Közép-Európa szak

A képzésről:

Célunk olyan szakemberek képzése, akik megszerzett térspecifikus ismereteik birtokában képesek a közép-európai térséghez kapcsolódó külpolitikai, gazdasági elemzői, kutatói, képviseleti, kultúrák közötti közvetői, kultúrdiplomáciai és szervezői feladatok ellátására a tudományos életben, a sajtóban, a diplomácia területén, a vállalati munkában, kisebbségi szervezetekben és különböző kulturális közösségekben. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Ez a képzés korábban kizárólag a (többségében történelem szakos) hallgatók által választható specializáció keretében működött, de 2020 szeptemberétől már önálló MA szakként is választható.

Specializációként továbbra is működik, magyar nyelven, míg MA szakon az oktatás nyelve az angol, hogy külföldi diákok is csatlakozhassanak.


A szak a PPKE BTK és a Varsói Egyetem közös képzése, az oktatás mindkét helyszínen zajlik. A lengyel diákok a képzés négy félévéből egyet Budapesten, a magyarok egyet Varsóban töltenek, a záró oklevelet a két intézmény együtt állítja ki.


A képzés részeként a magyar hallgatók intenzíven tanulják a lengyel nyelvet, míg a lengyelek a magyart. Ezenkívül kurzusainkon megismerhetik a közép-európai térség kultúráját, történelmét, jelenlegi politikai, gazdasági viszonyait. Ennek köszönhetően képesek lesznek a közép-európai térséghez kapcsolódó külpolitikai, gazdasági elemzői, kutatói, képviseleti, kultúrák közötti közvetői,
kultúrdiplomáciai és szervezői feladatok ellátására a tudományos életben, a sajtóban, a diplomácia területén, a vállalati munkában, kisebbségi szervezetekben és különböző kulturális közösségekben.

x