Vitéz János Tanárképző Központ

GólyaköszöntőA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ tudományos konferenciát rendez.

Az egynapos tudományos eszmecsere témája a tanítóképzés, az óvodapedagógia, a tanárképzés, valamint a mentori és vezetőtanári munka aktuális kérdései lesznek.

További információ →


Program →Nagyításhoz kattintson a képre!

Szaktájékoztató 2021. február 4-én 17.00 órától

Regisztráció →


Regisztráció →

 


 


2020.11.20-án kerül sor a PPKE VJTK Változások a pedagógiában – a pedagógia változása II. című online konferenciánkra.

Kérjük az érdeklődőket, itt regisztráljanak.

A konferencia csak a regisztrált résztvevők számára elérhető 2020.11.19. 17.00-től, 2020.11.20.17.00-ig.

A regisztrált résztvevők számára megküldjük a konferencia alkalmából megjelentetett tanulmánykötetünk online formáját.

A konferencia programja →

Az előadások absztraktjai →


Beszámoló → Mentor Műhely a partneriskoláinkkal

A PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központja a Dékáni Hivatallal közösen 2020. szeptember 12-én szakmai workshopot szervezett a tanárképzésnek gyakorlóhelyet biztosító köznevelési intézmények képviselői számára.

A II. Mentor Műhely alkalmával a pedagógusok elsősorban azt beszélték meg, hogy a vírushelyzet miatt megváltozott oktatási környezetben milyen szakmai lehetőségei vannak a tanári szakmai gyakorlat lebonyolításának. A workshop résztvevői voltak: a tanári gyakorlatoknak helyszínt biztosító köznevelési intézmények vezetői, mentorai és vezetőtanárai, valamint Karunk (VJTK) oktatói.

 Változások a pedagógiában – a pedagógia változása II.

„Az országoknak és városoknak sincs semmire nagyobb szükségük,
mint az apród-esztendősök jó nevelése. Mert sem az eláradott gonoszságnak kiírtására,
sem a jó erkölcsök béoltására, sem a bölcsességek és tudományok gyökerezésére,
sem a több belső csendes állapotok virágozására foganatosabb eszköz
nem találtatik a gyermekek oktatásánál;
miképpen ártalmasb és veszedelmesb dolog sincsen az ifjúságnak
vagy tudatlanságban, vagy vásott, feslett erkölcsökben nevelésénél."

(Pázmány Péter)


Konferenciafelhívás

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ Változások a pedagógiában – a pedagógia változása II. címmel tudományos konferenciát rendez, melyre tisztelettel meghívja Önt!

A konferencia időpontja: 2020. november 20. (péntek)
A konferencia helyszíne: Iohanneum, Esztergom, Majer István út 1-3.

Jelentkezési határidő 2020. szeptember 27.

Amennyiben a rendkívüli járványügyi helyzet nem teszi majd lehetővé a rendezvény hagyományos, fizikai jelenléttel zajló megtartását, azt online formában rendezzük meg.

Az egynapos tudományos eszmecserét a tanítóképzés, az óvodapedagógia, a tanárképzés, valamint a mentori és vezetőtanári munka aktuális kérdéseiről és problémáiról kívánjuk lefolytatni.

A konferenciára valamennyi hazai képzőhely képviselőire számítunk, továbbá az elmélet és gyakorlat kölcsönösségének jegyében a gyakorlati helyszínek, azaz az óvodák és az iskolák képviselőinek bevonását is tervezzük. Kifejezetten várjuk tehát az egyetemeken, főiskolákon oktató kollégák mellett a gyakorló pedagógusok, mentorok, vezető tanárok és óvodapedagógusok szekció-előadásait is!

A konferencián a következő szekciókat tervezzük: óvodapedagógus, tanító, tanári, mentori, ill. tanítás- és tanulásmódszertani szekciók.

A konferencia napjának tervezett programja: 10 órától plenáris előadásokra kerül sor, ezt közös ebéd követi. Az ebédszünetben az érdeklődőknek rövid sétára is lehetőségük nyílik az esztergomi Várhegyen. A tanácskozás az ebédszünet után húsz perces szekció-előadásokkal folytatódik.

A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a regisztrációs lap kitöltésével és beküldésével lehet. A regisztrációval hozzájárul, hogy az itt közölt adatait a konferencia szervezői az adatkezelési tájékoztatóban részletezett módon felhasználják.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket tervezett előadásuk témacímével és rövid előadás-összefoglalóikkal 2020. szeptember 27-ig. A konferencián előadásra szánt téma összefoglalója szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű szöveg. Az absztrakt füzetbe való bekerülés feltétele a névvel és beosztással ellátott jelentkezési lap és absztrakt 2020. szeptember 27-ig történő megküldése a következő címre: esztergom@btk.ppke.hu 

A konferenciára jelentkezni az innen letölthető jelentkezési lapon lehet.

A konferenciához kapcsolódva egy szerkesztett, lektorált, ISBN-számmal ellátott tanulmánykötetet kívánunk megjelentetni, melyhez várjuk a kollégák konferenciánk címéhez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai vagy módszertani témájú írásait. A tanulmányok beküldési határideje 2020. szeptember 16. A tanulmány nem feltétele a jelentkezésnek, csak felkínált lehetőség. A tanulmánykötetbe szánt tanulmány szóközökkel együtt 20 ezer karakter terjedelmű szöveg lehet. A tanulmányok esetén követendő formai előírásokat itt érhetik el.

A konferencia – erre az alkalomra használt – e-mail címe: esztergom@btk.ppke.hu. Tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapokat, a tartalmi összefoglalókat, a publikálásra szánt tanulmányokat, továbbá a konferenciával kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket erre az e-mail címre küldjék!

Kérjük, hogy kollégáit és tanítványait is tájékoztassa az eseményről!

Szeretettel várjuk a tanácskozásra!

Tisztelt Érdeklődők!

A hatályos rektori utasítás értelmében az egyetem épületeibe csak a szükséges óvintézkedéseket betartva lehet belépni:

  • az egyetem területére nem léphet be olyan személy, akinek a COVID-19 koronavírus-fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban magán ilyet észlelt (köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés)
  • kötelező a szájat és az orrot eltakaró kendő/maszk viselése, melyről mindenki köteles magának gondoskodnia
  • szükséges legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani a többi résztvevőtől


Vigyázzunk egymásra és egészségünkre!

Köszönjük közreműködésüket és megértésüket!

 

Esztergom, 2020. szeptember 1.A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a rendszerváltozás utáni újjáalakulás pillanatától meginduló tanárképzés szervezeti keretei 2013. július elsejétől markánsan megváltoztak. A korábbi, klasszikus intézeti formát egy, a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV-es törvény 123.§-ában is igényként megfogalmazott „tanárképző központ" váltotta fel, mely lépés egyúttal egy egyetemen belüli radikális átalakítást is magába foglalt. Az 1842. november 3-án megnyitott "Esztergomi Érseki Mesterképző" alapjain, a jelenlegi esztergomi épületében 1929-től működő érseki tanítóképző, 1976-tól főiskola, 1989-től Vitéz János Főiskola, 1993-tól ismét római katolikus fenntartású intézmény, 2008-óta az egyetem Vitéz János Kara a maga hagyományos képzési formáival szintén intézetünk részévé vált. Intézetünk így súlyos és szép küldetésként két képzési helyen a katolikus pedagógusképzésnek a korábbinál jóval szélesebb spektrumát képviseli majd. A Vitéz János Tanárképző Központ egyedi elnevezése egyszerre tiszteleg e pedagógusképzés hagyományai és az egyik első egyetemünket saját költségén alapító tudós reneszánsz egyházfő és államférfi emléke előtt.


Képzéseink


Tanszékek 

Ünnep

Október 7-én megrendezésre került az ünnepség, melyen a volt tanítóképzősök díszokleveleinek átadására került sor. 


Pfiszterer Zsuzsanna köszönőlevele 

x