A pedagógusképzés múltja, jelene és jövője 2017. november 21.

2017. november 10-én nagyszabású pedagóguskonferenciát szervezett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központja.

A rendezvényre több jeles évforduló kapcsán is készültünk, hiszen 2017-ben 175 éves az esztergomi érseki tanítóképzés, idén 125 éve alapították az esztergomi óvodapedagógus képzést és 25 éve lelkes tanárjelölteket is fogad a Piliscsabai képzési helyszín.

A Iohanneumban lezajlott jubileumi konferencia két részből állt: délelőtt Dr. Szőke-Milinte Enikő Intézetvezető asszony, a konferencia szervezője és Dr. Szilágyi Csaba prodékán úr  köszöntötte több mint nyolcvan előadót és a megjelent érdeklődőket. Ezt követően jubileumi emléktábla avatásra került sor, majd plenáris előadásokkal kezdődött a konferencia.

Elsőként Hengánné Gogola Gabriella óvodavezető-óvodapedagógus tartott előadást az Árpád-házi Szent Erzsébet Óvodában gyakorlatot teljesítő hallgatók munkájáról, másodikként Dr. Kósa Éva habil. egyetemi docens szólalt fel a Tanítók és kisiskolások pszichológiai vizsgálatával kapcsolatban, Harmadikként Dr. Szőke-Milinte Enikő Intézetvezető asszony tartott előadást az Önmeghatározás, avagy mit jelent ma az Egyetem címmel. A plenáris szakasz utolsó előadója Dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke volt, aki Korszerű katolikus pedagógia című konferenciaelőadását mutatta be.

Adélelőtti rész fontos mozzanata volt  Dr. Hoffmann Rózsa volt Intézetvezető köszöntésének tolmácsolása és Dr. Kósa Éva habilitált egyetemi docens búcsúztatása.

A délután során két részletben, nyolc szekcióban hallgathatták meg az érdeklődők a konferencián megjelenő rendkívül változatos és színvonalas összefoglaló előadásokat, melyeket a Vitéz János Tanárképző Központ tanulmánykötet formájában megjelentet.

A Szekciók témái a következőek voltak:

 • Az óvodában kell elkezdeni
  Szekcióvezetők: Miklós Ágnes Kata, Tischner Elvira Anna
 • Tanítóképzés-mozaik
  Szekcióvezetők: Juhász Márta, Heckel Zoltán 
 • Tanárrá válás folyamata
  Szekcióvezetők: Dr. Polákovics Nándor, Dr. Kormos József 
 • A mentorálás lelkisége és világa
  Szekcióvezetők: Dr. Tompa Zsófia, Dr. Molnár Péter
 • Hagyomány és megújulás
  Szekcióvezetők: Horváthné Farkas Éva, Tölgyessy Zsuzsanna 
 • Iskolai és óvodai valóságok
  Szekcióvezetők: Karainé Dr. Gombocz Orsolya, Pivókné Gajdár Klára 
 • Tantárgypedagógia és digitális tartalmak a tantárgypedagógia szolgálatában
  Szekcióvezetők: Dr. Molnár Péter, Dr. Tompa Zsófia 
 • Az idegen nyelvi nevelés lehetőségei
  Szekcióvezető: Dr. Polákovics Nándor 
 • A kisgyermekkori nevelés támogatása
  Szekcióvezető: Dr. Szent-Gály Viola


Az országos konferencián a Vitéz János Tanárképző Központ oktatói és hallgatói mellett rendkívül nagy számú külső előadó - egyetemi oktatók,  tanárok, tanítók, óvodapedagógusok -  mutatták be pedagógiai kutatásaikat a következő intézményekből: 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola

City University of New York

Comenius Egyetem Pedagógiai Kar

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvodája

DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar

Budapesti Ward Mária Általános Iskola,
 Gimnázium és Zeneművészeti Iskola

 DE Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet

 Dunaújvárosi Egyetem

ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet

ELTE Treffort Ágoston Gyakorló Gimnázium

ELTE BTK Romanisztika Intézet

Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

FPSZ 2. számú szakértői bizottsági tagintézmény

Esterházy Károly Egyetem

Győri Tánc és Képzőművészeti Általános Iskola

 Kaposvári Egyetem

Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola

KRE TDI

NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

ME BTK Tanárképző Intézet

Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium

 MTA Nyelvtudományi Intézet

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

NJE Pedagógusképző Kar

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola

NYE Tanítóképző Intézet

Tündérkert Óvoda

 PTE BTK

Újlaki Általános Iskola

SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar

Selye János Egyetem Tanárképző Kar

Szent Athanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

SZIE Apáczai Csere János Kar

SZTE JGYPK-TOKI Óvóképző szakcsoport

 


Köszönjük a szervezést a Vitéz János Tanárképző Központ vezetésének, A Tanító -és Óvóképző Tanszék vezetésének, a Dékáni Hivatal munkatársainak, a Gazdasági Osztály vezetésének, Berczeli Rékának és Csorba Erikának, a Tanárképző Központ résztvevő és szekcióelnökséget vállaló oktatóinak és munkatársainak, valamint a Tanárképző Központ hallgatóinknak, Dallman Kristófnak és Fodor Richárdnak.

Köszönjük előadóinknak, hogy megtiszteltek jelenlétükkel és értékes gondolataikkal.

A fotókat Kicska Bálint tanárjelöltünk készítette.

x