Az erkölcsi nevelés új perspektívái 2015. január 19.

Hiánypótló kötet jelent meg az erkölcsi nevelés kérdéseiről, melynek szerzője Pálvölgyi Ferenc, Intézetünk oktatója. A könyv a nevelés alapvető problémakörének magyar nyelven az első korszerű, a nemzetközi szakirodalomra is támaszkodó feldolgozása.

Az erkölcsi nevelés új perspektívái – Az értékközpontú pedagógia szerepe és feladatai korunk plurális társadalmában című monográfia alapvető szakmai igényt elégít ki a pedagógiai diszciplína területén. Évtizedek óta nem jelent meg olyan kiadvány, amely az erkölcsi nevelés elméleti és gyakorlati problémáit ilyen kimerítően és ugyanakkor a korszerű etikai, pedagógiai és pszichológiai szemléleteknek megfelelően tárgyalta volna. Azonban a szerző nemcsak a morálpedagógia aktuális kérdéseit járta körül, hanem olyan működő neveléselméleti koncepciót is épített, amely sok tekintetben segítséget nyújthat korunk plurális világában elveszett értékeink megtalálásában. A könyv több mint egy évtized pedagógiai kutatásaira épült, s lényegi összefoglalója a szerző azon tanulmányainak, amelyek ma az etikatanár szakos hallgatók felkészítésének fontos részét képezik. E munkát pedagógusok, szülők és a nevelés kérdései iránt komolyan érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatják.

x