Vitéz János Tanárképző Központ

Változások a pedagógiában – a pedagógia változása
2019. november 22.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ Változások a pedagógiában – a pedagógia változása címmel tudományos konferenciát rendez.

A konferencia időpontja: 2019. november 22. (péntek)
A konferencia helyszíne: Iohanneum, Esztergom, Majer István út 1-3.

Jelentkezési határidő 2019. augusztus 26.

Az egynapos tudományos eszmecserét a tanítóképzés, az óvodapedagógia, a tanárképzés, valamint a mentori és vezetőtanári munka aktuális kérdéseiről és problémáiról kívánjuk lefolytatni.

A konferenciára valamennyi hazai képzőhely képviselőire számítunk, továbbá az elmélet és gyakorlat kölcsönösségének jegyében a gyakorlati helyszínek, azaz az óvodák és az iskolák képviselőinek bevonását is tervezzük. Kifejezetten várjuk tehát az egyetemeken, főiskolákon oktató kollégák mellett a gyakorló pedagógusok, mentorok, vezető tanárok és óvodapedagógusok szekció-előadásait is!

A konferencián a következő szekciókat tervezzük: óvodapedagógus, tanító, tanári, mentori, ill. tanítás- és tanulásmódszertani szekciók.

A konferencia felhívása

Adatkezelési tájékoztató

Jelentkezési lap

A tanulmány formai követelményei

 


 

A tanítóképzés és a pedagóguspálya aktuális kérdései és kihívásai 2018. november 8.

Tudományos konferencia a „150 éves az állami tanítóképzés" rendezvénysorozathoz kapcsolódóan.

Az egynapos tudományos eszmecserét elsősorban a tanítóképzés, de mellette az óvodapedagógia, a tanárképzés, valamint a mentori és vezetőtanári munka aktuális kérdéseiről és problémáiról kívánjuk lefolytatni.

Program

9.30−10.00 Regisztráció

10.00−10.15 Megnyitó
Köszöntőt mond, és a konferenciát megnyitja:
Dr. NEMESI ATTILA LÁSZLÓ tanulmányi dékánhelyettes (PPKE BTK)

10.15−12.30 Plenáris előadások
Dr. KAPOSI JÓZSEF egyetemi docens (PPKE BTK Tanárképző Intézet)
A demokráciára nevelés aktuális kérdései

CSÁJINÉ KNÉZICS ANIKÓ tanító, mesterpedagógus (Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)
Megtartva és megújítva. Állandó értékek – megújuló módszerek

FEHÉRVÁRI KRISZTINA képzési és programfejlesztési alprojektvezető (Új Nemzedék Központ Tehetségfejlesztési Igazgatóság)
Fókuszban a tehetség! Lehetőség és felelősség

Dr. SZŐKE-MILINTE ENIKŐ mb. intézetvezető, egyetemi docens (PPKE BTK VJTK)
Tanulási környezetek a 21. századi iskolában

12.30−13.30: Ebéd

13.30−14.50: Szekció előadások I.

14.50−15.10: Kávészünet

15.10−16.30: Szekció-előadások II.


Programfüzet

A konferencia felhívása

Adatkezelési tájékoztató

A tanulmány formai követelményei


A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a rendszerváltozás utáni újjáalakulás pillanatától meginduló tanárképzés szervezeti keretei 2013. július elsejétől markánsan megváltoztak. A korábbi, klasszikus intézeti formát egy, a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV-es törvény 123.§-ában is igényként megfogalmazott „tanárképző központ" váltotta fel, mely lépés egyúttal egy egyetemen belüli radikális átalakítást is magába foglalt. Az 1842. november 3-án megnyitott "Esztergomi Érseki Mesterképző" alapjain, a jelenlegi esztergomi épületében 1929-től működő érseki tanítóképző, 1976-tól főiskola, 1989-től Vitéz János Főiskola, 1993-tól ismét római katolikus fenntartású intézmény, 2008-óta az egyetem Vitéz János Kara a maga hagyományos képzési formáival szintén intézetünk részévé vált. Intézetünk így súlyos és szép küldetésként két képzési helyen a katolikus pedagógusképzésnek a korábbinál jóval szélesebb spektrumát képviseli majd. A Vitéz János Tanárképző Központ egyedi elnevezése egyszerre tiszteleg e pedagógusképzés hagyományai és az egyik első egyetemünket saját költségén alapító tudós reneszánsz egyházfő és államférfi emléke előtt.


Képzéseink


Tanszékek 

Ünnep

Október 7-én megrendezésre került az ünnepség, melyen a volt tanítóképzősök díszokleveleinek átadására került sor. 


Pfiszterer Zsuzsanna köszönőlevele 

x