Esztári Réka

Személyes adatok


Tanulmányok

 • 2002: érettségi vizsga a Németh László Gimnáziumban
 • 2002-2005: egyiptológia-történelem szakos tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
 • 2003-2011: assziriológia szak végzése az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, diploma megszerzése, summa cum laude minősítéssel: 2010/2011, tavaszi félév
 • 2012 őszétől doktori ösztöndíjas tanulmányok a PPKE-BTK Történettudományi Doktori Iskolájában


Nyelvvizsgák

 • angol: középfok „C"
 • német: alapfok „C"


Nyelvtudás (holt nyelvek):

sumer, akkád, héber, ugariti, latin, ógörög, ó- és középegyiptomi hettita (6 elvégzett félév), luvi (ékírásos és hieroglif)


Publikációk, tudományos tevékenység

 • 2003: ELTE-BTK Tudományos Ösztöndíj, ezüst fokozat
 • 2004/2005: Erasmus Ösztöndíj keretében fél éves tanulmányok a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem Asszíriológiai és Hettitológiai Intézetében
 • 2005: A Sic Itur Ad Astra – Fiatal Történészek Folyóirata „Nemek a társadalomban – a nemi szerepek történeti változásai" című pályázatán elért első helyezés
 • 2008: „Ímé Sippar emberei kolostorba küldik leányaikat:" a nadītum-papnők szerepe az óbabilóni társadalomban": Sic Itur Ad Astra 58 (2008), 65‒118.
 • 2009: „Mindaz, ami az asszonyokra tartozik, s mit férfi nem láthat": Egy mezopotámiai papnői cím értelmezési lehetőségei. Előadás a PTE Grastyán Endre Szakkollégiumának VII. Országos Interdiszciplináris Konferenciáján – a szekció legjobb előadásának díja
 • 2009: Ugyanezen címmel előadás az Ókortudományi Társaság felolvasó ülésén
 • 2011: "Mindaz, ami az asszonyokra tartozik, s mit férfi nem láthat:" Egy mezopotámiai papnői cím értelmezési lehetőségei": Ókor 2011/4, 8‒17.
 • 2012 februárjától: gyakornoki munka az Ókor folyóirat szerkesztőségében
 • 2012: „A síró magzat: A torzszületésekkel foglalkozó mezopotámiai ómenek értelmezési lehetőségei": Kaleidoscope 4 (2012).
 • 2012: A sötétség házának gyermekei – és az asszonyok, kik gondot viselnek reájuk. Az ELTE-BTK Nemi szerepek az ókorban című előadás-sorozatának keretében 2012. április 26-án.
 • 2012: Prophetesses and Female Ecstatics in Assyria. Közös előadás Dr. Vér Ádámmal 2012 május 30-án a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által meghirdetett, Religion and Female Body in Ancient East Mediterranean című nemzetközi konferencián.
 • 2012: Art nouveau az újasszír irodalomban. Előadás a KRE-HTK Textus et Contextus: Az Ószövetség és az Ókori Kelet hagyományainak kapcsolódási pontjai címen meghirdetett, jún. 1-jén megrendezett konferenciáján.
 • 2012: „Égben köttetett házasság: Himnusz Iddin-Dagan szent nászáról": Ókor 2012/3, 35‒54.
 • megjelenés alatt: „A hajó viszontagságos útja: Születési ráolvasások és rituálék": Nagy Árpád (szerk.), Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok a klasszikus ókorban I-II.
 • megjelenés alatt: "The Voices of Ištar: Prophetesses and Female Ecstatics in the Neo-Assyrian Empire" : Religion and Female Body in Ancient East Mediterranean, (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies, ed. G.G. Xeravits), Berlin: de Gruyter.
 • előkészületben: „A születés utáni rítusok": Nagy Árpád (szerk.), Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok a klasszikus ókorban I-II..
 • előkészületben :„Egy anya emlékére": Bácskay, A. – Niederreiter, Z. (szerk.), Az életutat meghatározó mágia az ókori Mezopotámiában.
 • előkészületben: „Édes álom csitítson el téged": Csecsemő-ráolvasások és rituálék": Nagy Árpád (szerk.), Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok a klasszikus ókorban I-II.
 • előkészületben: „Egy anya emlékére: Az Asszír elégia": Ókor 2013 (forrásközlés, tanulmány)
x