A tanítóképzés és a pedagóguspálya aktuális kérdései és kihívásai 2018. szeptember 17.

Tudományos konferencia a „150 éves az állami tanítóképzés" rendezvénysorozathoz kapcsolódóan.

Az egynapos tudományos eszmecserét elsősorban a tanítóképzés, de mellette az óvodapedagógia, a tanárképzés, valamint a mentori és vezetőtanári munka aktuális kérdéseiről és problémáiról kívánjuk lefolytatni.

A konferenciára valamennyi hazai képzőhely képviselőire számítunk, továbbá az elmélet és gyakorlat kölcsönösségének jegyében a gyakorlati helyszínek, azaz az óvodák és az iskolák képviselőinek bevonását is tervezzük. Kifejezetten várjuk tehát az egyetemeken, főiskolákon oktató kollégák mellett a gyakorló pedagógusok, mentorok, vezető tanárok és óvodapedagógusok szekció-előadásait is!

A konferencián a következő szekciókat tervezzük: tanítóképzés, a tanítóképzés története, tanítás –és tanulásmódszertani, óvodapedagógus, tanári és mentori szekciók.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket tervezett előadásuk témacímével és rövid előadás-összefoglalóikkal 2018. szeptember 25-ig.

A konferencián előadásra szánt téma összefoglalója szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű szöveg. Az absztrakt füzetbe való bekerülés feltétele a névvel és beosztással ellátott absztrakt 2018. szeptember 25-ig történő megküldése a következő címre: esztergom@btk.ppke.hu

A konferenciára jelentkezni a PPKE BTK honlapján erre a célra létrehozott felületen található és onnan letölthető (előadói és résztvevői) jelentkezési lapokkal lehet:
http://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/vitez-janos-tanarkepzo-kozpont

A konferencián való részvétel díja előadóknak 8.000 Ft érdeklődőknek 4000 Ft amely magában foglalja előadók esetén az előadás lehetőségét (kérdésekkel, válaszokkal együtt legfeljebb 20 percben) valamint a tanulmánykötetbe szánt tanulmány szakmai lektorálás utáni megjelentetését, az összes résztvevő esetén a konferencia ideje alatt bármely szekció látogatását, az előadások absztraktjait is tartalmazó jubileumi füzetet, a regisztrációs csomagot (mappa, lapok, toll), az ebédet és a frissítőket.

A részvételi díj befizetésével kapcsolatos tudnivalókat jelentkezésükre küldött válaszunkkal egy időben kapják meg a jelentkezők.

Az előadóként való részvétel Karunk hallgatói és munkavállalói számára díjmentes, de a részvétel regisztrációhoz kötött.
A konferencia részvételi díjának befizetési határideje 2018 október 15.

A konferencia felhívása
Jelentkezési lap előadók részére
Jelentkezési lap résztvevők részére
Számlaigénylő űrlap

Adatkezelési tájékoztató

x