Szovák Kornél

Szovák Kornél, MTA doktora egyetemi docens

  • Medievisztika Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány

Rövid önéletrajz

Született: 1962 Sárvár
Érettségizett: 1981 Pannonhalmi Bencés Gimnázium
Sorkatonai szolgálat: 1981-1982 Baja
Egyetem: 1982-1987 ELTE Bölcsészettudományi Kar, latin-történelem szak, Eötvös Collegium
Munkahely: 1984 A Magyarországi Középkori Latinság Szótára szerkesztősége, MTA Ókortudományi Kutatócsoport
Óraadás: 1987-től ELTE Latin Tanszék, latin nyelv, középlatin filológiai program
PPKE BTK: 1992, 1996, 1997-2004 Medievisztika, 2001-2004 Ókortudományi Intézet vezetője

Fogadóórák

csütörtök 11.35-12.35

1962-ben a Vas megyei Sárváron születettem, 1981-ben a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségiztem, majd 1981-1982-ben Baján sorkatonai szolgálatot teljesítettem. 1982-1987 között az ELTE Bölcsészettudományi Karán latin-történelem szakon az Eötvös Collegium hallgatójaként szereztem kitüntetéses tanári oklevelet. 1984-től a Boronkai Iván vezette A Magyarországi Középkori Latinság Szótára szerkesztőségének munkatársaként vettem részt a Szótár kiadásra való előkészítésének munkálataiban, majd az MTA Ókortudományi Kutatócsoportjának tagjaként a Szótár állandó munkatársa lettem. Ezt követően 1992-1993-ban a szótár negyedik kötetének társszerkesztője voltam, 1995-től a szótár főszerkesztőjeként tevénykedem. 1987-től rendszeresen tartottam órákat az ELTE Latin Tanszékén, kezdetben latin nyelvet oktattam, később a középlatin filológiai program keretében szaktárgyi gyakorlatokat és előadásokat tartottam, 1997-ben középkori irodalomtörténetet adtam elő az Eötvös Collegium meghívott oktatójaként. 1992-től a PPKE Bölcsészettudományi Karán latin nyelvet, 1993-tól fogva folyamatosan a történész szakképzés keretében középkori magyar történelmet oktatok középkori eszme- és egyháztörténet, diplomatika, latin nyelvű elbeszélő források stb. tárgykörökben. 1996 óta a PPKE főállású alkalmazottja vagyok, 1997-től a Medievisztika, 2001-től az Ókortudományi Intézet vezetője voltam 2004-ig. Fő kutatási területem a középkori eszme és művelődéstörténet. Kandidátusi disszertációmat 1996-ban védtem meg, ennek tárgya a 12. század végi eszmetörténet volt (Anonymus és a Szent László-legenda). 1986-ban, 2001-ben, 2004-ben Rómában, 1994-ben és 1999-ben Münchenben voltam ösztöndíjas. 2001 óta évi
rendszerességgel folytattam kutatásokat a Vatikáni Titkos Levéltárban, kutatóútjaim eredményeként egy 250 oldalas latin nyelvű forráspublikáció áll készen a kiadásra. Hazai tudományos fórumok mellett nemzetközi konferenciákon 1992-ben Londonban, 1995-ben Leedsben, 1998-ban Velencében, 2001-ben Rómában és Utrechtben, 2008-ban Piliscsabán, 2013-ban Párizsban tartottam idegen nyelvű előadásokat. Szakmai elismerésként 1993-ban az MTA Ókortudományi Társaság Révay–díját, 2004-ben Akadémiai Díjat kaptam., 1997-2001 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas voltam. 2008 óta a Nemzetközi Diplomatikai Bizottság tagjává választottak, az Acta Antiqua c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja vagyok.

1992 London
1995 Leeds
1998 Velence
2001 Róma, Utrecht
2008 Piliscsaba,
2013 Párizs

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x