Kőszeghy Miklós, PhD habilitált docens

 • Ókortörténeti Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány

Rövid önéletrajz

Történész vagyok, diplomámat 1989-ben az ELTE BTK-n szereztem. A Baseli Egyetemen szereztem doktori fokozatot, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen habilitáltam. 1999 óta óraadóként, 2009 óta főállású oktatóként dogozom a Pázmányon. 2012 óta vezetem az Ókortörténeti Tanszéket.

Fogadóórák

hétfő 10,00-11,00 Anselmianum 210
szerda 10,00-11,00 Emericanum 109

Személyes adatok:
Név: Kőszeghy Miklós
Születési hely, idő: Budapest, 1964. június 29.
Családi állapot: nős (1985), két gyermek (1986, 1989) apja

Iskolai tanulmányok:
1982: érettségi vizsga, Budapesti Piarista Gimnázium
1983-1989: ELTE BTK, történelem szak
1989: középiskolai történelemtanári diploma

Tudományos fokozatok:
1998: PhD-fokozat, Universität Basel, Seminar für Alte Geschichte
2001: habilitáció, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Ószövetségi Tanszék

Munkahelyek:
1989-1991: Budapest, Babits Mihály Gimnázium, történelem szakos tanár
1993 óta: Károli Gáspár Református Egyetem BTK
1998 óta ugyanitt egyetemi docens, eddig 19 szakdolgozónál témavezető, OTDK-helyezések: Nagy-Tyukos Ádám (4. helyezés, 2001), Gér András (2009: 1. helyezés)
1998-2000: ugyanitt tanszékvezető, Ókortörténeti Tanszék
1993-2000: Fasori Evangélikus Gimnázium, történelem szakos óraadó tanár
1997 óta: folyamatos vendégoktatói tevékenység: KRE HTK Vallástörténeti Tanszék, Ószövetségtudományi Doktori Iskola (Karasszon István vezetésével), 4 PhD-hallgatónál opponnensi tevékenység.
1999 óta rendszeres vendégoktatói tevékenység DRHE Vallástörténeti Tanszék, 2 PhD-hallgatónál opponensi tevékenység
2001 óta: rendszeres vendégoktatói tevékenység, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Ószövetségi Tanszék (Jutta Hausmann vezetésével), 2 PhD-hallgatónál és 1 habilitációnál opponensi tevékenység, 1 PhD-hallgatónál témavezetés.
2000 óta: folyamatos vendégoktatói tevékenység PPKE BTK Ókortörténeti Tanszék, OTDK-helyezés: Csercsa Balázs (2007, 2. helyezés), 1 tanulmányút diákoknak (2007 ősze: Jordánia)
2001 óta: a PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskolájának alapító külső tagság, jelenleg 3 doktorandusz hallgatónál témavezetés
2005: oktatói tevékenység, KRE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
2005 november: vendégoktatói tevékenység: Universität Bern Fakultät für Evangelische und Christkatholische Theologie, Institut für das Alte Testament
2006 január: vendégoktatói tevékenység: Universität Bern Fakultät für Evangelische und Christkatholische Theologie, Institut für das Alte Testament
2006-2007: vendégoktatói tevékenység: Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta, Komárno
2007 június: Erasmus vendégprofesszori tevékenység: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fakultät für Evangelische Theologie, Institut für alttestamentliche Wissenschaft und biblische Archäologie
2008 május: Erasmus vendégprofesszori tevékenység: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fakultät für Evangelische Theologie, Institut für alttestamentliche Wissenschaft und biblische Archäologie
2008 június: kutatómunka a Sigrist-Stiftung ösztöndíjával, Erasmus vendégprofesszori tevékenység: Universität Bern, Fakultät für Evangelische Theologie, Institut für alttestamentliche Wissenschaft und biblische Archäologie
2009 május: Erasmus vendégprofesszori tevékenység: Friedrich-Alexander-Universität-Erlangen-Nürnberg, Fakultät für die Evangelische Theologie, Institut für die Alttestamentliche Wissenschaft
2009 június: Erasmus vendégprofesszori tevékenység: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fakultät für Evangelische Theologie, Institut für alttestamentliche Wissenschaft und biblische Archäologie
2010-től: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Ókortörténeti és Orientalisztikai Intézet, egyetemi docens
2010 novemberétől: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, külügyi dékánhelyettes

Ösztöndíjak (külföldiek és hazaiak)

1991-1992: Bundestipendium in der Schweiz (Universität Basel)
1993: EKD és Soros ösztöndíj 3 hónap, Izrael és Jordánia
1995-1996: Osztrák-Magyar Akció Alapítvány, 2x3 hónapos ösztöndíj, Ausztria/Bécs
2000: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 3 hónap, Svájc / Basel
2002-2005: Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, „Kiemelkedő" – minősítéssel lezárva
2005: Sigrist-Stiftung ösztöndíja, Universität Bern, 1 hónap
2006 június 28: az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma, Bolyai Emléklap a 2002 és 2005 közt végzett kiemelkedő kutatómunkáért
2008: Sigrist-Stiftung ösztöndíja, Universität Bern, 1 hónap
2010: DAAD-ösztöndíj, Johannes Gutenberg Universität, Mainz, 2 hónap

Tagság tudományos társaságokban, tudományszervezői tevékenység
1993 óta: Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiuma, tagság, Ószövetségi Szekció, titkár
2001 óta: Magyar Hebraisztikai Társaság, alapító tagság
2001 óta: a Kréné ókortörténeti könyvsorozat alapító főszerkesztője az Új Mandátum Kiadóval közösen
2006 óta: Europaean Association of Biblical Studies, tagság
2006 óta: Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie, Arbeitsgruppe Altes Testament, tagság
2009 január óta: Society for Jewish and Biblical Studies in Central Europe, tagság

2010 óta: Kleine Untersuchungen zur Sprache des Alten testaments und dseiner Umwelt, folyóirat, Mainz, member of the editorial board

 • pdf

  BBNTÖ00800 Ókori kelet története

  • Történelem BA
  • Történelem BA minor
 • pdf

  BBNTÖ04500 Zsidó vallás- és társadalomtörténet

  • Történelem BA
 • pdf

  BMNVT20500M Vallás és politika: Izrael prófétái és a nagyhatalmak

  • Vallástörténet MA

1. V. Magyar Ókortudományi Konferencia, Piliscsaba, 2002, május 23-25: Héber nyelvű feliratok és Izrael története
2. Das Verbindende der Kulturen, INST, Wien, 2003. 11. 7-9: Griechisches und Ägyptisches innerhalb des Eljaschib-Archivs
3. Nem voltak fogyatékosok a történelemben, Budapest, 2004 április 16: A fogyatékosság és a történettudomány
4. Oriens Fórum, Budapest, 2004 február 19: Jerusalem: Conflicts in the Holy City in the Time of Jesus
5. Internationale IÖHK-Konferenz, Budapest, 2004 május 21: Das sollen Buchstaben sein?
6. Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiuma, 2004 augusztus 24-26: Abimelek – egy habiru vezér a Bírák könyvében?
7. Mainzer Semitisten Kolloquien, Mainz, 2004. november 12-14: Die judäische Armee im Spiegel althebräischer Ostraka
8. Digging up the Hebrew Bible, Budapest, 2005. április 10-12: Jeremia, Hananja und die semitische Epigraphik
9. Magyar Hebraisztikai Társaság, nyilvános szakmai előadás, Budapest, 2005, április 18: Cserépre írt hadsereg, a júdai hadsereg a babiloni fogság előestéjén
10. Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiuma, 2005 augusztus 24-26: Az asszír király is csak ember
11. Innovations and Reproductions in Culture and Societies, Vienna, 9-11. 12. 2005, Section 9.5.: Recycling Culture: Josia, der tragische König von Juda – Lecture und Relecture
12. Ókortudományi Társaság, Budapest, 2006, február 17: Egy egyiptomi utazás rejtélyei
13. A Selye János Egyetem Vallástudományi Szimpóziuma, Komarno/SK, 2006 április 21: Cserépre írt hadsereg / Armáda písana na hlinenej nádobe
14. PIM Budapest transzfer 2006, szeptember 20-23: A pszeudonimitás rétegei Ézsaiás könyvében
15. Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiuma, 2006 augusztus 24-25: Ezekiás, Szanhérib és Padi: egy felirat és a Királyok könyve
16. Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiuma, 2007, augusztus 23-25:
17. Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiuma, 2008, augusztus 27-29: Hamis próféták mindenütt: megjegyzések a Jeremiás 27-29 datálásához
18. „A Biblia világa – a Biblia a világban" Konferencia a Debreceni Református Kollégium Dísztermében 2008 november 6-án: A Bibliától Babilonig és vissza
19. Bibliai családkép a zsidó tradíció tükrében – ideálok és konfliktusok, Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, 2008, november 25: Júda és Támár
20. Biblia – reneszánsz – Biblia, KRE BTK történész konferencia, 2008, november 17: Mi volt a baj Eszter könyvével?
21. KRE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Bibliai Konferenciája, 2008, december 5. Tiszteld apádat és anyádat!
22. National Geographic Hungary, 2008, december 11: Heródes – az őrület határán innen és túl
23. First Interantional Conference of Society for Jewish and Biblical Studies in Central Europe, Piliscsaba, 2009, február 1: Wem und wozu gehörte Gad?
24. Evangélikus Hittudományi egyetem, dies academicus, 2010, április 22.: Őrizője vagyok én testvéremnek?
25. IX. Magyar Ókortudoimányi Konferencia, Pécs, 2010 május 22: Héber vagy filiszteus feliratok?
26. Szent idő – vallástörténeti alapfogalmak, Piliscsaba 2010, november 5.: Vérengzés szent időben

27. The female body in the world of the Old Testament, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2012, május

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x