Csapody Vera

(1894-1985)

A növényvilág tudományos ábrázolásának művésze

1890. március 29-én született Budapesten. Orvos édesapja kora gyermekkorában felkeltette érdeklődését a természet szépségei iránt. Általa ismerte meg az erdei - és mezei növények életét, hasznosságát, a bennük rejlő különleges világot. Az ő biztatására, valamint festő nagybátyja hatására kezdett rajzolni - festeni. Mégis, már ebben az időszakban fizikusnak készült, más pályát önmagának nem is tudott elképzelni.

1908-ban sikeres érettségi vizsga után külön engedéllyel iratkozott be a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakára, ahol 1913-ban a nők közül elsőként szerzett diplomát. Ezt követően tudományos pályára készülve az egyetem fizika tanszékén gyakornokoskodott.

1916-tól a Sacre Coeur Sophianum katolikus leánygimnáziumban tanított matematikát és fizikát. 32 évig volt a leánygimnázium tanára, az utolsó tíz évben az igazgatói pozíciót is betöltötte. Az iskolák államosításakor felmentették posztja alól.

1950-ben a Természettudományi Múzeum Növénytárának muzeológusa lett, később tudományos főmunkatársa. 1966-ban nyugdíjba vonult, de 1972-ig bejárt a Múzeumba és még további, közel két évtizeden át folytatta munkáját, élete szinte utolsó napjáig.


Díjai, kitüntetései

 • Rubindiplomás tanár.
 • 1966-ban Entz Ferenc Érmet kapott.
 • 1980-ban Állami Díjjal tüntették ki. Hazánk flórájának tudományos hitelességű, művészi színvonalú grafikai ábrázolásáért.
 • Kétszer nyerte el a Munka Érdemrend ezüst fokozatát. (1965-ben és 1970-ben)


Főbb munkái

 • Jávorka Sándor - Csapody Vera: A magyar flóra képekben. Iconographia Florae Hungaricae
  Bp., 1929-1934.
 • Jávorka Sándor - Csapody Vera: Erdő-mező virágai. A magyar flóra színes kis atlasza.
  Bp., 1950.
 • Jávorka Sándor - Csapody Vera: Kerti virágaink. Közép-Európai dísznövények színes atlasza
  Bp., 1962.
 • Csapody Vera - Priszter Szaniszló: Magyar növénynevek szótára. Bp, 1966.
 • Csapody István - Csapody Vera - Rott Ferenc: Erdei fák és cserjék Bp., 1966.
 • Csapody István - Csapody Vera - Jávorka Sándor: Erdő-mező növényei. 1-2. köt. Bp., 1980.
 • Vera Csapody - Imre Tóth: A Colour Atlas of Flowering Trees and Shrubs. Bp., 1982.


Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

x