalom főirányzatai

Témavezető: Molnár Attila

Bíráló: Nagy Endre

Végzett: 2001. január

 

Pogány Bernadett:

Témavezető:

Bíráló:

Végzett: 2001. január

 

Pozsik Borbála: A gimnáziumi angol nyelvtanárok attitűdjei a modern oktatási eszközök, elsősorban a képmagnó használatával kapcsolatban

Témavezető: Varga Károly

Bíráló: Szegedi Márton

Végzett: 2001. január

 

Striczki Teréz: Egy századfordulós sztereotípia változása. Nőszerepek a polgári Magyarországon – Eszmény, és ami megvalósult belőle

Témavezető: Szegedi Márton

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2001. január

 

Asztalos Bernadett: Vallásos fiatalok családi attitűdjei Magyarországon

Témavezető: Hüttl Marietta

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Berzi Klára: Az élettársi kapcsolat

Témavezető: Hüttl Marietta

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Bozzay Péter: Kábítószerfogyasztási szokások a fiatalkorú bűnözők körében

Témavezető: Varga Károly

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Féderer Andrea: A televízió, mint tömegkommunikációs eszköz és hatása az egyénre

Témavezető: Varga Károly

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Gaál Emese: Deviancia és megbélyegzés – fiatalkorú bűnelkövetők stigmatizációja

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Giczi Johanna: Zenei ízlésváltozás Magyarországon

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Hárs Márton: A Magyar Televízió ifjúsági műsorai által közvetített értékek

Témavezető: Varga Károly

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Hegedűs Katalin: A korporativizmus

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Ivánkai Kata: Örkény István: Meddig él egy fa? című novellájának művészetszociológiai elemzése

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Kasovitcz Kinga: Az INCO HUNGARY stratégiai döntései a humán erőforrás területén

Témavezető: Varga Károly

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Kéri Mónika: Internet használati és olvasási szokások

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Kolozsvári Judit: Kultúra és értelmiség Mannheim Károly angliai írásaiban

Témavezető: Molnár Károly

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Kovács Zoltán András: A magyar katonatársadalom helyzete a rendszerváltozás évei alatt (1988-1992)

Témavezető: Berényi István

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Sághi Tamás: Magyar egyetemi hallgatók életfelfogása

Témavezető: Varga Károly

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Szabó Eszter Ágnes: Városfejlesztési konfliktusok a XI. kerületben

Témavezető: Berényi István

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Szabó Vilmos: A román kisebbségpolitika megnyilvánulása az ’56 utáni erdélyi perekben

Témavezető: Varga Károly

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Varró István: A fiatalkori bűnözés Óbudán és Dunakeszi városában

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló:

Végzett: 2001. június

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2002

 

Bartyuk Csilla: Bánk, egy nemzetiségi falu történeti és szociológiai képe

Témavezető: Szegedi Márton

Bíráló: Berényi István

Végzett: 2002. január

 

Bihari Andrea: A tárgyalási folyamat elemzése

Témavezető: Varga Károly

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2002. január

 

Boór Tamás: A dabasi kistérség társadalmi konfliktusai. A cigányság helyzete Örkényben

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2002. január

 

Fuchs György: A Wekerle-telep (múlt, jelen, jövő)

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2002. január

 

Galgóczi Edina: A halálbüntetés kérdésének aktualitása Magyarországon.

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Szívós Mária

Végzett: 2002. január

 

Homonnai Balázs Sándor: Új finanszírozási formák megjelenése a szociális intézményeknél a ’90-es évek Magyarországán

Témavezető: Skrabski Árpád

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2002. január

 

Kriaszter Emese: Szentendre idegenforgalma

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2002. január

 

Kucsera Tamás Gergely: A magyar társadalom struktúrarajza Jászi Oszkár szociológiai tárgyú írásaiban

Témavezető: Nagy Endre

Bíráló:

Végzett: 2002. január

 

Mihályfy Borbála: Reality Television, a tömegszórakoztatás új fajtája a televízióban

Témavezető: Szegedi Márton

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2002. január

 

Puskás Erika: Kosztolányi Dezső „Boldog szomorú dal” című versének befogadásvizsgálata (Élmények. értékek-értelemzések)

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló:

Végzett: 2002. január

 

Schramek András: Politikai magatartás Magyarországon

Témavezető: Mészáros József

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2002. január

 

Sümegi Eszter: Az öngyilkosság és a szenvedélybetegségek a pszichológia és szociológia aspektusából

Témavezető: Horváth-Szabó Katalin

Bíráló: Szegedi Márton

Végzett: 2002. január

 

Szenzenstein Balázs: A nemzeti identitás és az Európai Unió. A magyarság vélekedése a magyarságról, az országról, annak gazdasági helyzetéről és az Európai Unióról

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Tomka MiIklós

Végzett: 2002. január

 

Sziklai Márta: A határnyitás utáni változások a nyugat-magyarországi kis településeken Bozsok példáján

Témavezető: Berényi István

Bíráló:

Végzett: 2002. január

 

Szűcs Ildikó: A fiatalkorúak pártfogó felügyelete az 1997. évi Gyermekvédelmi törvény tükrében

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2002. január

 

Tapodi Anett: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezeti felépítése és működése

Témavezető: Varga Károly

Bíráló: Berényi István

Végzett: 2002. január

 

Windt Szandra: A romák társadalmi helyzete Tápiószelén

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2002. január

 

Bálint Odett: Gazdasági és lakóhelyi szuburbanizáció okozta konfliktsok a Pilis Medencében

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2002. június

 

Csala Veronika: A drog mint társadalmi probléma

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2002. június

 

Gemeláné Béres Szilvia: Oktatás Edelény helyi társadalmában

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2002. június

 

Golecz Hedvig: Pest megyei középiskolások és a drog

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Balajthy Anna

Végzett: 2002. június

 

Holló Zsuzsa: Civil szerveződések Újpalotán

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2002. június

 

Jankó Krisztina: Tömbrehabilitáció Ferencvárosban

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Zsubori Edina

Végzett: 2002. június

 

Józsa Marianna: Autisták társadalmi beilleszkedési nehézségei

Témavezető: Horváth-Szabó Katalin

Bíráló: Molnár D. László

Végzett: 2002. június

 

Kelecsényi Éva: A katolikus egyház képe az 1948-as Szabadnép írásainak tükrében

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2002. június

 

Lacza Péter: Kosztolányi Dezső Házi Dolgozat című novellájának olvasásszociológiai befogadás vizsgálata mélyínterjúk segítségével

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2002. június

 

Móricz Ildikó: Szenvedéllyé vált alkohol

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Lőw András

Végzett: 2002. június

 

Nagy Adrienn: A szolnoki papírgyár

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2002. június

 

Nagyjános Zsuzsanna: Az államszocializmus gazdasági modelljének hatása a társadalmi struktúrára (1945-1989)

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Rosta Gergely

Végzett: 2002. június

 

Németh Zsófia: A Magyarországon élő erdélyi örménység identitásának rétegei

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Tomka Miklós

Végzett: 2002. június

 

Polgár Viktória: Kábítószerhelyzet Magyarországon

Témavezető: Lakner Zoltán

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2002. június

 

Seffer Tímea: Közmunka program és oktatási lehetőségek a tatabányai cigányág életében

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2002. június

 

Stolcz Dénes: A posztmodern

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Nagy Endre

Végzett: 2002. június

 

Szabados Emese: A helyi társadalom és szociálpolitika viszonya Budapesten

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Berényi István

Végzett: 2002. június

 

Takács Katalin: Magyarországi kínai gyerekek helyzete

Témavezető: Szívós Mária

Bíráló: Balajthy Anna

Végzett: 2002. június

 

Vető Zsuzsanna: Információ társadalom 2002.

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2002. június

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2003

 

Abay Nemes András: „Válságban van-e a család?” – avagy hogyan értelmezhetőek az utóbbi évtizedekben a családi értékrendben bekövetkezett változások a demográfiai folyamatok tükrében?

Témavezető: Hüttl Marietta

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2003. január

 

Balatoni Kinga Cecília: Nemzeti szimbólumok a közvélemény és a sajtó tükrében. Két szimbolikus esemény sajtóvisszhangjának elemzése

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Bozsonyi Károly

Végzett: 2003. január

 

Diós Judit: Önkéntes szociális tevékenység a Magyar Vöröskeresztnél

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Bartal Anna Mária

Végzett: 2003. január

 

Erk Adél: A szuburbanizáció Solymáron

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Zsubori Edina

Végzett: 2003. január

 

Kovács Örs Levente: Concha Győző társadalombölcselete

Témavezető: Nagy Endre

Bíráló: Molnár Attila

Végzett: 2003. január

 

Kovácsné Csillár Zsuzsa: Az Európai Unió szociálpolitikája (családtámogatási rendszerek az egyes tagállamok és Magyarország tükrében)

Témavezető: Lakner Zoltán

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2003. január

 

Schlemmer Éva: Nemi szerepek és olvasási szokások

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Tomka Miklós

Végzett: 2003. január

 

Szűcs Eszter: Az alkohol- és kábítószer-fogyasztás, valamint dohányzás jellemzői egy budapesti gimnázium diákjainak körében

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2003. január

 

Bitter Noémi: Márai Sándor társadalomképe

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Nagy Endre

Végzett: 2003. június

 

Csanádi Péter: A hazai szabadkőművesség összetételének és filantróp tevékenységének elemzése „tegnap és ma”

Témavezető: Hámori Péter

Bíráló: Bartal Anna Mária

Végzett: 2003. június

 

Farkas Júlia: Magyarország és a közép-európai térség megítélése az ezredforduló Angliájában

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Bozsonyi Károly

Végzett: 2003. június

 

Fehér Adrienn: A magyarországi állami gondoskodásban élő gyermekeket ellátó rendszer

Témavezető: Tarnai Richárd

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2003. június

 

Geier Ágnes: Vakok és látók olvasási szokásainak illetve olvasmányélményeinek összevetése a tizenéves korosztályban

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Horváth-Szabó Katalin

Végzett: 2003. június

 

Gerendás Eszter: A tudás fejlesztésének fontossága; a tudás transzfer lehetőségei, korlátai

Témavezető: Tóthné Pál Ágnes

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2003. június

 

Gombos Adrienn: A vidék lakásügye a két világháború között

Témavezető: Hámori Péter

Bíráló: Berényi István

Végzett: 2003. június

 

Jenei Gáborné: Az örökbefogadás mint társadalmi probléma

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Krausz Ottó

Végzett: 2003. június

 

Karl Eszter: A vállalati kultúra és a humánerőforrás szervezetének bemutatása egy francia tulajdonú vállalaton keresztül

Témavezető: Tóthné Pál Ágnes

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2003. június

 

Kecskeméti Endre: A kábítószer öl, butít, és nyomorba dönt

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2003. június

 

Kecskeméti Rita: A családi és iskolai szocializáció hasonlóságai és különbségei az egyes társadalmi rétegekben

Témavezető: Horváth-Szabó Katalin

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2003. június

 

Kern István: Egyház és értelmiségek, katolikus egyetemalapítási kísérletek Magyarországon 1867-1918.

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2003. június

 

Kékesi Lívia: Kis- és középvállalkozások keresletnövelő eszközei az építőiparban

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2003. június

 

Mácsai Rita: Kísérlet egy új kommunikációs hálózat létrejöttének bemutatására

Témavezető: Hámori Péter

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2003. június

 

Meskál Mónika: Fővárosi lakásnyomor a húszas években

Témavezető: Hámori Péter

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2003. június

 

Pápai Szilvia: A vallás társadalmi szerepe Nagymaroson

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2003. június

 

Pásti Andrea: A mai magyar gazdasági elit és meghatározó csoportja: a késő Kádári technokrácia, avagy volt-e rendszerváltás hazánkban?

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2003. június

 

Sütő Szende: Az öngyilkosság jelensége Magyarországon

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2003. június

 

Szabó Gyöngyi: Székesfehérvár szociálpolitikája 1945-50.

Témavezető: Hámori Péter

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2003. június

 

Szlis Bernadett: Identitás és kulturális reprezentáció egy magyarországi német nemzetiségi városban

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Zsubori Edina

Végzett: 2003. június

 

Vágó Krisztina: Családon belüli erőszak: nők és gyermekek bántalmazása

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Lakner Zoltán

Végzett: 2003. június

 

Véssey Vera: A „Kini” a XX. és a XXI. század fordulóján

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2003. június

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2004

 

Bóné Veronika:

Témavezető:

Bíráló:

Végzett: 2004. január

 

Czitán Gabriella: A Magyar Barlangi Mentőszolgálat és az Osztrák Barlangi Mentőszolgálat, mint civil szervezet értelmezése

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Bartal Anna Mária

Végzett: 2004. január

 

Dávid Andrea: A gyermekek helyzete Keszthelyen

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Schlemmer Éva

Végzett: 2004. január

 

Gáspár Fruzsina Sára: Idősgondozás-betegápolás

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló:

Végzett: 2004. január

 

Gazdagh Bernadett: Kispest nonprofit szervezeteinek és önkormányzatának kapcsolata egy empirikus kutatás tükrében

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2004. január

 

Honváry Attila: Rács mögött, börtönviszonyok Tökölön

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Lakner Zoltán

Végzett: 2004. január

 

Jakab Katalin: Az iskola szerepe a hátrányos helyzet leküzdésére

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Ferencz Andrásné

Végzett: 2004. január

 

Kurkó Izabella: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar végzős hallgatóinak élet- és karrierstratégiái

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2004. január

 

Lazányi Krisztina: A társadalmi nemi szerepek a férfiaknak és a nőknek szóló életmagazinok tükrében

Témavezető: Nagy Endre

Bíráló: Schlemmer Éva

Végzett: 2004. január

 

Magyarics Sylvia: „Komáromiság”, mint a regionális identitás egyik fajtája

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló:

Végzett: 2004. január

 

Menyhárt Csaba: Tizenévesek politikai kultúrája

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Rosta Gergely

Végzett: 2004. január

 

Michaletzly Andrea: A PPKE-BTK stratégiai állapotjellemzőinek feltárása, annak erős és gyenge pontjainak meghatározása a SWOT-analízis módszerével

Témavezető: Tóth Antal

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2004. január

 

Molnár Andrea:

Témavezető:

Bíráló:

Végzett: 2004. január

 

Mutschler Ágnes:

Témavezető:

Bíráló:

Végzett: 2004. január

 

Nacsa Gabriella: A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület története és tagjainak motivációja a csatlakozásra

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2004. január

 

Perpék Éva: Adalékok a szervezeti elkötelezettség vizsgálatához

Témavezető: Tóthné Pál Ágnes

Bíráló: Tóth Antal

Végzett: 2004. január

 

Rostás Edit: A szuburbanizáció Pomázon

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2004. január

 

Seffer Edina: A házasságkötések és válások számának változása Tatabányán a rendszerváltás (1989) és 1999 évében

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Lakner Zoltán

Végzett: 2004. január

 

Szegedi Sándor:

Témavezető:

Bíráló:

Végzett: 2004. január

 

Szelényi Regina: Az erőszak prezentációja a gyerekekről szóló vizuális műsorokban

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Bozsonyi Károly

Végzett: 2004. január

 

Sztakovics Erika: Párkány- egy kistérség központjai

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Zsubori Edina

Végzett: 2004. január

 

Tóth Ágnes: Kárpátaljai autonómia törekvések és társadalmi előzményeik az 1990-es évek elején

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Kántor Zoltán

Végzett: 2004. január

 

Trieb Mariann: Nagymaros szociális viszonyai és ellátórendszere

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló:

Végzett: 2004. január

 

Czihó Barbara: Érzelmi fogyatékosok. Autizmussal élni Magyarországon

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Bartal Anna Mária

Végzett: 2004. június

 

Di Sandri Gabriella: A magyar fiatalok politikai aktivitása angliai kutatási eredmények tükrében

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Balázs Zoltán

Végzett: 2004. június

 

Fábián Erzsébet: Az agrárgazdaság, mint vidékfejlesztés hatása az Európai Unióban

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2004. június

 

Ferkis Anna: Érettségizők jövőképe a XI. kerületben

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2004. június

 

Fritz Borbála: Az ifjúság művelődési aktivitása az ezredfordulós kutatások után

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Rosta Gergely

Végzett: 2004. június

 

Gazsó Júlia: Lehetséges-e ontologikus szociológia?

Témavezető: Nagy Endre

Bíráló: Tomka Miklós

Végzett: 2004. június

 

Grassl Regina: A gyermekvédelem helyzete Magyarországon (Komárom)

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Lakner Zoltán

Végzett: 2004. június

 

Káldos János: Cigány civilszervezetek Magyarországon

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Fekete Attila

Végzett: 2004. június

 

Keller Tamás: Három generációt érintő vallási vizsgálat Sülysápon

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2004. június

 

Kocsis Nóra: Gyermekbántalmazás a családon belül Kispesten

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Krauss Ottó

Végzett: 2004. június

 

Kovács Gergely: Játékszenvedéllyel élők Magyarországon

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2004. június

 

Kun Miklós: A korrespondenciaanalízis elmélete és alkalmazása a politikai attitűdök vizsgálatán keresztül

Témavezető: Bozsonyi Károly

Bíráló: Fekete Attila

Végzett: 2004. június

 

Kútvölgyi Emese: Drog és törvény

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2004. június

 

Kuzmann Eszter: Szervezeti kultúra az ELTE HÖK szervezeti kultúrája a Quinn-féle szervezeti kultúra modell alapján

Témavezető: Tóthné Pál Ágnes

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2004. június

 

Lehel Zoltán: Mohács és kistérsége településfejlesztésének szociológiai vonatkozásai

Témavezető: Zsubori Edina

Bíráló: Berényi István

Végzett: 2004. június

 

Lokodi Judit: A nők foglalkoztatáspolitikai viszontagságai egy évszázad tükrében, avagy a nők mint a legnagyobb kisebbség

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Schlemmer Éva

Végzett: 2004. június

 

Magyar Zsófia: Szuburbanizáció Budajenőn

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Fekete Attila

Végzett: 2004. június

 

Mészáros-Komáromy Dénes: A humán erőforrás szerepe a cégek értékelésénél

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Tóth Antal

Végzett: 2004. június

 

Molnár Andrea: A hitelfelvevők társadalmi strukturálódása a magyar bankrendszerben

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Tóth Antal

Végzett: 2004. június

 

Molnár Piroska: Magyarországon tanuló határon túli magyar diákok lokális és közösségi identitástudata

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Lakner Zoltán

Végzett: 2004. június

 

Musztács Brigitta: Lakótelepi életforma Békásmegyeren

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Fekete Attila

Végzett: 2004. június

 

Nagy Krisztina Mariann: A Katolikus Egyház szerepvállalása a hajléktalangondozásban

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Molnár D. László

Végzett: 2004. június

 

Nagy Márta: A helyi társadalom történetszociológiai korszakai Abaújszántón

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2004. június

 

Nikes Krisztián: Az európai futballhuliganizmus

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Rosta Gergely

Végzett: 2004. június

 

Palovits Ildikó: „Nem ígérhetek mást, csak vért, gyötrelmet, könnyeket és verejtéket" (A gyerekek tévénézési szokásai, a média hatása a gyerekekre)

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2004. június

 

Papszt Miklós: A ráckevei roma népesség helyzete

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Riez Andrea

Végzett: 2004. június

 

Petrás Ede: Hunyad megye (Erdély) szórványmagyarságának társadalmi változásai

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Tomka Miklós

Végzett: 2004. június

 

Rácz Lőrinc: Kettős társadalom a narratív források tükrében

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2004. június

 

Sármássy Orsolya: Példa a kistérségi együttműködésre

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Fekete Attila

Végzett: 2004. június

 

Sima Gábor: A gödöllői „Civil kurázsi”, avagy a szuburbanizáció speciális vizsgálata Budapest térségében

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Zsubori Edina

Végzett: 2004. június

 

Szántó Szilvia: Az oktatás és nevelés helyzete Pomázon a végzős nyolcadikos tanulók megkérdezése alapján

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Zsubori Edina

Végzett: 2004. június

 

Szécsi Ágnes: Kapolcs a „Művészetek völgye” tükrében

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2004. június

 

Szijártó Bernadett: Ünnepek és hagyományok társadalmi jelentősége Mexikóban; Fiesta de los Quince Anos, azaz a tizenöt éves Mexikói lányok nővé avatása

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Sebestyén Éva

Végzett: 2004. június

 

Szvitek Attila Imre: Az európai egység alapvonalai

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2004. június

 

Tóth Gergely István: A rendszerváltás hatásai a magyarországi punk szubkultúrára

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló. Rosta Andrea

Végzett: 2004. június

 

Tunyogi Mihály: Grősz József ellentmondásos szerepe a diktatúra idején

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2004. június

 

Untsch Gergely: Az oktatási funkció megjelenése Dunakeszin a települési térben az általános iskolák tükrében

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2004. június

 

Vadász Dániel: A csobánkai cigány kisebbségi önkormányzat működése és a csobánkai cigányok integrációjának kérdése

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Berényi István

Végzett: 2004. június

 

Vida Viktória: A magyar vöröskereszt szerepe a hajléktalan-ellátásban

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Molnár D. László

Végzett: 2004. június

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2005

Feltöltés folyamatban

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2006

Feltöltés folyamatban

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2007

 

D. Szűcs Andrea: Gyermekkori depresszió Nagykőrösi gyermekek kedélyállapotának vizsgálata

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló:

Végzett: 2007. január

 

Ferenczi Borbála: Két háromgenerációs család története

Témavezető: Bögre Zsuzsa

Bíráló:

Végzett: 2007. január

 

Héjj Dávid: Politikai kommunikáció Magyarországon

Témavezető: Ferencz Andrásné

Bíráló:

Végzett: 2007. január

 

Horváth Jelena: Identitás a zsidóság körében

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló:

Végzett: 2007. január

 

Kósa Diana: Tibolddaróc: Egy dél-borsodi falu a helyi politika tükrében

Témavezető: Hámori Péter

Bíráló:

Végzett: 2007. január

 

László Szilvia: Kábítószer megelőzés az Európai Unióban

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló:

Végzett: 2007. január

 

Molnár Éva: Munkások és munkáslakások a régi Budapesten

Témavezető: Hámori Péter

Bíráló:

Végzett: 2007. január

 

Nagyörs Nikoletta: Nőkép, magazinok reklámkínálatának elemzése

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló:

Végzett: 2007. január

 

Pálffy Kristóf: Tervek és tények egy ígéretesen fejlődő dunántúli településen

Témavezető: Molnár D. László

Bíráló:

Végzett: 2007. január

 

Patkós Marietta: Spontán regulatív intézmények és konvenciók

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló:

Végzett: 2007. január

 

Pischoff Katalin: Politikai tájékozottság (2006-ban érettségiző először választó Zuglóban tanuló diákok körében)

Témavezető: Balázs Zoltán

Bíráló:

Végzett: 2007. január

 

Staudt Amália: Az Ausztriai magyarság társadalmi jellemzői és identitástudata

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló:

Végzett: 2007. január

 

Stelcz Arnold: Az ISO minőségbiztosítási rendszer alkalmazása a változásmenedzsment szemszögéből

Témavezető: Zsákai Szílvia

Bíráló:

Végzett: 2007. január

 

Tényi Tamara: Van segítség? A családon belüli erőszakelleni küzdelem

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló:

Végzett: 2007. január

 

Balla Hajnalka: Lehetőségek és nehézségek a tanulásban akadályozott gyermekek oktatásában

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Bartal Anna Mária

Végzett: 2007. június

 

Czuczor Gergely: Korunk szava című katolikus folyóirat elemző bemutatása

Témavezető: Nagy Endre

Bíráló: Tomka Miklós

Végzett: 2007. június

 

Fábián Katalin: Egyetemünk hatása Piliscsaba életére

Témavezető: Dr. Berényi István

Bíráló:

Végzett: 2007. június

 

Fekecs Márta: Az önkéntes foglalkoztatás egy nonprofit szervezet példája alapján

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2007. június

 

Forstner Éva: Söréd település szociális helyzete

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Fekete Attila

Végzett: 2007. június

 

Halupka Tibor: Az egyházi iskolák hatása a plébániai életre

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Révay Edit

Végzett: 2007. június

 

Horváth Ákos: Az „1%"-os adománygyűjtés hazai trendjeinek vizsgálata

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Lőw András

Végzett: 2007. június

 

Jámbor Fruzsina: Szervezetfejlesztési módszerek a nonprofit szervezetek gyakorlatában

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Tóth Lilla

Végzett: 2007. június

 

Rozsnyai Dorottya: A kultúra és a város-rehabilitáció összefüggéseinek szociológiai elemzése

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2007. június

 

Takáts Barna: A kivándorlás hatása az értékrendre, és a fogyasztói szokásokra

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Bozsonyi Károly

Végzett: 2007. június

 

Tarján Gergely: Értékkülönbségek az egyházi és világi gimnáziumok között

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Révay Edit

Végzett: 2007. június

 

Teszler Tamás: A Toldi mozi közönségvizsgálata a rendszerváltozás  óta eltelt időszak kulturális és kapcsolati tőkefelhasználásának tükrében

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2007. június

 

Weber Andrea: Kapcsolatok és életlehetőségek hátrányos helyzetű fiatalok körében

Témavezető: Ferencz Andrásné

Bíráló: Rosta Gergely

Végzett: 2007. június

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2008

 

Bán Edina: A mediáció fogalma és keretmodelljei

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Bartal Anna Mária

Végzett: 2008. január

 

Eszéki Andrea: Nőszervezetek a nonprofit szektorban

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2008. január

 

Hámori Ádám: A Református Egyház és a politika a mai Magyarországon

Témavezető: Balázs Zoltán

Bíráló: Tomka Miklós

Végzett: 2008. január

 

Horváth Gergely Csaba: Az ártalomcsökkentés mint lehetséges drogpolitikai irány

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Lőw András 

Végzett: 2008. január

 

Horváth Zelma: Kisebbségi bűnözés és integrációs problémák

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló:Gereben Ferenc

Végzett: 2008. január 

 

Kalmár Eliza: Óbuda-Békásmegyer időskorú ellátásának jelzőrendszeres házigondozása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat keretében

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2008. január

 

Kuslics Jácinta: Magyarországi civil kezdeményezések az interneten

Témavezető: Ferencz Andrásné

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2008. január

 

Rejtő  Ildikó: A gyermek- és fiatalkori bűnmegelőzés Győr-Moson-Sopron megyében

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2008. január

 

Veres Gabriella: Volt egyszer egy népfőiskolai mozgalom

Témavezető: Dr. Tomka Miklós

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2008. január 

 

Baloghné  Sebők Márta Mária: A Szentjánosbogár közösség szociológiai elemzése

Témavezető: Rosta Gergely 

Bíráló: Hámori Péter  

Végzett: 2008. június

 

Bende Viktória: Az Európai Uniós csatlakozás hatása a magyar kisvállalkozások fejlesztési lehetőségeire

Témavezető: Zsákai Szivia

Bíráló: Balogh Gábor 

Végzett: 2008. június

 

Benedek-Horváth Bogáta Gyöngyvér: Áldozatok vagy elkövetők, avagy a csecsemőgyilkos női bűnözők

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2008. június 

 

Botás Bernadett: A Civil Rádió és önkénteseinek bemutatása egy empirikus kutatás alapján

Témavezető: Balázs Zoltán

Bíráló: Bartal Anna Mária

Végzett: 2008. június 

 

Daróczi Gergely: A hajléktalankutatás egyes módszertani problémái

Témavezető: Bozsonyi Károly

Bíráló: Rosta Gergely  

Végzett: 2008. június

 

Erdei Gizella Erzsébet: A privatizáció a szervezetfejlesztés tükrében, egy szociológiai esettanulmány

Témavezető: Dr. Tóth Lilla

Bíráló: 

Végzett: 2008. június

 

Erős Beáta: Erőszak a fiatalkori bűnözésben

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Farkas Péter 

Végzett: 2008. június

 

Faragó  Renáta: Szenvedélybeteg-ellátás segítői oldalról

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Hámori Péter  

Végzett: 2008. június

 

Hegedüs Nóra: Kisvárosi történet. Esztergom civil nonprofit szervezeteinek vizsgálata

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Bozsonyi Károly

Végzett: 2008. június 

 

Kiss Károly: A kistérségi fejlesztési döntések szociológiai tartalma a Sárvíz kistérségben, Saponyán

Témavezető: Berényi István 

Bíráló: Fekete Attila 

Végzett: 2008. június

 

Kiss Levente: Nem mediatizált információáramlás társadalmi kapcsolathálózatokban

Témavezető: Bozsonyi Károly

Bíráló: Lőw András

Végzett: 2008. június

 

Kövesdi Rita: Az amerikai álom kultúrszociológiája

Témavezető: Molnár Attila

Bíráló: Gereben Ferenc 

Végzett: 2008. június

 

Lóderer Balázs: A CIMIC civil szervezetekkel való együttműködésének kutatása

Témavezető: Balázs Zoltán

Bíráló: Bartal Anna Mária 

Végzett: 2008. június

 

Manhercz Éva: Cigány gyermekek nevelése és oktatása

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Papszt Miklós  

Végzett: 2008. június

 

Nyéki Andrea Zsuzsanna: Vallási és politikai attitűdök összefüggésének vizsgálata

Témavezető: Bozsonyi Károly

Bíráló: Balázs Zoltán

Végzett: 2008. június 

 

Palej Zsolt: A hatalom kapillárisai - Michel Foucault és a modernitás legújabb esete

Témavezető: Hidas Zoltán

Bíráló: 

Végzett: 2008. június

 

Simon Klára: Karácsond község helyi szociális ellátórendszere a faluszociológiai keretben

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Berényi István  

Végzett: 2008. június

 

Szabó  Kinga Ilona: "Nem jó az embernek egyedül lennie" A mai magyar cserkészet a százéves mozgalom tükrében

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Hámori Péter 

Végzett: 2008. június

 

Szalma Eszter: Családi (tűz)fészek. Terror a párkapcsolatban

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Papszt Miklós  

Végzett: 2008. június

 

Trieb Márton: Az oktatáspolitika Nagymaroson – Tanulói magatartásvizsgálata a település általános iskolájában 2008-ban

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Bögre Zsuzsanna 

Végzett: 2008. június

 

Varga Virág  Ágnes: A televízió és hatása

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2008. június

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2009

 

Fieszl Zoltán: Társadalmi anómiák és hajléktalanság a rendszerváltozás utáni Magyarországon. A hajléktalanok napi túlélési stratégiája

Témavezető: Lakner Zoltán

Bíráló:

Végzett: 2009. január

 

Füstös Zsuzsanna: „Édesanyám, ki a huszár, ha én nem". Identitáskutatás a mai magyar katonai hagyományörzők körében

Témavezető: Hámori Péter, Somogyi Győző

Bíráló:

Végzett: 2009. január

 

Horváth Herman: Lakosságcsere és vallás

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2009. január

 

Istenes Mónika: Iskolai diákagresszió

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló:

Végzett: 2009. január

 

Karácsony Dávid: Egy kis sziget a szárazföld közepén. Nyári fesztiválok bemutatása, elemzése és összehasonlítása

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2009. január

 

Krucsai András: Munkaerő megtartás

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló:

Végzett: 2009. január

 

Kükedi Tamás: A rakacai cigányság élethelyzetének változása

Témavezető: Fekete Attila

Bíráló:

Végzett: 2009. január

 

Lukács Bence Ákos: A 2004. december ötödikei népszavazás hatása a délvidéki magyarokra (a bácskai Tóthfalu példáján keresztül)

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló:

Végzett: 2009. január

 

Papp Katalin: Prágai magyarok közösségi vizsgálata

Témavezető: Hámori Péter

Bíráló:

Végzett: 2009. január

 

Surányi Ákos: Állami gondozásból a hajléktalan létbe. Az állami gondozottak hajléktalanná válásának lépcsőfokai, különös tekintettel a pszichológiai, szociálpszichológiai és szociometriai okokra

Témavezető: Lőw András

Bíráló:

Végzett: 2009. január

 

Szabó Zoltán: Bakonycsernye településfejlesztési lehetőségei és kistérségi összefüggései

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló:

Végzett: 2009. január

 

Szekeres Alán: Márai Sándor A fogoly c. novellájának befogadásvizsgálata

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló:

Végzett: 2009. január

 

Taksony Rita: A humánerőforrás-menedzsment, szervezeti kultúra és kommunikáció szociológiai vizsgálata egy nemzetközi logisztikai vállalatnál

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló:

Végzett: 2009. január

 

Angyal Tamás: A szegénység dimenziói, a munkanélküliek helyzete Salgótarjánban

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2009. június

 

Bodacz-Nagy Zsuzsa Boróka: Identitásváltozás és megtérés a Jehova tanúinál Nyárádmentén

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2009. június

 

Csipke Adrienn: A termelőszövetkezetek átalakulása 1990 után

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2009. június

 

Csorba Mátyás: Tanulói magatartás összehasonlító szociológiai vizsgálata a XVII. Kerület gimnáziumaiban

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2009. június

 

Gábori Dávid: Mozgássérült ember a családban

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Tomka Miklós

Végzett: 2009. június

 

Hubanov-Dimitrov Zoltán: Az ökológiai élelmiszertermelés, a biokultúra szerepe a kistelepülések fejlődésében

Témavezető: Fekete Attila

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2009. június

 

Péceli Melinda: A vallás mint a cigányság integrációjának egyik lehetséges útja

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2009. június

 

Susánszky Mátyás: EMSZO

Témavezető: Nagy Endre

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2009. június

 

Tóth Bence: Minőség a piackutatásban, különös tekintettel a nem mintavételi hibára

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Bozsonyi Károly

Végzett: 2009. június

 

Szociológia BA alapképzés

2009

 

Csató Gábor Bálint: Menni és maradni, avagy időskor és kirekesztettség. Gyermek-szülő kapcsolatok vizsgálata három Tolna megyei faluban

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2009. június

 

Halupka Péter: Az önkormányzat és a helyi hatalom

Témavezető: Fekete Attila

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2009. június

 

Kandikó Viktória: Ifjúsági csoportok-szubkultúrák a fővárosban

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Rosta Gergely

Végzett: 2009. június

 

Kozák Anna: A II. görög diaszpóra gyermekeinek identitásváltozásai

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2009. június

 

Kun Hajna: A szentendrei szerbek identitása

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló:

Végzett: 2009. június

 

Laposa Richárd: A szuburbanizáció Budakalászon

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2009. június

 

Lengyel Lea: Szerep és tekintély. Hagyományos és új pozíciók a faluközösség életében

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2009. június

 

Nyers Judit: A fiatalok jövőképe – Tények és elképzelések a munkaerőpiacról

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2009. június

 

Szekér Vera: Egészség és életmód

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Gáspár Kinga

Végzett: 2009. június

 

Tanislav Viktória: „Együtt könnyebb?" Egy kistérségi társulás működése a falu szempontjából

Témavezető: Fekete Attila

Bíráló: Berényi István

Végzett: 2009. június

 

Tárnok Orsolya Márta: Az Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola megszüntetése

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Rosta Gergely

Végzett: 2009. június

 

Tímár Attila: Internet-függőség és túlzott Internet-használat a fiatalok körében

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2009. június

 

Valkai Barbara Katinka: Vállalkozói hajlandóság a rendszerváltás idején

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2009. június

 

Varga Tamás: Melyik út megyen itt Budára? Intergenerációs mobilitás vizsgálata három Tolna megyei faluban

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló:

Végzett: 2009. június

 

Társadalmi tanulmányok BA alapképzés

2009

 

Abonyi Zsolt Péter: Rétegződés, mobilitás és tőkeelméletek

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2009. június

 

Benő Ibolya: A szociometriai módszer alkalmazása középiskolás diákok csoportdinamika jellemzésében

Témavezető: Gáspár Kinga

Bíráló: Rosta Gergely

Végzett: 2009. június

 

Jamalia Natalie: Egzisztencia és jövőkép

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2009. június

 

Ladányi Cleo: Alkoholfogyasztási szokások

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Bozsonyi Károly

Végzett: 2009. június

 

Luerán Lilla: Úton a társadalmi egyenlőtlenség új formája felé – Az információs egyenlőtlenség

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Tóth Gergely

Végzett: 2009. június

 

Nagy József: A szocialista rendszer hatása a mai magyar politikai attitűdökre

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2009. június

 

Prehoda Anna Beáta: Hátrányos helyzetűeket segítő civil önkéntesek

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2009. június

 

Tóth Viktória Ibolya: Az oktatás és származás kapcsolatáról. Iskolaválasztás a Fehérgyarmati és Sopron-Fertődi kistérségben

Témavezető: Papszt Miklós

Bíráló: Gáspár Kinga

Végzett: 2009. június

 

Voinea Petra Dóra: A romániai román és magyar nyelvű szociológia bemutatása

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Tóth Gergely

Végzett: 2009. június

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2010

 

Baranyi Ferenc: Az Európai Uniós források fehasználása kistérségi vonatkozásban. A Dél-Alföldi Régió és kistréségeinek bemutatása

Témavezető: Balázs Zoltán

Bíráló: Fekete Attila

Végzett: 2010. január

 

Bozsó Zsolt: A digitális megosztottság Magyarországon

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2010. január

 

Ébl Zsuzsanna: Önkéntesség a ferencvárosi gyermek- és családvédelemben

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2010. január

 

Földesi Anita: Belépési motivációk vizsgálata a Kórházi Önkéntes Segítőszolgálat Alapítvány önkénteseinek körében

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2010. január

 

Gasztonyi Eszter: A civil aktivitás vizsgálata a PPKE-BTK hallgatói körében

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2010. január

 

Haba Nikoletta: Az információs társadalom gazdasági cselekvésszabályozó hatása (esettanulmány)

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2010. január

 

Kurucz Orsolya: Az önsegítés alternatív formái Magyarországon

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Gáspár Kinga

Végzett: 2010. január

 

Kuthi Anna: A hortobágyi kitelepítések traumája a gyermekek és az unokák szemével

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2010. január

 

Mrázik György: A magyar civil-nonprofit szektor bevételi szerkezeti elemzése-különös tekintettel az állami-önkormányzati támogatásokra 1995 és 2007 között

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Fekete Attila

Végzett: 2010. január

 

Mújdricza Ferenc: A halál viselete

Témavezető: Hidas Zoltán

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2010. január

 

Palkó Zsuzsanna: Társadalmi konfliktusok a magyar média tükrében, online hírportálok tartalomelemzése

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Zsákai Szilvia

Végzett: 2010. január

 

Sebők Dóra: Az EU-s támogatások hatása a nonprofit szervezetek működésére az EQUAL program vizsgálata alapján.

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Fekete Attila

Végzett: 2010. január

 

Szamosfalvi Zsuzsanna: Középiskolások szenvedélyszerek iránti érzelmi és viselkedésbeli attitűdjei

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2010. január

 

Varga Zsolt: A gazdaság társadalmi beágyazottsága a European Social Survey kutatás tükrében

Témavezető: Bozsonyi Károly

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2010. január

 

Bartl Ágnes: Sikeres cigányok vizsgálata Esztergom és térségében

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2010. június

 

Boros Rita: Az Európai Unió szociális dimenziójának fejlődéstörténete - különös tekintettel a közösségi munkajog és a munkavállalók szabad mozgásának alakulására

Témavezető: Zsákai Szilvia

Bíráló: Bartal Anna Mária

Végzett: 2010. június

 

Csernus Éva: Az "olasz kaleidoszkóp" az 1968-as diáklázadások idején

Témavezető: Hidas Zoltán

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2010. június

 

Farkas Antal: Nonprofit-civil szerveződések Gyulán - egy kisvárosi kutatás eredménye

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2010. június

 

Götz Orsolya: Gyermekek egymás elleni agressziója az iskolában

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2010. június

 

Gurály Zsófia: A hajléktalanok reintegrációjának lehetőségei a magyar Vöröskereszt tevékenységének tükrében

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2010. június

 

Gyorgyovich Miklós: Felnőttképzéssel foglalkozó egyházi civilszervezetek vizsgálata egy ernyőszervezet esettanulmánya alapján

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Arapovics Mária

Végzett: 2010. június

 

Haász Nikolett: A Komárom-Esztergom megyei német nemzetiségi civil szervezetek kapcsolathálózati elemzése

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2010. június

 

Halmi Orsolya: Televíziózási szkások az egyházi iskolába járó 11-12 éves gyermekek körében

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2010. június

 

Kanalas Noémi: Ipoly mente interetnikus kapcsolatrendszere: cigány-magyar viszonyok

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2010. június

 

Kollár András: A megyeszékhelyek civil szervezetek vizsgálata - különös tekintettel Győr megyeszékhelyre

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Csizmadia László

Végzett: 2010. június

 

Koltay Elvira: Lakóparkokban működő civil/nonprofit szervezetrek a budapesti agglomerációban

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Csizmadia László

Végzett: 2010. június

 

Komjáthi Norbert: A nagykanizsai cigányság integrációs törekvései

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2010. június

 

Kovács Edit: Offshoring és szervezeti kultúra. A feladatkihelyezés vizsgálata

Témavezető: Zsákai Szilvia

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2010. június

 

Kucsorka Zsolt: Pilisvörösvár településrészeinek szociológiai társadalomszerkezeti elemzés összehasonlítása

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Fekete Attila

Végzett: 2010. június

 

Kurali Krisztina: Képzések szerepe a nonprofit szektorban

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2010. június

 

Matics Edina: A korrupció empirikus elemzése a magyar önkormányzati rendszerben

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2010. június

 

Mészáros József: A szorongásos és hangulati zavarokban érintettek társadalmi reintegrációjának esélyei

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Hidas Zoltán

Végzett: 2010. június

 

Molnár Petra: A "szenvedélyek" viharában

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2010. június

 

Morauszki András: Az Illyés Közalapítvány támogatásainak hatása a Csemadok működésére

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Kántor Zoltán

Végzett: 2010. június

 

Németh Alexandra: Roma fiatalok életminősége az ifjúságkutatások tükrében

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2010. június

 

Pandula Ádám: Az European Social Surveyben részt vevő országok értékrendjének összehasonlítása a politikai magatartás dimneziójában

Témavezető: Bozsonyi Károly

Bíráló: Rosta Gergely

Végzett: 2010. június

 

Pathó Marianna: A civil szervezetek részvétele a parlamentek törvényhozó munkájában a magyar és a szlovák esettanulmány alapján

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2010. június

 

Policsányi János: Más színben látnak minket... Zetelaka közvéleménye 2004. 12. 05-e előtt és után

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Fekete Attila

Végzett: 2010. június

 

Pósa Anett Edit: Tanulás egy életen át - élethosszig tartó tanulás az eleméletben és a magyarországi gyakorlatban

Témavezető: Zsákai Szilvia

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2010. június

 

Schultz Balázs: Székesfehérvár és Fejér megye munkaerő-piaci helyzetének alakulása a közép-dunántúli régióban 2008-ban

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2010. június

 

Szabó Csaba Dániel: A magyar büntetés-végrehajtás rendszerének fejlődéstörténete a különböző társadalmi korok tükrében

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2010. június

 

Szabó Zita: A mesélő édesanyák integrációs program szociológiai elemzése

Témavezető: Zsákai Szilvia

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2010. június

 

Takács Veronika: Roma értelmiség a romaversitas szerepvállalása a roma értelmiség kialakulásában

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Hidas Zoltán

Végzett: 2010. június

 

Varga Zsófia: Budapesten élő külföldiek magyarságképe

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2010. június

 

Velkey György: Az embertudományok Maurice Merleau-Ponty és Michael Foucault gondolkodásában

Témavezető: Hidas Zoltán

Bíráló: Molnár Attila Károly

Végzett: 2010. június

 

Vezsenyi Orsolya: Eutanázia - a halálhoz való jog kérdése

Témavezető: Zsákai Szilvia

Bíráló: Hidas Zoltán

Végzett: 2010. június

 

Vida Ferenc: A távmunka felszabadít?

Témavezető: Zsákai Szilvia

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2010. június

 

Szociológia BA alapképzés

2010

 

Ercsei Orbán Melánia: A budapesti II. kerület településfejlesztési problémái a helyi társadalmi csoportjelenségek tükrében

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2010. január

 

Horváth Lilla: A pozsonyi magyar fiatalok identitása és értékrendje

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2010. január

 

Koncz Brigitta: A bűnelkövetés magyarázata élettörténeti kontextusban

Témavezető: Gáspár Kinga

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2010. január

 

Puskás Rudolf: A rendszerváltás és az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a termelőszövetkezetkre

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2010. január

 

Sárközi Norbert: A státuszörökítés összehasonlító vizsgálata egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és egy Pest megyei településen

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2010. január

 

Varga Tamás: Melyik út megyen itt Budára

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2010. január

 

Barczi Zsófia: A helyi hatalom mint fantom (A Megyeri híd körüli viták és Szigetmonostor esete)

Témavezető: Fekete Attila

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2010. június

 

Bencsik Anna: Kulturálódási szokások együttjárása - közelítés a mozi felől

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2010. június

 

Bokányi Zita: Pedagógusok szerepe és munkája hátrányos helyzetű iskolákban -  pedagógus szemmel

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2010. június

 

Csányi Gergely: Ifjúság ellenkultúrák

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2010. június

 

Csöngető Petra: Iparszerkezeti változások Várpalotán és annak szociológiai elemzése

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2010. június

 

Darabos Janka: Az 1956-os forradalomban részt vett művészek karrierlehetőségei

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2010. június

 

Deák Máté: Egy meg nem történt iskolai lövöldözés anómia-elméleti tanulsága

Témavezető: Hidas Zoltán

Bíráló: Rosta Gergely

Végzett: 2010. június

 

Deák Péter: A politikai közélet szerepe a falusi társadalomban

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2010. június

 

Ditzendy Orsolya: A drávaszögi magyarság identitása (Interjús kutatás egyetemista fiatalok körében

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2010. június

 

Drexler Bernadett: A hétköznapokban képviselt vallásos magatartás

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2010. június

 

Duráczky Bálint: Demokrácia és intézmények

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2010. június

 

Fail Ágnes: A bűn megítélése

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2010. június

 

Hajnáczky Tamás: A cigányság társadalomtörténete a a szocilaista korszakban egy borsodi járás tükrében

Témavezető: Hámori Péter

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2010. június

 

Hollik Erzsébet: A német kisebbség helyzete Kocsolán

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Berényi István

Végzett: 2010. június

 

Horn Tamás: Szegénység és szubjektívitás

Témavezető: Fekete Attila

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2010. június

 

Horváth Dóra Judit: Jelentős gazdasági válságok társadalmi hatásai

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Fekete Attila

Végzett: 2010. június

 

Horváth Karolin: Nők a politikában a rendszerváltás után

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2010. június

 

Kovács Adrienn: Nemi szerepek és elvárások

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2010. június

 

Kökény Cintia Anett: Sváb identitás Pilisszentivánon

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Gáspár Kinga

Végzett: 2010. június

 

Molnár Miklós: Sztereotípiák és cigányság

Témavezető: Hámori Péter

Bíráló: Berényi István

Végzett: 2010. június

 

Mosonyi Diána: Külföldön élő magyarok visszailleszkedése Magyarországra

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2010. június

 

Pados Márk Roland: Az internet szerepe a II. kerületi gimnazisták életében

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2010. június

 

Papp Julianna: A magyarországi roma kisebbség integrálása az oktatás tükrében

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2010. június

 

Pécs Mária Katalin: Barátok hálójában

Témavezető: Bozsonyi Károly

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2010. június

 

Rédly Tamás: "Hová lőn tehát a ti boldogságotok?" - Boldogságkutatás a World Values Survey adatainak másodelemzésével

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2010. június

 

Roy Indrajit: Szabadidő eltöltési szokások

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2010. június

 

Schneider Géza: Agglomerációs ingázás Szentendre és Budapest közt - Helyzetkép az elmúlt tíz év tükrében

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2010. június

 

Sebestyén Virág: 1956 szociológiai vizsgálatának módszertani dilemmái

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Hámori Péter

Végzett: 2010. június

 

Szabados Enikő: A vizuális reklám hatáselemei a hétköznapi fogyasztási cikkek népszerűséítésében

Témavezető: Gáspár Kinga

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2010. június

 

Szabó Georgina: Illúzió vagy valóság - lakóparkok Magyarországon

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Fekete Attila

Végzett: 2010. június

 

Szitnyai Krisztina: Kapaszkodó, kulturális vidékfejlesztés esélyei Kocsolán és a dombóvári kistérségben

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Fekete Attila

Végzett: 2010. június

 

Tátrai Kriszta: A skandináv és magyar nők: hasonlóságok és különbségek

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2010. június

 

Teklovics Boglárka: A gazdasági világválság hatása a vidékre

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Hidas Zoltán

Végzett: 2010. június

 

Tömör Ágnes: Generációs női szerepváltozások

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2010. június

 

Tömöri Katalin: Földkérdés a rendszerváltás után - a kárpótlás folyamata és problémái

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2010. június

 

Társadalmi tanulmányok BA alapképzés

2010

 

Galántai Ágnes: Az európai identitás 2000 után az Európai Unióban empirikus elemzések alapján

Témavezető: Balázs Zoltán

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2010. január

 

Hodován Anna: Itthon vagy otthon? (A magyar-szlovák lakosságcsere következtében Kocsoláea került magyarok interjús vizsgálata)

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2010. június

 

Karap Judit: A társadalmi erőforrás hatásának vizsgálata az iskolai tanulmányi eredményességre

Témavezető: Papszt Miklós

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2010. június

 

Kelemen Erzsébet: Fiatalok értékei az Európai Értékrend Vizsgálat tükrében

Témavezető: Papszt Miklós

Bíráló: Rosta Gergely

Végzett: 2010. június

 

Piroch Rudolf András: Megélhetés Kocsolán

Témavezető: Daróczi Gergely

Bíráló: Berényi István

Végzett: 2010. június

 

Tóth Máté: Női-férfi vezetők társadalmi egyenlőtlenségei

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2010. június

 

Varró Virág: A digitális szakadék néhány társadalmi vonásáról...

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2010. június

 

Szociológia MA képzés

2011

 

Balogh Lilla: Gyermekünk védelme

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Gereben Ferenc, Farkas Péter

Végzett: 2011. június

 

Luterán Lilla: A magyar politikai paletta átrendeződése a 2010-es önkormányzati választások tükrében

Témavezető: Kántor Zoltán

Bíráló: Ferencz Magdolna, Molnár Attila Károly

Végzett: 2011. június

 

Luxné Prehoda Anna: Trauma és emlékezet női sorsok tükrében. Visszaemlékezések a 2010. október 4-i vörösiszap katasztrófára

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Keszei András, Földházi Erzsébet

Végzett: 2011. június

 

Tárnok Orsolya: A hatékony csoportalakítás lehetőségei a középiskolások körében

Témavezető: Füstös László

Bíráló: Gereben Ferenc, Antalóczy Tímea

Végzett: 2011. június

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2011

 

Béndek Alexandra: A természtgyógyászat igénybevétele

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2011. január

 

Gulyás Attila István: A futballhuliganizmus

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Hidas Zoltán

Végzett: 2011. január

 

Hambach Dóra Zsuzsa: Munkaerőpiaci reintegráció

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2011. január

 

Határ Anita: A munkanélküliség szociálpszichológiai következményei

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Bartal Anna Mária

Végzett: 2011. január

 

Horváth Róbert: A tréningek szerepe a szervezetfejlesztési folyamatokban

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Bartal Anna Mária

Végzett: 2011. január

 

Huber Tamara: Az életmód, szabadidő és médiahasználat

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2011. január

 

Körömi Eszter: Megváltozott munkaképességűek munkavállalása

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2011. január

 

Makranczi Lilla: Környezetvédelem és attitüdök

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2011. január

 

Márkus Mariann: Fiatalkorúak és a bűnmegelőzés

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2011. január

 

Rácz Péter: Az öngondoskodás egyik lehetséges formája: a Tőzsde

Témavezető: Balázs Zoltán

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2011. január

 

Simon Imre Márton: Az internetes párkeresésről

Témavezető: Daróczi Gergely

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2011. január

 

Szabó Rita: Közösségszervezés az Avason

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2011. január

 

Szalkay Kristóf: Politikai kampányok és az internet

Témavezető: Kántor Zoltán

Bíráló: Hidas Zoltán

Végzett: 2011. január

 

Szűts Anna: Nemi szerepek és háztartási szokások

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2011. január

 

Zsíros Emőke: A MOL társadalmi felelősségvállalása

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2011. január

 

Benedek Csanád: Európai identitás avagy "egy" szellem járja be Európát?

Témavezető: Hidas Zoltán

Bíráló: Kántor Zoltán

Végzett: 2011. június

 

Berei Nikolett: A fogyasztói társadalom hatása az egyénre

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Kovács Teréz

Végzett: 2011. június

 

Bernáth Zsófia: Nők érvényesülése a munkaerőpiacon

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2011. június

 

Erdei Miklós Szilárd: A dologtalan osztály magyar gyakorlata

Témavezető: Molnár Attila Károly

Bíráló: Hidas Zoltán

Végzett: 2011. június

 

Gábor Melinda: A komolyzene és a koncertre járó fiatalok

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2011. június

 

Gubicza Diána: Az önkéntes motivációk szerepe az önkéntesek rekrutációjában, foglalkoztatásában és megtartásában

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2011. június

 

Hadházi Gábor: "Szurkolj, ne háborúzz!" A futballhuliganizmus szurkolói megközelítései

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2011. június

 

Hermann Attila: Vasutastelep - A rákospalotai MÁV-telep bemutatása egy empírikus kutatással

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2011. június

 

Herpai Csaba Sándor: Viselkedési kockázatok a társadalombiztosításban

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Bartal Anna Mária

Végzett: 2011. június

 

Iván Tímea: Sydney-ben élő magyar ötvenhatos emigránsok. Identitásváltás élettörténetek tükrében

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Hidas Zoltán

Végzett: 2011. június

 

Kudelich Ferenc: Minden megoldható támogatásokkal?

Témavezető: Fekete Attila

Bíráló: Kovács Teréz

Végzett: 2011. június

 

Kulcsár Teréz: Szervezeti igazságosság

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2011. június

 

Kunszt Árpád: Kommunizmus mint hagyomány

Témavezető: Molnár Attila Károly

Bíráló: Hidas Zoltán

Végzett: 2011. június

 

Lajos Lilla: Vállalati társadalmi felelősségvállalás

Témavezető: Balázs Zoltán

Bíráló: Bartal Anna Mária

Végzett: 2011. június

 

Lukács Ágnes: Roma értelmiségiek identitása

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2011. június

 

Martinák András: Normaszegések társadalmi megítélése

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Rotsta Andrea

Végzett: 2011. június

 

Mészáros Ágnes: Erasmus-ösztöndíjjal külföldön tanult pázmányos hallgatók tapasztalatai, kibővült kapcsolati tőkéje, jövőképe

Témavezető: Daróczi Gergely

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2011. június

 

Miszoglád Anna: A nő kriminalitása

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2011. június

 

Molnár Karola: A bözödújfalviak identitása az életút tükrében

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2011. június

 

Némethy Kálmán: Beregrákos magyar nemzetiségének identitásvizsgálata

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2011. június

 

Papp Zoltán Miklós: A demokratikus politikai intézményekbe vetett bizalom Közép-Eu.-ban a pol. attitűdök tükrében

Témavezető: Bozsonyi Károly

Bíráló: Kántor Zoltán

Végzett: 2011. június

 

Saródy Zita: "Public Service Motivation" és "Public Values": A két fogalom szakirodalmának áttekintése és kapcsolatuk elemzése

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Hidas Zoltán

Végzett: 2011. június

 

Scheiblinger Nóra: A játékszenvedély betegség társadalmi kezelése

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2011. június

 

Szabadkai Orsolya: Az ifjúság vallási attitűdje

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2011. június

 

Szegedi Anikó: A budapesti ortodox zsidó fiatalok vallásossá válásának...

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2011. június

 

Vigyázó Laura: A rendszerváltozás a társadalmi tudatban

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Gödri Irén

Végzett: 2011. június

 

Visontai-Kovách Dalma: Vezetői identitások születése és alakulása szakmai szempontok alapján

Témavezető: Dr. Henn Péter

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2011. június

 

Szociológia BA alapképzés

2011

 

Janicek Katalin: Gyermek- és fiatalkori agresszió

Témavezető: Farkas Péer

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2011. január

 

Kovárczi Béla András: A cigányság megitélése

Témavezető: Daróczi Gergely

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2011. január

 

Molnár Mónika: A szocializációs generációváltás

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2011. január

 

Pető Alexandra: A homoszexualitás megitélésének hatása

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Daróczi Gergely

 

Szennovitz Írisz: Család-modernizáció

Témavezető: Lakner Zoltán

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2011. január

 

Béli Tamara: Stigmába zárt életek

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Bartal Anna Mária

Végzett: 2011. június

 

Bozsódi Blanka: Séta a VIII. kerületben. A hajléktalanellátás vizsgálata szakértői interjúk alapján

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2011. június

 

Donáth Simon: Emlékezések a solymári svábok kitelepítéséről

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2011. június

 

Károly Ferenc: A szerencsejáték társadalmi megítélése

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2011. június

 

Kópházi Dániel: A politikai közvéleménykutatások megbízhatósága

Témavezető: Daróczi Gergely

Bíráló: Füstös László

Végzett: 2011. június

 

Német Dániel: Identitásproblémák a '70-es évek magyar és amerikai filmjeiben

Témavezető: Dr. Szilágyi E.

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2011. június

 

Pásztor Gábor: Az urbánus művészetek társadalmi megítélése Budapesten

Témavezető: Daróczi Gergely

Bíráló: Füstös László

Végzett: 2011. június

 

Posovszky Emese: A kitelepítés utáni svábok identitása

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 2011. június

 

Putnoki Péter: Politikai részvétel összehasonlítása három közép-európai országban

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2011. június

 

Sas Csaba György: A falusi iskolák helyzete

Témavezető: Fekete Attila

Bíráló: Kovács Teréz

Végzett: 2011. június

 

Solti Andrea Mariann: A közös és az egyéni elemek megnyilvánulása az öltözékben

Témavezető: Hidas Zoltán

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2011. június

 

Székely Balázs: Mintavételi technikák egy posztmodern korban

Témavezető: Daróczi Gergely

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2011. június

 

Társadalmi tanulmányok BA alapképzés

2011

 

Bozó Ákos Ferenc: Hajléktalan párkapcsolatok

Témavezető: Daróczi Gergely

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2011. június

 

Szociológia MA képzés

2012

 

Brém Miklós: A kvalitatív hálózatelemzés lehetőségeinek vizsgálata a fogyatékkutatásban, egy konkrét regionális egyesület hálózati jellemzőinek bemutatásán keresztül

Témavezető: Ferencz Magdolna

Bíráló: Földházi Erzsébet, Kisdi Barbara

Végzett: 2012. június

 

Laposa Richárd: Kistérségi tervezés és szuburbanizáció mint fejlesztési stratégia. Szociológiai vizsgálat a szentendrei kistérségben

Témavezető: Dr. Berényi István

Bíráló: Balogh Gábor, Dr. Dövényi Zoltán

Végzett: 2012. június

 

Szalay-Hodován Anna: "Szlovák a házastársam". Pozsony környéki szlovákiai magyarok vegyes házassága élettörténetek tükrében

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Keszei András, Gyurgyik László

Végzett: 2012. június

 

Tömör Ágnes: Értékek és/vagy magatartások? Házasság, család és a gyermekvállalás tervei a PPKE JÁK hallgatói körében

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Rosta Andrea, Komlósi Piroska

Végzett: 2012. június

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2012

 

Elek Veronika: A csornai kistérség oktatásszociológiai problémái - Közoktatási helyzetkép

Témavezető: Dr. Berényi István

Bíráló: Török Balázs

Végzett: 2012. január

 

Földházi Anna: A bizalom és az autostop - Az interperszonális bizalom megjelenése a stopolás során

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Bartal Anna Mária

Végzett: 2012. január

 

Galambos László: A magyar kormányzati elit összetételének alakulása 1990-2010

Témavezető: Kántor Zoltán

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2012. január

 

Horváth József Dániel: Párt- és értékpreferenciák alakulása az erdélyi magyarság körében, választások és eredmények 1990 és 2000 között - Etnikai párt az RMDSZ?

Témavezető: Kántor Zoltán

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2012. január

 

Kis-Rabata Tamás: Kecskemét város gazdaságfejlődése 1867 és 1914 között

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2012. január

 

Borbély Linda: A mediáció bemutatása és vizsgálata egy esettanulmányon keresztül

Témavezető: Lovas Zsuzsa

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2012. június

 

Czöndör János: Egyenlőség és igazságosság viszonyának problémája a kortárs magyar szociálpolitika tükrében

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2012. június

 

Hujber Gergő: A fiatalkori erőszak társadalmi dimenziói

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Tóth Gergely

Végzett: 2012. június

 

Jansik Elvira: Alternatív fogyasztói magatartás

Témavezető: Balázs Zoltán

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2012. június

 

Juhász Marietta: Alkoholizmus Nyáregyházán

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2012. június

 

Klein Rita: A szociális lakások bérlői szerkezetének változása a XXII. Kerületben

Témavezető: Belázs Zoltán

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2012. június

 

Máté Bence Péter: Magyar autonómiák

Témavezető: Kántor Zoltán

Bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 2012. június

 

Porubszky Zoltán: Vallásosság és értékrend Szőgyénben

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2012. június

 

Török Ágnes Orsolya: Vallási individualizmus egy katolikus ifjúsági közösségben

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2012. június

 

Szociológia BA alapképzés

2012

 

Pető Alexandra: "Mások más szemmel". A homoszexualitás megítélésének hatása a melegek identifikációjára

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2012. január

 

Serfőző Lili: A fiatalkorú bűnözés jellemzői Tarpán

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2012. január

 

Bábiczki Péter: A külföldön önkéntességet vállalók vizsgálata

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2012. június

 

Bányai Alexandra: Humanitárius segítségnyújtás árvíz idején - A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet példája alapján

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2012. június

 

Becker Ádám: A lakóparkok hatása Üröm község sikerességére

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2012. június

 

Bede-Fazekas Kinga: A hortobágyi kitelepítések, az általuk okozott traumák és következményeik

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2012. június

 

Csipak Csilla: "Családból jeles". Az iskolai teljesítmények társadalmi meghatározottsága

Témavezető: Papszt Miklós

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2012. június

 

Gaál Domokos Máté: A civil szféra szerepe egy helyi környezeti konfliktusban

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2012. június

 

Horváth Delila Mercédesz: A Disney-Pixar versus Dreamworks ügy, vagy ez csak mese?

Témavezető: Dr. Kapitány Gábor

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2012. június

 

Izsák Viktor: Válaszút előtt. Kárpátaljai magyar végzős középskolások migrációs terveinek vizsgálata a különbözé tőkefajták és a vallásosság tükrében

Témavezető: Gödri Irén

Bíráló: Földházi Erzsébet, Kisdi Barbara

Végzett: 2012. június

 

Kelecsényi Nóra: "A divat mindig felülről lefelé múlik el..." - Divatszociológiai vizsgálódások egy Tolna megyei faluban

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2012. június

 

Mezei Mikes Pál: A romkocsma-jelenség. Alternatív szórakozóhelyek kapcsolatháló-elemzése Budapest négy kerületében

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2012. június

 

Páli Csaba: Az ifjúság kultúrafogyasztása Székesfehérváron

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2012. június

 

Ribényi Ákos: Középiskolások életcéljai

Témavezető: Papszt Miklós

Bíráló: Török Balázs

Végzett: 2012. június

 

Vargová Barbara: A gyermekvállalási magatartás befolyásoló tényezői

Témavezető: Földházi Erzsébet

Bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 2012. június

 

Társadalmi tanulmányok BA alapképzés

2012

 

Csalai Judit: Egy alternatív oktatási intézmény világa. A Színes Iskola szervezeti kultúrája

Témavezető: Ferencz Magdolna

Bíráló: Török Balázs

Végzett: 2012. június

 

Gaál Orsolya Zsuzsanna: Az egészségtudatossággal kapcsolatos értékrend változása Magyarországon

Témavezető: Török Balázs

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2012. június

 

Gyöngy Ádám: 2001. szeptember 11-e 11 év távlatában. A terrortámadás oktatásban való interpretációja

Témavezető: Török Balázs

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2012. június

 

Jónás Ágota: Egy kisegyház (baptisták) tagjainak identitásrétegei

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 201?

 

Leskó Róbert: Adalékok a bloggertársadalom természetrajzához. Pillanatkép a hazai blogvilágról

Témavezető: Ferencz Magdolna

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2012. június

 

Szigeti Ákos: A modern futball-huliganizmus Magyarországon. Az ustawka jelensége és megítélése

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2012. június

 

Szloboda Eszter: Munkaerőpiaci változások a rangsorok tükrében

Témavezető: Papszt Miklós

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2012. június

 

Visnyei Zsuzsanna: A bizalom vizsgálata egy borsodi településen, Szendrőn

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2012. június

 

Szociológia MA képzés

2013

 

Drexler Bernadett: Hinni a rácsok mögött. A Budapesti Fegyház és Börtön fogvatartottainak vallásossága

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Bögre Zsuzsanna, Török Balázs

Végzett: 2013. január

 

Kovács Adrienn: Vágyak, tervek és a valóság konfliktusa a fiatalok családalapítással kapcsolatos attitűdjeiben

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Rosta Andrea, Földházi Erzsébet

Végzett: 2013. január

 

Schneider Géza: Izbég településrész vizsgálata kérdőíves felmérés segítségével. Lakossági adatgyűjtés egy szuburbanizálódó városrészben lokális identitás és településfejlesztési igények kapcsolata köré szervezve

Témavezető: Berényi István

Bíráló: Bódy Zsombor, Ferencz Magdolna

Végzett: 2013. január

 

Sebestyén Virág Veronika: "Kalandor, ki itt belépsz". "Asztali" szerepjátékosok identitásképe

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Török Balázs, Ferencz Magdolna

Végzett: 2013. január

 

Bokányi Zita: Lakótelepi bűnmegelőzés. A fiatalkori bűnmegelőzés helyzete a III. kerület lakótelepi és gyermekotthoni példáján keresztül bemutatva

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Farkas Péter, Rosta Gergely

Végzett: 2013. június

 

Dömötör-Hollik Erzsébet: Családi életre nevelés - a politikai aktualitás és a társadalmi hasznosság tükrében

Témavezető: Földházi Erzsébet

Bíráló: Farkas Péter, Kisdi Barbara

Végzett: 2013. június

 

Szitnyai Krisztina: Városi válaszutak. A városfejlesztés alternatívái egy agglomerációs településen, Biatorbágy

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Berényi István, Keszei András

Végzett: 2013. június

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2013

 

Grünczeisz Kata: Fogyasztóvédelmi Phare Access projektek (1999-2006) vizsgálata

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2013. január

 

Gulyás Rita: Koraszülések Magyarországon

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2013. január

 

Horner Roxána: Hekate gyermekei Mária országában. A wicca vallásról

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2013. január

 

Takács Tamás: Környezetvédelmi ernyőszervezetek a magyarországi nonprofit szektorban. A Magyar Természetvédők Szövetségének kapcsolathálózati elemzése

Témavezető: Bartal Anna Mária

Bíráló: Bocz János

Végzett: 2013. január

 

Fekete Csaba: A fiatalok alkohol- és drogfogyasztási szokásaiban bekövetkezett változások Magyarországon

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2013. június

 

Schrancz Gábor: A virtuális politikai kampány térnyerése. Online politikai kampányeszközök megítélésének és alkalmazásának vizsgálata a 2010-es országgyűlési választásokon induló jelöltek és megválasztott képviselők körében

Témavezető: Kántor Zoltán

Bíráló: Pócza Kálmán

Végzett: 2013. június

 

Szociológia BA alapképzés

2013

 

Csizmadia Anikó: Nemzedékek a Benes-dekrétumok árnyékában. Társadalmi-politikai változások hatása a nemzeti identitás alakulására a csehszlovák-magyar lakosságcsere idején

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2013. január

 

Gyülvészi Péter: Karácsony a Vajdaságban. Az etnikai identitás vizsgálata a Karácsony tükrében

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2013. január

 

Bihari Balázs: Veszprémi fiatalok drogfogyasztása

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Török Balázs

Végzett: 2013. június

 

Gerendás Szabolcs: A Nitrokémia Zrt. szerepe Balatonfűzfő társadalom- és településtörténetében

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 2013. június

 

Horváth Katalin: Az állami gondozás utógondozó ellátásában élő fiatalok párkapcsolatai és jövőképük

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2013. június

 

Jánosa Titusz Csaba: A munkaerőpiac és foglalkoztatottság változása 1985-től 2011-ig Szendrőn

Témavezető: Balogh Gábor

Bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 2014. január

 

Katona Boldizsár: Személyes adatok védelmével kapcsolatos attitűdök. A Facebook közösségi oldal használata Pázmányos diákok körében

Témavezető: Daróczi Gergely

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2013. június

 

Koplányi Gergely: Iskolaválasztást meghatározó tényezők

Témavezető: Ferencz Magdolna

Bíráló: Török Balázs

Végzett: 2013. június

 

Kovács Kitti: Fiatalkori csínyek és társadalmi reakcióik

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 2013. június

 

Monostori Emese: "Öregember nem vénember". Időskor-aktivitás-szubjektív jólét

Témavezető: Monostori Judit

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2013. június

 

Pataki Enikő: Szerepváltozások. Nők és férfiak részvétele a háztartási munkamegosztásban

Témavezető: Földházi Erzsébet

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2013. június

 

Práth Cecília: A vallásosság hatása az attitűdökre. A vallásosság hatása a házasságokban és élettársi kapcsolatokban fellépő párkapcsolati konfliktusokra

Témavezető: Földházi Erzsébet

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2013. június

 

Rácz Mariann: Társas kapcsolatok dimenziói. A 21. század fiataljainak társas kapcsolatai

Témavezető: Ferencz Magdolna

Bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2013. június

 

Szabó Krisztina: Gyermekvállalási tervek és megvalósulásuk

Témavezető: Földházi Erzsébet

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2013. június

 

Tóth Veronika: A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet mélykúti objektumában fogvatartott nők társadalmi visszailleszkedése

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2013. június

 

Társadalmi tanulmányok BA alapképzés

2013

 

Bukovszki Péter András: Közösség és identitás a Wekerletelepen

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2013. június

 

Fendrik Flóra: Az iskolai agresszió

Témavezető: Ferencz Magdolna

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2013. június

 

Kazamér Petra: Egyetemisták szüléssel kapcsolatos elvárásai

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2013. június

 

Kis Adrián: Fiatalok és a határ. A határ szerepe Magyarországon

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Török Balázs

Végzett: 2013. június

 

Kovács Ditta Nikoletta: Ifjúság, vallás, jövőkép. Befolyásolja-e a jövőképet a vallásosság? Másodelemzés az Ifjúság 2004 és 2008-as adatfelvételek alapján

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2013. június

 

Kucska Dorottya: Állami gondozottak társadalmi beilleszkedése

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2013. június

 

Markó Tamás: A hallgatói többletteljesítmények munkaerő-piaci megtérülése

Témavezető: Veroszta Zsuzsanna

Bíráló: Balogh Gábor

Végzett: 2013. június

 

Nagy Annamária: Apák a szülőszobában

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2013. június

 

Peternel Petra: Bőrbe vésett én-ek

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2013. június

 

Sári Petra Gréta: Ifjúsági jövőképek

Témavezető: Ferencz Magdolna

Bíráló: Papszt Miklós

Végzett: 2013. június

 

Simon Nikolett: A szociális juttatásokhoz és szolgáltatásokhoz fűződő attitűd Magyarországon

Témavezető: Daróczi Gergely

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2013. június

 

Szabó Adrienn: Útravaló Ösztöndíjprogram - esélyteremtő intézkedések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében - kutatás az avasi lakótelep általános iskoláiban

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Gereben Ferenc

Végzett: 2013. június

 

Szántó Tibor: Irodalmi alkotóközösség web 2.0-es környezetben. www.dokk.hu

Témavezető: Török Balázs

Bíráló: Daróczi Gergely

Végzett: 2013. június

 

Urbán Márta: Vallás, érték kultúra a katolikus ifjúság körében. Vizsgálat egy katolikus ifjúsági találkozón

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2013. június

 

Varga Anikó: Egy Krisna-tudatú vallási közösség vizsgálata

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2013. június

 

Szociológia MA képzés

2014

 

Donáth Simon: Forradalom előtt

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Bódy Zsombor, Luxné Prehoda Anna

Végzett: 2014. június

 

Szloboda Eszter: Munkaerő-piaci várakozások a rangsorok tükrében

Témavezető: Papszt Miklós

Bíráló: OTDK-nyertes diplomamunka

Végzett: 2014. június

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2014

 

Koósz Bence: Ismert problémák, egyedi megoldások. CSR stratégia a Providentnél

Témavezető: Laki Ildikó

Bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 2014. június

 

Szociológia BA alapképzés

2014

 

Csillag Sára: A férfi mint apa. Apaszerepváltozások

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2014. január

 

Artner Ilka Luca: Hajléktalan életmódok. Egy speciális csoport életstratégiái a társas kapcsolatok szemszögéből

Témavezető: Daróczi Gergely

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2014. június

 

Baján András Péter: A vallás szerepe a fiatalok közösségi életében. Vizsgálatok a Szentendrei Ifjúsági Alpha Kurzus tükrében

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2014. június

 

Canaková Dominika: A szocializmus éveiben nevelőotthonban nevelkedett gyermekek társadalmi integrációja

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2014. június

 

Ecser Réka: Melegség és megismerés

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 2014. június

 

Fejes Judit: A hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatása. Kutatás két peremkerületi óvodában Tatabányán

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Török Balázs

Végzett: 2014. június

 

Ferenczi Dóra: A szociokulturális háttér hatása az alkoholizmus kialakulására. (Az Anonim Alkoholista közösségben végzett empirikus vizsg. eredményei alapján)

Témavezető: Füstös László

Bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2014. június

 

Kállai Alexandra Eszter: Egy tény és megannyi vélemény. Avagy beszélgetés börtönviselt romákkal

Témavezető: Fábiánné Andrónyi Katalin

Bíráló: Szabó-Tóth Kinga

Végzett: 2014. június

 

Kiss Zsófia Viktória: Nők elleni erőszak Magyarországon. Kortárs magyar novellák elemzésének tanulságai

Témavezető: Földházi Erzsébet

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2014. június

 

Kosik Gábor: Hajléktalanok túlélési stratégiái

Témavezető: Daróczi Gergely

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2014. június

 

Lőrinczy Petra Zsuzsa: Családon belüli erőszak. Bántalmazott nők

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2014. június

 

Magyar Péter Tamás: Fiatalok jövőképének szubjektív tényezői. A fiatalok személyes jövőképe és szubjektív jól-léte közötti összefüggések

Témavezető: Ferencz Magdolna

Bíráló: Török Balázs

Végzett: 2014. június

 

Mátrai Blanka: A kisgyerekes anyák újra munkába állása. A kisgyerekes dolgozó anya szerepkonfliktusa

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Luxné Prehoda Anna

Végzett: 2014. június

 

Opoczki Éva: Roma élettörténetek. Roma-nem roma konfliktus Devecseren

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Rajki Zoltán

Végzett: 2014. június

 

Vizvári Fanni: Német nemzetiségi identitás és helyhez való kötődés. Identitásvizsgálat Pilisvörösváron

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2014. június

 

Társadalmi tanulmányok BA alapképzés

2014

 

Alpek Andrea: A drogfogyasztás mint formális deviancia bemutatása. Kábítószerrel való kapcsolat és a megismerkedés lehetséges okai

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2014. június

 

Báldy Barbara Nóra: Házasságok az iszapkatasztrófa tükrében

Témavezető: Luxné Prehoda Anna

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2014. június

 

Barnák Zsófia: Apa-gyermek kapcsolat a válás után. Hogyan látják a gyermekek az édesapjukkal való kapcsolatot a válást követően?

Témavezető: Földházi Erzsébet

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2014. június

 

Czeglédi Anna: A gyermekvállalás és családpolitika összefüggései

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2014. június

 

Deák Dóra: A magyarországi fiatal, pályakezdő szociológusok életminősége. A felnőtté válás nehézségei az egyéni motiviációk tükrében

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Török Balázs

Végzett: 2014. június

 

Farkas Anikó: Hajléktalan nők életútjának vizsgálata Budapesten

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2014. június

 

Farkas Boglárka: Ökológiai kommunikáció. Esettanulmány a hazai vörösiszap katasztrófáról

Témavezető: Ferencz Magdolna

Bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 2014. június

 

Filep Nikolett: Alkoholizmus közvetetten érintettek szemével

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2014. június

 

Gál Andrea: Családon belüli erőszak. Bántalmazott gyermekek és fiatalkorúak

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2014. június

 

Gere Dömötör: A Magyar Katolikus Karitász hiánypótló tevékenysége a szociális ellátórendszerben. Az Egyház társadalmi tanítása és szeretetszolgálata

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2014. június

 

Hetényi Rita: Baranya megyei horvátok helyi identitása. Helykötődés vizsgálata Drávasztárán

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2014. június

 

Holecza Vivien: A homoszexualitás és a társadalom. A homoszexualitás "kívülről" és "belülről"

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 2014. június

 

Hornyák Alexandra: A magyar társadalom politikai szocializációja. Szocializációs közegek szerepe a magyar egyetemisták poltikai aktivitásának, érdeklődésének formálódásában

Témavezető: Bódy Zsombor

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2014. június

 

Juhász Kitti: Önkéntesség a fiatalok körében

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Török Balázs

Végzett: 201?

 

Kocsis Tamara: Hazatértek - emlékezet és identitás

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2014. június

 

Kováts Gábor: Családképek

Témavezető: Ferencz Magdolna

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2014. június

 

László Tamás: "Nemzeti érzelmű" fiatalok szocializációja és jövőképe. Pillanatkép egy kvalitatív kutatásról

Témavezető: Hidas Zoltán

Bíráló: Kántor Zoltán

Végzett: 2014. június

 

Luzics Adrienn: A válás hatásának szociológiai elemzése. Az elvált anyák vizsgálata

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2014. június

 

Makk Bernadett: Tanulási módszerek és tanulási hatékonyság. Az oktatás befolyása a magyar fiatalok esélyegyenlőtlenségére

Témavezető: Bódy Zsombor

Bíráló: Török Balázs

Végzett: 2014. június

 

Nagy Tünde: Az idősek otthonában élők helyi identitása

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2014. június

 

Purger Zsófia Kitti: "Itt-hol" - "Ott-hol" élménye a vörösiszap-katasztrófa után

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Luxné Prehoda Anna

Végzett: 2014. június

 

Rozmüller Alexandra: Generációs kapcsolatok: fiatalok és idősek társadalmi nehézségei

Témavezető: Ferencz Magdolna

Bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2014. június

 

Szabó Dorottya: Kábítószerfogyasztás és rehabilitáció

Témavezető: Luxné Prehoda Anna

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2014. június

 

Tábi István: A vallásosság és az abortuszról való vélekedés összefüggései

Témavezető: Füstös László

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2014. június

 

Tóth Ildikó Irén: A multikulturális családokban nevelkedés. Előnyök és hátrányok

Témavezető: Földházi Erzsébet

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2014. június

 

Tóth Tábita Georgina: A gyermekbarát igazságszolgáltatás

Témavezető: Bódy Zsombor

Bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2014. június

 

Tóth-Herceg Lilla: Panellakásban élők életmódja

Témavezető: Szabó-Tóth Kinga

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2014. június

 

Tukodi Nikolett: Down-kórosok a mai magyar társadalomban

Témavezető: Földházi Erzsébet

Bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2014. június

 

Szociológia MA képzés

2015

 

Bukovszki Péter András: Mentális térkép és helyhez való kötődés Budapest XIX. kerületében. A Wekerletelep

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Kisdi Barbara, Koósné Tóth Krisztina

Végzett: 2015. június

 

Csalai Judit: Hősök és példaképek. Az alternatív és a központi iskolások tanulóinak összehasonlító vizsgálata

Témavezető: Hidas Zoltán

Bíráló: Pillók Péter, László Miklós

Végzett: 2015. június

 

Gaál Orsolya: Alternatív életmódmozgalmak Magyarországon

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Keszei András, Luxné Prehoda Anna

Végzett: 2015. június

 

Kucska Dorottya: Kegyes halál - időskorúak vélekedése az eutanáziáról

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Daróczi Csilla, Zana Ágnes

Végzett: 2015. június

 

Nagy Annamária: Zsidó fiatalok identitása. Interjúkutatás a harmadik generációs zsidó fiatalok körében

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Bögre Zsuzsanna, Szász Antónia

Végzett: 2015. június

 

Rácz Mariann: Mindent a bizalomról. Hatások és befolyásoló tényezők

Témavezető: Pillók Péter

Bíráló: Bódy Zsombor, Kristóf Luca

Végzett: 2015. június

 

Sári Petra Gréta: Konfliktusok a családban. Házastársi és élettársi konfliktusok

Témavezető: Földházi Erzsébet

Bíráló: Rosta Andrea, Pári András

Végzett: 2015. június

 

Simon Nikolett: A miskolci középiskolások anyagi és kulturális tőkéje

Témavezető: Bódy Zsombor

Bíráló: Török Balázs, Jankó Krisztina

Végzett: 2015. június

 

Szigeti Ákos: Élsportolói szocializáció Magyarországon. A szocializiációs és motivációs tényezők szerepének vizsgálata

Témavezető: Dóczi Tamás

Bíráló: Földházi Erzsébet, Dóczi Tamás

Végzett: 2015. június

 

Teklovics Boglárka: "Ahol közösség van, ott élet is van!" Civil szervezetek, ifjúsági közösségek vidéken

Témavezető: Farkas Péter

Bíráló: Pillók Péter, Gyorgyovichné Koltay Elvira

Végzett: 2015. június

 

Varga Anikó: Lurkóház. A Dreán és Óbecsén élő szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek jövőbeli lehetőségei

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Daróczi Csilla, Juhászné Csuka Csilla

Végzett: 2015. június

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2015

 

Ackermann Tamás: A fiatalok értékei

Témavezető: Papszt Miklós

Bíráló: Keszei András

Végzett: 2015. január

 

Szociológia BA alapképzés

2015

 

Albert Máté: Válás hosszú házasság után. Okok és következmények

Témavezető: Földházi Erzsébet

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2015. január

 

Peredy Dávid: A Szentendrei Önkormányzat beruházásainak értékelése a pártpreferenciák tükrében. Általános elégedetlenség a V8-cal?

Témavezető: Daróczi Gergely

Bíráló: Kántor Zoltán

Végzett: 2015. január

 

Bagó Viktória: A volt állami gondozottak társadalmi beilleszkedése. A hajósi Haynald Gyermekotthon egykori növendékeinek és dolgozóinak beszámolója alapján

Témavezető és bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2015. június

 

Borbély Anna Zsófia: A fiatalok párkapcsolatai Magyarországon. Avagy, miért növekszik a 18-29 éves fiatalok körében a kényszer szingliség?

Témavezető és bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2015. június

 

Borsos Réka: Rendszerváltás megéléstörténetei egy iparváros példáján

Témavezető és bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2015. június

 

Csanády Lőrinc: 11. évfolyamos tanulók továbbtanulási döntése és jövőképe tanulási életútinterjúk alapján

Témavezető és bíráló: Török Balázs

Végzett: 2015. június

 

Czigány Emese: Miért hisszük azt, hogy a sikerhez külföldön át vezet az út? Tanulmány a külföldi ösztöndíjat elnyerő tanulók beszámolói alapján

Témavezető és bíráló: Szabó-Tóth Kinga

Végzett: 2015. június

 

Gróf Hajnalka: A szurkolók mint szubkultúra

Témavezető és bíráló: Keszei András

Végzett: 2015. június

 

Horváth Miklós: A javítóintézet szerepe a fiatalkorú bűnelkövetők reintegrációs folyamatában. Teljes körű vizsgálat Magyarország négy javítóintézetében

Témavezető és bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2015. június

 

Könczöl Zsófia Erzsébet: A XXI. századi férfi portréja

Témavezető és bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2015. június

 

Mezei Mátyás: Az erdélyi magyarok alkalmazkodási stratégiái Marosvásárhelyen a Ceausescu rezsim alatt és után

Témavezető és bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2015. június

 

Molnár Richárd: The immigration of Western Hungarian women to the United Kingdom. Motives, networks and personality changes

Témavezető és bíráló: Keszei András

Végzett: 2015. június

 

Sándor Lilla: Hajléktalanok kapcsolatrendszere. A női hajléktalanok szocializációjának hatása a jelenlegi kapcsolataikra

Témavezető és bíráló: Keszei András

Végzett: 2015. június

 

Szabó Eszter Lilla: Együtt a neten. Az internetes közösségek szerepe az X és Y generáció életében

Témavezető és bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2015. június

 

Szalóczi Nóra: Étkezési szokások szociokulturális kontextusa

Témavezető és bíráló: Dr. Vingender István

Végzett: 2015. június

 

Szoldán Zsófia: Időskorúak helyzete az aprófalvakban. Murga - esettanulmány

Témavezető és bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2015. június

 

Tanító Lajos: A Nagyváros árnyékában. Térhasználat egy szuburbanizációs településen, a munka és a fogyasztás tükrében

Témavezető és bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2015. június

 

 

Ternik Márk Árpád: A fiatalok politikai aktivitása és szerepvállalása

Témavezető és bíráló: Füstös László

Végzett: 2015. június

 

Társadalmi tanulmányok BA alapképzés

2015

 

Kolozsvári Vanessza: Gyermeknevelési szokások egy pünkösdista hitgyülekezetben

Témavezető és bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 201?

 

Konta Dominika: Családon belüli gyermekbántalmazás Magyarországon. Érzelmi abúzus

Témavezető és bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2015. január

 

Balázs Alexandra Barbara: A házasságkötés és családalapítás kulturális különbségei. Összehasonlító vizsgálat a magyar és a Magyarországon élő kínai kisebbség között

Témavezető és bíráló: Luxné Prehoda Anna

Végzett: 2015. június

 

Balog Amadea: A szülők és az óvoda kapcsolata. Másodelemzés a gyermeküket óvodáztató szülők körében végzett 2014-es országos adatfelvétel alapján

Témavezető és bíráló: Török Balázs

Végzett: 2015. június

 

Baracskai Anikó: Civil szervezetek a családon belüli párkapcsolati erőszak ellen

Témavezető és bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2015. június

 

Bozsoki Dániel: Az Európai Unió innovációs stratégiája, a magyar Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia elkészítésének folyamata és metodikája

Témavezető és bíráló: Kántor Zoltán

Végzett: 2015. június

 

Cs. Tóth Eszter: A zene mint terápiás eszköz a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésében

Témavezető és bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2015. június

 

Dudok Dávid: Az Esztergomi Művelődési Ház mint a közösségfejlesztés színtere

Témavezető és bíráló: Rostáné Riez Andrea

Végzett: 2015. június

 

Fodor Szilvia: A Békés megyei Pándy Kálmán Kórház szakdolgozóinak szociológiai vizsgálata. Dolgozói elégedettség és migrációs attitűdök

Témavezető és bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2015. június

 

Fodor Vivien: Az üvegplafon jelenség

Témavezető és bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2015. június

 

Galgán Attila: A kollektivizálás hatásai Nagyigmándon

Témavezető és bíráló: Keszei András

Végzett: 2015. június

 

Kocsis Vanda: Nevelés a vallásosság tükrében

Témavezető és bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2015. június

 

Pfendert Lilla: Kettős kötődés egy társadalmon belül: kínai fiatalok Magyarországon

Témavezető és bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2015. június

 

Marosfalvi Fanni: Az Arany János Tehetséggondozó Programban tanulók iskolai és kollégiumi beilleszkedése

Témavezető és bíráló: Török Balázs

Végzett: 2015. június

 

Mócsány Viktória: Roma gyermekek a magyar iskolarendszerben. Általános iskolai tanárokkal készített interjúk tükrében

Témavezető és bíráló: Binder Mátyás

Végzett: 2015. június

 

Németh Borbála: A GYES és a GYED alakulása a rendszerváltástól napjainkig és egyéb családtámogatások hatása a születésszámra

Témavezető és bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 2015. június

 

Novák Orsolya Rita: Változó női generációk, változó értékrend

Témavezető és bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2015. június

 

Rácz Réka: Funkcionalizmus és konfliktuselmélet vetületei a gyakorlatban: az elméletekben megfogalmazott gondolkodásmód működése társadalmi és strukturális keretek között

Témavezető és bíráló: Szabó-Tóth Kinga

Végzett: 2015. június

 

Schwarcz Emese: A kiégés hatása az egészségügyi dolgozókra. Prevenció és utókezelés a munkahelyi környezetben

Témavezető és bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2015. június

 

Szentgyörgyi Klára: A sport mint felzárkóztató lehetőség

Témavezető és bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2015. június

 

Szilágyi Debóra: Az első gyermek születésének hatása a házaspárok kapcsolatára - középpontban a férfiak szerepvállalásával

Témavezető és bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2015. június

 

Tamás Nóra: Családalapítási tervek a fiatalok körében. Vélemények a gyermekvállalásról

Témavezető és bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2015. június

 

Tóth Adrián: Szakszervezetek a rendszerváltás után. A szociáldemokrata szakszervezeti mozgalom és a nagypolitika tükrében

Témavezető és bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 2015. június

 

Urbin Tamás: A magyar taxistársadalom szerkezeti viszonyai - interjúk tükrében

Témavezető és bíráló: Keszei András

Végzett: 2015. június

 

Vass Melinda: Iskolai lövöldözések a nemzetközi oktatási intézményekben

Témavezető és bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 201?

 

Veiner Fanni: Az egész napos iskola szülői fogadtatása

Témavezető és bíráló: Török Balázs

Végzett: 2015. június

 

Wiener János: Kínaiak Budapesten: miért, hogyan, meddig? Migráns kínaiak alkalmazkodási stratégiái

Témavezető és bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2015. június

 

Szociológia MA képzés

2016


Pataki Enikő: Vélemények a párkapcsolatokról

Témavezető: Földházi Erzsébet

Bíráló: Kisdi Barbara, Luxné Prehoda Anna

Végzett: 2016. január

 

Bede-Fazekas Kinga: A Lenin-tanyai kitelepítettek. Mikrotársadalomtól a közösségig

Témavezető: Keszei András

Bíráló: Bódy Zsombor, Rajki Zoltán

Végzett: 2016. június

 

Gere Dömötör: Az értelmiségi identitás tényezői fiatal felnőttek és egyetemisták önértelmezésében

Témavezető: Kristóf Luca

Bíráló: Török Balázs, Csurgó Bernadett

Végzett: 2016. június

 

Géczy Dorottya: Előítélet és identitás - egy roma vállalkozás roma dolgozói mélyinterjúinak tükrében

Témavezető: Bögre Zsuzsanna

Bíráló: Temesváry Zsolt, Rajki Zoltán

Végzett: 2016. június

 

Kisnémet László: Felekezeti iskola és vallási szocializáció. A vallásosság alakulása és az arra ható tényezők egy felekezeti fiúgimnázium esetében

Témavezető: Pillók Péter

Bíráló: Bögre Zsuzsanna, Gereben Ferenc

Végzett: 2016. június

 

Komolafe Cinderella: Afrikai-magyar vegyes családok

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Kisdi Barbara, Luxné Prehoda Anna

Végzett: 2016. június

 

Práth Cecília: Gyermekvállalás - Ahogy a védőnők látják

Témavezető: Földházi Erzsébet

Bíráló: Kisdi Barbara, Pári András

Végzett: 2016. június

 

Suri Dóra Annabella: Párválasztás, életstílusok és családalapítás a szociológia tükrében. Attitűd-vizsgálat a fiatalok körében a jövőkép és családalapítás kérdésében

Témavezető: Földházi Erzsébet

Bíráló: Temesváry Zsolt, Pári András

Végzett: 2016. június

 

Szociológia egyetemi szintű képzés

2016

 

Belényi Zoltán: A magyar olvasáskultúra helyzete „A Nagy Könyv" program tükrében

Témavezető: Gereben Ferenc

Bíráló: Török Balázs

Végzett: 2016. január

 

Kocsis Eszter Julianna: A környezetvédelemmel és az ezzel kapcsolatos attitűdök ma Magyarországon

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2016.

 

Simondán András: A Fidelitas tagjainak motivációi. Elköteleződésük okai és céljai

Témavezető: Kántor Zoltán

Bíráló: Pillók Péter

Végzett: 2016. január

 

Szentkereszty Eszter: A hajléktalanság és a hajléktalan-ellátó rendszer változásai

Témavezető: Rosta Gergely

Bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 2016.

 

Veres Éva: "Játszva megelőzni". A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótér programja

Témavezető: Tomka Miklós

Bíráló: Farkas Péter

Végzett: 2016. január

 

Wachtler Péter: Vezetéselméleti megközelítések - egy magyar kkv vizsgálata (elemzése) a privatizációtól napjainkig

Témavezető: Zsákai Szilvia

Bíráló: Temesváry Zsolt

Végzett: 2016. január

 

Ertsey Miklós: A migráció vizsgálata egy Káli-medencei faluban

Témavezető: Zsákai Szilvia

Bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2016. június

 

Jókuti Andrea: A kétnyelvű szocializációs környezet hatásai - Kétnyelvűnek születnek

Témavezető: Kisdi Barbara

Bíráló: Török Balázs

Végzett: 2016. június

 

Pintér Ádám: Soroksári ifjúságkutatás és a kerület ifjúsági koncepciója. Hogyan készül egy ifjúsági koncepció?

Témavezető: Pillók Péter

Bíráló: Török Balázs

Végzett: 2016. június

 

Zákányi Lili: Családon belüli erőszak családterápiás megközelítésben. Gyermekbántalmazás a családban

Témavezető: Rosta Andrea

Bíráló: Temesváry Zsolt

Végzett: 2016. június

 

Szociológia BA alapképzés

2016

 

Baraté Edina Erzsébet: Kisebbségi lét, mozgósítás és külföldi munkavállalás Kárpátalján. A kelet-ukrajnai konfliktushelyzet hatásainak vizsgálata egy kárpátaljai magyarlakta településen

Témavezető: Bögre Zsuzsanna, Darcsi Karolina

Bíráló: Bögre Zsuzsanna

Végzett: 2016. június

 

Békés Dorka: Felkészülés az időskorra - nyugdíjas évek Magyarországon

Témavezető és bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2016. június

 

Czúth Noémi: A válás megítélésének változása

Témavezető és bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2016. június

 

Fekete Lídia: A fiatalkori alkoholfogyasztás

Témavezető és bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2016. június

 

Hartvány Mónika Lili: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem egy kiválasztott hallgatói csoportjának szubjektív egészségi állapota és egészségmagatartása

Témavezető és bíráló: Kisdi Barbara

Végzett: 2016. június

 

Társadalmi tanulmányok BA alapképzés

2016

 

Illyés Bálint: A párválasztási szokások változása a Tinder jelenség tükrében

Témavezető és bíráló: Ferencz Magdolna

Végzett: 2016. január

 

Vörös Katalin: "Az egyetem a miénk, nem a tiétek" - egyetemisták előítéletességének mérése

Témavezető és bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2016. január

 

Balogh Enikő: Xenofóbia Magyarországon

Témavezető és bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2016. június

 

Csáky Viktor: Politikai pártok népszerűsége Magyarországon 2010-től napjainkig. Budapesti egyetemisták véleményei a politikai helyzetről

Témavezető és bíráló: Pillók Péter

Végzett: 2016. június

 

Dombi Viktória: Élettársi kapcsolatok Magyarországon

Témavezető és bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2016. június

 

Elefánti Ramóna: Az újkori népvándorlás hatásai a társadalomban. Az újkori népvándorlás társadalmi hatásai Magyarországon (2015-2016)

Témavezető és bíráló: Keszei András

Végzett: 2016. június

 

Erdei Ádám Gábor: Elváltak és házasok a magyar társadalomban

Témavezető és bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2016. június

 

Horogszegi Dóra: A szociológia és művelése

Témavezető és bíráló: Rosta Andrea

Végzett: 2016. június

 

Horváth Kata: A felnőttkorban megvakultak újraintegrálásának folyamata a mai Magyarországon

Témavezető és bíráló: Keszei András

Végzett: 2016. június

 

Jócsik Petra: Posztadoleszcens életszakasz Magyarországon

Témavezető és bíráló: Pillók Péter

Végzett: 2016. június

 

Király Teodóra: Les Juifs en Hongrie entre les deux Guerres mondiales Faits et mémoires

Témavezető és bíráló: Bódy Zsombor

Végzett: 2016. június

 

Modrovich Ágnes: Dzsentrifikáció Budapesten

Témavezető és bíráló: Keszei András

Végzett: 2016. június

 

Molnár Magdolna: Veresegyház lakossága 2015-ben

Témavezető és bíráló: Keszei András

Végzett: 2016. június

 

Oprável Melitta: A Z-generáció attitűdjei a Facebookon

Témavezető és bíráló: Pillók Péter

Végzett: 2016. június

 

Takács Bálint: Mentális térképek és a Tisztviselőtelep szigetszerűsége

Témavezető és bíráló: Keszei András

Végzett: 2016. június

 

Tóth Lilián: A párkapcsolat formáinak változása

Témavezető és bíráló: Földházi Erzsébet

Végzett: 2016. június

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x