A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526–1848) 2016. május 10.

Kutatási projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával (azonosító: K 116166).

A projekt a Habsburg Monarchián belül létező Magyar Királyság parlamentarizmusának több területére összpontosít. A kutatás legfontosabb célkitűzései szerint eddig ismeretlen forrásokat tár fel és tesz közzé, felvázolja egyes magyarországi országgyűlések történetét, valamint – főként a 18. század és a reformkor tekintetében – bemutatja a korabeli parlamentarizmus és vele együtt a politika működését, annak nyelvezetét, a politikai életben részt vevők kapcsolatait és tevékenységét. Az országgyűlések tárgyalásával egy időben sorra veszi a kor legfontosabb politikai kérdéseit, rámutatva ezzel a Magyar Királyság helyzetére a Habsburg Monarchián belül, valamint a legfontosabb közjogi, gazdaság- és társadalompolitikai összefüggésekre.
A Németh István vezetésével zajló kutatásoknak a Magyar Nemzeti Levéltár ad otthont. A projektben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részéről Forgó András, az Újkori Történeti Tanszék oktatója társkutatóként, három egyetemi hallgató pedig szerződéses munkatársként vesz részt.

x