Vitéz János Tanárképző Központ

A tanítóképzés és a pedagóguspálya aktuális kérdései és kihívásai 2018. november 8.

Tudományos konferencia a „150 éves az állami tanítóképzés" rendezvénysorozathoz kapcsolódóan.

Az egynapos tudományos eszmecserét elsősorban a tanítóképzés, de mellette az óvodapedagógia, a tanárképzés, valamint a mentori és vezetőtanári munka aktuális kérdéseiről és problémáiról kívánjuk lefolytatni.

Program

9.30−10.00 Regisztráció

10.00−10.15 Megnyitó
Köszöntőt mond, és a konferenciát megnyitja:
Dr. NEMESI ATTILA LÁSZLÓ tanulmányi dékánhelyettes (PPKE BTK)

10.15−12.30 Plenáris előadások
Dr. KAPOSI JÓZSEF egyetemi docens (PPKE BTK Tanárképző Intézet)
A demokráciára nevelés aktuális kérdései

CSÁJINÉ KNÉZICS ANIKÓ tanító, mesterpedagógus (Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)
Megtartva és megújítva. Állandó értékek – megújuló módszerek

FEHÉRVÁRI KRISZTINA képzési és programfejlesztési alprojektvezető (Új Nemzedék Központ Tehetségfejlesztési Igazgatóság)
Fókuszban a tehetség! Lehetőség és felelősség

Dr. SZŐKE-MILINTE ENIKŐ mb. intézetvezető, egyetemi docens (PPKE BTK VJTK)
Tanulási környezetek a 21. századi iskolában

12.30−13.30: Ebéd

13.30−14.50: Szekció előadások I.

14.50−15.10: Kávészünet

15.10−16.30: Szekció-előadások II.


Programfüzet

A konferencia felhívása

Adatkezelési tájékoztató

A tanulmány formai követelményei


A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a rendszerváltozás utáni újjáalakulás pillanatától meginduló tanárképzés szervezeti keretei 2013. július elsejétől markánsan megváltoztak. A korábbi, klasszikus intézeti formát egy, a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV-es törvény 123.§-ában is igényként megfogalmazott „tanárképző központ" váltotta fel, mely lépés egyúttal egy egyetemen belüli radikális átalakítást is magába foglalt. Az 1842. november 3-án megnyitott "Esztergomi Érseki Mesterképző" alapjain, a jelenlegi esztergomi épületében 1929-től működő érseki tanítóképző, 1976-tól főiskola, 1989-től Vitéz János Főiskola, 1993-tól ismét római katolikus fenntartású intézmény, 2008-óta az egyetem Vitéz János Kara a maga hagyományos képzési formáival szintén intézetünk részévé vált. Intézetünk így súlyos és szép küldetésként két képzési helyen a katolikus pedagógusképzésnek a korábbinál jóval szélesebb spektrumát képviseli majd. A Vitéz János Tanárképző Központ egyedi elnevezése egyszerre tiszteleg e pedagógusképzés hagyományai és az egyik első egyetemünket saját költségén alapító tudós reneszánsz egyházfő és államférfi emléke előtt.


Képzéseink


Tanszékek 

Ünnep

Október 7-én megrendezésre került az ünnepség, melyen a volt tanítóképzősök díszokleveleinek átadására került sor. 


Pfiszterer Zsuzsanna köszönőlevele 

x