Valóság(ok) 2017. szeptember 1.

Az első Pázmány Campus – Junior Nyári Egyetemről pedagógus szemmel

„Nem a hímes szók kellenek, hanem az erős valóságok.”
(Pázmány Péter)

Karunk negyedszázados fennállásának ünnepén, Hargittay Emil professzor úr előadásában találkozhattunk e mottónkban idézett gondolattal, mely mind személyes életünkben, kapcsolatainkban, mind munkahelyi kötelezettségeink világában biztos iránytűnk lehet. Hiszen bárhová is kötnek feladataink, emberi kapcsolatok hálózatában, egymásra utalva állunk, s együtt töltött időnk minőségét és örömét személyes egymáshoz kapcsolódásunk módja, egymás és a ránk bízottak iránt vállalt felelősségünk valóságfoka határozza meg.

Egy egyetemi közösség esetében ez az „egymás” és ez a „ránk bízottak” igen sokszálú valóság. Pedagógusként vagy az egyetemen bármely más feladatkört betöltő munkatársként értjük rajta mindenekelőtt hallgatóinkat, de értjük rajta éppen így kollégáinkat, sőt azt a gyakorlati vagy szellemi feladatot, műveltségi-tudományos örökséget is, melyet bármely tudományterületen továbbadni hivatottak vagyunk, vagy amit az egyetem működését szolgáló bármely feladatkörben szolgálunk. Ezekekhez az egymáshoz tartozó szálakhoz öltődött hozzá az idei nyáron egy kiemelten fontos újabb szál: a bölcsészet- és társadalomtudományok iránt érdeklődő, sőt akár az egyetemünkre a közeljövőben jelentkezni vágyó gimnazista diákok világa, velük épített kapcsolatunk valósága.

Összekapaszkodva.
Moldvai táncház a tűz körül.

A nyár derekán, 2017. július 17–21. között rendezett Pázmány Campus – Junior Nyári Egyetemen gimnazista táborozóink valóban megtapasztalhatták az egyetemista lét sok fontos örömét. Karunk oktatóinak előadásain nem csupán különböző tudományterületekbe pillanthattak be (pl. a kommunikáció- és médiatudomány, az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, a pedagógia, a pszichológia, a régészet vagy a történelemtudomány világába), hanem ami a tudásnál fontosabb: műveltséget és lelkiséget, a szellemi látótér kitágulását, az ön- és emberismeret elmélyülését kaphatták ajándékba, olykor egy kis humorral, könnyedséggel is fűszerezve, vagy épp megható személyességgel elmélyítve.

A diákok dr. Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész vezetésével
népi gyűjtésekből származó Szent László-énekeket énekelnek.

Táborozóink ezzel egyidejűleg megtapasztalhatták akár azt is, milyen érzés fáradtan vagy az adott téma iránt kevesebb személyes érdeklődést érezve részt venni olyan előadásokon, melyek jelentősen hosszabbak a gimnáziumban megszokott tanóráknál. S valljuk be: belső ellenállásunk, fáradtságunk, sőt akár érdektelenségünk vagy lustaságunk legyőzése szintén az egyetemista lét mindennapi kihívása, ahogy kihívás sok különböző feladatunk és elfoglaltságunk időbeli összehangolása is. Ám a kihívások végén belső öröm vár: mert „ami szép az nehéz; az anyag ellenáll, s az én lelkem csüggedései és indulatai. Hiszem, hogy ez a nehézség is hozzátartozik a szépséghez. […] S ha néha elfáradok, […] ez nem hitem megtörése, csak erőmé, mely nem semmi, de nem minden… Derék erő, s majd megnyugszik egyszer, de nem fogy el. […] Nyugodt kinccsé lesz s örök haszonná.” (Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött)


„Frissdiplomás” öröm.
A Junior Nyári Egyetem egyik hallgatója
boldogan veszi át nyári egyetemünk jelképes diplomáját.

A személyiségfejlesztő, közösségépítő, kulturális, művészeti vagy épp sportos délutáni és esti programok és játékok az idő minőségi eltöltésére, a piliscsabai campus nyújtotta szabadság és biztonság, építészeti és szellemi örökség pedig az egyetemi campus-élmény megtapasztalására kínáltak lehetőséget.


Az egyetemi lét néha küzdelmes versenyfutás az idővel…
(Részlet a sportvetélkedők délutánjáról.)


… néha békés időtlenség.
(Egy látogatóba érkezett fehér galamb itatása
a Stephaneum mellett.)

„Játszani is engedd…”
A Pázmány-logós finger spinner diákkézben…

… és egy búcsúestre készített csapatcímeren.

Egy egyetemi campus azonban nem csak az (ez esetben nyári) egyetemisták tere: itt élik életük egy jelentős részét oktatók és munkatársak egyaránt. Itt tapasztalják meg feladataik árnyas és napos oldalait is. Itt kovácsolód(hat)nak közösséggé. Miközben a campuson töltött öt nap és az azt megelőző hetek és hónapok szervezési feladatai alatt azon dolgoztunk, hogy nyári egyetemünk minél teljesebb legyen, egy nem várt teljességet is megtapasztalhattunk: tanárok, szervező munkatársak és jelenlegi egyetemi hallgatók közösségét. Olyan közösséget, melyben közelebbről megláthattuk egymást. Melyben arcunk lett egymás előtt.

Láthattuk hallgatóinkat, tanárjelöltjeinket valóságos pedagógiai és segítő helyzetekben: megismerhettük pedagógiai erényeiket, tanúi voltunk annak, hogyan szerveződnek csapattá, hogyan támogatják és szeretik egymást és a rájuk bízott gimnazista diákokat. Nagyon büszkék vagyunk rájuk!

A csapat.
„Pázmány Campus” feliratú, piros pólóban a gimnazisták, kékben a csoportvezető és segítő hallgatók, az első sorban a nyári egyetem főszervezői (oktatók, munkatársak, HÖK-tagok).

Katolikus (katolikhosz) szavunk  a kata holon szószerkezetből származik: a kata elöljárószó azt jelenti, „valami szerint” / „valami felé”, míg a holon melléknév jelentése többek között „egész”, „teljes”. A katholon jelentése így talán ekképpen is megközelíthető: „az egész, a teljes szerint” / „az egész, a teljes felé”.

Mindazzal, amit az egész-ség, a teljesség szerint cselekedni próbálunk, s minden találkozásban, amelyben egyfajta egész-séget és teljességet élünk meg, talán valahová máshová, valaki máshoz is tartunk, talán valami mást, valaki mást is megtapasztalunk. Úgy is mondhatnánk: a Valóságot, vagy legalábbis az utat a Valóság felé.

A fény felé. Campus-túra.

 

Pázmány Campus – Junior Nyári Egyetem főszervezői:

 • Dr. Szőke-Milinte Enikő mb. intézetvezető egyetemi docens (VJTK), a nyári egyetem fővédnöke
 • Berczeli Réka dékáni titkár (Esztergom, Iohanneum)
 • Kissné Csorba Erika kapcsolat- és rendezvényszervező referens (Esztergom, Iohanneum)
 • Tompa Zsófia köznevelési kapcsolattartási referens (VJTK)
 • Jancsó Gábor (HÖK, elnök)
 • Lengyel Nóra (HÖK, alelnök)
 • Dallmann Kristóf (HÖK)
 • Fekete Gergely Attila (HÖK)
 • Fodor Richárd (HÖK)


Pázmány Campus – Junior Nyári Egyetem előadó oktatói, munkatársai és hallgatói:

 • Almási Zsolt intézetvezető egyetemi docens (Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvű Irodalmak és
 • Kultúrák Tanszéke)
 • Bertók Gábor egyetemi adjunktus (Régészettudományi Intézet)
 • Botos Máté egyetemi docens (Nemzetközi és Politikatudományi Intézet)
 • Dér András egyetemi adjunktus (Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet, Médiatudományi Tanszék)
 • Horváth Kornélia habil. egyetemi docens (Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet,
 • Irodalomtudományi Tanszék)
 • Kaposi József egyetemi docens (Vitéz János Tanárképző Központ, Tanárképző Tanszék)
 • Kormos József habil. egyetemi docens (Vitéz János Tanárképző Központ, Tanárképző Tanszék)
 • Kőszeghy Miklós habil. egyetemi docens (Történettudományi Intézet, Ókortörténeti Tanszék)
 • Kővágó Pál Lajos tudományos segédmunkatárs (Pszichológiai Intézet, Fejlődés- és Szociálpszichológia Tanszék)
 • Medgyesy S. Norbert habil. egyetemi docens (Történettudományi Intézet, Újkori Történeti Tanszék)
 • Nemesi Attila László egyetemi docens (Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet)
 • Pilló Ákos stúdiómérnök (Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet)
 • Rácz György egyetemi docens (Történettudományi Intézet)
 • Radetzky András egyetemi adjunktus (Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet)
 • Szabó Nóra kortárs tanácsadó (Pszichológiai Intézet)
 • Takács László habil. egyetemi docens (Romanisztika Intézet, Klasszika-Filológia Tanszék)
 • Vörös István egyetemi docens (Közép-Európa Intézet, Lengyel Tanszék)


Pázmány Campus – Junior Nyári Egyetem hallgatói csoportvezetői, csoportvezető-segítői, segítő munkatársai és kortárs pszichológiai tanácsadói:

 • Csányi Levente csoportvezető
 • Dobos Bence csoportvezető
 • Durucz Péter kortárs pszichológiai tanácsadó
 • Farkas Orsolya csoportvezető-segítő
 • Filep Orsolya a kortárs pszichológiai tanácsadók felkészítő tanára
 • Gyöngyösi Nóra csoportvezető
 • Horváth Anna csoportvezető
 • Juhász Nóra kortárs pszichológiai tanácsadó
 • Káldi Lilla Csilla csoportvezető-segítő
 • Kénoszt Barbara csoportvezető-segítő
 • Kicska Bálint fotós
 • Király Zoltán csoportvezető
 • Molnár Anett a kortárs pszichológiai tanácsadók felkészítő tanára
 • Nagy Fruzsina kortárs pszichológiai tanácsadó
 • Nagypál Bíborka csoportvezető
 • Nyikus Nikolett csoportvezető-segítő
 • Pánczél Viktória kortárs pszichológiai tanácsadó
 • Pap Rebeka csoportvezető-segítő
 • Pethő Áron csoportvezető
 • Szabó Nóra kortárs pszichológiai tanácsadó
 • Szabó Péter kortárs pszichológiai tanácsadó
 • Szibilla Zsófia csoportvezető-segítő
 • Szőke Dávid kvízmester
 • Vámos Violetta csoportvezető


Pázmány Campus – Junior Nyári Egyetem főszervezői külön köszönetet mondanak HORVÁTH ETELKA gazdasági igazgató asszonynak, aki az anyagi –és gazdasági feladatokat látta el,  Movik Zsuzsa hallgató referens, irodavezetőnek (HÖK) a nyári egyetem ideje alatt nyújtott folyamatos segítségéért és jelenlétéért, Hodász András egyetemi lelkésznek a gimnazista diákoknak adott lelki útravalókért és papi áldásáért!

Köszönetet mondunk továbbá a nyári egyetem keretében megvalósult Kultúrbisztró c. beszélgetés résztvevőinek, Domokos György habil. egyetemi docens úrnak (Romanisztika Intézet, Olasz Tanszék), Őze Sándor intézetvezető egyetemi tanár úrnak (Történettudományi Intézet, Újkori Történeti Tanszék) és Takács László habil. egyetemi docens úrnak (Romanisztika Intézet, Klasszika-Filológia Tanszék), továbbá a szerda esti koncertet biztosító Blahalouisiana Együttes tagjainak, valamint Sárközi Mária Stella népdalénekesnek és népzenész barátainak, akik a csütörtök esti néptánctanítást, népdaltanítást és tábortűz körüli moldvai táncházat vezették!

Végül, de nem utolsósorban köszönetet mondunk a Kar minden olyan munkatársának, aki munkájával bármilyen módon hozzájárult a nyári egyetem sikeres megvalósulásához!

x