Mohay Gergely

Mohay Gergely, PhD adjunktus

 • Történettudományi Intézet
 • Ókortörténeti Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány

Rövid önéletrajz

Tanulmányok
1989–1993: Piarista Gimnázium, Kecskemét
1993–2001: PPKE BTK: Latin, Ógörög, Történelem szak
2002–2005: PPKE BTK Törtténettudományi Doktori Iskola Eszmetörténeti Műhely (fokozatszerzés: 2010)

Ösztöndíj
1995–1996: Ruprecht–Karls Universität, Heidelberg

Egyetemi oktatói tevékenység
1999–2000 PPKE BTK (óraadó): latin nyelv
2002–2008 PPKE BTK (tanársegéd): görög és római történelem
2011–2012 SZTE JGYPK (óraadó): általános és üzleti etika
2012– PPKE BTK (adjunktus): görög és római tör

Fogadóórák

kedd 12.00–12.30
szerda 12.00–12.30

Tanulmányok

1989–1993: Piarista Gimnázium, Kecskemét
1993–2001: PPKE BTK: Latin, Ógörög, Történelem szak
2002–2005: PPKE BTK Törtténettudományi Doktori Iskola Eszmetörténeti Műhely (fokozatszerzés: 2010)

 

Ösztöndíj

1995–1996: Ruprecht–Karls Universität, Heidelberg

 

Egyetemi oktatói tevékenység

1999–2000 PPKE BTK (óraadó): latin nyelv
2002–2008 PPKE BTK (tanársegéd): görög és római történelem
2011–2012 SZTE JGYPK (óraadó): általános és üzleti etika
2012– PPKE BTK (adjunktus): görög és római történelem

 • pdf

  BBNTÖ01000 Ókori görög történet

  • Történelem BA
  • Történelem BA minor
 • pdf

  BMNVT10500M Klasszikus antikvitás I: Görög kultuszok

  • Vallástörténet MA
 • pdf

  BMNVT20200M Kultusz és közösség: Szentélyek és amphiktüóniák az ókori görög világban

  • Vallástörténet MA

Kutatási területemet a görög történetírás és filozófia kapcsolódási pontjai jelentik.

Jelenleg Polübiosznál vizsgálom a következő témaköröket:

 1. az okság problematikája (+ célok, motivációk, felelősség, akarat, döntéshozás)
 2. a szükségszerűség, sors, végzet, szerencse, véletlen összefüggései (ezeknek a fogalmaknak az események értelmezésében játszott szerepe)
 3. különféle vallási koncepciók megjelenése, mely a következő jelenségek és fogalmak vizsgálatát öleli fel: isteni beavatkozás a történelmi eseményekbe, gondviselés, jóslatok, előjelek, vallási ünnepek, áldozat, ima, mítoszokra hivatkozás.

 

Elsősorban a következő témakörökben vállalok szakdolgozati és egyéb témavezetést:

 • archaikus, klasszikus és hellenisztikus kori görög történelem és történetírás
 • köztársaság-kori római történelem és történetírás
 • antik etika

 

1998 Loveno, Deutsch-Italienisches Zentrum Villa Vigoni: Konferenz über die Naturphilosophie der Renaissance: Die Parallellität des Raum-, Zeit- und Lichtbegriffes der Philosophie von Francesco Patrizi

2000 Dubrovnik, Inter-University Centre of Post-Graduate Studies: Conference on Problems of Identity and Plurality in the European History of Ideas: Russland und Europa

2006 Debrecen, VII. Magyar Ókortudományi Konferencia: Panaitios és Polybios nézete Róma imperiumának igazságosságáról

2007 Piliscsaba: Filozófia és tudomány az ókorban – konferencia: A megalopszükhia fogalma Polübiosznál

2007 Piliscsaba, az Ókortudományi Társaság Piliscsabai Tagozatának felolvasó ülése: Az érzelmek megjelenítése Polübiosznál

2012 Budapest, Workshop on Aristotle's Politics: Response to Walter Nicgorski: Cicero on Aristotle and Aristotelians

2013 Olmütz (Dub nad Moravou), "Visions of the Future" Summer School: God behind history

2014 Budapest, 11. Magyar Ókortudományi Konferencia: Görög teológia a Scipio-körben

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x