Beszámoló az Új kihívások a pedagógiai gyakorlatban című konferenciáról 2016. november 7.

Beszámoló az Új kihívások a pedagógiai gyakorlatban című konferenciáról Tanszékünk Új kihívások a pedagógiai gyakorlatban címmel 2016. október 7-én tudományos konferenciát rendezett esztergomi képzési helyszínén.

A konferencia célja a szüntelenül változó társadalmi-gazdasági helyzet következtében jelentkező hatások megvitatása volt mind a tanítóképzés, mind az óvodapedagógus-képzés oktatási területén, továbbá módszertani újító törekvések a pedagógiai gyakorlatban, hagyomány és új távlatok, tehetséggondozás, felzárkóztatás, mentálhigiéné az oktatási gyakorlatban. Az egynapos tudományos eszmecsere az óvodapedagógia és a tanítóképzés, valamint az oktatás és nevelés aktuális kérdéseiről valamennyi hazai képzőhely oktatóinak bevonásával, továbbá az elmélet és gyakorlat kölcsönösségének jegyében a gyakorlati terep, azaz az óvodák és az iskolák képviselőinek részvételével zajlott. A nap folyamán 36 előadást hallhattak az érdeklődők, köztük két esztergomi általános iskola teljes tantestülete és város, valamint a környékbeli óvodák pedagógusai. Nagy örömünkre szolgált, hogy határon túlról, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karáról, Szabadkáról is érkezett három előadónk.

Dr. Gloviczki Zoltán intézetigazgató köszöntője után dr. Kósa Éva egyetemi tanár tartott vitaindító előadást Változások és változatlanságok a nevelés céljaiban címmel. Majd dr. Szekeres Ágota,az ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet vezetője A tanulásszervezés kérdései és a szociális kapcsolatok alakulása integráló közösségekben címmel   bemutatta a Bolyai Ösztöndíj program által támogatott kutatások jelenlegi eredményeit, valamint beszélt az integrált nevelés tanulásszervezési kérdéseiről is.
A délután folyamán hat szekcióban folytatódott a tanácskozás, a rendkívül szerteágazó problémakört a szekciók elnevezései is érzékeltetik: Értékközponú nevelés - örök és változó értékek, nevelési hangsúlyok régen és napjainkban, Művészetek - a mese, az ének-zene, a tánc és a testi nevelés, Anyanyelvi és idegennyelv-oktatás - párhuzamosság és fáziseltolás, Család, óvoda, iskola - átmenetek, egymásra való hatások, változások, elvárások, Pedagógusképzés és továbbképzés, valamint Média, vizuális nevelés. Örvendetes módon hallhattunk szekció-előadásokat gyakorló pedagógusok és óvodapedagógusok részéről is.
Az előadásokat figyelemmel kísérő hallgatóság a konferenciát magas színvonalú, hasznos továbbképzésként értékelte, mely - véleményünk szerint - mind az előadó oktatók, mind a gyakorlati szakemberek számára lehetőséget nyújtott az együtt gondolkodásra, az új nevelési helyzetek megvitatására, kutatásaik eredményeinek bemutatására.

A konferencia programfüzete innen letölthető.

x