Reinhard G. Lehmann – Bevezetés a föníciai nyelvbe 2014. október 1.

Október 6. és 10. között Reinhard G. Lehmann (Universität Mainz) tart blokkszemináriumot karunkon.

A szeminárium helye: PPKE BTK Sophianum (Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.)
(A terembeosztást a helyszínen közöljük.)

Ideje: 2014. október 6–10, minden nap 17.30–19.00

A szeminárium angol nyelven zajlik, a föníciai anyagot latin betűs átírásban, nem pedig a korabeli betűkön próbáljuk meg elsajátítani.

Mindenkit szeretettel várunk, aki:

  • jól megalapozott bibliai héber nyelvtudással rendelkezik,
  • nyitott a kísérletezésre,
  • s akinek kedve van egy pompás szellemi kalandhoz!


Bővebb felvilágosításért az Ókortörténeti Tanszék vezetőjét kereshetik: koszeghy.miklos@btk.ppke.hu 

x