A Történettudományi Intézet szakestje 2019. május 17.

Május 7-én a Történettudományi Intézet szakestet tartott a piliscsabai Klarissza-házban, ahol bemutatták az elmúlt öt évben megjelent, az intézethez köthető több mint hatvan kötetet.

Az estét Őze Sándor intézetvezető nyitotta, aki a résztvevők köszöntése után felkérte a tanszékek jelenlevő képviselőit, hogy ismertessék az adott tanszékhez tartozó publikációkat, mutassák be a tanszékük munkáját.

Korszakok szerint haladva először az Ókortörténeti Tanszék részéről Kőszeghy Miklós tanszékvezető egyetemi docens kezdte sorolni a tanszék munkatársainak, Bácskai András docensnek és Mohay Gergely adjunktusnak megjelent köteteit, köztük több német nyelvű, külföldi kiadású munkát, valamint saját Föld alatti Izrael. Az Ószövetség világának anyagi kultúrája című könyvét.

Ezt követően a Medievisztika Tanszék munkáját mutatta be Veszprémy László tanszékvezető egyetemi tanár, megemlítve számos kutatócsoportot és projektet, valamint saját monográfiáját, az idén megjelent Történetírás és történetírók az Árpád-kori Magyarországon (XI–XIII. század közepe) című kétnyelvű kötetet.

Az Újkori Történeti Tanszék köteteiről Őze Sándor tanszékvezető egyetemi tanár beszélt. Bemutatta a Rendtörténeti Konferenciák és az Eszmetörténeti Műhely sorozatok legújabb köteteit, saját 2016-ban magyar és angol nyelven is kiadott Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán című monográfiáját, Tusor Péter angol nyelvű The Baroque Papacy (1600–1700) című kötetét, Fejérdy András Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat története című kiadványát, valamint Jaczkó Sándor atya és Szuromi Kristóf adjunktus köteteit is. Ezután J. Újváry Zsuzsanna egyetemi docens bemutatta a reformáció 500. évfordulójára készült, Reformáció és katolikus megújulás című könyvét, valamint OTDK-sok munkáiból és a doktoranduszkonferenciák előadásaiból szerkesztett köteteket, utalva arra, hogy mindkét sorozat folytatódni fog a jövőben, hiszen mind a legutóbbi életmódtörténeti doktoranduszkonferenciából, mind az idei OTDK díjazottak tanulmányaiból kötetet terveznek kiadni.

A 2017 szeptemberében létrejött Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszék részéről Medgyesy-Schmikli Norbert habilitált docens a Szent Lászlóról írt kiadványait és az Énekelt történelem című sorozata darabjait, Guitman Barnabás adjunktus a Hit, Hatalom, Humanizmus című kötetét, Szelke László adjunktus pedig A Gresham a nácik ellen című könyvét ismertette.

Ezután a Jelenkortörténeti Tanszék következett. Először Horváth Miklós egyetemi tanár mutatta be az 1956-os forradalom és szabadságharc hadtörténetéről szóló kötetét és egy dobozkönyvet Remény és Pokol 1956 címmel, amely korhű replikái révén a középiskolai tanároknak is segítségére lehet. Utána Ö. Kovács József egyetemi tanár beszélt a Vidéktörténet című sorozatról és a Váltóállítás című tanulmánykötetről, amely a szovjet bevonulást követő időszakot vizsgálja.

Ezt követően Őze Sándor intézetvezető beszélt a Kovács Bálint egyetemi docens vezetésével mára külön intézetté nőtt Örmény tanulmányok specializációról és a Maciej Szymanowski vezetésével működő Közép-Európa specializációról, majd Maciej Szymanowski ismertette a saját köteteit és a program jövőjét, kiemelve a Csehszlovákia 1968-as megtámadását követő szolidaritás és tiltakozások tanúságáról szóló Żywe pochodnie (Eleven fáklyák) című kötetét.

A kötetek bemutatása után a XXXIV. OTDK Pázmányos díjazottjainak felsorolása következett, közülük a jelen levő Kintli Dóra és Semsei Ferenc röviden bemutatták a díjnyertes kutatásaikat.

 

x