Rácz György

Rácz György, PhD egyetemi docens

  • Medievisztika Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány

Rövid önéletrajz

1967-ben született, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett 1985-ben. Az ELTE-BTK-n végzett történelem-magyar szakon (1991) Eötvös kollégistaként. 1991-től az Országos Levéltárban dolgozik, a középkori oklevelek számítógépes adatbázisát készíti, 2007-től a középkori gyűjtemény őre. 1994–1997 a KGRE-BTK-n tanít, 1996-tól a PPKE-BTK-n (2003-tól docens). PhD (2001, Debreceni Egyetem, Történettudomány).

Fogadóórák

Csütörtök 12-13

Elérhetőségek


Levelezési cím:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézet, Medievisztika Tanszék
Anselmianum 211
2087 Piliscsaba, Egyetem út 1.
Telefon: +36 26 577-000 / 2933
E-mail cím: racz.gyorgy@btk.ppke.hu

Kutatási terület


Középkori magyar történelem (társadalom-, egyház-, település- és családtörténet, középkori oklevelek, címer- és pecséttan)

Iskolák


1981-1985: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr
1986-1991: ELTE BTK magyar-történelem szak, Eötvös kollégista
2001: Debreceni Egyetem, PhD

Szakmai szervezeti tagság, folyóirat szerkesztés

Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottság, titkár (2011-)
Magyar Történelmi Társulat - választmány tagja
Magyar Levéltárosok Egyesülete - választmány tagja
International Centre for Archival Research, alapító tag, 2008-2012 magyarországi alelnök
Turul, főszerkesztő (2010-től)
Rubicon, szerkesztőség tagja

Ösztöndíjak, kitüntetések

1989: School of Slavonic and East Europen Studies, London
2001-2004: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2003-2006 között összesen hat hónap: Vatikáni Levéltár, Róma (Pásztor Lajos Közhasznú Alapítvány)


Pauler Gyula-díj (2010)
Ember Győző-díj (2011)

Kutatási projektek

1996-1998: A Mohács előtti levéltári források automatizált információs rendszere I. OTKA pályázat
1999-2002: A Mohács előtti levéltári források automatizált információs rendszere II. OTKA pályázat
2003-2006: A Mohács előtti levéltári források automatizált információs rendszere III. OTKA pályázat

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x