Szociális Vezetőképzés Tanszék

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Szociális Vezetőképzési Tanszéke 2019. tavaszi félévétől szervez szociális vezetőképzést mester és alap szinten budapesti és vidéki helyszíneken az EFOP 3.8.2 és a VEKOP 5.5.1. Európai Unió által finanszírozott projektek kereten belül.

A képzéseink szervezettségéről és tartalmáról sok pozitív visszajelzés érkezett, mely egyrészt megnyilvánul a jelentkezők számában, másrészt a konzultációk ideje alatt kialakult összetartó szakmai közösségek működésében is. Vagyis a szociális vezetőképzésben való részt vétel nemcsak a szakmai ismeretek bővítésére biztosít lehetőséget, hanem a szakmai közösségi hálót is erősíti. A képzés során a meghatározott elméleti modulokat gyakorlati tapasztalatok feldolgozásával mélyítjük el, használva a tréning és a projektmunka módszereit, de különös figyelmet fordítunk az egyéni, személyes előrehaladás támogatására is. 

2021. őszén szintén a VEKOP-7.5.1. projekt keretén belül szervezünk még egy mester szintű és három alap szintű csoportot, melyre a budapesti és Pest megyei telephellyel rendelkező intézmények vezetőinek várjuk jelentkezését, valamint 2022. első negyedévében az EFOP-3.8.2 projekt keretén belül szintén három alap szintű csoport szervezésére van lehetőség, melyre az ország többi területéről várjuk a regisztrációt. 

A fentiekben felsorolt lehetőségek még ingyenesek, viszont a továbbiakban már a kötelezettek részére is önköltséges lesz a projektek lezárását követően. 

Érdeklődés esetén a regisztrációval, belépéssel és a rendszerrel kapcsolatos kérdéseikkel, technikai problémáikkal kapcsolatosan a következő email címen tudnak segítséget kérni: ojkf@szgyf.gov.hu

A képzés szakmai vezetője Rostáné Dr. Riez Andrea. A képzéssel kapcsolatos kérdéseikkel Krista Erika és Tóth-Angyal Edit kollégáknál a következő e-mail címeken és telefonszámokon tudnak érdeklődni: A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet újraszabályozta a szociális intézmények vezetőinek törvényben kötelezőként előírt továbbképzési rendszerét.


A képzés célja

A hatályos rendelet szerint a vezetőképzés olyan hatósági képzés, amelynek célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése.


Képzésszerkezet

A szociális vezetőképzés alap- és mesterképzése 4 modulból, 12 tartalmi tanegységből (tantárgyból) áll. Az egyes szintek között a képzés módszertana és a képzésre fordított óraszámok eltérőek.

 • Alapképzés: 30 óra elmélet + 50 óra gyakorlat, összesen: 80 óra
 • Mesterképzés: 50 óra elmélet + 70 óra gyakorlat, összesen: 120 óra
 • Vezetőképzés (megújító) Alapszintű képzés: 15 óra = 5 óra elmélet + 10 óra gyakorlat
 • Vezetőképzés (megújító) Mesterszintű képzés: 25 óra = 10 óra elmélet + 15 óra gyakorlat


A képzési program szisztematikus, tudatos és innovatív. A megvalósításban gyakorlatorientált, szemléletformáló és kooperatív magatartást vár el.

A képzésben részt vevő a jelenléti órákon legalább 85%-ban való, a jelenléti ívek aláírásával igazolt megjelenés és a záró projektmunka határidőre történő leadása esetén bocsátható záróvizsgára.


A képzésben való részvétel feltétele

A 31/2018. (IX.25.) EMMI rendelet alapján a vezetőképzés megszervezésére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is jogosulttá vált, amelyet a Katolikus Szeretetszolgálattal való együttműködésben valósít meg.


Célcsoport

1. Alapvezető képzésre kötelezett

 • Vezetőápoló
 • Vezetőpedagógus
 • Bölcsődei tagintézmény-vezető
 • SzMSz szerint munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezető
 • Integrált intézményben szakmai egység vezető
 • Többcélú óvoda-bölcsőde vagy többcélú közös igazgatású intézmény esetén 3 vagy annál több csoport esetén a vezető


2. Mester vezetőképzésre kötelezett:

 • Határozatlan, vagy 12 hónapnál hosszabb határozott időre, ill. több alkalommal határozott időre kinevezett vezető.
 • Egy szolgáltatást nyújtó engedélyes vezető (pl. önálló bölcsődevezető, fenntartó döntése alapján önálló mini bölcsőde intézményvezető)
 • Több, nem bentlakásos szolgáltatást nyújtó engedélyes intézményvezető
 • Integrált intézményben a teljes intézmény vezetője (pl. bölcsődei igazgatóság, egyesített bölcsődék)
 • Bentlakásos intézmény telephely vezetője, kivéve: lakásotthon, lakóotthon


Jelentkezés →


A tanszék munkáját jelenleg a Szociális humánerőforrás fejlesztése projekt keretében végzi. Erről bővebb információt ezen az oldalon találhatnak.

x