Ismét Pázmányos kapta az idei Kubinyi András-Díjat 2017. január 31.

2017. január 30-án nyolcadik alkalommal került sor a Kubinyi András-Díj átadására a Budavári Palota Gótikus termében. A díjat Bácsatyai Dániel kapta.

A díjat és a vele járó érmet Bácsatyai Dániel, a MTA BTK Történettudományi Intézetének történész munkatársa kapta A magyar kalandozó hadjáratok latin nyelvű kútfői c. munkájáért és a középkortudomány terén nyújtott tudományos teljesítményéért. A pályamű a díjazottnak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola keretében, Szovák Kornél témavezetésével készített, 2016-ban megvédett PhD értekezése. A disszertáció a kalandozó hadjáratokra vonatkozó forrásszövegek forráskritikájának hiányát pótolja, s alapvető forrástani kézikönyvként lesz használható megjelenése után.

Elismerő oklevélben részesült Csákó Judit történész (MTA BTK Történettudományi Intézet) Az Árpád-kori Magyarország a francia területen keletkezett elbeszélő kútfők tükrében c. munkájáért, valamint Szőcs Tibor (MTA-HIM-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport) Damus pro memoria-oklevelek c. pályaművéért. Az idén hatodik alkalommal odaítélt Kubinyi András Ifjúsági Díjat Herbst Anna (Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre) nyerte Árpád-kori település a pápai Fő téren c. pályaművéért. A díjazottak az oklevél mellett a Budapest Főváros Levéltárának és az ELTE Régészettudományi Intézetének köszönhetően könyvjutalomban részesültek.

x