Letölthető jegyzetek

Szöveggyűjtemény

Kora újkori egyetemes szöveggyűjtemény

Egyháztörténeti jegyzetek

Katolikus konfesszionalizáció a kora újkori Magyarországon

Katolikus egyház a 18-19. századi Magyarországon

20. századi katolikus egyháztörténet

Modernkori katolicizmus Magyarországon

 

Tantárgyleírások, kötelező irodalmak

A kora újkori város (BMNTÖ32800M)

Az egyházszervezet változásai a középkortól a XX. századig (BMNTÖ30900M)

Bevezetés az egyháztörténetbe (BBNTÖ00400)

Egyetemes történet 1500-1700 (BBNTÖ22100)

Egyetemes történet 1700-1848 (BBNTÖ22300)

Egyetemes történet 1700-1914 (BBNTÖ22500)

Egyetemes történet 1848-1914 (BBNTÖ22400)

Felekezet és identitás a kora újkori Európában és Magyarországon (BMNTÖ32700M)

Historiográfia (BMNTÖ30300M)

Jelenkori egyetemes egyházi intézménytörténet (BBNTÖ16500)

Kora újkori egyháztörténet (BBNTÖ09600)

Magyar nyelvű kéziratolvasás (BMNTÖ33600M)

Magyarország társadalomtörténete 1500-1703 (BBNTÖ15200)

Magyarország története 1500-1703 (BBNTÖ20100)

Magyarország története 1500-1703 I. (BBNTÖ20200)

Magyarország története 1500-1703 II. (BBNTÖ20300)

Magyarország története 1848-1914 (BBNTÖ20500)

Politikai és vallási eszmék az újkori Európában (BMNTÖ31900M)

Történeti földrajz (BBNTÖ00500)

Történetelmélet-történetfilozófia (BMNTÖ30100M)

Történeti kutatások módszertana (BMNTÖ30200M)

Új- és jelenkori egyháztörténet (BBNTÖ09900)

Újkori egyetemes egyházi intézménytörténet (BBNTÖ15500)

Újkori magyar paleográfia (BBNTÖ15700)

x