Pázmány Campus Junior Nyári Egyetem 2017. szeptember 2.

2017 júliusában különleges nyári programra invitáltuk Egyetemünk partneriskoláinak lelkes és érdeklődő diákjait.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatalának, Vitéz János Tanárképző Központjának és Hallgatói Önkormányzatának közös szervezésében, Dr. Szőke Milinte Enikő Intézetvezető Asszony védnökségével Pázmány Campus Junior Nyári Egyetem címmel gimnazista diákok töltöttek egy hetet a Pázmány piliscsabai egyetemi campusán. A hagyományteremtő céllal életre hívott rendezvény a HÖK kezdeményezésének köszönhetően és a Központi Alapok Program támogatásával valósulhatott meg.

A Junior Nyári Egyetem szervezői hármas célt tűztek ki a program számára: Egyrészt lehetőséget nyújtott a PPKE BTK partneriskoláiban tanuló diákoknak arra, hogy első kézből, személyesen szerezzenek tapasztalatot a rájuk váró egyetemi élet élményeiről. Másrészt népszerűsítette a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelkedő érdemeit, kiváltképp pedig a Vitéz János Tanárképző Központ elhivatott munkáját. És végül az Universitas fogalmának klasszikus értelmezése mentén közösséggé kovácsolt diákokat, hallgatókat és egyetemi előadókat.


A programok

2017. július 17-én, fél éven át tartó előkészületet követően kezdetét vette az első Pázmány Campus Junior Nyári Egyetem. A regisztráció procedúráján túlesve 30 lelkes középiskolás diák foglalta el a piliscsabai Campus területén található Szent Vince Kollégium és Rendház Szent Lujza házát. A Junior Nyári Egyetem résztvevői a közösség-építésre szánt időt az ifjúsági és gólyatáborok szokásaihoz híven csapatokra osztva töltötték, miközben különböző feladatokban mérették meg magukat. A csapatokat a Vitéz János Tanárképző Központ tanárszakos hallgatói vezették. A tábort a rendezvény fővédnöke, Dr. Szőke-Milinte Enikő, a Vitéz János Tanárképző Központ vezetője nyitotta meg, továbbá Dr. Nemesi Attila László dékánhelyettes úr és Jancsó András, a Hallgatói Önkormányzat elnöke is köszöntötte a diákokat. A megnyitó ünnepséget követően a résztvevő diákok két, párhuzamosan futó előadás közül választhattak: Dr. Vörös István egyetemi docens a kreatív írás témaköréről, míg Dr. Kaposi József  egyetemi docens a történelemtanítás 21. századi kihívásairól tartott egyetemi igényű, ám mégis a középiskolások nyelvére alkalmazott előadást. Ezt követően a Történelemtudományi Intézet docense, Dr. Medgyesy-Schmikli Norbert a Szent László legenda interdiszciplináris megközelítésére, egy rendhagyó énekelt történelemórára invitálta a program résztvevőit. Az előadások után levezetésképpen – a Stephaneum épületében található étteremben elfogyasztott vacsorát követően – Szőke Dávid történelem szakos hallgató, a Hallgatói Önkormányzat munkatársának vezetésével szabadtéri műveltségi vetélkedőn mérhették össze tudásukat a csapatok a pilisi naplementében.

Másnap a svédasztalos reggelit követően három előadással folytatódott a nyári egyetem szakmai programja. Dr. Horváth Kornélia egyetemi docens a verselemzés élményszerű lehetőségeibe vezette be a fiatalokat. Dr. Kormos József egyetemi docens a Pedagógia, a Pszichológia és a Filozófia – angol rövidítéssel PPP – tanári munkában történő összefonódásáról tartott gondolatébresztő előadást. Az Angol-Amerikai Intézet docense, Dr. Almási Zsolt a 2014-ben a budapesti Örkény Színházban bemutatott Hamlet színrevitel sajátosságain keresztül kalauzolta el a diákokat a 16. századi Britannia színházi világába. A délután folyamán kötetlenebb módon folytatódott a szakmai program. A Stephaneum Auditorium Maximumában, valamint vágószobájában fiktív televíziós műsort forgathattak az érdeklődők Dr. Dér András filmrendező, a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet oktatója, valamint Pilló Ákos stúdiótechnikai mérnök közreműködésével. Ezzel párhuzamosan a diákok másik fele személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő gyakorlatokon vehetett részt  a Pszichológiai Intézet Kortárs Segítő Csoportjával. Az esti órákban különböző önismereti, asszociációs, valamint stratégiai társasjátékokat lehetett kipróbálni a Kortárs Segítők, valamint a Hallgatói Önkormányzat koordinálásában.

A harmadik nap délelőttjét újabb három igényes előadás töltötte ki: Dr. Nemesi László Attila egyetemi docens, dékánhelyettes a nyelvi humor különböző válfajaival, Dr. Radetzky András adjunktus pedig a kommunikáció és médiatudomány rejtelmeivel ismertette meg a tábor résztvevőit. Kővágó Pál Lajos, a Pszichológiai Intézet tudományos segédmunkatársa kutatási területét, a pszichológia tudományának egyre nagyobb népszerűségnek örvendő válfaját, a művészet-, illetve meseterápiát hozta elérhető közelségbe a Nyári Egyetem résztvevői számára. Az esemény résztvevői középiskolás, serdülő korú diákok voltak, így a délutáni program keretében egy kifejezetten erre a korosztályra szabott interaktív tréninget tartott az előző nap során már megismert Kortárs Segítők csapatából Szabó Nóra, pszichológia mesterszakos hallgató. A Pszichológiai Intézet Kortárs Segítői a formális programokon túl is a diákok rendelkezésére álltak az egész hét folyamán. A résztvevők bármikor felkereshették őket, akár pályaorientációt, akár lelki segítségnyújtást érintő kérdésben. Az előadásokat és a tréninget követően a résztvevő középiskolások négy csapata különböző ügyességi és sportversenyeken mérhették össze tudásukat, majd a másnap esti tábortűzzel összekötött csapatelőadásokra gyakorolhattak. A Nyári Egyetem  már bevezetésben kijelölt céljai közé tartozott a Pázmányos életérzés, az intézményre jellemző  programok, szokások bemutatása is. Így az este két, már-már hagyományosnak mondható, nagy sikerű hallgatói esemény – a Pázmány Kultúrbisztró, illetve a Pázmány Park – a nyári tábor kereteire alkalmazott verziója került megrendezésre. A mini Pázmány Kultúrbisztrón a piliscsabai Campus három meghatározó oktatójával – Dr. Takács Lászlóval (egyetemi docens, a Klasszika-filológia Tanszék vezetője), Dr. Őze Sándorral (egyetemi docens, a Történettudományi Intézet vezetője), valamint Dr. Domokos Györggyel (egyetemi docens, az Olasz Tanszék vezetője) – beszélgetett piliscsabai élményeikről, emlékeikről Jancsó András, a Hallgatói Önkormányzat elnöke. Ezt követően a Stephaneum és az Ambrosianum épületei közti téren a Blahalousiana együttes tagjai szórakoztatták a Nyári Egyetem résztvevőit.

Az előző napok közösségi programjaiban összekovácsolódott diákok ezek után belevetették magukat a csütörtöki előadások tengerébe. A délelőttöt a Kultúrbisztrón már megismert Dr. Takács László egyetemi docens nyitotta, aki a Kosztolányi Dezső életművében megjelenő humorral ismertette meg a hallgatóságot. Ezt követően a bölcsészettudomány talán leggyakorlatiasabb diszciplínájával kerülhettek kapcsolatba a diákok; Dr. Bertók Gábor egyetemi adjunktus egy régészeti feltárás rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket. A délelőtt harmadik, és egyben záró előadását Dr. Rácz György egyetemi docens, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főigazgató-helyettese tartotta, mely során a résztvevők a családfakutatás racionális lehetőségeibe nyerhettek betekintést. Megtudhatták, hogy noha meg lehet próbálni egy család vérvonalát egészen az Árpád-házi királyok koráig visszavezetni, vagy akár még ennél is régebbre, de a modernkori történettudomány forráskritikai módszereivel ez nem lehetséges. Ebéd után a Campus átalakult egy élő krimi-szerepjáték helyszínévé, ahol a diákok egész délután lelkesen nyomoztak egy bűntény felderítésén. A játékban a csoportvezető és csoportsegítő tanárszakos hallgatók játszották el a bonyolult szálakon futó bűncselekmény közvetlen, illetve közvetett gyanúsítottjait, akiket a diákok csapatainak kellett kihallgatnia. Így szereplőről szereplőre haladva kellett kulcsinformációkat szerezniük, majd egy fogalmazásban összefoglalniuk a bűncselekmény teljes történetét. A vacsora előtt a csapatok elvégezhették az utolsó simításokat a tábori élmények alapján készített zászlóikon, indulóikon. A Nyári Egyetem záró estjén tábortűz mellett adhatták elő a csapatok műsoraikat. Miután minden csapat bemutatta előadását, élőzenés moldvai táncház fokozta a tábortűz körüli hangulatot a több egykori és jelenlegi pázmányos hallgatót is felvonultató Kisze-Kusza zenekar jóvoltából. A diákokat az este folyamán hallgatókká avatták a szervezők, hisz zárásként közösen elénekelték a Junior Nyári Egyetemre tervezett Pázmányos indulót.

Az utolsó nap délelőttjén a diákok Dr. Botos Máté egyetemi docens és Dr. Kőszeghy Miklós egyetemi docens közös előadását hallgathatták meg. „Puskát kellett volna hoznunk ehhez a melóhoz!” címmel arról elmélkedtek, hogyan gondolkodnak a bölcsészek. Az előadás méltó zárása volt a heti programnak. A Pázmány Campus - Junior Nyári Egyetem résztvevői ünnepélyes keretek között az Auditorium Maximumban vehették át okleveleiket Dr. Szőke-Milinte Enikőtől, a rendezvény fővédnökétől és Jancsó Andrástól, a PPKE BTK HÖK elnökétől. A záró gondolatokat Hodász András atya, egyetemünk lelkésze mondta el, így a diákok nemcsak ajándékokkal és oklevéllel, hanem lelki útravalóval együtt hagyhatták el a Pázmány Campust, az első Junior Nyári Egyetemet.

30 diák tehát megtapasztalhatta egy hét erejéig, mi vár rájuk, ha a Pázmányt választják. Habár a programsorozat során is egyértelműen látszott a résztvevőkön, de a búcsúzáskor ki is jelentették, hogy rendkívül emlékezetes élményekkel gazdagodtak, és szívesen jelölik majd meg Egyetemünket az első helyen.


Köszönetnyilvánítás

A szervezőbizottság köszönetet mond a szervezésben részt vevő egyetemi munkatársaknak, Dr. Szőke-Milinte Enikőnek, Dr. Tompa Zsófiának, Berczeli Rékának, Csorba Erikának, a Hallgatói Önkormányzat szervezőinek, Lengyel Nórának, Jancsó Andrásnak, Fekete Gergelynek, Dallman Kristófnak és Fodor Richárdnak, az előadást tartó oktatóknak, a csapatvezető-csapatsegítő egyetemi hallgatóknak és a Pszichológia Intézet Kortárs Segítőinek.

Találkozunk a 2018-as Pázmány Campus Junior Egyetemen!

x