A piliscsabai Pázmáneumtól a bécsi Pázmáneumig 2016. április 15.

Intézeti kirándulás Bécsbe, 2016. április 15–17.

A piliscsabai Pázmáneumtól a bécsi Pázmáneumig
Intézeti kirándulás Bécsbe, 2016. április 15–17.

Csoportunk április 15-én kora reggel indult Piliscsabáról, hogy Budapesten csatlakozva a többiekhez a 7.40-es railjettel elérjük Bécset. A vonatút kellemesen telt, egy véletlennek köszönhetően összefutottunk Molnár Máriával, a Collegium Hungaricum igazgatónőjével is. Valamivel fél 11 előtt értünk a Hauptbahnhofra, majd egyből a magyar nagykövetség felé vettük az irányt, ahol 11-től Zsuffa Tünde várt bennünket, hogy bemutassa a nagykövetség épületét.
Ahogyan elmondta, a Bankgasse 6. szám alatt álló palota eredetileg több lakóházból állt, csak a XVII–XVIII. századi átépítéseknek után, az 1780-as évekre érte el ma látható formáját. Az épületben kapott helyet a Magyar Királyi Udvari Kancellária is, a hivatali élet tehát szinte kezdettől fogva összefonódott az épülettel. Zsuffa Tünde – maga is történész-teológus és latin szakos bölcsész – a történelem fő sodrától távol eső apróságokra is fölhívta a figyelmet, elsősorban a bemutatott festmények sorsa kapcsán. Az épület egyik kiemelkedő nevezetessége a nagyköveti tárgyaló mennyezetén található Maulbertsch-freskó.
A vezetést követően a csoport 13 órától az Osztrák Állami Levéltárnak a Minoritenplatzon található részlegébe, a Haus-, Hof- und Staatsarchivba nyerhetett bepillantást. A 2014 óra bécsi magyar levéltári delegátusként tevékenykedő Oross András ismertette az 1926-os badeni egyezmény tartalmát és a jelenlegi osztrák-magyar levéltári együttműködés kereteit, majd a raktár szintjein végigvezetve bennünket részletesen is bemutatta a magyar vonatkozású gyűjteményeket és a hozzájuk tartozó kiadott vagy készülő segédleteket. Vezetőnk a csoport egyes tagjainak jelenlegi vagy leendő érdeklődési köréhez tartozó csomókat és iratokat is előkészített, hogy elősegítse későbbi bécsi ösztöndíjas kutatásaikat. A raktártúra során olyan egyedi dokumentumokat is megnézhettünk, mint az 1505-ös rákosi végzés egyik eredeti példánya, valamint az osztrák történelem egyik legkorábbi oklevele, egy 870-es évekből származó salzburgi kiváltságlevél.
Utolsó úti célunk késő délután a Collegium Hungaricum (Hollandstraße 4.) volt, ahol az igazgatóhelyettes, egyben a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója, ifj. Bertényi Iván várt bennünket. Egyetemünk egykori tanára bemutatta az intézményes bécsi történeti kutatások, valamint a Collegium Hungaricum múltját és jelenét, kitérve a jelenlegi ösztöndíjrendszerre és kulturális szerepvállalására, amelynek hangsúlyos része az ausztriai magyarságot megszólító programszervezés is. A bemutató végén az érdeklődő kérdésekre válaszolt és fölhívta a figyelmet a tudományos együttműködés kialakításának lehetséges terepeire: magyar-osztrák tematikus konferenciákra, az emlékévekre, az osztrák egyetemi tudományossággal való összhang fontosságára.
Megérkezve szállásunkra, az 1623-ban alapított Collegium Pázmáneumba (Boltzmanngasse 14.), szállásadónk, Varga János rektor atya rövid eligazítást tartott, majd első napunkat a közeli „interkulturális" vendéglőben, az olasz, balkáni és bécsi specialitásokat kínáló Makedonija Grillben (Liechtensteintsraße 33.) zártuk egy bőséges vacsorával.
Szombaton közös reggelit követően városnézésre indultunk. A várostörténeti séta koncepcióját a bécsi egyetemen tanító Barbara Dmytrasz kötete (Barbara Dmytrasz: Die Ringstraße. Eine europäische Bauidee. Mit Fotos von Peter Szabo. Amalthea Signum Verlag, Wien 2008.) adta: a Schottentortól indulva J. Újváry Zsuzsanna tanárnő, Medgyesy S. Norbert tanár úr, Havas Gyöngyvér művészettörténész társunk és a magam közreműködésével sorra vettük a tavaly 150 éves Ring építészeti és reprezentációs funkcióit a társadalom- és művészettörténet vonatkozó adatainak beemelésével. A Boltzmanngassétól gyalog indulva megnéztük a Josephinum és a Votivkirche épületét, majd a Ringre kanyarodva az egyetem főépületét, a városházát, a parlamentet, Volksgartent, Heldenplatzot Károly főherceg és Savoyai Jenő lovasszobrával, majd a Burg egyes épületegységeit. A csoport itt kettévált: egyik fele Újváry Zsuzsanna tanárnő vezetésével a Schatzkammer – számos magyar vonatkozású műkincs, többek között a Bocskai-korona vagy a honfoglaláskori vezéri kard őrzési helye – felé indult, másik fele pedig a Karlsplatz felé folytatta a várostörténeti sétát (Albertina, Opera, Karlsplatzon a Wien Museum és az Otto Wagner pavilon irányába) a Borromeo Szent Károly tiszteletére emelt Karlskirchéig. A Karlskirche néhány évvel ezelőtti restaurálását követően nem bontották el az állványzatot, ezért a templom belső terében panorámalifttel lehetőség van fölmenni a kupoláig, ahol közel 60 méteres magasságban karnyújtásnyi közelségből megcsodálható Johann Michael Rottmayr mennyezetfreskója.
Újból egyesítve a csoportot a Burgból Medgyesy S. Norbert tanár úr vezette tovább a városnézést a következő helyszínek mentén: Hofburg, Michaelertor, Michaelerplatz, Spanische Hofreitschule, Josefsplatz II. József szobrával, Pallavicini- és Pálffy-palota, Österreichische Nationalbibliothek, Augustinerkirche, Lobkowitz-palota, Theatermuseum, Stephansdom a máriapócsi kegyképpel és Savoyai Jenő herceg sírjával. A Grabenen haladva vissza a Ring irányába útba ejtettük a pestisoszlopot, a belváros egyik leggazdagabban díszített templomát, a Peterskirchét, az Am Hof-on a templomot és a tűzoltóságot, majd a Freyungon át a Schottenkirchét, végül a Daun-Kinsky-palotát.
A nap legfontosabb eseménye a 17 órakor kezdődő előesti szentmise volt, amelynek hagyományát Mindszenty József bíboros hercegprímás teremtette meg száműzetésben töltött évei (1971–1975) alatt a Pázmáneumban lakva. A szentmisét bemutató Varga János rektor úr külön köszöntötte az egyetemről érkező delegációt és kiemelte a közös alapító, Pázmány Péter híd-szerepét. A szentmise énekrendjét húsvét negyedik vasárnapjának megfelelően Medgyesy tanár úr állította össze a magyar gregorián és népénekkincsből válogatva. A mise után Varga János atya körbevezette a csoportot Mindszenty József egykori lakóhelyén: dolgozószobájában, előszobájában és ebédlőjében. A vezetés során elmondta, hogy úti céltól és tartózkodástól függetlenül a házba érkező magyar katolikusok egy kicsit mindig Mindszenty-zarándokok is. Az egykori prímási lakosztály érdekessége a faragott íróasztal, a hercegprímásról készült „mosolygó fénykép", valamint halála helyszínén, az Irgalmasrendi Kórházban (Johannes von Gott-Platz 1.) levett halotti maszk. Számos barokk portré mellett a rektori lakosztályban található egy Pázmány Pétert ábrázoló egy színezett metszet is, amelyen az alak szakállát valóban Pázmány szakállának darabjai helyettesítik. A napot ismét közös vacsora zárta.
Ottlétünk utolsó napján közös reggeli után közösen végigjártuk a Pázmáneum fontosabb helyiségeit, átbeszéltük az intézmény és régi házának (egykori Annagasse, ma Tuchlauben), valamint a Széchényi Miklós rektor, későbbi győri püspök által tervezett új épületének történetét. Az épületben található a régi, barokk kápolna főoltára, amely – részben a jelenlegi, Angyalffy Erzsébet által festett főoltárhoz hasonlóan – a Mária-tiszteletre épül. Az 1900-ban átadott palota tervezője Czigler Győző, akinek tanítványa volt Alpár Ignác. Ennek köszönhető, hogy az épület kialakítása sok hasonlóságot mutat a budapesti Eötvös Collegium Ménesi úti palotájával, valamint az ugyancsak Széchényi Miklós által építtetett győri papnevelő épületével. A jó időnek köszönhetően ezután kirándulást tettünk a Leopoldsbergre, ahol megtekintettük a romot, valamint a 2011-ben átadott kozák emlékszobrot. A varázslatos kilátás lehetővé tette a városszerkezet makro léptékű áttekintését, amely jól kiegészítette az előző napi tematikus sétát. A Leopoldsbergről a hegy északi lejtőjének végén található Klosterneuburg és a hegy nevét is adó Szent Lipót tiszteletére emelt templom és apátság is tisztán kivehető volt. Rövid erdei séta után déli harangszóra a Kahlenbergre jutottunk, ahol az 1683-as török ostromnak emléket állító templomot és berendezését néztük meg (częstochowai Mária-kép másolatai; Habsburg III. Ferdinánd fölajánlja országát Szűz Máriának; a Purgatóriumot ábrázoló fafaragvány; barokk faragású fa sekrestyebútor). A hegyről leereszkedve Grinzingben a „zum Berger Karl" Heurigerben (Himmelstraße 19.) a hagyományos osztrák konyha specialitásaiból megebédeltünk a táj jellegzetes bora, a zöld veltelini társaságában.
Tanulmányi kirándulásunkat a schwechati reptér vasútállomásának (legkevésbé sem tervezett) érintésével a 18.40-es railjettel hazautazva fejeztük be.
A kirándulás során ifj. Bertényi Iván igazgató és Oross András levéltári delegátus egyaránt fölhívta csoportvezetőink, Őze Sándor intézetvezető, J. Újváry Zsuzsanna tanárnő és Medgyesy S. Norbert tanár úr figyelmét egy lehetséges jövőbeni együttműködés kereteire, ahogyan Varga János rektor úr is biztosított bennünket atyai jóindulatáról.

Szöveg: Bojtos Anita (szervező)

a Karlskirche kupolafreskója (M. S. N.)aranyozott magyar címer a pestisoszlopon (J. Ú. Zs.)kilátás kelet felé a Pázmáneum 4. emeletéről (M. S. N.)Mindszenty József halotti maszkja és a Pázmáneum 1975-ös húsvéti gyertyája (M. S. N.)

Szöveg: Bojtos Anita (szervező)
© Képek:
B. A.
Bojtos Anita
H. Gy.
Havas Gyöngyvér
J. Ú. Zs.
J. Újváry Zsuzsanna
K. R.
Kovács Rudolf
M. S. N.
Medgyesy S. Norbert
Ny. Á.
Nyári Ákos

Képleírás
01–02: Zsuffa Tünde vezetése a nagykövetség épületében (B. A.)
03: csoportkép a nagykövetségen (B. A.)
04–08: Oross András vezetése a Haus-, Hof- und Staatsarchivban (B. A.)
09: raktárpolc a Haus-, Hof- und Staatsarchivban (Ny. Á.)
10: a Collegium Hungaricum jelenlegi épülete (M. S. N.)
11: csoportkép Bertényi Ivánnal a Collegium Hungaricumban (K. R.)
12: a Pázmáneum kapujának és homlokzatának részlete (K. R.)
13–15: vendéglátás és vacsora a Makedonija Grillben (K. R.)
16: a bécsi egyetem főépületének belsőudvari homlokzatrészlete (H. Gy.)
17: Rathaus és stájer vásár a téren (H. Gy.)
18: a Volksgarten háttérben a Kunsthistorisches Museummal (Ny. Á.)
19: Bocskai István koronája és a korona doboza a Schatzkammerben (Ny. Á.)
20: a magyar herold palástja a Schatzkammerben (K. R.)
21–23: a Karlskirche kupolafreskója (M. S. N.)
24: aranyozott magyar címer a pestisoszlopon (J. Ú. Zs.)
25: kilátás kelet felé a Pázmáneum 4. emeletéről (M. S. N.)
26: Mindszenty József halotti maszkja és a Pázmáneum 1975-ös húsvéti gyertyája (M. S. N.)
27: a Pázmáneum homlokzatán álló Mindszenty-emléktábla (M. S. N.)
28: kozákok szobra a Leopoldsbergen (H. Gy.)
29: kilátás a Leopoldsbergről észak felé (H. Gy.)
30: a kahlenbergi templom (M. S. N.)
31: Klosterneuburg látképe a Leopoldsbergről (K. R.)
32: Klosterneuburg látképe a Leopoldsbergről (Ny. Á.)
33: grinzingi utcakép (J. Ú. Zs.)
34: koccintás a heurigerben (J. Ú. Zs.)
35–36: a heuriger udvara és kapufelirata (K. R.)
37. grinzingi utcakép (M. S. N.)
38: csoportkép a Pázmáneum előtt (Ny. Á.)

x