Schmidt Mária

Schmidt Mária egyetemi tanár

 • Történettudományi Intézet
 • Jelenkortörténeti Tanszék

CímBudapest, Danubianum

Szobaszám507

E-mail címschmidt.maria@btk.ppke.hu

titkárság, Terror Háza Múzeum+36-1/374-2601

honlap:www.schmidtmaria.hu

Szakterületek

Bölcsészettudomány, Társadalomtudomány

Rövid önéletrajz

Szellemi szabadfoglalkozású: 1978-1996

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Intézet
Egyetemi adjunktus: 1996-2000
Egyetemi docens: 2000-2010
Egyetemi tanár: 2010-
A Médiaunió kuratóriumának elnöke: 2008-

Kutatási terület:
A magyar zsidóság története 1918-tól
Magyarország története a diktatúrák alatt
Diktatúrák a XX. században

A miniszterelnök főtanácsadója: 1998-2002
XX. Század Intézet, főigazgató: 1999-
XXI. Század Intézet, főigazgató: 2000-
Terro

Fogadóórák

Szerda, 11.30 - 12.00

Szakmai életrajz

Személyes adatok

Név:                Schmidt Mária

Születési év:    1953

Telefon:           (061)-374-26-01

Fax:                 (061)-374-26-07

Email:              schmidt.maria@terrorhaza.hu

Egyetemi tanulmányok, tudományos fokozatok

1978                történelem-német szakos tanári diploma megszerzése (ELTE BTK)

1985                bölcsészdoktori cím megszerzése történelemből (ELTE BTK)

1999                PhD fokozat megszerzése történelemből (ELTE BTK)

2005                történelemtudományok habilitált doktora cím megszerzése (ELTE BTK)

2010                egyetemi tanári kinevezés (PPKE BTK)

Nyelvtudás

Német nyelv:   felsőfok

Angol nyelv:    felsőfok

Főbb kutatási területek:

A magyar zsidóság története 1918-tól

Magyarország története a diktatúrák alatt

Diktatúrák és demokráciák a XX. században

Szakmai pályafutás:

1978-1996       szellemi szabadfoglalkozású

Oktatói tevékenység:

1996-2000       egyetemi adjunktus (PPKE BTK Történettudományi Intézet)

2000-2010       egyetemi docens (PPKE BTK Történettudományi Intézet)

2002-               Történettudományi Doktori iskola témakiírója (PPKE BTK)

2010-               egyetemi tanár (PPKE BTK Történettudományi Intézet)

2013-               Politikaelméleti Doktori Iskola törzstagja (PPKE BTK)

Egyéb szakmai tevékenység:

1998-2002       miniszterelnöki főtanácsadó

1999-               főigazgató, XX. Század Intézet

2000-               főigazgató, XXI. Század Intézet

2002-               főigazgató, Terror Háza Múzeum

2013-              a Kommunizmus Bűneit Vizsgáló és a Román Száműzöttek Emlékét Ápoló Intézet (IICCMER) Tudományos Bizottságának tagja

2014 -             az Első Világháborús Centenáriumi emlékbizottság tagja

2015 -             az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelős kormánybiztos

Kutatási ösztöndíjak

1980                Osztrák állami ösztöndíj a Bécsi Egyetem Kelet-európai Intézetében

1985-1988       MTA-Soros Alapítvány ösztöndíja a magyar zsidóság 20. századi történetének tanulmányozására

1986                Az Oxfordi Egyetem St. Anne és St. Anthony Kollégiumok közép-kelet-európai modern zsidó   történelemmel foglalkozó intézetének kutatói ösztöndíja

1987                Kutatási ösztöndíj a Jeruzsálemi Yad Vashem magyar holokauszttal kapcsolatos anyagának tanulmányozására

1988-1989       Egyéves kutatási ösztöndíj az MTA-Soros Alapítványtól az Indiana University Jewish Studies programjához (Bloomingon, Indiana, USA)

1989-1990       Féléves kutatási ösztöndíj a Tel-Avivi Egyetem 1945 utáni összehasonlító történelemmel foglalkozó munkacsoportjánál

1990-1991      Egyéves kutatási ösztöndíj a Humboldt Alapítványtól a berlini Technische Universität Zentrum für Antisemitismusforschung intézetéhez

1994                Három hónapos kutatási ösztöndíj a kaliforniai Stanford University Hoover Intézetben

1995                Vendégtanári állás az innsbrucki egyetemen ˝Magyarország a 20. században˝ címmel

 

Díjak, kitüntetések:

2001                A Francia Köztársasági Érdemrend parancsnoki fokozata

2004                Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztje (Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség adománya)

2004                A Lengyel Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje

2006                Polgári Magyarországért díj (Adományozó a Polgári Magyarországért Alapítvány)

2008                Ukrajna érdemrendje

2010                Bene Merito kitüntetés Lengyelország pozícióját a nemzetközi színtéren erősítő tevékenysége elismeréséért (a Lengyel Köztársaság külügyminisztere adományozta.)

2011                Lengyel Köztársasági Érdemrend Parancsnoki Keresztje

2011                A Budapesti Román Kulturális Intézet Kulturális Nívódíja

2012                Ukrán Jubileumi Emlékérem

2012                „Múltunk közös lesz a jövőben is”, a Fővárosi Cigány Önkormányzat  díja

2014                Széchenyi-díj

2015                Pro Urbe díj

                       

 • pdf

  BBNPO04600 Politikaelmélet

  • Nemzetközi tanulmányok BA
  • Politológia BA
  • Politológia BA minor
 • pdf

  BBNTÖ03800 Egyetemes történet 1914-1990

  • Történelem BA
 • pdf

  BMNTÖ03600M A XX. század meghatározó ideológiai irányzatai

  • Történelem MA
 • pdf

  BMNTÖ10000M Demokratikus és diktatórikus rendszerek története 3.

  • Történelem MA
 • pdf

  BMNTÖ10100M Demokratikus és diktatórikus rendszerek története 4.

  • Történelem MA

Könyvek

Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti Zsidó Tanács
Budapest, Minerva, 1990

Diktatúrák ördögszekerén. Válogatott tanulmányok
Budapest, Magvető, 1998

Egyazon mércével - A visszaperelt történelem
Budapest, Magyar Egyetemi Kiadó, 2003

Zákulisní taje - Nové aspekty historie procesu s Algerem Hissem (USA), László Rajkem (Madarsko) a inscenovanych procesu ve vychodní a strední Evrope (ford: Dana Gálová)
Praha, Obcansky Institut, 2005

A titkosszolgálatok kulisszái mögött. Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században
Budapest, XX. Század Intézet, 2005

Battle of Wits - Beliefs, Ideologies and Secret Agents int he 20th Century
XX. Század Intézet, 2007

Bölcsőben ringattak, batyuval kidobtak – sváb sors Magyarországon 1939-1948
Magyar Köztársaság Országgyűlése, Budapest, 2007

În spatele culiselor serviciilor secrete. Colecţia Istorie şi Diplomaţie. Iaşi,
Romania, (2009-folyamtaban). Editura Institutul European.

Politikailag inkorrekt - Esszék diktatúráról és demokráciáról
Budapest, XX. Század Intézet, 2010

Nyugaton a helyzet változóban - Esszék                                                                                           Budapest, Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány, 2013

All is moving on the Western Front; Budapest, Közép-és Kelet-euróai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2015

 

Könyvrészletek

A magyar zsidóság a második világháború idején (1944 nyaráig)
In: A zsidókérdésről (szerk: Fűzfa Balázs és Szabó Gábor)
Szombathely, Németh László Szakkollégium, 1989

Der ungarische Revisionismus
In: 1939. An der Schwelle zum Weltkrieg. Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges und das internationale System.
de Gruyter Berlin, New York, 1990

Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Reports
In: Studies on the Holocaust in Hungary (ed: Randolph Braham)
Columbia University Press, 1990

Der Holocaust und sein Platz in der modernen Zeitgeschichte des Judentums
In: Der Umgang mit dem Holocaust, Europa, USA, Israel (ed. Rolf Steininger)
Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 1994

Az eredendő bűn
In: Vesszen a magyar? (szerk: Földváry Györgyi)
Budapest, 1997

Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben
In: Janus-arcú rendszerváltozás (szerk: Schmidt Mária és Tóth Gy. László)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1998

The Role of the ˝Fight Against Anti-Semitism˝ during the Years of Transition
In: Transition with Contradictions. The case of Hungary 1990-1998 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1999
In: From totalitarian to democratic Hungary: evolution and transformation 1990-2000 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
New York, Columbia University Press, 2000

Rola ˝walki z antysemityzmem˝ w okresie przemian ustrojowych albo rozdział z historii ideologicznych bólów fantomowych
In: Janusowe oblicze transformacji na Wegrzech 1990-1998 (Redaktorzy: Mária Schmidt - László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz - Warszawa, IW PAX, 2001

Rendszerváltás Közép-Európában tegnap és ma - beszélgetések a Tolcsvay Klubban (2002. január 23.)
In: Állam és nemzet a rendszerváltás után (szerk: Gecse Géza)
Kairosz, 2002

A múlttal való szembenézés - bizonytalan időre elnapolva
In: Kísértő múlt I. - A kommunizmus utóélete Közép-Kelet-Európában
(Konferenciák a Hamvas Intézetben – Budapest, 2002. október 17., Károlyi Palota Kulturális Központ)
Hamvas Intézet, 2004

Ellopott történelem - Kontinuitás és diszkontinuitás a magyar történelemben
In: Korrajz 2006, a XXI. Század Intézet évkönyve (szerk.: Körmendy Zsuzsanna)
Budapest, XXI. Század Intézet, 2006

The Stolen History
In: Ten Years Freedom
(megjelenése előkészületben)

 

Szerkesztés

Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon. Egy cionista orvos emlékiratai (szerkesztette, utószóval és jegyzetekkel ellátta: Schmidt Mária)
Kossuth Könyvkiadó, 1991, 1994
Kairosz Könyvkiadó, 1999
Szerző, 2002

Janus-arcú rendszerváltozás (szerk: Schmidt Mária és Tóth Gy. László)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1998

Transition with Contradictions. The case of Hungary 1990-1998 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1999

From totalitarian to democratic Hungary: evolution and transformation 1990-2000 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
New York, Columbia University Press, 2000

Dvulikiât Ânus: predizvikatelstvata na prehoda kam demokraciâ v Ungariâ
Sofiâ, Otečestro, 2000

Janusowe oblicze transformacji na Wegrzech 1990-1998 (Redaktorzy: Mária Schmidt - László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz - Warszawa, IW PAX, 2001

Mart Laar: Vissza a jövőbe (kontrolszerk: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2002

Orbán Viktor: A történelem főutcáján. Magyarország 1998-2002 (a kötet anyagát összeállította: Schmidt Mária)
Budapest, Magyar Egyetemi Kiadó, 2003

Körmendy Zsuzsanna: Hódolat George Orwellnek (szerk., előszó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2003

Korrajz 2002. A XX. Század Intézet évkönyve (szerk., előszó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2004

Terror Háza Múzeum katalógus (szerk.: Schmidt Mária)
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2003

Holokauszt Múzeum Hódmezővásárhely katalógus (összeállította: Schmidt Mária)
Hódmezővásárhely Megy Jogú Város Önkormányzata, 2004Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912-1989)
XX. Század Intézet Budapest, 2007

Körmendy Zsuzsanna: Arthur Koestler – Harcban a diktatúrákkal
XX. Század Intézet, 2007

Bölcsőben ringattak, batyuval kidobtak – sváb sors Magyarországon 1939-1948 (a kiadványt készítette: Kishegyi Viktória, Schmidt Mária, Stark Tamás, Tallai Gábor)
Magyar Köztársaság Országgyűlése, Budapest, 2007

Kommunista világ született. Nemzetközi konferencia a XX. Század Intézetben (szerk.: Schmidt Mária) XX. Század Intézet, 2008.

A dimenziók éve -1968
Budapest, XX.Század Intézet, 2008

Kormos Valéria: Embervadászat utasításra
Budapest, XXI. század Intézet, 2008

Egymásnak ítélve – Fekete március Marosvásárhelyen
Budapest, XX. Század Intézet, 2011

Doomed to each other – Black march in Targu Mures
XX. Század Intézet, 2011

Egy vidéki srác a gonosz birodalma ellen – Ronald Reagan (1911-2004)
Budapest, XX. Század Intézet, 2011

A Country Boy against the Evil Empire– Ronald Reagan (1911-2004)
Budapest, XX. Század Intézet, 2011

Miért beszélnek az európaiak még mindig a háborúról? - Korrajz 2010
Budapest, XX. Század Intézet, 2011

Európa szerencséje – George H. W. Bush, az USA 41. elnöke
Budapest, XX. Század Intézet, 2012

 

Előszó

Tóth Gy. László: Az előre jelzett földrengés: a közjó és jobbközép avagy a kádárizmus bukása (az előszót írta: Schmidt Mária)
Szentendre, Kairosz, cop.1998

Tudományos konferencia a Kommunizmus fekete könyvéről (a XX. Század Intézet szervezésében - Budapest, 2000. május 4-5. Danubius Hotel Gellért)
XX. Század Intézet - Kairosz Kiadó, 2000

Körmendy Zsuzsanna: Hódolat George Orwellnek (szerk., előszó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2003

Korrajz 2002. A XX. Század Intézet évkönyve (szerk., előszó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2004

Korrajz 2003. A XX. Század Intézet évkönyve (előszó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2004

Körmendy Zsuzsanna: Ilyennek képzeltük a rendet? (Előszó: Schmidt Mária)
Kairosz, 2006

Kormos Valéria: Embervadászat utasításra
Budapest, XXI. század Intézet, 2008

 

Tanulmányok

Az Osztrák-magyar Monarchia átalakítására készített tervezetek a századfordulón. Kiadatlan szakdolgozati disszertáció (ELTE 1980)

Komoly Ottó: Komoly Ottó naplója. 1944 (Közli: Majsai Tamás, Mester Miklós, Schmidt Mária; Bevezetőt írta: Schmidt Mária és Majsai Tamás)
In: Ráday évkönyv 3, Budapest, 1983

A Nagyausztriai Egyesült Államok. Kiadatlan doktori disszertáció (ELTE, 1985)

Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt
In: Medvetánc, No. 2-3, Budapest, 1985

Action of Margit Slachta to rescue Slovakian Jews
In: Danubian Historical Studies, Vol. I. No.1. 1987

Holocaust in Hungary: Fourty years later
In: Polin, Oxford, Vol. 2, 1987

Múlt és Jövő. Irodalmi, művészeti, társadalmi és kritikai folyóirat. 1911-1944
In: Kultúra és Közösség, 6. 1987

A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében
In: Történelmi Szemle, No.3. 1987-88. 339-351.

˝Közöny, szeretetlenség, gyűlölet˝. Katolikusok a zsidóságért
In: Historia, No. 2-3. 1988

Raoul Wallenberg
In: Új Írás, Budapest, No. 9. 1988. 87-89.

Arthur Koestler: Meta (jegyzettel ellátta: Schmidt Mária)
In: Új Írás, Budapest, No. 9. 1988. 114-116.

Provincial Police Reports. New Insights into Hungarian Jewish History 1941-1944
In: Yad Vashem Studies, Jerusalem, Vol. XIX. 1988. 233-267.

Stern Samu: Versenyfutás az idővel! A Zsidó Tanács működése a német megszállás és a nyilas uralom idején (közreadta és a bevezetőt írta Schmidt Mária)
In: Ráday Gyűjtemény Évkönyve 6, 1989. 266-304.
In: Kortárs 33, 1989. 11. 115-124.

Margit Slachta´s Activities in Support of Slovakian Jewry, 1942-1943
In: Remebering for the Future, New York, Vol. I. 1989
In: Genocide and Holocaust Studies, Tel-Aviv Vol. 5. 1990

A bricha (Menekülés)
In: Szombat, 1990/8

Eine Minderheit, die sich immer als Teil der Mehrheit fühlte. Das Schicksal der Juden in Ungarn (1867-1987)
In: Österreichische Osthefte, Zeitschrift für Mittel-, Ost- und Südosteuropaforschung 33. Jahrgang Heft 2, Wien, 1991

Lessons of the Eichmann trial
In: East European reporter Jan-Febr 1992. Vol. 5. No. 1

The Zionists left under Police controll. Some notes of the participants in the left Zionist movement in Hungary between world wars
In: Hahn Yearbook, ELTE 1993

The Hiss Dossier: A Historian´s Report
(Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary.)
In: New Republic, New York, 1993. nov. 8.

A Rajk per és az amerikai kapcsolat. Néhány új szempont az Egyesült államokbeli Hiss-Chambers ügy és a magyarországi Rajk per történetéhez.
In: Magyar Szemle, 1994 március, április
In: Korunk, Kolozsvár, 1998 május

Vidéki rendőrkapitányok jelentik. Adalékok a magyar zsidóság történetéhez 1941-1944 között.
In: Valóság 37, 1994. 6.

Mentés alibiből
In: Az Országos Rabbiképző Intézet Évkönyve (szerk. Schweitzer József)
Budapest, 1994. 325-331.

Rajkuvproces a jeho americke vazby
In: Stredni Evropa Nr. 44/45, 1994. december, 157-187.

Komoly Ottó: Komoly Ottó beadványa (Közreadta, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta: Schmidt Mária)
In: Valóság 38, 1995. 4.

˝Ez a per lesz a legek-lege˝ Adalékok a torzóban maradt 1952-53-as budapesti zsidóellenes tisztogatásokhoz.
In: Szombat 7, 1995. 4. 30-34.

A magyar társadalom a diktatúrák alatt
In: Magyar Szemle 1995. szept. 928-942.

Das Volk richtet. Volksgerichtliche Rechtssprechung nach 1945
Linz, Zeitgeschichtentag, 1995

A Holocaust helye a magyar zsidóság modernkori történetében (1945-1956)
In: Protestáns Szemle, 1996/2. 114-131.

Magyarok az orosz büntetőtörvénykönyv 58. §-a és a kényszermunka árnyékában
A Történészi Kutató Műhely 2000. január 27-28-i ülésén elhangzott előadások és a vita szó szerinti jegyzőkönyve
Schmidt Mária megnyitója
Budapest, PETIT REAL Könyvkiadó, 2000

Ne hass, ne alkoss, ne gyarapíts! A Terror Háza Múzeum első éve
In: Magyarország politikai évkönyve 2003.

Ungarn zwölf Jahre nach 1918, nach 1945 und nach 1989
In: Nach der Diktatur. Demokratische Umbrüche in Europa - zwölf Jahre später
Stiftung Ettersberg, Böhlau Verlag, Weimar 2003. 89-99.

Ungarns Gesellschaft in der Revolution und im Freiheitskampf von 1956
In: Kirchliche Zeitgeschichte 1/2004. 100-113.

A média helyzete ma címmel 2003. október 31-én elhangzott előadás, a Konrad Adenauer Stiftung és a Protestáns Fórum által szervezett médiakonferencián.
In: A médiák Magyarországon. Történelmi adottságok, orientálás és küldetés
KAS Budapesti Képviselete, 2004

Perek és ellenperek
In: Valóság 2004/6. 26-31.

Noel Field – The American Communist at the Center of Stalin's East European Purge: From the Hungarian Archives
In: American Communist History 2004/2

Történeti kiállítás és élő emlékhely
In: Korrajz 2003. A XX. Század Intézet évkönyve; XX. Század Intézet, 2004. 279-285.

Hiányzó szálak
In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére; PPKE BTK, 2004. 347-359.

Doppelter Gedenkort – Fragen, die Europa noch lange beschäftigen werden
In: Gerbergasse 18. III/2005.

Das Budapester Museum ˝Haus des Terrors˝. Museum der modernen Zeitgeschichte und lebendige Gedenkstatte
in: Der Kommunismus im Museum, Formen der Auseinandrsetzung in Deutschland und Ostmitteleuropa.
Herausgegeben von Volkhard Knigge und Ulrich Mahlert, im Auftrag der Stiftung Ettesberg und der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Böhlau, Köln, Weimar, 2005, 161-171, pp.

Der Kommunismus in der deutschen Erinnerungskultur. Kommentar aus ungarischer Sicht
In: Woran erinnern? Der Kommunismus in der deutschen Erinnerungskultur
Böhlau Verlag Köln Weirmar Wien, 2006. 201-204.

Der Kommunismus, ein Verbrechen ohne Folgen? (Communism: crime without consequences?) In: CRISTIN, Renato: Memento Gulag – Zum Gedenken an die Opfer totalitarian Regime
Duncker & Humblot, Berlin, 2006. 91 – 97.

Modern „vallásháború" – Az Alger hisstory
In: Rubicon 2007/3. 65-68.

Mit kezdjünk vele?
In: Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912-1989), XX. Század Intézet, 2007. 7-12.

Ellopott történelem
In: Tíz éve szabadon - Átmenet és konszolidáció (1990-2000)
(Szerk. Schmidt Mária)
(megjelenése előkészületben)

The Stolen History
In: Ten Years Freedom
Atlantic Research and Publications, Inc
(megjelenése előkészületben)

Die aus ihrem Takt geratene Zeit
(megjelenés előkészületben)

A kizökkent idő
(megjelenés előkészületben)

A jövő végérvényesen elbukott
In: Kommunista világ született. Nemzetközi konferencia a XX. Század Intézetben, XX. Század Intézet, 2008. 7-18.

Eltiport tavasz.
In: A dimenziók éve - 1968. XX. Századi Intézet, 2008, 7-13.

„A világot akarjuk! Most rögtön!"
In: A dimenziók éve - 1968. XX. Századi Intézet, 2008, 147-152.

Marx és a Coca-Cola gyermekei.
In: A dimenziók éve - 1968. XX. Századi Intézet, 2008, 277-281.

Kihívások válaszok nélkül
Politikai vagy alkotmányos válság
Diagnózisok és terápiák
Válságban a kapitalizmus is?
Globalizáció, deglobalizáció – avagy merre van az előre?
Direktívák és tabuk nélkül
In:Korrajz 2008-2009 Válság vagy esély? Vesztesek leszünk vagy győztesek? XXI. Század Intézet, 2009

Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, Zwei Jahrzehnte Demokratie in Ungarn
In: Halbesjahresschrift für südosteuropaische Geschichte, Literatur und Politik, November 2009.

Zwischen Hoffnung und Enttauschung: Zwanzige Jahre Demokratie in Ungarn
In: Die Folgen der Revolution – 20 Jahre nach dem Kommunismus, Köln - Weimar – Wien, Böhlau Verlag, 2010. 61-72.

„Jetzt werden sie alles so machen wie bei den Russen!" Der Ausbau des kommunismus in Ungarn
In: Der Neubeginn in Europa 1945-1949 – Determinaten und Spielraume, München, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, 2010. 119-128.

Ungarische Geschichte und Gegenwart
Die problematischen Relikte der kommunistischen Diktatur in Ungarn setzen sich bis heute fort.
In.: Die politische Meinung, Wege aus der Diktatur  - europaische Perspektiven, 25-30. Seite, Konrad Adenauer Stiftung, 01-02/2011.

Ronald Reagan – A Contry Boy against the Evil Empire
In: A Country Boy against the Evil Empire– Ronald Reagan (1911-2004)
Budapest, XX. Század Intézet, 2011, 13-35.

Ronald Reagan - Egy vidéki srác a gonosz birodalma ellen
In: Egy vidéki srác a gonosz birodalma ellen – Ronald Reagan (1911-2004)
Budapest, XX. Század Intézet, 2011, 13-35.

Skót szoknya: menő, bocskai: ciki
In:Korrajz 2011, XXI. Század Intézet, 2011

Vesztesnek lenni
Két pogány közt. Münchentől Jaltáig
Merénylet a lengyel nemzet ellen
Búcsú Andrzejtől
In: Miért beszélnek az európaiak még mindig a háborúról? - Korrajz 2010, XX. Század Intézet, 2011

Auf dem Weg zu einem europäischen Gedächtnis? Eine ungarische Sicht auf das geplante Haus der Europäischen Gesichte
In: Volkhard Knigge/Hans-Joachim Veen/Ulrich Mählert/Franz-Josef Schlichting (Hg.): Arbeit am europäischen Gedächtnis, Schriften der Stiftung Ettersberg, Band 16, Boehlau: Koeln/Weimar/Wien 2011, S. 165-167.

Schmidt Mária: Európa szerencséje
Origo, komment.hu, 2012. június 25.

Schmidt Mária: Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben
komment.hu, 2012. augusztus 29.

Schmidt Mária:  Magyarország lelkiismerete
Heti Válasz, 2012. szeptember 20.

Schmidt Mária: Die Ästhetik der Erinnerungspolitik
Budapester Zeitung, 2012. szeptember 20.

Európa szerencséje
In: Európa szerencséje – George H. W. Bush, az USA 41. elnöke
Budapest, XX. Század Intézet, 2012, 7-23.

Europe’s Luck
In: Europe’s Luck – 41st President of the United States
Budapest, XX. Század Intézet, 2012, 7-23.

Reakciósnak lenni                                                                                                 In: Rendszerváltások kortársa és kutatója: Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára (főszerk.: Erdődy Gábor), Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013.418-423. o.

Ronald Reagan – Ein Junge vom Lande gegen dasReich des Bösen
In: Europas Glück – Ronald Reagan und George Bush – Der Vionar und der Praktiker
Budaopest, XX. Század Intézet, 2013, 19-44.

Ein Glücksfall für Europa
In: Europas Glück – Ronald Reagan und George Bush – Der Vionar und der Praktiker
Budapest, XX. Század Intézet, 2013, 247-263.

Schmidt Mária: Franciaország szolgálatában - Charles André Joseph Marie de Gaulle(1890. November 22. – 1970. November 9.)
In: komment.hu, 2013.április 10.

Máshol bezzeg                                                                                                      In: mandiner.hu, 2013.április 15.

Reakciósnak lenni: Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára                           In: Erdődy Gábor (főszerk), Feitl István, Sipos Balázs, Varga Zsuzsanna (szerk.)Rendszerváltások kortársa és kutatója: Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. pp. 418-423.

A hidegháborús konfliktusok és az 1963-as amnesztia
In: Kahler Frigyes (főszerk.) Bank Barbara (szerk.) 
Utak és útkereszteződések – Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére

Denkmälerlandschaft – Symbolische Ausdrucksformen politischen Willens in Ungarn.     In: Denkmäler Demokratischer Umbrüche nach 1945. Köln - Weimar – Wien, Böhlau Verlag, 2014. 131-144.


Európai testvérháború
In: Kommentár 2014/2.
Budapest, 2014, 7-11.

 

Geostratégiai játszmák                                                                                          In: Heti Válasz, XV. évfolyam 1-2. sz. (2015. január 8.)

Nyelv és szabadság                                                                                                                                In: Látószög, 2016. március 24.

BúcsúKertész                                                                                                                                                                                 In: Látószög, 2016. április 1.

Mit tanít a holokausztról Kertész?                                                                                                              In: latoszogblog.hu, 2016. április 17.

Az elárvult hagyaték                                                                                                                               In: latoszog.hu, 2016. május 4.

 

 

Cikkek

Hetvenöt éve alapították a Múlt és Jövőt
Magyar Nemzet 1986. aug. 9.

Befejezetlen múlt - Szenes Sándor interjúkötete
Magyar Nemzet 1987. márc. 9.

Árut vérért?
Élet és Irodalom 1988. máj. 6.

Az álszeméremről
Magyar Nemzet 1988. jún. 6.

Az Eichmann-per tanulságai I-II.
Magyar Narancs 1991. okt. 23., dec. 18.

A kommunizmus mítoszának hideg valósága 1-4.
Pesti Hírlap 1994. máj. 7-11.

Utóvédharc a múltért
Új Magyarország 1995. máj. 23.

˝A jövő mérnökeinek csak az eszme számít˝
Népszabadság 1995. szept. 7.

Gyűlöletbeszéd, náci beszéd? ˝Nincs olyan helyzet, ami zsidó polgártársaink pozitív diszkriminációját követelné meg˝
Népszabadság 1996. ápr. 25.

Miért kell a kormánypártoknak Nagy Imre?
Magyar Nemzet 1996. jún. 15.

Állampolgári félelem
Népszabadság 1996. júl. 8.

Az antifasiszta NDK
Magyar Nemzet 1996. aug. 16.

A szakértői kormányzatról
Népszabadság 1997. jan. 17.

Alvó kém lehetett-e Görgei Artúr?
Magyar Nemzet 1997. febr. 15.

Sémák és tabuk
Magyar Nemzet 1997. máj. 10.

Külföldi áldozatok és ügynökök a Szovjetunióban
Magyar Nemzet 1997. aug. 6.

Elmaradt igazságtétel. Bírósági ítélet és ellenzéki törésvonalak
Magyar Nemzet 1997. aug. 23.

Megválaszolatlan kérdések, mérgezett közélet. Elmaradt igazságtétel - amerikai szemmel
Magyar Nemzet 1997. nov. 22.

Az elfelejtett kommunizmus
Magyar Nemzet 1998. máj. 16.

Mementó, 1945-1956. A szociálliberális véleményformálók kettős mércéje
Magyar Nemzet 1998. júl. 18.

Még egyszer a Göncz-idézetről
Magyar Nemzet 1998. aug. 11.

Forradalom, szabadságharc, polgárháború
(Recenzió. Kahler Frigyes - M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma?, Erőszakszervezetek 1956-ban, A fordulat napja, Ismét sortüzek, A nagy per. Budapest, 1997 Püski-Kortárs)
Magyar Szemle 1998/9-10.
http://www.net.hu/magyarszemle/archivum/7_9-10/6.html

Búcsú a racionalizmustól
Népszabadság 1998. dec. 18.

Bocsánatos és halálos bűnök.
Magyar Nemzet 1999. júl. 3.

Holokausztok a huszadik században
Magyar Hírlap 1999. nov. 13.
Napi Magyarország 1999. nov. 13.

Szennyezett tranzakciók Oroszországban
Magyar Nemzet 2000. szept. 22.
http://mn.www2.mno.hu/print.mno?type=2&id=12044&rvt=15&t=undefined

Mit mondtam?
Élet és Irodalom 2000. dec. 15.
http://www.es.hu/old/0050/index.htm

Disputa: Kis János sajátos demokráciafelfogásáról
Magyar Hírlap 2001. jan. 16.
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=24436&archiv=18next=40

Amiből nem lett Dreyfus-ügy
Magyar Hírlap 2001. ápr. 7.
http://www.magyarhirlap.hu/Popup_index.php?type=nyomtat&id=29333

Sokkoljon-e a Terror Háza kívülről (Pro és kontra)
Magyar Hírlap 2002. febr. 20.
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=45966&archiv=18next=20

Rendet a káoszban!
Mancs 2002. márc. 21.
http://www.mancs.hu/legfrissebb.tdp?azon=0212olv

Schmidt Mária: Ellenőrizték a Terror Háza fenntartóját
Origo 2002. jún. 7.

A Medgyessy-forgatókönyv és az igazság
Magyar Nemzet 2002. júl. 6.
http://mn.www2.mno.hu/index.mno?cikk=88923&rvt=2&rvt2=50&s_text=Medgyessy&s_texttype=4&norel=1

Reagálás a MaNcs október 31-én ˝Magyar múltfeltárás: Terror Háza - Tettesek a falon˝ című cikkére
Forrás: Terror Háza Múzeum 2002. nov. 7.
http://www.terrorhaza.hu/frames.html

A múlttal való szembenézés bizonytalan időre elnapolva
Magyar Nemzet 2003. márc. 8.
http://mn.www2.mno.hu/print.mno?type=2&id=132440&rvt=15&t=undefined

Az Élet és Irodalom levelét megírta
Magyar Nemzet 2003. jún. 28.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=155281&rvt=15

Egy történ(elmietlen)ész kritikája
Népszabadság 2003. aug. 9.
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=125768&DocID=111902

Mit mutat ma a média tükre? George Orwell: Író vagy újságíró számára az intellektuális gyávaság a legrosszabb ellenség
Magyar Nemzet 2003. nov. 20.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=184923&rvt=15

A múltat megismerni. Sorsunkat meghatározó döntések nyomában
(Recenzió. Szakály Sándor: Század vagy ezred? Katonákról, történelemről, önmagunkról II.; Ister, Budapest, 2004)
Heti Válasz 2004. jún. 17.
http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=9903

Felzabált eredetmítosz. A demokrácia erkölcsi állapotáról, avagy ki nézzen a nagytükörbe
Magyar Nemzet 2004. júl. 3.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=227183&rvt=22&rvt2=57&norel=1&pass=3

Magyar tragédia, 1944. Európai sors, magyar sors, vásárhelyi sors
Heti Válasz 2004. júl. 8.
http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=10026

Gyorsbüfé garanciával. Az új magyar szociáldemokrácia programja neoliberális szómágia baloldali köntösben
Magyar Nemzet 2004. júl. 17.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=229576&rvt=22&rvt2=57

Az Internacionálé és a magyar nemzet érdekei. Megbuktak hazaszeretetből, nemzeti érzésből, honfitársak iránt érzett szolidaritásból, a magyarság ügye iránti felelősségből
Magyar Nemzet 2004. nov. 20.
http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=252086&rvt=15&norel=1&pass=3

Németekről németeknek. Kérdések és válaszok A bukás című film kapcsán
Magyar Nemzet 2005. febr. 12.
http://www.mno.hu/

Az emlékezéspolitika esztétikája
Magyar Nemzet 2005. febr. 26.
http://www.mno.hu/

Mindannyiunk forradalma. 1989 véres decembere Temesváron, 1990 fekete márciusa Marosvásárhelyen
Magyar Nemzet 2005. márc. 19.
http://www.mno.hu/

A koalíció és az államfőjelölés
Magyar Nemzet, 2005. május 12.
http://www.mno.hu/

Lássunk tisztán!
Népszabadság, 2005. augusztus 4.
http://www.nol.hu/

Frontális támadás a magyar kultúra ellen
Magyar Nemzet, 2005. szeptember 14.
http://www.mno.hu/

Nyílt levél Bozóki András kulturális miniszternek
Magyar Nemzet, 2005. december 9.
http://www.mno.hu/

Gyurcsány az unalmassá lett kormányfő
Magyar Nemzet, 2005. december 22.
http://www.mno.hu/

Értékrendek felforrósodott küzdelme
Magyar Nemzet, 2006. március 4.
http://www.mno.hu/

A lét a tét
Heti Válasz, 2006. március 9.
http://www.hetivalasz.hu/

A választások tétje 2006-ban
Magyar Nemzet, 2006. április 7.
http://www.mno.hu/

Déja vu
Népszabadság, 2006. augusztus 17.
http://www.nol.hu/cikk/414177

Politika és erkölcs
Népszabadság, 2006. december 15.

Az Alger Hiss Story - Modern ˝Vallásháború˝
Rubikon, 2007. április 5.

Illúziók és tévhitek, avagy fel kellene szabadulni már
Heti Válasz, 2007. október 18.

Gyurcsányt meneszteni kell
Heti Válasz 2008. április.17

Schmidt Mária: Közgazdász guruk önhittsége
HVG.hu 2009. március 26.

Schmidt Mária: tabuk közé zárt Európa
HVG.hu 2009 Április 3.

Schmidt Mária: Gyurcsány lenullázta a baloldalt, új korszak előtt állunk
HVG.hu 2009 június 25.

Schmidt Mária: Amikor a Nyugat két diktátornak dobta oda Közép-Európát
HVG.hu 2009. október 02.

Schmidt Mária: fogytán a társadalom tűrőképessége - Vita a cigányság beilleszkedéséről
HVG.hu 2009. október 15.

Schmidt Mária: A rendszerváltoztatás nem volt kudarc
HVG.hu 2010. február 12.

Az én hősöm: SLACHTA MARGIT
Múlt-kor Történelmi Magazin 2010. szeptember 6.

Schmidt Mária: Nádas szerint nincsenek demokratikus hagyományaink. Vitatom.
HVG.hu 2010. október 26.

Schmidt Mária: Kifosztva és elárulva - Németország a hatvannyolcasok szorításában
Origo 2012. február 8.

Pół wieku terroru
Nasz Dziennik 2012. március. 01

Schmidt Mária: Akik kihullottak a Mából
Origo 2012. március 20.

Schmidt Mária: A kicserélhetetlen történelem
Origo 2012. április 23.

Schmidt Mária: Reakciósnak lenni
Mandiner, 2012.június 6.

Visszhang - Feleni fognak                                                                                     Heti válasz, 2012. augusztus

Horn Gyula (1932-2013)                                                                            mandiner.hu

Osztovits Ágnes: Petri György, a megkerülhetetlen - Miért volt elviselhetetlen a Kádár-rendszer?                                                                                                            Heti válasz, 2013. január

Teaching history in Central Europe                                                                    Visegrad Insight 1/2013 (3)

Schmidt Mária válasza Ara-Kovács Attilának                                                           2013. február

Máshol bezzeg                                                                                          mandiner.hu, 2013. április

Schmidt Mária válasza Lánczi András „Nőkhöz indulsz?” című írására                           Heti válasz, 2013. május

1953 Berlin – A szabadságért és az egységért                                                  mandiner blog, 2013. június

Közös siker                                                                                                          Heti válasz, 2013. december

Schmidt Mária és a holokauszt – Válasz Karsai László írására                         Népszabadság, 2014. február

A Love Story

A múlt fogságában                                                                                               Heti válasz, 2014. június

A diktatúrák természetéről                                                                                    Heti válasz, 2014. augusztus

A Sorsok Háza és a Mazsihisz                                                                  Népszabadság

Geostratégiai játszmák                                                                                  válasz.hu 2015. január

Interjúk

Az atomkérdés titkai. Wallenberg mint kulcsfigura [Zeley László]
168 óra 1991. dec. 3.

Az idealizált jövőkép káros és veszélyes [Hajdú Éva]
Magyar Nemzet 1993. febr. 3.

Magyar hírszerzők az USA-ban. ˝Speciális˝ kommunista küldetés [Zeley László]
168 óra 1993. júl. 6.

Miért vallott Rajk önmaga ellen? Kelet-európai tisztogatások [Zeley László]
168 óra 1993. szept. 7.

Lahov, Yehuda - Schmidt Mária: A különös Kasztner-akció. Embermentő vagy kollaboráns? [Zeley László]
168 óra 1993. szept. 28.

Ki adta át az atomtitkot? [Hajdú Éva]
Magyar Nemzet 1994. júl. 2.

Ki áruló és ki nem? [Lovas István]
Új Demokrata 1994. aug. 18.

Schmidt Mária - Tóth Gy. László: A kollektív büntetések évszázada [Lovas István]
Új Demokrata 1994. dec. 1.

A polgári demokraták a kirekesztés ellen vannak - mondja Schmidt Mária történész [Pogonyi Lajos]
Népszabadság 1995. máj. 8.

Schmidt Mária - Tóth Gy. László: Kik a polgári demokraták? Beszélgetés Schmidt Máriával és Tóth Gy. Lászlóval, az MPDT alapító tagjaival [Lovas Lajos]
Új Magyarország 1995. máj. 12.

Schmidt Mária - Benda Gyula - Nagy Endre: Középosztály és polgárosodás [Javorniczky István]
Magyar Nemzet 1995. jún. 3.

Schmidt Mária - Tamás Pál: Nem Burundit kellene megcélozni! Beszélgetés a polgárosodásról Schmidt Mária történésszel és Tamás Pál szociológussal [Pogonyi Lajos]
Népszabadság 1995. szept. 29.

Schmidt Mária - Tőkéczki László: Amit nem tolerálnak a liberálisok. Beszélgetés Schmidt Máriával és Tőkéczki Lászlóval az előítéletről [Lovas István]
Új Magyarország 1995. okt. 18.

Kinek szolgáltattak igazságot? A kollektív és egyéni felelősségről, a nagy perek tanulságairól és a politika szerepéről [Hajdú Éva]
Magyar Nemzet 1995. nov. 28.

Vesszen a magyar? Schmidt Mária az Új Szellemi Frontról, a hatvanéves vitáról és a derűlátásról [rosdy]
Magyar Nemzet 1998. jan. 16.

Magyarországnak vissza kell kapnia történelmét. [F.S.]
Magyar Nemzet 1999. márc. 13.
http://www.mno.hu

Lindner András - Horváth Zoltán: Portré: Schmidt Mária
HVG 1999. márc. 20.
http://194.88.44.141/lpbin20/lpext.dll/Infobase1/727f/97c2/98ae/98af

Tacitus, a négerek Amerikája, Károlyi trónfosztása [Balázsi György, Velancsics Béla]
Népszava 1999. máj. 15.
http://nepszava.hu/

Seres László: ˝Mesterségesen gerjesztett hangulat˝ Beszélgetés Schmidt Mária történésszel, a miniszterelnök főtanácsadójával, a XX. Század Intézet igazgatójával
Szombat 1999 jún.
http://www.c3.hu/~szombat/h9906i.htm

˝Más ügyekről szoktam a miniszterelnökkel beszélni˝ [Varró Szilvia]
Magyar Narancs 1999. nov. 7.
http://mancs.hu/legfrissebb.tdp?azon=9944interju

˝Törlesztenek velem szemben.˝ A kormányfő tanácsadója szerint balliberális körök műbalhét kavartak előadása miatt [Németh Péter]
Népszava 1999. dec. 1.
http://nepszava.hu/

The politics of history [Krisztián R. Hildebrand]
The Budapest Sun 1999. dec. 16.
http://www.budapestsun.com/full_story.asp?ArticleId={A462F7ADB2EE11D3BA1B004F49089EA2}&From=News

A nagy hazugságok százada van mögöttünk [Seszták Ágnes]
Magyar Demokrata 2001. febr. 8.
http://demokrata.hu/

Helyet teremtünk magunknak [Dési János és Németh Péter]
Népszava 2001. márc. 24.
http://nepszava.hu/

Corvin-lánc a nemzet kiválóságainak [Hardi Péter]
Szabad Föld 2001. dec. 21.
http://www.szfo.hu/print.mno?type=6&id=553&rvt=4&t=undefined

˝A látottak közös emlékezetté válnak˝ Schmidt Mária leendő főigazagtó a Terro Házáról - Brzezinski a tanácsadó testületben [Gréczy Zsolt]
Magyar Hírlap 2002. január 3.
http://www.magyarhirlap.hu/Popup_index.php?type=nyomtat&id=43373

Szólni kell az áldozatokról és a tettesekről is. Szombati randevú Schmidt Máriával, a Terror Háza főigazgatójával [Németh Péter]
Népszava 2002. jan. 26.

Katarzist szeretnénk kiváltani [Szerető Szabolcs]
Magyar Nemzet 2002. febr. 23.
http://mn.www2.mno.hu/print.mno?type=2&id=60098&rvt=2&t=undefined

Genugtuung und Gewissenprüfung [Jan Mainka]
Budapester Zeitung 2002. febr. 26.
http://www.budapester.hu/artikel.php?artikelid=2354

Bizarr történetek. Schmidt Mária a Terror Háza küldetéséről és a múlt tisztázatlan kérdéseiről [p.k.]
Heti Válasz 2002. júl. 5.
http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=4452&print=1

˝A Terror Háza tetszett Medgyessy Péternek˝ Schmidt Mária, a múzeum igazgatója a miniszterelnök magánemberként tett vizitjéről [Gréczy Zsolt]
Magyar Hírlap 2002. okt. 21.

Egyeseknek lételemük a kultúrharc [Nyusztay Máté]
Népszabadság 2003. jan. 25.
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=92400&DocID=86074

A kommunizmus hosszú árnyéka [Stefka István]
Magyar Nemzet 2003. febr. 21.
http://mn.www2.mno.hu/print.mno?type=2&id=129520&rvt=9&t=undefined

˝Ilyesmit kérdezni sem szabad˝ Szombati négyszemközt Schmidt Máriával [Gréczy Zsolt]
Magyar Hírlap 2003. márc. 1.
http://www.magyarhirlap.hu/Popup_index.php?type=nyomtat&id=63362

Nem akar őszintén hátranézni a gulyáskommunizmus generációja [Zsohár Melinda]
Magyar Nemzet Online 2003. márc. 20.
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=134908&rvt=51&pos=90

A nemzeti kultúra értékeinek összessége - Schmidt Mária, Daróczi Ágnes, Bethlen Farkas, Tornai József, Szabó Dániel a művészet és a közösségek kapcsolatáról [Varga Klára]
Magyar Nemzet 2003. máj. 16.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=146314&rvt=7

Kik azok, akik ezt tették velünk? [Varga Zsuzsa]
Zalai Hírlap 2003. okt. 22.
Dunaújvárosi Hírlap 2003. okt. 22. (Történelmi bűntettek dokumentumgyűjteményei címmel)
Vas Népe 2003. okt. 22.
http://www.vasnepe.hu

Perek és tanulságok. Schmidt Mária a nemzetközi kommunista ügynökökről és a feltáratlan múltról [Pelle János]
Heti Válasz 2003. nov. 14.
http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=8533

A terrorrendszereknek azonosak a gyökereik. Az Európai Múzeumi Fórum különdíját kapta a Terror Háza - Nyugat-Európa rácsodálkozik közelmúltunk történelmére [Kormos Valéria]
Magyar Nemzet 2004. május 14.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=219201&rvt=9

Egyszer be kellene fejezni a második világháborút [Megyeri Dávid]
Magyar Nemzet 2004. október 5.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=243765&rvt=9&norel=1&pass=3

Szemtanúk és túlélők. Schmidt Mária az újnyilascsoportokról, Szálasi Ferencről és a gyászmunkáról [Pelle János]
Heti Válasz 2004. október 14.
http://hetivalasz.hu/

Milyen célt szolgálnak a magyar újnyilasok? [Bánó Attila]
Reform 2004. október 15.
http://www.reform.hu

Diktatúrák rabságában. Schmidt Mária a pártállami elit felelősségről: A fejétől bűzlik a hal [Megyeri Dávid]
Magyar Nemzet 2004. dec. 17.
http://www.mno.hu

Kártékony vagy elfogadható az új Hitler-film, A bukás? [Fazekas Ágnes]
Színes Mai Lap 2005. jan. 29.

Gyertyagyújtás a Terror Házánál
NetHírlap.hu 2005. febr. 25.
http://www.nethirlap.hu

Nehéz siker
Heti Válasz, 2005. június 16. [Faggyas Sándor]
http://hetivalasz.hu/

˝Úgy vagyunk, mint a kommunizmusban...˝ - Interjú Schmidt Mária történésszel, a Terror Háza Múzeum főigazgatójával
Hirszerzo.hu, 2005. augusztus 29. [Seres László]
http://www.hirszerzo.hu/

Közös nemzeti emlékhelyünk - a Terror Háza Múzeum (Gulyás Anna)
(Interjú Schmidt Mária történésszel)
Diplomata, 2005. október 20.

Kultúrterror (Stumpf András)
Heti Válasz, 2005. szeptember 22.
http://www.hetivalasz.hu/

Hollywood byl plny komunistu
Rozhovor s Márií Schmidt o knize a jejím doslovu Zákulinsní taje
AGORA 2005. okt
http://agora-noviny.cz

˝Őszinte és érdekes múzeumunk lesz˝ (Kádár Péter)
Vásárhelyi Riport, 2005. november

Haladók bosszúja (Varga Klára)
Magyar Nemzet, 2005. december 12.
http://www.mno.hu/

´56-os emlékév a választások után? (Varga Klára)
Magyar Nemzet, 2006. január 13.
http://www.mno.hu/

Értelmiség, titkosszolgák, ügynökök (Varga Domokos György)
Gondola.hu, 2006. február 15.
http://www.gondola.hu/

Egy mesterkém legendája (Fekete Gy. Attila)
de Jure - 2006 I.szám

Magunkra számítsunk (Vitézy Zsófia)
Reform, 2006. március 14.
http://www.reform.hu/

Ami fontos nekünk (Fiedler Antal)
Lényeg (Baja), 2006. március 31.

Talán félnem kellene? (Stumpf András)
Heti Válasz 2006. július 20.
http://www.hetivalasz.hu/showcontent.php?chid=14002

Kádárista izű csomag (Pelle János)
HVG 2006. augusztus 25.
http://hvg.hu/velemeny/20060823schmidt.aspx

˝Itt már csak a krízismenedzsment segíthet˝ (Borsos Roland)
Magyar Nemzet 2006. augusztus 25.
http://www.mno.hu/

Veszteglő ország - interjú Schmidt Máriával (Halász Csilla)
Heti Válasz, 2007. március 8.
http://www.hetivalasz.hu

Élt, él, élni fog
Heti válasz 2007. június 21.

˝Egyelőre nincsenek politikai ambícióim˝ - interjú Schmidt Máriával (Szlazsánszky Ferenc)
Hetek, 2007. április 13.

Halász Csilla: Veszteglő ország
HetiVálasz , 2007. március 8.

Pintér Attila: Magyar Tragédia volt a holokauszt
Magyar Hírlap 2007. április 15.

Stumpf András: Élt, él, élni fog
Heti Válasz, 2007. június 21

Dobszay János: „A radikális válaszok nem jó válaszok"
HVG, 2007. szeptember 8.

Pintér Attila: A bizalomvesztés a kormányzó pártok kudarca
Magyar Hírlap 2007. szeptember 20.

Gózon István: „Schmidt Mária: permanens politikai polgárháború folyik Magyarországon"
MTI, 2007. október 2.

Hazafi Zsolt: Felejteni tékozlás – Felértékelődik a nemzeti identitás és kultúra szerepe
Hetek, 2007. november 2.

Halász Csilla: Veszteglő ország
HetiVálasz , 2007. március 8.

Pintér Attila: Magyar Tragédia volt a holokauszt
Magyar Hírlap 2007. április 15.

Stumpf András: Élt, él, élni fog
Heti Válasz, 2007. június 21

Dobszay János: „A radikális válaszok nem jó válaszok"
HVG, 2007. szeptember 8.

Pintér Attila: A bizalomvesztés a kormányzó pártok kudarca
Magyar Hírlap 2007. szeptember 20.

Gózon István: „Schmidt Mária: permanens politikai polgárháború folyik Magyarországon"
MTI, 2007. október 2.

Hazafi Zsolt: Felejteni tékozlás – Felértékelődik a nemzeti identitás és kultúra szerepe
Hetek, 2007. november 2.

„Mindig van egy gonosz nő, aki mozgatja a szálakat" [Ember Zoltán]
Haszon, 2007. december

Figyelő, Lambert Gábor: Feketén, fehéren
2008. január 31.

HVG.hu Pelle János: Schmidt Mária: elloptak az életünkből hat évet
2008. április 16.

„Becsüld meg ellenségeidet" (Borzák Tibor)
Szabadföld 2008. május 25.

Regős István: Rendhagyó múzeum - A Terror Háza
MiX Magazin 2009. január 3.

Pelle János: A TV ostroma, mint jubileumi kompromitka
Gondola.hu 2009. január 31.

Apáti-Tóth Kata: Schmidt Mária: Gyurcsányék mindenkit hülyére vesznek
zoom.hu 2009. február 23.

Szilágyi Iván: „A zsidóságot is csak eszközként használta a kommunista rendszer"
Mazsihisz.hu 2009. április 3.

Baranyi Márton: ˝Pató Pálok országa vagyunk˝
Mandiner.hu 2010. május 14.

Buják Attila: Évtizedekig kormányozhatnak – Schmidt Mária a történelmi görcsökről
168 óra 2010. június 3.

Mihálylovits Klára: Egy törvény nem gyógyír, de kiindulópont lehet
Június 4-e a nemzeti összetartozás napja – Schmidt Mária : csak a szembenézéssel kezdődhet el a jövő
Magyar Szó 2010. június 06.

Ókovács Szilveszter: Trianon, árvízi tükörben
Képmás családmagazin 2010. július

Diákok kérdeznek, nagyszülők mesélnek Beszélgetés Schmidt Máriával, a szeptemberben kezdődő Emlékpontok elnevezésű projekt szakmai vezetőjével
Múlt-kor Történelmi Magazin 2010. szeptember 6.

Fürjes Judit: Schmidt Mária „Nagy felelőtlenségnek érzem a Spiegelben közölt riogatást"
HVG 2010. október 20.

Osváth Sarolta: Schmidt Mária: az ember nem születik hősnek
Pannon Lapok Társasága 2010. október 22.

Fábos Erika: Mindenki, minden döntésével politizál
Vasárnap Reggel 2011. január 02.

Halász Csilla: Tisztán látni
Délvidéki tragédiánk 1944-45. Délbidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány

Stumpf András: ˝Sok az arrogancia˝
Heti Válasz 2011. augusztus 4.

Antoni Trzmiel: Tysiące młodych szukają prawdy
Rzeczpospolita, 2011. augusztus 24.

Vida István: 1956 is bizonyította: a magyar bátor nemzet
Kisalföld, 2011.október 22.

Malota László: Új korszak: lehetőség, kihívások
Sikeres Nők, 2011 november

Seres László: „Nem látok semmilyen kultúrharcot"
HVG, 2011. november 10.

László Dóra: Élő régészet
Hetiválasz, 2011. december 22.

Ploszkina Vaszil: Schmidt Mária: „ A demokráciában a társadalom minden tagjának megvan az egyéni felelőssége is."
Hromada, 2011. november - december

Hulej Emese: Villáminterjú Schmidt Máriával
Nőklapja 2012. február 8.

Stumpf András: Marx, hátra arc! – Schmidt Mária a Terror Háza tíz évéről és a nemzet lényegéről
Heti Válasz, 2012. február 23.

Sinkovics Ferenc: A békesség felé az igazságon át vezet az út
Magyar Hírlap, 2012. február 25.

Béres Árpád: „Nagyon jó szabadnak lenni!" Interjú Schmidt Máriával, a 10 éves Terror Háza Múzeum főigazgatójával
fidalitas.hu 2012. február 25.

Bándy Péter: A hatvannyolcasok fogságában
Demokrata, 2012. február 29.

Jan Mainka: A memorial and a museum
The Budapest Times,  2012. április 6.

Jan Mainka: „Fester Platz im Herzen der Ungarn"
Budapester Zeitung, 2012. április 6.

Buják Attila: Félidőben
168Óra 2012. április 19.

Marcin Żyła: Nie wierzę w obiektywizm
Tygodnik Powszechny, 2012. május 2.

Nick Thorpe: „History does not repeat itself" The House Of Terror at ten
Hungarian Review, 2012. május 17.

Borókai Gábor: „A nők az erősebbik nem"
feszti VÁLASZ, 2012. augusztus 26.

Piotr Falkowski: Pól wieku terroru – Z Maria Schmidt, dyrektor muzeum Dom Terroru w Budapeszcie
in:  Swiat, 2012. március 1.

Szakirodalmi hivatkozások

ADAMS, Willi Paul: Die USA im 20. Jahrhundert. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2000.
„The Hiss Dossier", 191, 292

ALEXA Károly: ˝Számban szőlő és a hazatérés édes íze...˝ Heller Ágnes-Kőbányai János: Bicikliző majom
In. KORTÁRS - Irodalmi és kritikai folyóirat
http://www.elender.hu/kortars/9905/alexa.htm
Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben

BAKER, Brent: Media Reality Check
In: Media Research Center Cyber Alert, Nov. 18. 1996
http://secure.mediaresearch.org/news/cyberalert/1996/cyb19961118.html
„The Hiss Dossier",

BANKIER, David: The Jews are Coming Back: The Return of the Jews to Their Countries of Origin After WW II. Berghahn Books ; Jerusalem, 2005.
Collaboration or cooperation, 309

BARTH, Bernd-Rainer - SCHWEIZER, Werner – GRIMM, THOMAS: Der Fall Noel Field: Schlüsselfigur der Schauprozesse in Osteuropa. BasisDruck, 2005.
Schmidt Mária, 929

BARTOV, Omer – MACK, Phyllis: In God´s Name: Genocide and Religion in the wentieth Century. Berghahn Books, 2001.
Provincial Police Reports, 239

BENZIGER, Karl P.: Imre Nagy, Martyr of the Nation: Contested History, Legitimacy, and Popular Memory in Hungary. Lexington Books, 2008.
Maria Schmidt, 198

BERENDT T. Iván: The Revival of Antisemitism in pos-communist Hungary. In: Braham-Chamberlain: The Holocaust in Hungary Sixtee Years Later, Rosenthal Institute For Holocaust Studies, New York City, 2006.
Schmidt Mária tv sorozata, ARD, rend.: Lea Rosch, 172

BORHI László: A vasfüggöny mögött - Magyarország nagyhatalmi erőtérben, 1945-1968. Bp., Ister, 2000.
Diktatúrák ördögszekerén, 91

BORHI László: Magyarország a hidegháborúban. Bp., Corvina, 2005.
Diktatúrák ördögszekerén, 221

BRAHAM, Randolph L.: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon
Budapest, Belvárosi Könyvkiadó, 1997
Kollaboráció vagy kooperáció? 434, 486

BRAHAM, Randolph L.: City University of New York Institute for Holocaust Studies: The Treatment of the Holocaust in Hungary and Romania During the Post-communist Era. Social Science Monographs, 2004.
„The Fisrt Show Trial", 17, 30, 33

BRAHAM, Randolph L.: Studies on the Holocaust: Selected Writings. Rosenthal Institute for Holocaust Studies Graduate Center, City University of New York, 2000.
„The Fisrt Show Trial", 209, 210, 220

BREENE Jr, Robert G..: Latin American Political Yearbook 2001. Transaction Publishers, 2003.
„The Hiss Dossier", 76

BREINDEL, Eric: The faithful traitor: Alger Hiss´s refusal to recant helped create the myth of his innocence. In: National Review, 1997.02.10.
„The Hiss Dossier"
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1282/is_n2_v49/ai_19100539

CARMILLY-WEINBERGER, Moshe: The Road to Life: The Rescue Operation of Jewish Refugees on the Hungarian-Romanian Border in Transylvania, 1936-1944. Shengold, 1994.
Collaboration or cooperation, 129

CESARANI, David ed.: Genocide and Rescue. The Holocaust in Hungary 1944
Oxford, New York, 1997
Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Riports 16

CHARLES, Bertie: Forbes. Forbes Inc., 1997.
„The Hiss Dossier", 86, 220

CSIRÁK Csaba szerk.: Szatmári zsidó emlékek
Szatmárnémeti, Otthonom Szatmár Megye 12, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? 116, 136

CSŐSZ László: ˝Keresztény polgári érdekek sérelme nélkül ...˝ Gettósítás Szolnokon 1944-ben
In: Századok 2000/3. 633-681
Kollaboráció vagy kooperáció? 641, 655

Danske Historiske Forening: Historisk tidsskrift. H. Hagerup, 1998
„The Hiss Dossier", 127

DON, Jehuda: A magyarországi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténete a 19-20. században. Bp., MTA Judaisztikai Kutatóközpont - Élet és Irodalom, 2006.
Kollaboráció vagy kooperáció, 191, 193, 194

DUNN, Dennis J.: Caught Between Roosevelt & Stalin: America´s Ambassadors to Moscow. University Press of Kentucky, 1998.
„The Hiss Dossier", 321, 335

DURUCZ, Peter: Ungarn in der auswärtigen Politik des Dritten Reiches 1942-1945. V&R Unipress, 2006.
Vidéki rendőrkapitányok jelentik, 182
Mentés alibiből, 187, 188
Kollaboráció vagy kooperáció, 299

EHRMAN, John: The Alger Hiss Case. A Half-Century of Controversy. The Alger Hiss Case (U). In: https://www.cia.gov
„The Hiss Dossier", 19.jegyzet
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/docs/v44i5a01p.htm

EMBER Mária: Wallenberg Budapesten
Budapest, Városháza, 2000
Komoly Ottó naplója 67
Kollaboráció vagy kooperáció? 149

FERENCZI László: A cionista válasz. In: Magyar pax romana
Kollaboráció vagy kooperáció
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/ferenczi_laszlo.htm

FÖLDESI Margit: A megszállók szabadsága. A hadizsákmányról, a jóvátételről, a Szövetséges Ellenőrző Bizottságról Magyarországon
Kairosz Kiadó, 2002
Interjú James Mc. Cargarrel - Földesi Margittal közösen 185
Kollaboráció vagy kooperáció? 256
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 195

FÖLDESI Margit – SZERENCSÉS Károly: A megbélyegzés hatalma. Pfeiffer Zoltán 1900-1981. Kairosz, 2003.
Diktatúrák ördögszekerén, 104

FRANKEL, Benjamin - ALLISON, Robert J. – SHOWALTER, Dennis E.: History in Dispute: The Cold War. St. James Press, 2000.
„The Hiss Dossier", 126
„The Hiss Dossier", 129

FROJIMOVICS Kinga - KOMORÓCZY Géza - PUSZTAI Viktória - STRBIK Andrea: A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem
Budapest, Városháza, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 683
Kollaboráció vagy kooperáció? 679

FROJIMOVICS, Kinga - KOMORÓCZY, Géza - PUSZTAI, Viktoria – STRBIK, Andrea: Jewish Budapest: Monuments, Rites, History. Central European University Press, 1999.
Collaboration or cooperation, 555

FROJIMOVICS Kinga: Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868-1950. Balassi kiadó, Budapest, 2008.
Kollaboráció vagy kooperáció, 338-339, 348

GANNON, James: Stealing Secrets, Telling Lies: How Spies and Codebreakers Helped Shape the Twentieth Century. Brassey´s, 2002
„The Hiss Dossier", 312

GAY, James T.: Alger Hiss: Spy?
In: American History Magazine, June 1998
http://history1900s.about.com/library/prm/blalgerhiss4.htm
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

GEIS, Gilbert – BIENEN, Leigh B.: Crimes of the Century: From Leopold and Loeb to O.J. Simpson. UPNE, 1998
„The Hiss Dossier", 156, 157

GEREBEN Ágnes: A szovjet holocaust
In: Valóság 1999/8. 35-49
Kollaboráció vagy kooperáció? 47

GEREBEN Ágnes: Antiszemitizmus a Szovjetunióban
Budapest, PolgART, 2000
Kollaboráció vagy kooperáció? 183, 194

GEREBEN Ágnes: „Engedd el népemet!" - Zsidók a háború utáni Szovjetunióban. Atheneaum 2000 Kiadó, 2003-2004.
„Ez a per lesz a legek-lege", 360
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon, 20, 32, 183

GERLACH, Christian - GÖTZ Aly: Das letzte Kapitel. Realpolitik, Ideologie und der Mord an den Ungarischen Juden 1944-1945
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart - München, 2002
Provoncial Police Reports
Destruction of Slovakian Jews

GERLACH, Christian - GÖTZ Aly: Az utolsó fejezet - a magyar zsidók legyilkolása. Noran Kiadó, Bp., 2005.
Provincial Police Reports, 56, 98, 120, 129, 156
Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Reports, 57

GERLACH, Christian - GÖTZ Aly: Das letzte Kapitel: Realpolitik, Ideologie und der Mord an den ungarischen Juden 1944-1945. Deutsche Verlags-Anstalt, 2002
Provincial Police Reports, 55, 105, 183, 465
Destruction of Hungarian Jews as reflected in Hungarian Police Reports, 57, 61, 465

GERŐ, András – FENYO, Mario D.: Imagined History: Chapters from Nineteenth- and Twentieth-century Hungarian Symbolic Politics. Social Science Monographs, 2006.
Collaboration or cooperation, 325

GERŐ, András – CAMPBELL, Alan: The Jewish Criterion in Hungary. Social Science Monographs, 2007.
Collaboration or cooperation, 107

GONDA László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945
Budapest, Századvég Kiadó, 1992
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 226, 379
A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében 373
Múlt és Jövő 367
Közöny, szeretetlenség, gyűlölet 382
Raoul Wallenberg 379
Stern Samu: Versenyfutás az idővel 339
Kollaboráció vagy kooperáció? 382
A magyar zsidóság a második világháború idején 377
Menekülés 379
Destruction of Slovakian Jews as Reflected is Hungarian Police Reports 382

GRABER, Schlomo - ACHLAMA, Ruth – WIEHN, Erhard R.: Schlajme: Von Ungarn durch Auschwitz-birkenau, Fünfteichen und Görlitz nach Israel: jüdische Familiengeschichte 1859-2001.Hartung-Gorre, 2002.
Collaboration or cooperation, 140

GREMION, P: Insights into French-Czechoslovakian communism
In: Esprit (3-4): 92-108. mar-apr. 1997. (Web of Sciences, A&HCI)
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

GYARMATI György: Államvédelem a Rákosi-korszakban: tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről. Történeti Hivatal, 2000.
Diktatúrák ördögszekerén, 141

GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet
Budapest, Osiris, 2001
A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében 634
Kollaboráció vagy kooperáció? 242, 606
Diktatúrák ördögszekerén 583, 588
Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben 599, 626

HAMP Gábor - HORÁNYI Özséb - RÁBAI László: Magyar megfontolások a Soáról. Balassi kiadó, 1999.
Kollaboráció vagy kooperáció, 82

HANDLER, Andrew: A Man for All Connections: Raoul Wallenberg and the Hungarian State Apparatus, 1944-1945. Praeger, 1996.
Collaboration or cooperation, 67, 120

HANDLER, Andrew – MESCHEL, Susan V.: Red Star, Blue Star: The Lives and Times of Jewish Students in Communist Hungary (1948-1956). East European Monographs, 1997.
Collaboration or cooperation, 46

HARASZTI György: Lejtmenetben. A magyarországi zsidóság vészkorszak utáni első 12 éve. In: Múlt és Jövő, 2007/4.
„Ez a per lesz a legek lege" 55.jegyzet
(http://www.multesjovo.hu/hu/content_one.asp?ContentID=580&PrintedID=38)

HAYNES, John Earl – KLEHR, Harvey: In Denial, Historians, Comminusm and Espionage
Encounter Books, San Francisco, 2003
The Alger Hiss Case 148

HAYNES, John Earl: Corroboration of Chambers' Statement about Persons Named in Berle's Notes of Conversation with Chambers, 1939. In: http://www.johnearlhaynes.org
„Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin's East European Purge: From the Hungarian Archives", 11. jegyzet
http://www.johnearlhaynes.org/page100.html

HAYNES, John Earl: Hiss bibliography. In: H-net online. Humanity and Social Sciences. 2006.09.06.
„Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin's East European Purge: From the Hungarian Archives"
http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-hoac&month=0609&week=a&msg=og8fA/mcsopPZH2iccvDUg&user=&pw=

HAYNES, John Earl – KLEHR, Harvey: Hiss Was Guilty. In: Georg Masons University's History News Network. 2007.04.16.
„Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin's East European Purge: From the Hungarian Archives", 35. jegyzet
http://hnn.us/articles/37456.html

HAYNES, John Earl: Ales: Hiss, Foote, Stettinius? In: http://www.johnearlhaynes.org 2007.06.07.
„Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin's East European Purge: From the Hungarian Archives", 8. jegyzet
http://www.johnearlhaynes.org/page63.html

HAYNES, John Earl – KLEHR, Harvey: The New McCarthyism. In: Washington Decoded. 2007.04.11.
„Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin's East European Purge: From the Hungarian Archives", 36. jegyzet
http://www.washingtondecoded.com/site/2007/04/the_new_mccarth.html

HERF, Jeffrey: East-German communists and the Jewish-question - The case of Merkur, Paul
In: Journal of Contemporary History 29 (4): 627-661. oct. 1994. (Web of Sciences, A&HCI)
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

HERF, Jeffrey: Divided Memory: The Nazi Past in the Two Germanys. Harvard University Press, 1997.
„The Hiss Dossier", 438, 447Holokauszt oktatás Magyarországon. In: Hannah Arendt egyesület honlapja. (Regio, 2003. 2. szám, 88-106.)
Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt
http://www.hae.hu/regio.htm

HORTHY, Miklós - HORTHY, Nicholas - SIMON L., Andrew – ROOSEVELT,  Nicholas: Admiral Nicholas

Horthy: Memoirs. Simon Publications LLC, 2000.
Collaboration or cooperation, 339

JELÍNEK, Ješajahu Andrej: Židia na Slovensku v 19. a 20. storočí: zborník statí. Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry, 2000.
ISBN 8080600244, 9788080600242
Margit Slachta's Activites, 22

JUROVÁ, Anna – ŠALAMON, Pavol: Košice a deportácie Židov v roku 1944: zborník príspevkov z odborného seminára k 50. výročiu deportácií z Košíc. Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 1994.
Kollaboráció vagy kooperáció, 158, 159

JUDT, Tony: Reappraisals: Reflections on the Forgotten Twentieth Century, Penguin Press, 2008.
Schmidt, 445

KÁDÁR Gábor - VÁGI Zoltán: Aranyvonat. Fejezetek a zsidó vagyon történetéből
Budapest, Osiris, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? 37

KÁDÁR, Gábor – VÁGI, Zoltán: Self-financing Genocide: The Gold Train, the Becher Case and the Wealth of Hungarian Jews. Central European University Press, 2004.
Collaboration or cooperation, 396

KÁDÁR Gábor – VÁGI Zoltán: Hullarablás, a magyar zsidók gazdasági megsemmisítése. Hannah Arendt Egyesület - Jaffa Kiadó, Bp., 2005.
Kollaboráció vagy kooperáció, 350, 352
Diktatúrák ördögszekerén, 357

KARÁDY Viktor: A magyar zsidóság helyzete az antiszemita törvények idején
In: Medvetánc 1985/2-3. 41-90
Komoly Ottó naplója 90

KARÁDY Viktor: Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció. Tanulmányok
Cserépfalvi, 1997
Kollaboráció vagy kooperáció? 323

KARSAI László: A magyar holocaust. Az Endre-Baky-Jaross per
In: Holocaust emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából (96-102)
Budapest, TEDISZ, 1994
Kollaboráció vagy kooperáció? 98

KARSAI László: Holokauszt
Pannonica Kiadó, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? 264, 268

KARSAI László: Egyetemi és középiskolai tankönyvek a holokausztról. In: A Mozgó Világ internetes változata: 2000 december, huszonhatodik évfolyam, tizenketedik szám
Kollaboráció vagy kooperáció 157. jegyzet
http://www.mozgovilag.hu/2000/12/dec4.htm

KARSAI László – MOLNÁR Judit - BRAHAM, Randolph L. – SAJTI A. Enikő: Küzdelem az igazságért: tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Mazsihisz, 2002.
Schmidt Mária, 48, 49
Kollaboráció vagy kooperáció, 214

KARSAI László – MOLNÁR Judit (szerk.): A magyar Quisling-kormány. Sztójay Döme és társai a népbíróság előtt. 1956-os KHT, 2004.
Az első kirakatper, 16

KATZBURG, Nathaniel: Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943
Budapest, Bábel Kiadó, 2002
Action of Margit Slachta to Rescue Slovakian Jews (294)
A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében 294
Kollaboráció vagy kooperáció? 272, 273, 283

KISZELY Gábor: ÁVH. Egy terrorszervezet története
Budapest, Korona Kiadó, 2000
Kollaboráció vagy kooperáció?369
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 291
Diktatúrák ördögszekerén 198, 369

KLINGSBERG, Ethan: Case Closed on Alger Hiss?
In: The Nation, November 8, 1993
http://homepages.nyu.edu/~th15/klings.html
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

KOCH, Stephen: Kettős szerepben. Az értelmiség elcsábítása
XX. Század Intézet, 2000
The Hiss Dossier 250, 463, 466-467

KOCH, Stephen – STOICA, LuanA: Sfârșitul inocenței: intelectualii din Occident și tentația stalinistă : 30 de ani de război secret. Editura Albatros, 1997.
„The Hiss Dossier", 133, 450, 507

KOCH, Stephen: Double Lives: Stalin, Willi Münzenberg, and the Seduction of the Intellectuals. Enigma Books, 2004.
„The Hiss Dossier", 363, 390

KOMORÓCZY Géza: Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe
Budapest, Osiris, 2000
Kollaboráció vagy kooperáció? 53
Holokausztok a huszadik században 127

KOVÁCS András: Magyar zsidó politika a háború végétől a kommunista rendszer bukásáig. In: Múlt és Jövő, 2003/3.
http://www.multesjovo.hu/hu/content_one.asp?ContentID=6&PrintedID=3
„Ez a per lesz a legek lege"

KOVÁCS Éva: Az emlékezet diszkontinuitása. In: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. [szerk.:] Molnár Judit, Balassi Kiadó Bp., 2005.
Holokausztok a XX. században, előadás az Eckhardt Tibor Politikai Akadémián, 1999. november 11., 612

KOVÁCS Zoltán András: Csendőrsors Magyarországon 1945 után
In: Okváth Imre szerk: Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945-1958. Tanulmányok a fegyveres testület tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában (103-141)
Budapest, Történeti Hivatal, 2001
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 115

KROHN, Claus-Dieter: Rückblick und Perspektiven. Text + Kritik, 1996.
„The Hiss Dossier", 276

Különjáratok. In: Hazánkért Online, 2004.
Kollaboráció vagy kooperáció
http://www.hazankert.com/tkal20.html

LAJOS Attila: Raul Wallenberg. Mítosz és valóság. Minerva, 2007.
Kollaboráció vagy kooperáció, 47, 92, 94, 96, 100, 104, 130

LÁSZLÓ Klári: A kirekesztés lajtorjája. A magyar zsidók stációi a vészkorszakban
In: Bárdos Katalin - Kardos Péter szerk. Diszkrimináció és üldöztetés: hatások és következmények. Konferencia Budapest, 2000. november 10-12. (81-89)
Budapest, Animula, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? 88

LEONARD, Patt – ROUTH, Rebecca: The American Bibliography of Slavic and East European Studies for 1993. M.E. Sharpe, 1996.
The Hiss Dossier, 172
„The Hiss Dossier", 172, 402

LITVAN, G: Generations of Jews in Hungary and assimilation
In: New Hungarian Quarterly 27 (104): 119-120. win 1986 (Web of Sciences, A&HCI)
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt

LŐWY Dániel: A téglagyártól a tehervonatig - Kolozsvár zsidó lakosságának története
Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1998
A magyar zsidóság a második világháború idején (202, 222)
Kollaboráció vagy kooperáció? 117

M. KISS Sándor: Péter Gábor Államvédelmi Hatósága, 1950-1953
In: Gyarmati György szerk: Államvédelem a Rákosi-korszakban (135-157)
Budapest, Történeti Hivatal, 2000
Diktatúrák ördögszekerén 141

MARSOVSZKY, Magdalena: Der Antisemitismus in Ungarn. Nur Polit-Folklore?
http://www.antisemitismus.net/osteuropa/ungarn.htm
Holokausztok a huszadik században

MARSOVSZKY, Magdalena: Zwischen Wahrenheitsfindung und Amnesie: Das ´Haus des Terrors´ in Budapest
http://www.klick-nach-rechts.de/gegen-rechts/2002/06/ungarn.htm
Holokausztok a huszadik században

MASTNY, Vojtech: The Cold War and Soviet Insecurity: The Stalin Years. Oxford University Press US, 1996.
„The Hiss Dossier", 224

MÁTHÉ Áron: A főideológus. In: Valóság, 2005. január, XLVIII.évf. 1.sz.
Egy történ(elmietlen) ész kritikája (Népszabadság/Hétvége, 2003.aug.9., 9.o.), 77

MÁTHÉ Áron: Málenkij robot – az elhurcolások hazai felelősei. In: Valóság, 2009.január, LII.évf.1.sz.
Diktatúrák ördögszekerén, 61

MINOCHEHER Rustom Masani – VENKATESWARAN K. S.  In the Vanguard of Freedom: Essays in Honour of Minoo Masani. Minoo Masani 90th Birthday Felicitation Committee, 1995.
„The Hiss Dossier", 108

MOLNÁR Judit: The Foundation and Activities of the Hungarian Jewish Council. March 20 - July 7, 1944
http://www.yad-vashem.org.il/download/about_holocaust/studies/molnar.PDF
Kollaboráció vagy kooperáció?

MOLNÁR Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben
Cserépfalvi Kiadó, 1995
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 150
Kollaboráció vagy kooperáció? 14, 127, 150

MÓZES Teréz: Váradi zsidók
Nagyvárad, Literator Könyvkiadó, 1995
Kollaboráció vagy kooperáció? (232)

MUSZATOV, Valerij Leonyidovics: Rosszija i Vosztocsnaja Evropa. URSS. Moszkva, 2008.
Mit kezdjünk vele?, 103, 104

NAGY Mihály Zoltán: Adalékok Wass Albert népbírósági bűnperéhez. In: Korunk, Július 2005
http://www.korunk.org/korunk/?q=node/7920
Politikai igazságszolgáltatás a háború utáni Európában

NAVASKY, Victor: Allen Weinstein´s Docudrama
In: The Nation, November 3, 1997
http://homepages.ny.edu/~th15/nav33.html
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

NOE, Denise: The Alger Hiss Case. In: http://www.trutv.com
„The Hiss Dossier"
http://www.trutv.com/library/crime/terrorists_spies/spies/hiss/12.html

NOVÁK Attila: A Chance Not Taken. Zionist-Hungarian Diplomatic Cooperation in the Second Half of the 1930s
In: András Kovács - Eszter Andor ed.: Jewish Studies at the Central European University II. 1999-2001 (327-353)
Budapest, CEU, 2002
Rendőrségi megfigyelés alatt a baloldali cionisták 332

OLMSTED, Kathryn S.: Red Spy Queen: A Biography of Elizabeth Bentley. UNC Press, 2002.
The Hiss Dossier, 211

PATAI, Raphael: The Jews of Hungary. History, Culture, Psychology
Detroit, Wayne State University Press, 1996

Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon - utószó 614

PELLE János: Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai történetéből
Budapest, Pelikán Kiadó, 1995
Kollaboráció vagy kooperáció? 105

PELLE János: Antiszemitizmus és totalitarizmus
Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, 1999
Kollaboráció vagy kooperáció? 54

PELLE János: A Holocaust lezárhatatlan dossziéja. In: Beszélő online.
Kollaboráció vagy kooperáció
http://beszelo.c3.hu/97/12/pelle.htm

PERJÉS Géza - HAUSNER Gábor - CSÁKVÁRY ferenc: Az értelem bátorsága: tanulmányok Perjés Géza emlékére. Argumentum, 2005.
A szovjet hadsereg atrocitásairól Magyarországon (Stúdióbeszélgetés Perjés Géza, Sára Sándor, Schmidt Mária, Stark Tamás, Szabó Péter, műsorvezető: Szakály Sándor), 849

PETŐCZ György: A történelem mítoszai. In: A Mozgó Világ internetes változata: 2000 január, huszonhatodik évfolyam, első szám
Bocsánatos és halálos bűnök. Magyar Nemzet, 1999. július 3.
http://www.mozgovilag.hu/2000/01/januar7.htm

POHL, D: National-socialist extermination of Jews as a problem of East-European history and historiography
In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 40 (1): 96-119. 1992. (Web of Sciences, A&HCI)
Kollaboráció vagy kooperáció?

PREPUK Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században
Debrecen, Csokonai Kiadó, 1997
Kollaboráció vagy kooperáció? 231

RADOSH, Ronald: The Persistence of Anti-Anti-Communisme
In: FrontPageMagazine.com July 11, 2001.
http://www.frontpagemag.com/Articles/Printable.asp?ID=1491
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

RAINER M. János: Nagy Imre: politikai életrajz. 1956-os Intézet, 1999.
A Rajk per és az amerikai kapcsolat, 463

RÁNKI Vera: Magyarok - Zsidók - Nacionalizmus. A befogadás és a kirekesztés politikája
Budapest, Új Mandátum, 1999
Provincial Police Riports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 134
Kollaboráció vagy kooperáció? 126-127, 151, 153, 155, 160

RANKI, Vera: The Politics of Inclusion and Exclusion: Jews and Nationalism in Hungary. Holmes & Meier, 1999.
Provincial Police Reports, 156

RICHELSON, Jeffrey T.: A Century of Spies: Intelligence in the Twentieth Century. Oxford University Press US, 1997.
„The Hiss Dossier", 95

ROGOW, Sally M.: They Must Not Be Forgotten: Heroic Priests and Nuns Who Saved People from the Holocaust. Holy Fire Publishing, 2005.
The Action of Slachta Margit, 59

ROMERSTEIN, Herbert – BREINDEL, Eric: The Venona Secrets: Exposing Soviet Espionage and America´s Traitors. Regnery Publishing, 2001.
„The Hiss Dossier", 135, 533, 600

ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században
Budapest, Osiris Kiadó, 1999
Kollaboráció vagy kooperáció? 627

ROMSICS Ignác szerk: Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről
Budapest, Osiris Kiadó, 2002
Ellopott történelem 213

ROMSICS Ignác: Múltról a mának. Osiris, 2004.
Ellopott történelem, Népszava, 2000. november 2., 354

SÁGVÁRI Ágnes: Zsidó közösségek sorsa a proletárdiktatúra rendszerében
In: Püspöki Nagy Péter szerk: 1100 éves együttélés - a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (176-204)
Budapest, Holocaust Emlékalapítvány, 2001
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 200

SAFRIAN, Hans: Die Eichmann-Männer
Wie-Zürich, Europaverlag, 1993
Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 312

SEEWANN, Gerhard  - DIPPOLD, Péter: Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1997.
Provincial Police Reports, 477
The Zionist left under police control, 483
A vidéki rendőrkapitányok jelentik, 483
Eine Minderheit, die sich immer als Teil der Mehrheit fühlte. Das Schicksal der Juden in Ungarn 1867-1987., 486
Kollaboráció vagy kooperáció, 499

SHAFIR, Michael: Hungarian Politics and the post-1989 legacy of the holocaust. In: Braham-Chamberlain: The Holocaust in Hungary Sixtee Years Later, Rosenthal Institute For Holocaust Studies, New York City, 2006.
Terror Háza koncepció, 275, 276

SHEETZ, Jessica A.: Margit Slachta and the early rescue of Jewish families, 1939-42
http://muweb.millersville.edu/~holo-con/sheetz.html
Action of Margit Slachta to Rescue Slovakian Jews

Provincial Police Reports: New Insights into Hungarian Jewish History, 1941-1944
Margit Slachta´s Activities in Support of Slovakian Jewry, 1942-1943 Slachta Margit a vészkorszak idején is bátran ellenállt a gonosznak
http://www.katolikus.hu/news/981204.html (Magyar Katolikus Egyház honlapja)
Diktatúrák ördögszekerén

SMOLAR, A: Strategies for change in postcommunist Poland
In: Revue d´Etudes Comparatives Est-Ouest 25 (4): 163-181. dec. 1994. (Web of Sciences, SSCI)
Lessons of the Eichmann trial

STANISZKIS, J: Post-kommunism: the emerging enigma
In: Sotsiologicheskie issledovaniya (1): 17-+ 2002. (Web of Sciences, SSCI)
Janus-arcú rendszerváltozás

STARK Tamás: Hungary in the World War II. Bibliographical Essay
In. Houwink, J. ed: Publications on World war II.
Amsterdam, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 2003 (megjelenés alatt)
Kollaboráció vagy kooperáció?
Diktatúrák ördögszekerén

SUDOPLATOV, Pavel and Anatoli, with Jerrold L, and Leona P. Schechter: The memoirs of an unwanted witness. A soviet Spymaster
Little, Brown and Co. Boston, 1994
The Hiss Dossier 228-229

SUMMERS, Anthony with Robert Swan: The Arrogance of Power. The Secret World of Richard Nixon
Pewnguin Books, 2000
The Hiss Dossier 75, 491-492

SÜKÖSD Mihály: Bárdossy: mártír vagy háborús bűnös? In:A Mozgó Világ internetes változata: 2000 január, huszonhatodik évfolyam, első szám
Az első kirakatper
http://www.mozgovilag.hu/2000/01/januar10.htm

SZABÓ Róbert: A kommunista párt és a zsidóság Magyarországon (1945-1956)
Windsor Kiadó, 1995
A magyar zsidóság a második világháború idején (325)
Menekülés (54, 87, 90)
Kollaboráció vagy kooperáció? (98)
Ez lesz a perek legek-legje (189, 202, 206)
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon (185)

SZENES, Sándor - BARON, Frank: Von Ungarn nach Auschwitz. Die verschwiegene Warnung
Münster, Westfälisches Dampfboot, 1994
Kollaboráció vagy kooperáció? (46)

SZERENCSÉS Károly: ˝Az ítélet: halál˝. Magyar miniszterelnökök a bíróság előtt
Budapest, Kairosz Kiadó, 2002
Kollaboráció vagy kooperáció? (49)
Diktatúrák ördögszekerén (29, 30, 31, 135, 175)

SZILÁGYI Ernő - NOVÁK Attila - ÁBRAHÁM Zoltán - SZITA Szabolcs: Ismeretlen memoár a magyar vészkorszakról. Akadémiai Kiadó, 2005.
Diktatúrák ördögszekerén, 213, 214, 232

SZITA Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez 1944-1945
Kossuth Könyvkiadó, 1989
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (229)

SZITA Szabolcs: Utak a pokolból. Magyar deportáltak az annektált Ausztriában 1944-1945
Metalon Manager Iroda Kft, 1991
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (39, 40, 41)

SZITA Szabolcs: A zsidók üldöztetése Budapesten 1944-1945
In: Holocaust füzetek 1994/4.
Komoly Ottó naplója (21)
Kollaboráció vagy kooperáció? (65)

SZITA Szabolcs szerk: A humánum példái. Dokumentumok, emlékezések a magyarországi embermentő akciók 1944-1945. évi történetéhez
Budapest, Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust Dokumentációs Központ, 1998
Kollaboráció vagy kooperáció? (34)
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (34)

SZITA Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Segédkönyv a történelem középiskolai tanulásához
Budapest, Korona Kiadó, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? (283)

SZITA Szabolcs: A Gestapo Magyarországon
Budapest, Korona Kiadó, 2002
Kollaboráció vagy kooperáció? (237-238)

SZITA Szabolcs: Aki egy embert megment – a világot menti meg. Mentőbizottság, Kasztner Rezső, SS-embervásár. Corvina, 2005.
Kollaboráció vagy kooperáció, 111, 116

SZITA Szabolcs: A magyar zsidók mentése Magyarországon és Ausztriában. In: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. [szerk.:] Molnár Judit, Balassi Kiadó Bp., 2005.
Kollaboráció vagy kooperáció, 283

SZITA, Szabolcs – LAMBERT, SEAN: Trading in Lives?: Operations of the Jewish Relief and Rescue Committee in Budapest, 1944-1945. Central European University Press, 2005.
Collaboration or cooperation, 140

TANENHAUS, Sam: Whitaker Chambers - A Biography
New York, Random House, 1997
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary (518-519, 600)

TANENHAUS, Sam: Hiss Case ´Smoking Gun´? In: New York Times, October 15, 1993.
„The Hiss Dossier"
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F0CE3DE143BF936A25753C1A965958260

TANENHAUS, Sam: An Un-American Life: The Case of Whittaker Chambers. Old Street Publishing, 2007.
„The Hiss Dossier", 672

THOMPSON, Clifford: Russia & Eastern Europe. H.W. Wilson Co., 1998.
„The Hiss Dossier", 128, 129, 178

TÖRÖK Bálint: História, história... In: Kortárs, 2001/1
Schmidt Máriát idézi a népbíróságokról
http://www.kortarsonline.hu/0101/torok.htm

TÖRÖK Bálint: Zsidómentés Magyarországon. A Magyar Függetlenségi Mozgalom zsidómentő tevékenysége. I. IN: Magyar Szemle, 2003/1-2. 2003 február, 33-57.
A civilkurázsi elsorvasztása, 41-42
Kollaboráció vagy kooperáció, 50

UNGVÁRY Krisztián: Budapest Ostroma. Corvina. 2000.
Kollaboráció vagy kooperáció, 312

UNGVÁRY, Krisztián - LUKACS, John – LÖB, Ladislaus: The Siege of Budapest: One Hundred Days in World War II. Yale University Press, 2006.
Collaboration or cooperation, 443

UNGVÁRY, Krisztián - LÖB, L Ladislaus: Battle for Budapest: One Hundred Days in World War II. I.B.Tauris, 2004.
Collaboration or cooperation, 345

UNGVÁRY Krisztián - SEBŐK László: A magyar honvédség a második világháborúban. Osiris, 2005.
Provincial Police Reports, 549, 581

UNGVÁRI Tamás: Háromszög – Az uszító, a rabbi és az elvtársnő
Élet és Irodalom 9.o. 2011.szeptember 9.

VARGA László: A Rajk-per hátterében
In: VIII. Évkönyv, 56-os Intézet
A Rajk-per és az amerikai kapcsolat

VARGYAI Gyula - SZITA Szabolcs - ALMÁSI János: Magyarország 1944. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
Menekülés, 242

VASVÁRI, Louise Olga - TÖTÖSY De Zepetnek, Steven: Imre Kertész and Holocaust Literature. Purdue University Press, 2005.
Collaboration or cooperation, 75

VÁRADI László: Külföldi diplomáciai mentési kísérletek a budapesti zsidóságért
In: Medvetánc 1985/2-3. 99-110.
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (110)

VERNON, Wes: AIM Report: Media Won't Give Up on Red Spy Alger Hiss - July B. In: http://www.aim.org 2007.07.19.
„The Hiss Dossier"
http://www.aim.org/aim-report/aim-report-media-wont-give-up-on-red-spy-alger-hiss-july-b/

WALLER, John H.: The Unseen War in Europe: Espionage and Conspiracy in the Second World War. I.B.Tauris, 1996.
„The Hiss Dossier", 360, 470
„The Hiss Dossier", 432

WEINSTEIN, Allen: Perjury. The Hiss - Chambers case
New York, Random House, 1997
The Hiss Dossier (180)
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary (179-180, 319, 507-508)

WELTSCH, Robert - PAUCKER, Arnold: Leo Baeck Institute Yearbook 1990. Leo Baeck Inst, 1990.
Provincial Police Reports, 532

WHITE, G. Edward: Alger Hiss´s Looking-Glass Wars: The Covert Life of a Soviet Spy. Oxford University Press US, 2005.
„The Hiss Dossier", 233, 286, 295

WHITE, John Kenneth: Still Seeing Red: How the Cold War Shapes the New American Politics. Westview Press, 1997.
„The Hiss Dossier", 363

WILSON, Pip: The Alger Hiss case. The received wisdom still seems to get it wrong.
In: http://www.wilsonsalmanac.com
„The Hiss Dossier"
http://www.wilsonsalmanac.com/alger_hiss.html

Yad Va-shem, rashut ha-zikaron la-Shoah ṿela-gevurah Yad Vashem Studies. Yad Vashem Martyrs´ and Heroes´ Remembrance Authority, 1991.
Provincial Police Reports, 332, 350, 363

ZINNER Tibor: Az egyik gyújtózsinór a Rajk-Brankov-ügyhöz (is)
In: Okváth Imre szerk: Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945-1958. Tanulmányok a fegyveres testület tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában (241-351)
Budapest, Történeti Hivatal, 2001
A Rajk-per és az amerikai kapcsolat I-II (255, 258, 294, 311, 342)

ZINNER Tibor: Megfogyva és megtörve. Évtizedek és tizedelések a jogászvilágban 1918-1962. Közlöny, 2005.
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon, 464

 

Recenziók

CSÚRI Ákos: Amerikai írástudók árulása
In: Reform, 2005. december 15.
http://www.reform.hu/

FEKETE GY. Attila: Egy mesterkém legendája. In: De Jure Online, 2006/1.
Schmidt Mária: A titkosszolgálatok kulisszái mögött. Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században
http://dejure.hu/2006/1/egy-mesterkem-legendaja/

FRANK Tibor: Transitions with contradictions. The case of Hungary 1990-1998 Kairosz, Budapest, 1999.
http://www.iips.cz/cisla/texty/recenze/schmidt400.html

JAKAB Ernő: Titkosszolgálatok hátterébe. In: Korunk, 2007 szeptember
Schmidt Mária: A titkosszolgálatok kulisszái mögött
Korunk, 2007 Szeptember
http://www.korunk.org/korunk/?q=node/8675

KOWALSKI, Sergiusz: ˝Janusowe oblicze transformacji na Wegrzech. 1990-1998 (2002-04-24)
In: Gazeta Wyborcza
http://www1.gazeta.pl/wyborcza/1,34475,806999.html

LAKI Mihály: Janus-arcú rendszerváltozás. Tanulmányok
In: Buksz 1999
http://www.c3.hu/scripta/buksz/99/1/laki.htm

OSZTOVITS Ágnes.: Perre per. In: Heti válasz, 5. évfolyam 49. szám, 2005.12.08.
Schmidt Mária: a titkosszolgálatok kulisszák mögött.
http://www.hetivalasz.hu/cikk/0512/12713

ÖTVÖS István: Schmidt Mária: A titkosszolgálatok kulisszái mögött
Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században
In: Szépirodalmi Figyelő 2006/1.

RAINER M. János: Kulissza csak. In: A Mozgó Világ internetes változata. 2006 március. Harminkettedik évfolyam, haramdik szám.
Schmidt Mária: A titkosszolgálatok kulisszái mögött. Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században
http://www.mozgovilag.hu/2006/03/11rolrol6.htm

STARK Tamás: Visszaperelt múlt. In: Heti Válasz, 2003.augusztus 15.
Schmidt Mária: Egyazon mércével
http://www.hetivalasz.hu/cikk/0308/7538

SZABÓ Géza: Árnyaltabb képet! - Schmidt Mária: Diktatúrák ördögszekerén
In: Korunk 1999
http://www.hhrf.org/korunk/9902/02k32.htm

SZAKÁLY Sándor: Ecsetvonások a kommunista diktatúrák portréihoz
In: Új Horizont, 2006. 3.szám

TÖRÖK Bálint: Tudjuk, miben vétkeztünk, s miben nem?
In: Magyar Szemle VIII/7-8. 1999. augusztus
http://www.hungary.com/magyarszemle/archivum/8_7-8/6-html
Diktatúrák ördögszekéren

VARGA Péter: Szakadékba vezető utak (Schmidt Mária: Diktatúrák ördögszekerén)
In: Élet és Irodalom 1998. nov. 27.

From Totalitarian to Democratic Hungary. Evolution and Transformation, 1990-1999 Edited by Mária Schmidt and Laszló Gy. Tóth
http://www.columbia.edu/cu/cup/catalog/data/088033/088033472X.HTM

Mária Schmidt - Diktatúrák ördögszekerén - The devilish tumbleweed of dictatorships
http://www.hungarianbookfoundation.hu/Html/NonFiction/99_Maria_Schmidt.htm

Rubicon Könyvajánló
Schmidt Mária - titkosszolgálatok kulisszái mögött
In: Rubicon, 2006. január
http://www.rubicon.hu/

Milyen országban élünk?
Kormos Valéria: Embervadászat utasításra. Jogállamiságunk igazi arca 2006-2008.
Heti Válasz 2009. január 15.

Osztovits Ágnes:  Korrajz és vitaanyag , Schmidt Mária: Politikailag inkorrekt
Heti Válasz 2010.  december 16.

Megyeri Dávid: Évek tesztországban
Magyar Nemzet 2011. január 22.

Máthé Áron: Schmidt Mária Politikailag inkorrekt
In: konzervatorium.blog.hu 2011. március 23.
http://www.schmidtmaria.hu/szakma/recenziok/mathe_aron_schmidt_maria_.html

 

 

Előadások

Előadássorozat a magyar zsidóság történetéről az Európai Zsidó Diákok Wengeni Nyári Egyetemén (Svájc, 1986)

Előadás a 19. és 20. század német történelmének bemutatásáról a magyar tankönyvekben
(Braunschweig, 1986)

Előadások a Jeruzsálemi Héber Egyetemen és Tel-Avivi Bar Ilan Egyetemen a magyar zsidóság modernkori történetéről (1987)

Előadás a magyar zsidóságról a Bécsi Kissebségi Konferencián (1987)

Előadás a magyar holokausztról az oxfordi ˝Remembering for the future˝ konferencián
(Oxford, 1988)

A magyar zsidóság a második világháború idején címmel előadás Nyugat-Berlinben (1988 április)

Előadás a magyar zsidóság 1945 utáni történetének néhány problémájáról a MacMaster Egyetemen (Hamilton, Canada 1989)

Előadás a magyar zsidóság különutas fejlődéséről a New York Egyetemen és a Cincinatti Egyetemen (New York, Cincinatti, USA 1989)

Előadás Magyarország második világháborús szerepéről a II. világháború kitörése alkalmából rendezett nemzetközi történészkonferencián (Berlin, 1989 augusztus)

Előadássorozat a Budapesti Műszaki Egyetemen megrendezett nemzetközi posztdoktorális szemináriumon (1990)

Előadás a nemzetállamok és az európai integráció kérdéséről (Berlin, 1993 január)

Előadás a New York Egyetemen a XX. századi magyar történelem egyes kérdéseiről Behind the Scenes of the Show Trials of Central-Eastern Europe címmel (New York, 1993 október)

Előadás A Magyar Államvédelmi Hatóság és a titkosszolgálatok szerepéről az elmúlt negyven évben címmel a Demokrácia a kommunizmus után című konferencián (Szófia, 1993 november)

Előadás a Stanfordi Egyetem Hoover Intézetében a Rajk per amerikai vonatkozásairól (Stanford, 1994 július)

A civilkurázsi elsorvasztása címmel előadás a Holocaust 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos tanácskozáson (Budapest, 1994)

Előadás az osztrák történésznapokon a magyarországi népbíráskodás történetéből (Linz, 1995 május)

Előadás a Bárdossy perről Az első kirakatper címmel az Institut für die Wissenschaften vom Menschen által rendezett Politikai igazságszolgáltatás a háború utáni Európában című nemzetközi történészkonferencián (Bécs, 1995. november 2-5.)

Előadás az osztrák történésznapokon Mi marad a szocialista történetírásból? címmel
(Bécs, 1997 május)

A Fesztivál a Határon rendezvény keretében előadás A puha diktatúra kiépülése címmel (Kőszeg, 1999. szeptember 3.)

Előadás az Eckhardt Tibor Politikai Akadémián Holokausztok a XX. században címmel (1999. november 11.)

Megnyitó beszéd a Magyar kényszermunkások és politikai foglyok a Szovjetunióban a II. világháború után című tudományos ülésen (2000. január 27.)

Ellopott történelem címmel előadás az Utak és tévutak című konferencián (2000. február 16-19.)

Tőkéczki László: Tisza István című könyvének bemutatóján a XX. Század Intézetben Schmidt Mária, Závodszky Géza és Bogárdi-Szabó István beszélgetett a szerzővel Tisza István személyiségéről, pályafutásáról, politikai jelentőségéről (2000. június 8.)

Bevezető előadás az ENSZ 1956-os magyar vonatkozású iratanyagainak bemutatására összehívott konferencián (2000. szeptember 28.)

The Progress of Hungarian Society in the Revolution and Freedom Fight of 1956 címmel előadás a londoni Hungarian Cultural Centre-ben (2000. október 23-24.)

Ellopott történelem címmel előadás a Tíz éve szabadon - Átmenet és konszolidáció (1990-2000) című konferencián (2000. október 30 - november 1.)

Kovács Imre halálának 20. és a Kovács Imre Társaság megalakulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett konferencia megnyitó előadása (2000. november 18.)

Ten Years Freedom - Continuity and Discontinuity in our History címmel előadás Stockholmban, a magyar nagykövet rezidenciáján (2000. december 7-9.)

A XX. századi magyar történelem főbb kérdései címmel előadás a szófiai Magyar Kulturális Központban a Janus-arcú rendszerváltás című könyv bolgár nyelvű változatának megjelenése alkalmából (2000. december 12-13.)

Tíz éve szabadon címmel előadás a mosonmagyaróvári Városi Könyvtárban a helyi ´56-os szervezet meghívására (2001. április 5.)

Előadás a Szent Margit Gimnáziumban A holokauszt és a keresztény szervezetek mentési akciói címmel (2001. április 10.)

Ten Years Freedom - Continuity and Discontinuity in our History címmel előadás Prágában (2001. április 26-28.)

Előadás a Frankfurti Országos Egyházi Napok keretében tartott kerekasztal-beszélgetésen Marianne Birthel-lel, az Átvilágítási Hivatal elnöknőjével A rendszerváltozás utáni politikai elit címmel (Frankfurt, 2001. június 13-15.)

Előadás a Deutscher Wirtschaftsklub győri szekciójának meghívására Tíz éve szabadon címmel (Győr, 2001. június 20.)

A Janus-arcú rendszerváltás című könyv lengyel nyelvű változatának megjelenése alkalmából beszélgetés a magyar nagykövetségen a XX. századi magyar történelem főbb kérdéseiről (Varsó, 2001. július 19-20.)

Ellopott történelem - Kontinuitás és diszkontinuitás a magyar történelemben címmel előadás a XX. Század Intézetben az intézetek hallgatói számára (2001. október 19.)

Tíz éve szabadon címmel előadás az MDF helyi szervezetének meghívására (Veszprém, 2001. november 15.)

A politikai jobb- és baloldal az ezredfordulón című konferencia záróbeszéde (2001. november 17.)

Nyitóbeszéd a Kerekasztal ´56 című konferencián (2001. november 23.)

Előadás a ˝Zum Stand der historischen Aufarbeitung kommunistischer Diktaturen˝ című konferencián (Berlin, 2001. november 29 - december 1.)

Elnöklés és záróbeszéd a Kisebbségpolitikai rendszerváltozás Magyarországon című konferencián (2001. december 13-14.)

˝Nézz vissza, hogy előre láss˝ - Megemlékezések a temesvári felkelés 12. évfordulóján. Előadás a Kommunizmus fekete könyvéről (Temesvár, 2001. december 14-15.)

Rendszerváltás Közép-Európában tegnap és ma címmel előadás a Tolcsvay Klubban (2002. január 23). A vitaest anyaga elhangzott a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában (2002. január 24, 29.), és megjelent a Gecse Géza szerkesztette Állam és nemzet a rendszerváltás után című kötetben (Kairosz, 2002)

A kommunizmus áldozataira emlékezés címmel koszorúzással egybekötött előadás (Budapest, XXII. kerület, 2002. február 25.)

A kommunizmus áldozataira emlékezés címmel előadás (Százhalombatta, 2002. március 25.)

A kommunizmus áldozataira emlékezés címmel előadás (Szeged, 2002. április 9.)

Szidiropulosz Archimédesz: Trianon utóélete című bibliográfiájának bemutatása (2002. június 4.)

Előadás Tallinban, a From resistance to responsibility című konferencián (2002. augusztus 23.)

Előadás Zum Wertewandel nach dem Ende des real existierenden Sozialismus címmel a lipcsei Nemzetközi Tudományos Szimpózium keretében (Lipcse, 2002. október 9.)

Szembenézés a múlttal: határozatlan időre elnapolva címmel előadás a Kísértő múlt című konferencián (Budapest, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2002. október 17.)

˝Ungarn 12 Jahre nach 1918, nach 1945 und nach 1989˝ címmel előadás Weimarban, az Ettersberg Alapítvány által szervezett I. Nemzetközi Szimpózium keretében. (2002. november 8-9.)

Nathaniel Katzburg Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943 című könyvének bemutatása (Budapest, 2002. december 11.)

Előadás a potsdami Zentrum für Zeithistorische Forschung és a berlini Institut für Zeitgeschichte által az 1953. június 17-i berlini forradalom 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia keretében tartott kerekasztal-beszélgetésen (Berlin, 2003. április 3-4.)

A Polgári Casinoban előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. április 8.)

Előadás a XXI. Század Intézet által szervezett ˝Igazságos˝ háború című kerekasztal-beszélgetésen (2003. április 10.)

A Harkányi Polgári Kör rendezvényén előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. április 17.)

A Szigetszentmiklósi Olvasókör rendezvényén előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. május 12.)

Megnyitó előadás A kormány első éve című konferencián (2003. május 30.)

˝Ungarns Gesellschaft in der Revolution und im Freiheitskampf von 1956˝ címmel előadás Prágában (2003. augusztus 22.)

A Magyar Új Atlanti Kezdeményezés szervezésében megrendezésre kerülő Az arab világ és Magyarország: Tegnap, ma, holnap című konferencia levezető elnöklése. (2003. szeptember 11.)

Előadás a XXI. Század Intézet által szervezett Szeptember 11 - Veszélyes évforduló - két évvel a terrortámadás után című kerekasztal-beszélgetésen (2003. szeptember 12.)

A Belvárosi Klubban előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. szeptember 25.)

Megnyitó előadás a XX. Század Intézet által szervezett 1984 című nemzetközi konferencián (2003. október 13-14.)

A média politikai és gazdasági függősége Magyarországon és Európában címmel előadás a Konrad Adenauer Stiftung és a Protestáns Fórum 2. médiakonferenciáján. (2003. október 31.)

Perek és ellenperek, 1948-1949 címmel előadás a XX. Század Intézet által szervezett Perek és összeesküvések című konferencián (2003. november 7.)

Megnyitó előadás a XX. Század Intézet által szervezett Joszif Sztálin - ötven év távlatából című nemzetközi konferencián (2003. november 13.)

A Rotari Clubban előadás a Terror Háza Múzeumról (2003. november 30.)

Megnyitó előadás Az 1932-33. évi Ukrajnai éhínség című konferencián (2003. december 9.)

Előadás a XXI. Század Intézet szervezésében megrendezésre került Hideg polgárháború?! című kerekasztal-beszélgetésen (2004. január 23.)

The House of Terror - Historical Museum and Living Monument címmel előadás Brazíliában a 7th Colloquium of the International Association of History Museums című rendezvényen (Sao Paolo, 2004. március 23.)

Das Budapester Terrorhaus Museum - Museum der modernen Zeitgeschichte und lebendige Gedenkstätte címmel előadás az Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut szervezte konferencián (St. Pölten, 2004. május 14.)

Előadás a Das Zusammenwaschen Europas: ˝Sicherheit durch grenzüberschreitendes Lernen˝ című konferencia Die Entwicklung durch Sicherheitspartnerschaften in Lernenden Regionen szekciójában (Graz, 2004. szeptember 15.)

Magyarország tegnap és ma címmel előadás a Kaposvári Polgári Kör rendezvényén (Kaposvár, 2004. szeptember 24.)

Előadás a jobboldali és baloldali szellemi hátország jelenlegi helyzetéről, a politikára gyakorolt hatásáról, valamint Kiss János felelősségéről a Thurzó János Klub rendezvényén (2004. október 14.)

Das Budapester Terrorhaus Museum - Museum der modernen Zeitgeschichte und lebendige Gedenkstätte címmel előadás a németországi Stiftung Ettersberg Der Kommunizmus im Museum című, 2. nemzetközi szimpóziumán (Weimar, 2004. október 22.)

Előadás a Csornai Polgári Kör szervezte Beszédes esték című pódiumbeszélgetésen (Csorna, 2004. október 28.)

Mikor lehet lezárni a II. világháborút Magyarországon? címmel előadás a Fidesz-MPSZ II. kerületi szervezete által rendezett Szabad Európa Esték rendezvényen (2004. november 9.)

Előadás az '50-es évekről, az '56-os eseményekről és következményeiről valamint a Terror Háza Múzeumról a Pápai Polgári Kör rendezvényén (Pápa, 2004. november 11.)

Előadóként részvétel a XX. Század Intézet szervezte Németek a németekről – 60 évvel Hitler halála után című kerekasztal-beszélgetésen (2005. február 4.)

Előadás a Terror Háza Múzeumról és az ügynöktörvényről a Belvárosi Polgári Szalon rendezvényén (2005. február 8.)

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából előadás a XVII. kerületi Fidesz rendezvényén (2005. február 22.)

Gedächtnisorte von Holocaust und Kommunismus. Ein Rückblick aus dem 21. Jahrhundert címmel előadás a Konrad Adenauer Stiftung Europa im Wandel című konferenciáján (Budapest, 2005. március 4.)

Két diktatúra határán 60 év távlatából címmel előadás a győri Keresztény Értelmiségiek Szövetsége rendezvényén a második világháború befejezésének 60. évfordulója alkalmából. (Győr, 2005. március 23.)

Mindannyiunk forradalma címmel előadás a Fekete március megemlékezésen (Marosvásárhely, 2005. március 19.)

Előadás a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékhely szervezésében megrendezésre került Zsidó a magyarban c. kerekasztal-beszélgetésen.
(Budapest, 2005. április 14.)

Vesztesnek lenni címmel előadás a II. világháború befejezésének 60. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencián.
(Budapest, Terror Háza Múzeum, 2005. május 9.)

Gedächtnisorte von Holocaust und Kommunismus. Ein Rückblick aus dem 21. Jahrhundert; Die Ästhetik der Erinnerungspolitik c. előadás a Konrad Adenauer Alapítvány és a Nemzeti Kör által rendezett Győzelem és vereség – felszabadulás és leigázás c. konferencián.
(Budapest, 2005. május 24.)

A XX. század tanulságai és hagyatéka címmel előadás a Szolnokért Egyesület rendezvényén. (Szolnok, 2005. június 9.)

Előadás a Terror Háza Múzeumról a Communism in a Museum c. nemzetközi konferencián.
(Varsó, SocLand-Muzeum komunizmu, 2005. június 13.)

Jetzt werden sie alles so machen wie bei den Russen! - Der Ausbau des Kommunismus in Ungarn címmel előadás a németországi Stiftung Ettersberg Der Neubeginn in Europa 1945 bis 1949 c. konferencián
(München, 2005. július 15.)

Előadás az Új Nemzedék Találkozón megrendezett Múltfeltárás – kutatóintézetek Magyarországon c. kerekasztal-beszélgetésen.
(Kőszeg, 2005. augusztus 25.)

Előadás a Whittaker Chambers: Svedek ill. Mária Schmidt: Zákulisní taje - Nové aspekty historie procesu s Algerem Hissem (USA), László Rajkem (Madarsko) a inscenovanych procesu ve vychodní a strední Evrope (translated by Jana Gálová) - Praha, Obcansky Institut, 2005. című kötetek bemutatóján.
(Praha, 2005. szeptember 19.)

A Terror Háza Múzeum, az emlékezés formái, ideológiai harc a múltért címmel előadás a Szentendrei Polgári Körök Szövetsége és a Fidesz MPP szentendrei szervezet Konzervatív esték c. rendezvényén.
(Szentendre, 2005. szeptember 28.)

A magyar társadalom útja az 1956-os forradalomban és szabadságharcban címmel előadás az EPP-ED magyar delegáció és a Magyar Hullám Társaság ünnepségén, az 1956-os forradalom 49. évfordulója alkalmából.
(Brüsszel, 2005. október 17.)

Előadás a 4. Internationales Symposium der Stiftung Ettersberg Der Kommunismus in der deutschen Erinnerungskultur című konferencia Kommentare aus osteuropäischer Sicht című szekciójában.
(Weimar, 2005. október 22.)

Arthur Koestler – A diktatúrák tanúja (Nemzetközi konferencia) - bevezető előadás
(Terror Háza Múzeum, 2005. október 25.)

A megtorlás gépezete
Brusznyai Árpád emlékülés
(Veszprém, 2005. november 4.)

A kommunista terror emlékezete
Memento GULAG 2005
(Berlin, 2005. november 8.)

Előadás a Terror Háza Múzeumról
(Tótkomlós, 2005. november 10.)

Előadás ˝A holnap Budapestje: A lehetőségek városa˝ c. konferencián rendezett kerekasztal-beszélgetésen
(Budapest, 2006. február 19.)

˝Európa ébredése˝ c. előadás az Európai Parlament 1956-os megemlékezésén
/Revolution and Political Change, The Long-term Influence of the 1956 Hungarian Revolution on European Political Developments/
(Brüsszel, Európai Parlament, 2006. február 23.)

A lét a tét. Fordulóponton, 2006 c. előadás a Fidesz-MPSZ, a Polgári Kormányzás 2006. és a Polgári Magyarországért Alapítvány által „Közjó és szolidaritás" címmel rendezett konferencián
(Budapest, 2006. február 26.)

Előadás a Terror Háza Múzeumról
(Baja, 2006. március 23.)

˝1956-2006, 50 éve történt /Kis nemzet-e a magyar?/˝
(Budapest, 2006. március 28.)

˝Polgári megoldás - milyen Magyarországot szeretnénk˝ (Gazdaságpolitikai és társadalmi kitekintés)
(Budapest, 2006. március 30.)

˝Európa ébredése˝ címmel előadás az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezett történelmi előadássorozaton
(Debrecen, 2006. április 5.)

Előadás a Terror Háza Múzeumról a Polish History Museum - Institute of Freedom c. nemzetközi konferencián, a ˝Történelmi múzeumok jelentősége a modern korban˝ panelben.
(Varsó, 2006. május 11.)

Köszöntő a ˝Magyar tragédia, 1946 - Német sors Európában - sváb sors Magyarországon˝ című nemzetközi konferencián.
(Budapest, Terror Háza Múzeum, 2006. május 31.)

Köszöntő a ˝Magyar tragédia, 1946 - Német sors Európában - sváb sors Magyarországon˝ című időszaki kiállítás megnyitóján.
(Budapest, Terror Háza Múzeum, 2006. június 1.)

Szakértőként részvétel az ˝Olimpia Budapesten 2016-ban? - Az Olimpia gazdasági és társadalmi hatása a rendező országra˝ címmel rendezett konferencián
(Budapest, 2006. június 14.)

Ünnepi emlékező beszéd II. Lajos király születésének 500. évfordulója alkalmából készült szobor felavatásán.
(Mohács, 2006. augusztus 27.)

Együtt a gödörben c. előadás a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány által „1956 jövője" címmel rendezett találkozón.
(Kötcse, 2006. szeptember 9.)

Ünnepi emlékező beszéd II. Lajos király születésének 500. évfordulója alkalmából készült szobor felavatásán.
(Mohács, 2006. augusztus 27.)

Bevezető előadás a Terror Háza Múzeum által szervezett ˝1956 - Európa ébredése˝ c. nemzetközi konferencián.
(Budapest, 2006. október 18.)

Ünnepi köszöntő a ˝Pesti srácok˝ c. időszaki kiállítás megnyitója és a ˝Hősök fala, 1956˝ leleplezése alkalmából.
(Budapest, 2006. október 20.)

Részvétel a strasbourgi Európai Parlament 1956-os ünnepi plenáris ülésén.
(Strasbourg, 2006. október 24.)

Részvétel a ˝Wenn das Unrecht verblasst - Die Kommunistische Diktatur in den Museen Europas˝ (Ha az igazságtalanság elhalványul - Kommunista diktatúrák Európa múzeumaiban) című műhelybeszélgetésen a Gedenkstatte Berlin-Hohenschönhausen szervezésében
(Berlin, 2006. november 18-19.)

Bevezető előadás a Terror Háza Múzeum szervezésében megtartott ˝Szigorú Ellenőrzés Alatt˝ c. kerekasztal-beszélgetésen
(Budapest, február 20, 2007.)

Megnyitó beszéd a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából rendezett ünnepségen
(Budapest, 2007. február 25.)

Bevezető előadás a Márciusban újra kezdjük című konferencián
XX. Század Intézet, Budapest, 2007. március 6.

Bevezető előadás a Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912-1989) című nemzetközi konferencián
Andrássy Gyula Budapesti Német nyelvű Egyetem, 2007.június 15.

Kihívások válaszok nélkül – kerekasztal beszélgetés résztvevője
XXI. Század Intézet 2007. június 20.

Bevezető előadás a Magyar sors Csehszlovákiában című nemzetközi konferencián
Terror Háza Múzeum, 2007. szeptember 27.

Köszöntő a Megfosztva a szülőföldtől című időszaki kiállítás megnyitóján
Terror Háza Múzeum, 2007. szeptember 27.

Bevezető előadás a Kommunista világ született – Oroszország, 1917 című nemzetközi konferencián
Andrássy Gyula Budapesti Német nyelvű Egyetem, 2007.november 7.

„The past must be acknowledged..." címmel előadás a Ways to Consider Communism c. konf.
Bukarest, 2007. november 15.

2008.január 30.
Budapest-Budavár Rotary Club
Téma: Terror Háza Múzeum

Megnyitó beszéd a Holokauszt emléknap alkalmából rendezett ünnepségen
(Terror Háza Múzeum, 2008. április 16.)Köszöntő a Szabadság a paplan alatt című időszaki kiállítás megnyitóján
(Terror Háza Múzeum, 2008. április 30.)

Bevezető előadás a Dimenziók éve – 1968 című nemzetközi konferencián
(Terror Háza Múzeum, 2008. május 22-23.)

Emlékbeszéd a Prágai Tavasz eltiprásának 40. évfordulója alkalmából (Terror Háza Múzeum, 2008. augusztus 21-én)

Katyn – Tömeggyilkosság, Politika, Erkölcs című nemzetközi konferencia nyitó előadása
2008. október 29. XX. Század Intézet

Megnyitó beszéd a Válságban a kapitalizmus is? című kerekasztal–beszélgetésen
XXI. Század Intézet. 2009. január 22.

Előadás a Globalizáció, deglobalizáció - avagy merre van az előre? című kerekasztal – beszélgetésen.
XXI. Század Intézet. 2009. február 17.

Előadás Válságból válságba címmel a Polgári Esték rendezvénysorozaton.
Balassagyarmat, 2009. február 19.

Ünnepi beszéd a Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen.
Balatonfüred, 2009. február 25.

Előadás a Toldy Ferenc Gimnázium 12. évfolyam emelt szintű történelem csoportjai számára, Toldy Ferenc Gimnázium Budapest, 2009. március 4.

Megnyitó beszéd a Direktívák és tabuk nélkül című kerekasztal-beszélgetésen
XXI. Század Intézet. 2009. március 19.

Részvétel Varga Ágota: Aczél című filmjének bemutatóján és az azt követő kerekasztal-beszélgetésen. Uránia Filmszínház, Budapest, 2009. március 24.

Előadás az Embervadászat? Túlkapás? Jogállam? című kerekasztal-beszélgetésen
Terror Háza Múzeum, 2009. március 26.

Ünnepi beszéd a Holokauszt Áldozatainak Emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen
2009. április 19. Terror Háza Múzeum

Előadás a Los desastres del corto siglo XX (1917-1989): reflexiones en torno a la Shoah y al Gulag című konferencián, Valladolid, 2009. május 7.

Beszélgetés Járai Zsigmonddal a 80. Ünnepi Könyvhét és 8. Gyermekkönyv Napok rendezvényén
2009. június 5.

Ünnepi beszéd  az ÁTVÁGVA - Vasfüggöny, Páneurópai Piknik, Rendszerváltás című kiállítás megnyitóján
2009. június 14. Terror Háza Múzeum

Előadás Átvágva -Rendszerváltoztatások és számonkérések című konferencián a XX. Század Intézet és a Habsburg Történeti Intézet szervezésében
2009. június 15.

Ünnepi beszéd a Vasfüggöny Szobor avatásán
Terror Háza Múzeum 2009. augusztus 19.

Münchentől Jaltáig
Hetven éve robbant ki a második világháború – Minden Lengyelországban kezdődött
Nemzetközi konferencia
Terror Háza Múzeum 2009. szeptember 29.

Előadás: Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus' - Zwei Jahrzehnte Demokratie in Ungarn
Weimar 2009. november 6.

A romániai forradalom 20. évfordulója alkalmából tartott ünnepség
Terror Háza Múzeum 2009. december 17.

Nyitó előadás a  Skót szoknya versus bocskai – menő, nem menő Magyar identitás a XXI. Században című konferencián.
Terror Háza Múzeum 2010. január 14.

Nyitó előadás a Fekete március - Marosvásárhely 1990 - hőseire való megemlékezésen.
Terror Háza Múzeum 2010. március 11.

Előadás a Közös múlt, közös jövő – otthon, Európában című nemzetközi konferencián
Marosvásárhely, 2010. március 20.

Részvétel Papp József: A magyar gazdasági csoda című könyvbemutatója
Budapest, Alexandra Pódium 2010. március 24.

Köszöntőbeszéd a Holokauszt emléknapon
Terror Háza Múzeum 2010. április 18.

Részvétel a Választás után, kormányzás előtt című kerekasztal-beszélgetésen
XXI. század Intézet, 2010. április 27.

Előadás a Europa erinnert sich für die zukunft című nemzetközi konferencián a Das Denken über Faschismus und Kommunismus im verieten Europa szekcióban
Berlin, 2010. április 30.

Mart Laar: Vissza a jövőbe - Húsz év szabadság Közép-Európában című könyvét Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója és Lánczi András filozófus
81. Ünnepi Könyvhét, 2010. június 5.

Részvétel a Kell-e nekünk forradalom? című vitán, kerekasztal-beszélgetésen című kerekasztal-beszélgetésen
XXI. század Intézet, 2010. június 9.

Részvétel a Beszélni vagy hallgatni és az Elkezdődött a XXI. század című kerekasztal-beszélgetéseken
Sopron, Volt fesztivál, 2010. július 2-3.

Előadás a Klasszikus kommunizmus 1917-1990 című nemzetközi konferencián
Terror Háza Múzeum, 2010. október 7.

Megnyitó beszéd az Egymásnak ítélve - Cigány identitás a XXI.században Kortárs Románi Tárlat megnyitóján.
Terror Háza Múzeum, 2010. október 15.

Előadás az Újraegyesítve című megemlékező ünnepségen, a berlini fal egy darabjának Terror Háza Múzeum előtti átadásán
2010.november 11.

Köszöntő a Petőfi-díj átadó ünnepségen
Terror Háza Múzeum, 2010. december 14.

Ügynökök a magyar médiában '89 előtt. Szabad akarat vs. kényszer: félelem és sikeresség záloga egymással hadakozva
A fórumbeszélgetés további  résztvevői: Eötvös Pál, Gervai András, a beszélgetés vezetője: Varró Szilvia
Budapest, Szépművészeti Múzeum, 2011. febfuár 16.

Köszöntő a Magyar Tragédia – Délvidék 1944-1945 tárlat megnyitóján.
Terror Háza Múzeum, 2011. február 22.

„A múlt feldolgozásának kultúrája" pódiumbeszélgetés résztvevője
további előadók: Prof. Dr. Hans Mommsen, Prof. Dr. M. Kiss Sándor (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)Dr. Saád József (Eötvös Loránd Tudományegyetem),
Dr. Peter März, a Bajor Oktatási és Kulturális Minisztérium alá tartozó Bajor Tartományi Politikai Képzési Központ igazgatója
Moderátor: Hans Kaiser, a Konrad Adenauer alapítvány magyarországi irodájának vezetője és Prof. Dr. Ellen Bos, a Duna Intézet igazgatója
Budapest, Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, 2011. február 23.

A  Ronald Reagan Emlékbizottság és  Pázmány Péter Katolikus Egyetem A Reagan korszak hagyatéka című konferenciáján előadás Egy vidéki srác a gonosz birodalma ellen címmel
Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2011. február 24.

Előadás az Egymásnak ítélve – Fekete március Marosvásárhelyen c. könyvbemutatón
Terror Háza Múzeum, 2011. március 17.

Emlékezés a holokauszt áldozataira
Terror Háza Múzeum, 2011. április 17.

Előadás Egy vidéki srác a gonosz birodalma ellen –Ronald Reagan (1911-2004) c. nemzetközi konferencián
Terror Háza Múzeum, 2011. április 29.

Előadás ANDRZEJ PRZEWOŹNIK (1963-2010) „Ott hevernek, s mintha élnének..." (Tadeusz Borowski)  c. emlékkiállítás megyítóján
Terror Háza Múzeum, 2011. május 4.

Ronald Reagan: Thank you, Mr. President!c. előadás az IRI (The International Republican Institute) Ronald Reagan születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett konferencián
Washington, IRI, 2011. május 23.

Köszöntő a Kirgiz Köztársaság elnökének tiszteletére rendezett Csingiz Ajtmatov-emlékesten
Terror Háza Múzeum, 2011. június 6.

Egymásnak ítélve – Fekete március Marosvásárhelyen könyvbemutató a Sütő András Emlékülésen
Marosvásárhely, 2011. június 17.

Előadás a „ Kik érted haltak..." 1956  c. nemzetközi konferencián
Terror Háza Múzeum, 2011. október 21.

Kegyeleti megemlékezés a mosonmagyaróvári sortűt áldozataira
2011. október 26. Mosonmagyaróvár, Gyásztér

A Terror Háza Múzeum és közös múltunk
Előadás a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Fenntartható múzeum - A múzeum, mint kulturális és társadalmi erő című konferenciáján
Budapest, Petőfi Múzeum, 2011.november 17

Beszéd a TÁMOP-3.2.9/08/1/A-2009-0002 – Audiovizuális emlékgyűjtés – projektzárón
Budapest, Terror Háza Múzeum, 2011. november 29.

Előadás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Terror Háza Múzeum
Gyertyák a szabadságért című nemzetközi konferencián
Budapest,2011.december 13.

Köszöntő a Petőfi-díj átadáson
Terror Háza Múzeum, 2011, december 14.

Beszéd a Bátran és szabadon – Tíz éves a Terror Háza Múzeum és a kommunizmus áldozatainak emléknapján
2012. február 25. Terror Háza Múzeum

Előadás a XX. Század Intézet és a Román Kulturális Intézet Fekete Március – Marosvásárhely, 1990-2012 – Akkor és ma – Magyarok és románok a tragikus napokról című kerekasztal-beszélgetésén
Terror Háza Múzeum, 2012.március 20.

Köszöntő beszéd  a holokauszt áldozatainak emléknapján - Ember az embertelenségben
2012. április 15. Terror Háza Múzeum

Schmidt Mária megnyitó előadása a Media Hungaryn
Siófok, 2012. május 8.

Schmidt Mária köszöntő beszéde Nancy Pelosi látogatásának alkalmából
Budapest, 2012.május 14.

Schmidt Mária azonos című előadása Európa szerencséje – George Bush, az Egyesült államok 41. elnöke című nemzetközi konferencián
Budapest, 2012. június 16.

Megemlékező beszéd az 1848-49-es magyar szabadságharc leverését követő megtorlás áldozatairól, a tizenhárom aradi vértanúról
Orosháza, 2012. október 6.

Ünnepi beszéd A szabadság napja c. rendezvényen
Brüsszel, Európai Parlament, 2012. október 15.

Scmidt Mária ünnepi beszéde 1956-ról
München, 2012. október 23.

Ungarn in dem schichsalsschweren Jahr: 1944 -  előadás az „Auf den Spuren Wallenbergs"  című nemzetközi tudományos konferencián
Diplomatische Akademie Wien, 2012. november 14.

Schmidt Mária: „Lessons for the future - bringing the reality of the past closer to the people of the present"  c előadása a „Reconciliation - the foundation of the prosperous future" konferencián
Brüsszel, 2012. december 4.

Adventi emlékest – Mindszenty József és Raoul Wallenberg születésének évfordulóján
Pódiumbeszélgetés Mindszenty József születésének 120., Raoul Wallenberg születésének 100. évfordulója alkalmából.
Brüsszel, 2012. december 4.

Schmidt Mária Nemzetünk lelkiismerete című előadása a nagyvárad-olaszi református templomban
Nagyvárad, 2012. december 9.

Előadóként részvétel a Hitel folyóirat Mi a liberalizmus című kerekasztal-beszélgetésen
Budapest, 2012. december 12.

Ünnepi köszöntő a Petőfi-díj átadáson
Terror Háza Múzeum, 2012. december 18.

Bevezető előadás a Sztálin világ - A kommunizmus ára című nemzetközi konferencián                                      Terror Háza Múzeum, 2013. március 6-7.

Bevezető előadás a Bosszútól az amnesztiáig - Büntetőpolitika, jogsértések és megtorlás 1956 és 1963 között című konferencián                                                                                                                                  HM Hadtörténeti Intézet, 2013. április 5.

Nyitóelőadás a Franciaország szolgálatában - Charles de Gaulle (1890 - 1970) nemzetközi konferencián     Terror Háza Múzeum, 2013. április 9.

Köszöntő az Egy orosz hazafi - Alekszandr Szolzsenyicin (1918 - 2008) című időszaki kiállítás megnyitóján  Terror Háza Múzeum, 2013. szeptember 21.

Előadás tartása Denkmӓlerlandschaft - Symblosche Ausdrucksformen politischen Willens in Ungarn címmel a Denkmaller für die Demokratie – Verbrechenserfahrung und demokratische Umbrüche nach 1945 elnevezésű nemzetközi konferencián                                                                                                                  Weimar, 2013. október 18.

Előadás tartása Európai testvérháború címmel a Európa Nagy Háborúja és az új  világrend születése című nemzetközi konferencián                                                                                                                 Budapest Music Center, 2013. november 11-12.

Nyitóbeszéd a Médiaunió Alapítvány "Jó embert keresünk" kampányának záró gálaestjén

Laudáció a 2013. évi Petőfi-díj átadáson                                                                                               Terror Háza Múzeum, 2013. december 2.

Megemlékező beszéd tartása a XVIII. kerületben a Hargita téri emlékműnél                                         Budapest, 2014. február 21.

Köszöntő a kommunizmus áldozatainak emléknapján                                                                             Terror Háza Múzeum, 2014. február 25.

Köszöntő az Egymásra utalva - Felzárkózás politika a XXI. században című nemzetközi konferencián          Bálna, 2014. február 27.

Köszöntő a Holokauszt Áldozatinak Emléknapja alkalmából                                                                     Terror Háza Múzeum, 2014. április 27.

Előadás tartása Európai testvérháború címmel a Háború, amely megszüntet minden háborút címú nemzetközi konferencián

We made it happen - előadás Washingtonban az Iron Curtain Falling: Hhistory & Legacy of Communism in Europe című konferencián                                                                                                              Washington, 2014. június 11.

"Adjunk nevet az áldozatoknak!" - Magyar -német együttműködés a kommunizmus áldozatainak számbavételéről - Sajtótájékoztató                                                                                                        Terror Háza MÚzeum, 2014. június 16.

Demokratisierung des Wissens címmel előadás tartása Cadenábbiában a 100 Jahre Erster Weltkrieg - Perspektiven des nachwirkenden Jahrhunderts című konferencián                                                           Cadenabbia, 2014. október 15-17.

Nyitó előadás a Haza, szeretet - Nemzeti ellenállás 1944 című konferencián                                                  Terror Háza Múzeum, 2014. október 30.

Előadás tartása The Democratization of Knowledge címmel a bukaresti After a Quarter of a Century (1989 - 2014). Victims, Memory and Justice című nemzetközi konferencián                                                      Bukarest, 2014. november 14.

 

Ember az embertelenségben – Előadás a Szent János Kórház „Megemlékezés a holokauszt 70. évfordulójáról" című konferencián                                            Budapest, 2014. december 3


Bipoláris világ születik címmel előadás tartása a „Remény és realitás – Magyarország 1945" című konferencián                                                                               Budapest, 2014. december 11.


Petőfi-díj átadó ünnepség                                                                             Budapest, 2014. december 15.


Fekete gyászünnep címmel előadás az „Embermentők – „Rajtuk át Isten szól: jövök" című konferencián                                                                                        Budapest, 2014. december 16.


Köszöntő a Médiaunió Alapítvány gálaestjén


A Páneurópai Piknik – hatását tekintve – felért egy visszájára fordított szarajevói merénylettel

Rabszolgasorsra kényszerítve címmel előadás tartása a Trauma és tabu. Málenkij robot 1944/45 - 2014/15 című emlékonferencián                                                         Budapest, 2015. február 25.

Köszöntő – Eötvös József előadások – Francesco Sisci professzor: Merre tart Kína? című előadásán                                                                                                   Budapest, 2015. március 18.

Köszöntő a Holokauszt Áldozatainak Emléknapján                                             Budapest, 2015. április 12.

Köszöntő a Rabszolgasorsra ítélve című szabadtéri időszaki kiállítás megnyitóján                Budapest, 2015. április 30.

Bevezető előadás tartása A vasfüggöny. Hatásai és következményei  című szimpóziumon      Budapest, 2015. május 21.

 

Köszöntő Az egyesítés kancellárja. Németország és Európa címmel a 85 éves Helmut Kohl tiszteletére szervezett nemzetközi konferencián                                                Budapest, 2015. június 2.

Köszöntő a Közös siker - Először szabadon c. időszaki kiállítás megnyitóján           Budapest, 2015. június 15.

Köszöntő az Új világ született. Európai testvérháború 1914 - 1918. c. kiállítás megnyitóján Budapest, 2015. július 7.

Köszöntőbeszéd a kommunizmus áldozatai emlékére épülő kanadai emlékmű támogatásáról tartott sajtótájékoztatón; Budapest, 2015. augusztus 13.

Köszöntőbeszéd a "Szabadság Háza" című kiállítás megnyitóján; Békéssámson, 2015. október 22.

Köszöntőbeszéd a Konrad Adenauer szobor avatásán; Budapest, 2015. november 4.

Karol Sauerland lengyel filozófus méltatása a Petőfi-díj átadóján; Budapest 2015. december 14.

Köszöntőbeszéd az Eötvös József előadássorozat Keresztény értékek a 21. században c. előadáson; Budapest, 2016. január 14.

Előadások A Kádár korszak  és Közös siker: az út a szabdsághoz címmel az Út a szabadságba c. felnőttképzés program keretében; Mezőkövesd, 2016. janurá 15. és 2016. január 22.

Köszöntő az 1956 a szabdságért és a függetlenségért c. kiállításmegnyitón; Budapest, 2016. február 23.

Előadások A Kádár korszak és Közös siker: az út a szabadsághoz címmel az Út a szabadságba c. felnőttképzési program keretében; Kecskemét, 2016. március 4.

Felvezető előadás a Családok az Európai Unióban és Magyarországon c. nőnapi konferencia Közös jövönk női és férfi szemmel című blokkban; Budapest, 2016. március 8.

Kötetbemutató beszéd a Nemzetközi Roma Nap alkalmából rendezett Közös múlt, közös jövő című eseményen; Budapest, 2016. április 8.

Részvétel a Mi lesz veled Európa? Wir treffen das- Biztos? című kerekasztal-beszélgetésen; Budapest, 2016. április 12.

Beszéd tartása "Az I. világhárború mindennapjai és a háborús mindennapok valóságai" c. kiállítás megnyitóján; Székesfehérvár, 2016. április 14.

Emlékező beszéd a Holokauszt Áldoztainak emléknapján
; Budapest, 2016. április 17.

Részvétel a Polgári Szalonban rendezett beszélgetésen; Veszprém, 2016. április 22.

Előadás tartása a Magyarország Barátai Alapítvány által rendezett konferencián; 2016. május 7.

Beszéd tartása az 1914 - 1918 Magyarország a Nagy Háborúban c. kiállítás megnyitóján; 2016. május 20.

 

Egyéb szakmai tevékenység

Rendhagyó tárlatvezetés a debreceni Modem Alkony című kiállításán

A magyarok lelkiismerete – Mindszenty József (1892 – 1975) c. időszaki kiállítás létrehozásának történészi koncepciójának kidolgozása és szakmai irányítása

ANDRZEJ PRZEWOŹNIK (1963-2010) „Ott hevernek, s mintha élnének..." (Tadeusz Borowski) c. emlékkiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2011)

Magyar Tragédia, Délvidék 1944-1945 című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2011)

Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés elnevezésű projekt szakmai vezetése

ÁTVÁGVA - Vasfüggöny, Páneurópai Piknik, Rendszerváltás című kiállítás szakmai koncepciója

Szabadság a paplan alatt...Szex mit forradalom 1968-2008 című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

Eltiport Tavasz-Prága 1968 A Magyar Távirati Iroda és a Terror Háza Múzeum közös időszaki kiállításának létrehozása, történeti koncepciójának kidolgozása

˝Magyar tragédia, 1947 Megfosztva a szülőföldtől – Magyar sors Csehszlovákiában című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

A hódmezővásárhelyi Emlékpont Oktatási Központ és Múzeum /Fél évszázad Vásárhelyen/ létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

˝Pesti srácok˝ című időszaki kiállítás és a ˝Hősök Fala, 1956˝ (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

˝Magyar tragédia, 1946 - Német sors Európában - sváb sors Magyarországon˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

˝Magyar Tragédia 1945 - Jaj a legyőzötteknek! Rabszolgasorsra kényszerítve˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

˝Magyar Tragédia - 1944˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

˝Ember az embertelenségben˝ - Raoul Wallenberg emlékkiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

˝Hetedíziglen - Gyermekek a holokausztban˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

A hódmezővásárhelyi Holokauszt Múzeum szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

Márton Áron emlékkiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

˝Ki volt George Orwell?˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

˝A valódi 1984˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

˝Éhinség Ukrajnában˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

˝Hálózat - Ügynökvilág Magyarországon˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

˝Páneurópai Piknik˝ című időszaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

A 20. századi európai diktatúrák és a demokratikus átalakulások összehasonlító kutatására létrejött, nemzetközi Ettersberg Alapítvány kurátora (2002 - 2014)

A Terror Háza Múzeum létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása

Vendégtanárként előadások a Rendőrtiszti Főiskolán

A XXI. Század Intézet létrehozása

Vendégtanárként előadások az MTV Akadémián

A XX. Század Intézet létrehozása

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány megszervezése

Szaktanácsadás a Történeti Hivatal és a XX. Század Intézet szervezésében létrehozott ˝A munkásosztály vasökle˝ című kiállításnál

A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány kurátora

Szaktanácsadói munka a strassburgi Európa Tanács Történelem és Identitás munkaprogramja keretében

A magyar Holocaust 1944. Az izraeli televízió dokumentumfilmje

Előadássorozat a magyar zsidóság történetének néhány kérdéséről a Magyar Rádióban

A párt ökle. Dokumentumfilm az ÁVH történetéről

Szaktanácsadás az ARD televízió magyar holokausztról készített dokumentumfilmjénél

Főkurátor - Új világ született. Európai testvérháború 1914-1918 c. kiállítás Budapest, 2015

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x