Közvetítő kisebbségek a Kárpát-medencében konferencia 2019. november 20.

2019. november 15-én a Salkaházi Sára KAP program támogatásával egyetemünkön tudományos konferenciát szerveztünk "Közvetítő kisebbségek a Kárpát-medencében" címmel.

Székely János Püspök Atya védnökségével, a PPKE BTK Történettudományi Intézet és a PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskola szervezésében, a Salkaházi Sára KAP program támogatásával 'Közvetítő kisebbségek a Kárpát-medencében' címmel november 15-én tudományos konferencia zajlott a PPKE BTK Mikszáth Kálmán téri épületében.A konferenciát Őze Sándor, a Történettudományi Intézet Intézetvezető professzora nyitotta meg, ezt követően Szelke László, a konferencia szervezője olvasta fel Székely János Püspök Atya a konferenciát üdvözlő és méltató, személyes hangvételű köszöntő sorait és jókívánságait.
A konferencia nyitó előadásában Kovács Bálint rajzolta meg a közvetítő kisebbségek elméleti és fogalmi hátterét, módszertani muníciót adva a további kutatásokhoz. Kovács Katalin a szombatosok hétköznapjait és ünnepnapjait, valamint erdélyi kapcsolatrendszerét mutatta be, melyet Nagy Levente a román reformáció kereteit és lehetőségeit, későbbi sikertelenségének okait is feltáró előadása követett.
Kovács Eszter a cseh eredetű irodalmi szövegek intenzív magyarországi jelenlétére, Illés Veronika az etnikailag és vallásilag is nagyon színes határrégió, Kárpátalja izgalmas történetére hívta fel a figyelmet. Őze Sándor a fegyverforgató és katonáskodó magyar és szerb népesség több évszázados intenzív kapcsolatát, Berzeviczy Klára a többnyelvű és kettős-hármas identitású szepességi szászok, a cipszerek életét mutatta be előadásában.
Dobos Marianne a lengyel embermentő, Topolinski munkásságáról, Dobrovits Mihály a konstantinápolyi zsidó diaszpóra életéről, Ö. Kovács József az 1840. évet követően a városokba beköltöző, az iparba és a kereskedelembe aktívan bekapcsolódó, polgárosodó zsidóság tevékenységéről tartott előadást.
Kovács Tímea az asszimiláció, az emancipáció és az integráció kérdésében megosztott, az 1869. évi izraelita egyetemes gyűlést követően szervezetileg is elkülönülő magyarországi zsidóság vitáit, Szelke László az Apostoli Nunciatúra támogatásával és koordinálásával megvalósuló katolikus embermentő akciókat, valamint Apor Vilmos, Márton Áron, Hamvas Endre püspökök bátor kiállását mutatta be előadásában.
Őze Sándor zárszavában megemlítette, hogy a konferencia előadásaiból a Salkaházi Sára KAP program támogatásának köszönhetően tanulmánykötet is készül az Apostoli Szentszék könyvkiadója, a Szent István Társulat gondozásában.

 

x