Jánokiné Dr. Újváry Zsuzsanna

Jánokiné Dr. Újváry Zsuzsanna, PhD mestertanár, egyetemi docens

 • Történettudományi Intézet
 • Újkori Történeti Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány

Rövid önéletrajz

1994 szeptembere óta PPKE, BTK Történettudományi Intézetében a graduális és a Kari Történettudományi Doktori Iskola képzésében, továbbá a Kiegészítősök és a Diplomás Levelezők oktatásában veszek részt. A hallgatók tudományos diákköri és tutoriás képzésében is részt vállalok, a Kar tudományos diákköri megbízottja vagyok 1999 óta. A Történettudományi Doktori Iskola „Társadalom- és életmódtörténeti” Szekcióját vezetem.

Fogadóórák

Kedd, 9.30-10
Szerda, 10-12

Önéletrajz

1976-ban kitüntetéses történelem szakos tanári és levéltárosi diplomát szereztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1976-78 között a Történeti Segédtudományi Tanszék tudományos ösztöndíjasaként tanultam és dolgoztam a Magyar Országos Levéltárban, majd 1978-ban levéltárosnak neveztek ki. Egyetemi mesterem Sinkovics István professzor volt.
1979-ben egyetemi doktori fokozatot szereztem Summa cum Laude minősítéssel, mialatt 1979 őszén megszületett első gyermekünk. 1986. január 1-jén léptem ismét munkába az MTA Történettudományi Intézetébe, ahová a MOL-ból átkértek tudományos munkatársnak a Kora Újkori Osztályra, ahol 1995-ig voltam állásban, illetőleg 1992-től GYES-esen.
Az MTA Történettudományi Intézetében közös kutatási programban dolgoztam, konferenciákon vettem részt, és a határokon túlra jártam kutatóutakra.

 

1992-ben megszületett harmadik gyermekünk.
1994-ben hívtak a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre kora újkort tanítani. Egy év után véglegesítették státuszomat.
1998-ban védtem meg PhD disszertációmat a Debreceni Egyetemen Summa cum Laude minősítéssel, azóta egyetemi docensként oktatok.

 

1994 óta tanítok az egyetemen kora újkori magyar és egyetemes politika-, társadalom-, gazdaság- és életmódtörténetet, az Erdélyi Fejedelemség történetét, valamint történeti segédtudományokat (történeti segédtudományok, Magyarország közigazgatás-története 1526-1848, történeti statisztika, paleográfia, forráselmélet, történetkutatási szakmódszertan stb.) Az MA Társadalom és Életmódtörténeti szakirány alapítója voltam, ahol egyetemes és magyar társadalom-, gazdaság- és életmódtörténetet oktatok. Tanítok a graduális, a levelező, a kiegészítő képzésben, valamint a Történettudományi Doktori Iskolában, ahol az első éveseknek évfolyam előadást tartok, valamint szemináriumokat azok számára, akik a meghirdetett tárgy iránt érdeklődnek, illetőleg saját doktoranduszaim számára. (Az általam oktatott tantárgyak több mint 30 különféle tárgyú kurzusok.)

 

Már az egyetem újraalapítása óta részt vettem a felvételiztetésben, illetőleg az előkészítő tanfolyamok szervezésében és oktatásában, az egykori „nulladik" évfolyamnak évfolyam-felelőse voltam. 1998 óta az OTDK-mozgalom kari megbízott vezetőjeként dolgoztam, majd elnöke vagyok. 1999-től 8 éven át az OTDK Humán Szekciójának országos alelnökeként működtem. A kétévente megrendezett konferenciákon bírálóként és zsűritagként egyaránt jelen vagyok. A Karon nemcsak az OTDK-feladatokat láttam el, hanem a sikeres OTDK-hallgatók dolgozataiból összeállított kötetek szervezését, illetve szerkesztését is magamra vállaltam. A hallgatókkal együtt – tutorként – részt vettem a Pázmány Történész Kör megalapításában, s a Szent Vince Szakkollégiumban is oktatok tutoriális redszerben.
A diákköri és tudományszervezői munkásságomért 2001-ben OTDK Emlékplakettet, 2005-ben „Mestertanár" aranyérmet az oktatási minisztertől, 2010-ben rektori Jubileumi Pázmány Emlékplakettet nyertem el, amelyet az egyetem alapításának 375. évfordulójának tiszteletére bocsátottak ki. Kitüntettek az OTDK jubileumi ezüstérmével, amelyet a mozgalom 50. évfordulójára adtak ki 2011-ben.

 

A hallgatók oktatása mellett a nevelésükben is részt veszek, hiszen viszem őket múzeumokba, levéltári látogatásra, s évente határon túli 2-3 napos túrákra. Sok szakdolgozóm, 14 doktoranduszom van, illetve 4 fő végzett doktorom.
1999 óta, a Történeti Doktori Iskola alapítása óta részt veszek a munkában. A Társadalom- és Életmódtörténeti Szekciót Zimányi Vera professzor asszonnyal együtt alapítottuk, amely kezdetben az ő, majd 2006 óta az én vezetésem alatt áll. Ebben többkonferenciát szerveztem mind a doktoranduszok számára, mind országos szintű, interdiszciplináris konferenciát, amelyre az ország vezető történészeit, kutatóit meghívom.

 

Oktatási tevékenységem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen túl is kiterjed: 2001-2002 között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem MTA által Támogatott Kutatócsoport munkájában vettem részt tudományos főmunkatársként, és tartottam előadásokat. 2003-2004-ben Kolozsvárott voltam Ceepus ösztöndíjjal, ahol a levéltári kutatás mellett a Babes-Bolyai Egyetemen vendégtanárként előadásokat is tartottam. 2005 óta a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) szervezésében, a határon túli magyar és történelem tanárok hivatalos továbbképzésében rendszeresen részt veszek; rendszeresen tanítottam és tartok előadásokat a vajdasági, illetőleg a délvidéki szórvány magyarság számára, valamint szlovákiai városokban a magyarság számára a magyar történelmet népszerűsítő előadásokat tartok. 2008-ban és 2009-ben, 2013-ban, 2014-ben az Újvidéki Apáczai Nyári Akadémia (ANYA) nyári kurzusán működtem vendégtanárként, majd a Hódmezővásárhelyi Történész Körnek, 2012-ben a Zobor-menti magyarság nyári egyetemén voltam vendégelőadó. Évek óta tanítok a Visegrádi Szent György Lovagrend Nyári Egyetemén felkért előadóként, ill. lovagdámaként. Több keresztény egyetem előadójaként gyakorta tartok népszerűsítő előadásokat.

 

2008-ban az International Research Universities Network (IRUN) hálózat keretében megszervezett első, a „Network of Women Professors" (Női Professzorok Hálózata) kongresszusán előadóként részt vettem, illetve a Nijmewen-i Radboud Egyetemen meghívott vendégprofesszorként tartottam egyetemi tanelőadásokat.
Rendszeresen végzek történelmi kutatásokat, és a hallgatókat is igyekszem a kutatómunkára ránevelni. Ezért szervezünk a hallgatókkal közösen határon túli kirándulásokat, levéltári és múzeumi látogatásokat. E mellett rendszeresen, évente többször részt veszek konferenciákon előadóként. Több történelmi sorozatnak vagyok a szerkesztőbizottsági tagja.
Köztestületi tagságaim:

 

1976 óta tagja vagyok a Történelmi Társulatnak, amelynek 2008-tól vezetőségi tagja (Igazgatóválasztmányi Bizottság) voltam 4 évig. 1998 óra a MTA köztestületi tagja vagyok. Részt veszek OTKA-pályázatok bírálásában, (magamnak is vannak OTKA-pályázataim), a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tudományos Tanácsának vagyok a tagja. E szervezet keretében is több konferenciát szerveztem már. A Balassi Társaságnak és több történelmi egyesületnek (pl. Jászok Egyesülete) is a tagja vagyok.

 

Karitatív tevékenységet hosszú ideje, az 1980-as évek óta végzek férjemmel együtt előbb Erdélyben, majd a Délvidéken és a Felvidéken is.
Örömmel tanítok, tartok mind tudományos, mind népszerűsítő előadásokat, hiszen ezzel tudok szolgálni.
Tudományos és népszerűsítő munkáimból több mint 120 jelent meg.

 

Bp., 2014. november Dr. J. Újváry Zsuzsanna egy. docens
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK,
Történettudományi Intézet, Újkori Történeti tanszék

 • pdf

  BBNTÖ02801 Magyarország története 1500-1703 1

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ08100 Magyarország története 1500-1703 2

  • Történelem BA
 • pdf

  BMNTÖ00200M Történeti kutatások módszertana

  • Történelem MA
 • pdf

  BMNTÖ03200M Bevezetés az intézménytörténetbe

  • Történelem MA
 • pdf

  BMNTÖ04900M Egyetemes társadalom- és életmódtörténet (1500-1700) 1.

  • Történelem MA
 • pdf

  BMNTÖ05100M Magyar társadalom- és életmódtörténet

  • Történelem MA
 • pdf

  BMNTÖ09400M Intézménytörténet 1.

  • Történelem MA
Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x