Szekér Nóra

Tudományos fokozat: PhD

Oktatói fokozat: megbízott előadó

 

Kapcsolat

PPKE-BTK, Legújabbkori Történeti Tanszék

Szobaszám: Anselmianum,

Telefon: 06-30-396-56-06

E-mail: szeker.nora@gmail.com 

 

Fogadóórák

 


Önéletrajz

Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán történelem, német és esztétika szakán végezte. A Pázmány doktori iskolájában szerzett PhD fokozatot, a disszertációja a Magyar Testvéri Közösség történetét dolgozza fel. Az egyetemi diploma megszerzése óta folyamatosan végez felsőoktatásban oktatási tevékenységet. 2003-tól – 2005. szeptemberéig a Kodolányi János Főiskolán tudományos munkatársként, 2014-ig az Óbudai Egyetemen mint adjunktus állt alkalmazásban. 2014-től a RETÖRKI kutatója.

Személyes adatok:

Név: Dr. Szekér Nóra
Születési hely és idő: Budapest, 1976. január 29.
Nyelvismeret: német (felső), latin (közép), angol

Végzettség, szakképzettség:

1999 történelem – német – esztétika szak (PPKE BTK)
2000 történelem – művészettörténet Hauptuniversität Wien részképzés
2002 Európa tanulmányok szakirányú továbbképzési szak
(Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem)
2006 PhD képzés PPKE történelemtudományok doktori iskola
2009 Doktori cím elnyerése summa cum laude minősítéssel

Munkahelyek, munkakörök:

2003.2005 Kodolányi János Főiskola
tudományos segédmunkatárs
2005- Óbudai Egyetem, Trefort Ágost Mérnökpedagógiai Központ
főiskolai adjunktus
2014- Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
tudományos munkatárs

Oktatási tevékenység (oktatott tantárgyak):

A felsőoktatásban 11 év oktatási gyakorlat
PPKE BTK esztétika tanszéken szemináriumvezetés, 2002-2003.
(Reneszánsz szövegolvasás, Középkori szövegolvasás, Heidegger – Gadamer szövegek elemzése német nyelven, Művészetszociológia)

történelem tanszéken szemináriumvezetés, 2009-
(A magyar történelem 1848-1990, hidegháború egyetemes története)

Heller Farkas Főiskola előadás 2003-2004.
(Európa kultúrtörténete)

Zsigmond Király Főiskola előadások és szemináriumvezetés 2004-2010
(Egyetemes művelődéstörténet, Magyarország története a XX. században,
Az európai egységgondolat fejlődéstörténete, Európa története)

Kodolányi János Főiskola előadás 2004-2005.
(Esztétika)

Óbudai Egyetem előadások, szemináriumvezetés, pedagógiai gyakorlatok vezetése
/jogelőd: BMF/ (Kultúrtörténet, Művészettörténet, Történelem vitás kérdései, Kommunikáció)

Tudományos tevékenység:

1998 – 2000: Prohászka Ottokár szakkollégiumi tagság
Kutatási téma: A rendszerváltozás története
Témavezető: M. Kiss Sándor

2001- 2002: a XX. Század Intézet ösztöndíja:
Kutatási téma: A Magyar Testvéri Közösség története

2002: A Kelet-Közép-Európai német nyelvű lexikonba szócikkek írása

Részvétel az alábbi pályázatokban:
Vocational Teacher Trainees in Practice SOCRATES project 2004-06 (Koordinátor intézmény: Innsbruck BPA Ausztria)

Virtual Electronic Learning in Vocational Teacher Training Leonardo project 2002-06 (Koordinátor intézmény: Budapesti Műszaki Főiskola, Bánki Kar, Mérnökpedagógiai Intézet)

2002 – 2009: Doktorandusként a Magyar Közösség történetének kutatása

2010 - : PPKE BTK történelmi műhely Magyar sorskérdések nevű szekciójának vezetése

2013- : A határon túli magyarok képzésében való részvétel a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon

 

Publikációs jegyzék

 

Önálló monográfia:

 • A Nagy Imre-kód, Antológia Kiadó, Lakitelek 2014, 270p. (társszerző Riba András)
 • A Magyar Testvéri Közösség története, Norma Nyomdász Kft, Hódmezővásárhely 2010, 312p.

 

Szerkesztési munka:

 • Páncélosokkal az életért – „Koszorús Ferenc a holokauszt hőse", Koszorús Ferenc Emlékbizottság, Budapest 2015. (társszerkesztő Hantó Zsuzsa), várható megjelenés március
 • Domokos Szent-Ivanyi, The Hungarian Independence Movement 1936-1946, Hungarian Review Books 2013. Edited by Gyula Kodolányi and Nóra Szekér

 

Tanulmányok:

 • A Magyar Függetlenségi mozgalom tevékenysége, in: Hantó Zsuzsa – Szekér Nóra (szerk.), Páncélosokkal az életért – „Koszorús Ferenc a holokauszt hőse", Koszorús Ferenc Emlékbizottság, Budapest 2015. 30p. (várható megjelenés március)
 • A Magyar Függetlenségi Mozgalom embermentő tevékenysége, in: Erdélyi Sövetség 2014. 2. http://erdelyiszovetseg.hu/, 18 p.
 • Szekér Nóra- Riba András: Hányszor lehet egy embert eltemetni? Nagy Imre újratemetésének „ügye" a modellváltásra készülő állampárti döntéshozatalban – Politikai dimenziók, 3., in: Hitel 2014. 8. (XXVII. évf. augusztus) 38-51.
 • Szekér Nóra- Riba András: Hányszor lehet egy embert eltemetni? Nagy Imre újratemetésének „ügye" a modellváltásra készülő állampárti döntéshozatalban – Politikai dimenziók, 2., in: Hitel 2014. 7. (XXVII. évf. július) 57-74.
 • Szekér Nóra- Riba András: Hányszor lehet egy embert eltemetni? Nagy Imre újratemetésének „ügye" a modellváltásra készülő állampárti döntéshozatalban – Politikai dimenziók, 1., in: Hitel 2014. 6. (XXVII. évf. június) 8-38.
 • Szent-Iványi Domokos és könyve II, in: Magyar Szemle 2014/1-2. 48-65.
 • Domokos Szent-Ivanyi and His Book: An Introduction – Part II, Hungarian Review, 2014/1. 48-57.
 • Domokos Szent-Iványi and His Book, in: Domokos Szent-Ivanyi, The Hungarian Independence Movement 1936-1946, Hungarian Review Books 2013. 19-41., in: Hungarian Review, 2013/6. 26-40.
 • Domokos Szent-Ivanyi, The Hungarian Independence Movement 1936-1946, Hungarian Review Books 2013. Dictionaries and Chronologies by Nóra Szekér, 613-740.
 • Szent-Iványi Domokos és könyve I, in: Magyar Szemle 2013/11-12. 108-126.
 • A Magyar Testvéri Közösség nevű titkos társaság helye a magyar történelemben, in: A diktatúra évtizedei, szerk. Horváth Miklós, Piliscsaba, 2013, 13-23.
 • Adalékok a történelmi fogalmak bonyolultságához, in: Utak és útkereszteződések, szerk. Kahler Frigyes – Bank Barbara, Budapest, 2013, 215-235.
 • A Magyar Testvéri Közösség kutatásának módszertani problémái, Tíz éves a Történelemtudományi Doktori Iskola, szerk. Fröhlich Ida, Piliscsaba, 2011. 133-143.
 • A Magyar Közösség ideológiája, A mában élő tegnapok, Tanulmányok a XIX. és a XX. század történetéhez, szerk. M. Kiss Sándor, Piliscsaba 2011, 307-351.
 • A Magyar Közösség és a weisshausista mozgalom kapcsolatai, Tanulmányok évszázadok történetéből, szerk. J. Újváry Zsuzsanna, Piliscsaba, 2006, 339-366.
 • Erich Kästner különös élete, Vigilia 2000/7, 531-541

 

Oktatási segédanyagok:

 • Szemelvények a kultúra történetéből, Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 2013. 
 • Európai kultúrtörténet, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, 2003/2004.

Interneten elérhető oktatási segédanyag:

 • Művészettörténet
 • Kultúrtörténet
 • Történelem vitás kérdései

 

Recenziók:

 • Dr. Varga László, Fények a ködben, Szépirodalmi Figyelő 2003. február.
 • Török Bálint, Csicsery-Rónai István, Horváth János, A demokrácia fellegvárának építői, Heti Válasz 2002. II. évf. 32. sz.
 • Romsics Ignác, A trianoni békeszerződés, Friss Hírek (internetes újság) 2001. 08. 03.
 • Csáth Géza, Az álmok lélektana, Friss Hírek (internetes újság) 2001. 07. 24.
 • Földes Anna, Irodalmi Újság, Heti Válasz 2001. I. évf., 13. sz.
 • Balla D. Károly, Kisebbségi áramszünet a schengeni fal tövében, Heti Válasz I. évf., 7.sz.
 • Rubikon, 2001/4-5, Heti Válasz I. évf., 7. sz.
 • A Földgömb, 2001/3, Heti Válasz I. évf., 14.sz.
 • Milan Kundera, Nemtudás, Heti Válasz I. évf., 14.sz.
 • József Farkas, Álmok és tények, Heti Válasz I. évf., 18.sz.
 • Fábián, egy moralista regénye, Vigilia 2000/7, 559-560
x