Armenológiai Tanszék

2016. október 21-én, egy fél éves előkészület után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének részeként megalapult az Örmény Tanulmányok Tanszék.

2017 szeptemberétől, igaz, át lett nevezve ("Armenológiai és Délkelet-európai Történeti/Régiótörténeti Tanulmányok Tanszék", a tanszék munkájához más fontos kutatási és oktatási területeket is jelölve), de a tanszék alapvető irányultsága a nemzetközi együttműködésekkel összhangban továbbra is az Armenológiai Tanulmányok.

2016 tavaszán Jerevánban együttműködési szerződést írt alá az Örmény Állami Pedagógiai Egyetem és a PPKE. A két egyetem megállapodott a tudományos és tanulmányi együttműködésben, amely garantálja a hallgatói illetve oktatói mobilitási programot.

2016 őszén az Örmény Tanulmányok Specializáció elindult a Történelem Mesterszak keretén belül, de a jövőbeli cél az önálló Örmény Tanulmányok Mesterszak létrehozása. Az oktatás nyelve angol, amely a nemzetközi hallgatók bekapcsolódási lehetőségét biztosítja. Az Örmény Tanulmányok Tanszék célja, hogy a nyugati örmény diaszpóra kutatói, illetve az örményországi előadók is bekapcsolódjanak az oktatásba és egy nemzetközileg elismert, magas szintű képzést hozzanak létre a PPKE-n.

x