Tanári gyakorlatok

A tanári MA, illetve az osztatlan képzésben részt vevők egyaránt háromféle gyakorlaton vesznek részt. A „pályaismereti gyakorlat" vagy „közösségi pedagógiai gyakorlat" rövidebb (30 órás), önálló tapasztalatszerzés, melyet hallgatóink többnyire nyári gyermektáborokban végeznek. Az Ma képzésben az első év vége után, az osztatlan képzésben a 6. félév után. A „Csoportos gyakorlat" (MA képzés 4. félév), illetve „Szakterületi gyakorlat" (osztatlan képzés 8. félév) a szakos képzést teljesíti be döntően szakórák hospitálásával és megtartásával vezetőtanáraink szoros szakmai ellenőrzése mellett. Az „Egyéni szakmai gyakorlat" (MA képzés 5. félév), illetve „Összefüggő egyéni gyakorlat" (az osztatlan képzés tervezett 8-9, illetve 9-10. félévében) az iskolai élet egészének megismerésére irányul, szabadon választható intézményben, mentortanárok segítségével.


 Tájékoztatók a tavaszi félévre vonatkozóan

 

Aktuális tájékoztató a tavaszi félévben rövid tanítási gyakorlatot és éves egyéni gyakorlatot kezdő hallgatók részére:

- Szakterületi tanítási gyakorlat aktuális tavaszi féléves leírása

- Egyéni éves szakmai gyakorlat aktuális tavaszi féléves leírása

 MA képzésben a tanári diploma megszerzéséhez szükséges gyakorlatok

 Általános tájékoztató

 

Az Ma képzésban kötelező gyakorlatok leírása, követelményei és a gyakorlat elvégzéséhez szükséges nyomtatványok:

Pályaismereti gyakorlat

Szakterületi csoportos gyakorlat

Egyéni szakmai gyakorlat

 

Bázisiskolák jegyzéke

 

Az osztatlan tanárképzés gyakorlatai:

 

BONTP00400 Közösségi pedagógiai gyakorlat

 

- A szakterületi tanítási gyakorlat leírása

 

A gyakorlahoz szükséges formanyomtatványok:

 

Jelentkezési lap szakterületi gyakorlatra

Ütemterv a szakterületi gyakorlathoz

Igazolás a szakterületi gyakorlatról

Kérdőívek a szakterületi gyakorlathoz

Igazolás szakos órákhoz

Igazolás nem szakos órákhoz

Egyéni fejlesztési terv

 

 Az egyéni gyakorlat leírása

 Jelentkezési lap egyéni gyakorlatra

 

Az egyéni szakmai gyakorlat igazolása és értékelése (az erre szolgáló hivatalos nyomtatványt a Tanárképző Tanszék november 30-ig illetve, április 26-ig megküldi a gyakorlatot vezető mentorok részére).

 

hospitálási naplók:

Angol szakos hospiálási napló

 

Magyar szakos hospitálási napló

 

Német szakos hospitálási napló

 

Etika szakos hospitálási napló

 

 Média szakos hoppitálási napló

 

 Olasz szakos hospitálási napló

- hospitálási napló, II.

 

Beosztás a szakterületi csoportos gyakorlatra

2015/16. tavaszi szemeszter beosztása

 

Beosztás Egyéni szakmai gyakorlatra

2015/15. tavaszi szemeszter beosztása

 

Beosztás egyéni szakmai gyakorlatra

2016/17. őszi félév beosztása

 

Beosztás szakterületi csoportos gyakorlatra

2016/17. őszi félév beosztása

 

Beosztás szakterületi csoportos gyakorlatra

2016/17. tavaszi szemeszter beosztás

 

Beosztás egyéni (féléves) gyakorlatra

2016/17. tavaszi szemeszter beosztás

 

Beosztás egyéni (féléves) gyakorlatra

2017/18. őszi félév beosztása

 

Beosztás szakterületi csoportos és szakterületi (osztatlan) gyakorlatra

2017/18. őszi félév beosztása

 

 

Beosztás szakterületi csoportos és szakterületi (osztatlan) gyakorlatra

2017/18. tavaszi félév beosztása budapest

                                                vidék

 

Beosztás egyéni gyakorlatra

2017/18. tavaszi félév beosztása budapest

                                                vidék

 

Beosztás osztatlan rövid gyakorlatra

2018/19. őszi félév beosztása

 

Beosztás osztatlan éves gyakorlatra

2018/19. őszi félév beosztása

 

Beosztás MA rövid csoportos gyakorlatra

2018/19. őszi félév beosztása

 

Beosztás Ma féléves gyakorlatra

2018/19. őszi félév beosztása


 2018/19. tavaszi félév gyakorlati beosztásai

 

Beosztás osztatlan rövid gyakorlatra

2018/19. tavaszi félév beosztása

 

Beosztás osztatlan éves gyakorlatra

2018/19. tavaszi félév beosztása

 

Beosztás MA szakterületi gyakorlatra

2018/19. tavaszi félév beosztása

 

Beosztás MA egyéni féléves gyakorlatra

2018/19. tavaszi félév beosztása


2019/20. őszi félévének gyakorlati beosztásai:

 

Beosztás rövid (hathetes) gyakorlatra

2019/20. őszi félév beosztása

 

Beosztás hosszú éves tanítási gyakorlatra

 2019/20. őszi félév beosztása

 Egyéni fejlesztési terv


                      2019/20. tavaszi félévének gyakorlati beosztásai:

Beosztás (rövid) hathetes gyakrolatra

2019/20. tavaszi félév beosztása

 

Beosztás hosszú éves gyakorlatra

2019/20. tavaszi félév beosztása

 

Beosztás hosszú éves gyakorlatra (folytatatása az őszi szemeszterben megkezdett gyakorlatoknak)

2019/20. tavaszi félév beosztása

 


                             2020/21. őszi félévének gyakorlati beosztásai:

Beosztás hosszú éves gyakorlatra

2020/21. őszi félév beosztás

 

Beosztás rövid szakterületi gyakorlatra

2020/21. őszi szemeszter beosztás

 

Beosztás /keresztféléves/ tavasszal kezdett, ősszel folytatódó hosszú gyakorlatra

2020/21. őszi szemeszter beosztás

 

- Szakterületi tanítási gyakorlatra jelentkezési lap

- Egyéni éves gyakorlatra jelentkezési lap

 


 

2020/21. tavaszi szemeszter beosztásai

Szakterületi gyakorlat beosztása

Egyéni gyakorlat beosztása tavaszi félévre

Beosztás éves gyakorlat második része ősz folytatása

Egyéni fejlesztési terv


2021/22. őszi félév szakmai gyakorlatainak beosztása:

Szakterület gyakorlat (hathetes, rövid) beosztása

Egyéni gyakorlat beosztása őszi félévre

Egyéni gyakorlat beosztása ősz félévre (keresztféléves) hallgatók

x